US Securities and Exchange Commission – Varje svensk är registrerad som kommersiell enhet

publicerad 25 mars 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmPål Bergström har analyserat Sveriges relation till US Securities and Exchange Commission. Vad som framkommer är att Sverige ingår tillsammans med många andra länder i ett system som styrs och kontrolleras av ett fåtal stora banker och en elit av människor.

Text: Pål Bergström | Se även: Är Sverige registrerat som ett företag?

Allt i systemet är kommersiella enheter, även vi människor, vi svenskar. På samma sätt som företag, länder och organisationer som FN. Kort och gott ett slavsystem.

Vad SEC.gov säger är att SWEDEN KINGDOM OF inte är registrerat som företag. Det är dock en kommersiellt enhet under den kommersiella beteckningen COUNTRY och agerar på samma villkor som företag.

Genom SEC.gov är man en del av amerikanska ”Uniform Commercial Code” (UCC). Ett grundläggande regelverk som styr mellanhavanden mellan kommersiella enheter i världen. Så även SWEDEN KINGDOM OF.

sec.govVi lyder, som jag förstår det, formellt under ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CSIG). Det är dock tätt länkat till UCC, som är kärnan i systemet för hela världen. Tätt sammankopplat med centralbanksystemet med FED som styrenhet. Sverige är registrerat på SEC och är därmed skyldig att följa UCC.

Genom UCC är i princip allt i Sverige satt som pant, som säkerhet. Allt, även du som svensk.

För den som inte känner till det kan det vara värt att ta del av ”One People’s Public Trust” (OPPT). Det är en mycket intelligent modern frihetsdeklaration.

OPPT konkluderar att vi har varit utsatta för en kriminell verksamhet under lång tid.

”After exercising extreme prudence, the OPPT concluded that the corporations operating under the guise of the people’s government and financial systems were committing treason against the people of this planet without the people’s knowing, willing and intentional consent.”

Sverige har varit delaktiga i denna maffiaverksamhet. Om inte aktivt så har man agerat passiv medhjälpare.

Genom deras försorg är länder, banker och företag som lyder under UCC försatta i ”konkurs”. Inte en helt korrekt term. Den engelska termen lyder ”foreclosure”, utmätning. Då de, länder, banker och företag, inte avgett ett skäligt svar inom ramen för UCCs regler är de nu i ett konkursliknande tillstånd.

Du är nu i teorin en fri själ och behöver inte betala dina lån, avgifter, skatter, med mera, som håller slavsystemet vid liv. I teorin. I praktiken är det en annan sak varför man måste agera klokt.

Uppenbart står det mycket starka krafter bakom som stödjer OPPT, en av flera ”fronter” som syftat till att störta den maktsfär, det slavsystem, vi lyder under.

Vi kommer troligen få se resultatet av detta mycket snart i och med införandet av ett nytt finansiellt system med efterföljande sociala och politiska förändringar. Tror det handlar om veckor om inte dagar.

Ska bli intressant att få ta del av Riksgäldens svar, om de nu svarar.

Text: Pål Bergström

Relaterat


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq