US Securities and Exchange Commission – Varje svensk är registrerad som kommersiell enhet

publicerad 25 mars 2013
- Pål Bergström
Pål Bergström

Pål BergströmPål Bergström har analyserat Sveriges relation till US Securities and Exchange Commission. Vad som framkommer är att Sverige ingår tillsammans med många andra länder i ett system som styrs och kontrolleras av ett fåtal stora banker och en elit av människor.

Text: Pål Bergström | Se även: Är Sverige registrerat som ett företag?

Allt i systemet är kommersiella enheter, även vi människor, vi svenskar. På samma sätt som företag, länder och organisationer som FN. Kort och gott ett slavsystem.

Vad SEC.gov säger är att SWEDEN KINGDOM OF inte är registrerat som företag. Det är dock en kommersiellt enhet under den kommersiella beteckningen COUNTRY och agerar på samma villkor som företag.

Genom SEC.gov är man en del av amerikanska ”Uniform Commercial Code” (UCC). Ett grundläggande regelverk som styr mellanhavanden mellan kommersiella enheter i världen. Så även SWEDEN KINGDOM OF.

sec.govVi lyder, som jag förstår det, formellt under ”Convention on Contracts for the International Sale of Goods” (CSIG). Det är dock tätt länkat till UCC, som är kärnan i systemet för hela världen. Tätt sammankopplat med centralbanksystemet med FED som styrenhet. Sverige är registrerat på SEC och är därmed skyldig att följa UCC.

Genom UCC är i princip allt i Sverige satt som pant, som säkerhet. Allt, även du som svensk.

För den som inte känner till det kan det vara värt att ta del av ”One People’s Public Trust” (OPPT). Det är en mycket intelligent modern frihetsdeklaration.

OPPT konkluderar att vi har varit utsatta för en kriminell verksamhet under lång tid.

”After exercising extreme prudence, the OPPT concluded that the corporations operating under the guise of the people’s government and financial systems were committing treason against the people of this planet without the people’s knowing, willing and intentional consent.”

Sverige har varit delaktiga i denna maffiaverksamhet. Om inte aktivt så har man agerat passiv medhjälpare.

Genom deras försorg är länder, banker och företag som lyder under UCC försatta i ”konkurs”. Inte en helt korrekt term. Den engelska termen lyder ”foreclosure”, utmätning. Då de, länder, banker och företag, inte avgett ett skäligt svar inom ramen för UCCs regler är de nu i ett konkursliknande tillstånd.

Du är nu i teorin en fri själ och behöver inte betala dina lån, avgifter, skatter, med mera, som håller slavsystemet vid liv. I teorin. I praktiken är det en annan sak varför man måste agera klokt.

Uppenbart står det mycket starka krafter bakom som stödjer OPPT, en av flera ”fronter” som syftat till att störta den maktsfär, det slavsystem, vi lyder under.

Vi kommer troligen få se resultatet av detta mycket snart i och med införandet av ett nytt finansiellt system med efterföljande sociala och politiska förändringar. Tror det handlar om veckor om inte dagar.

Ska bli intressant att få ta del av Riksgäldens svar, om de nu svarar.

Text: Pål Bergström

Relaterat


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Fråga riksgälden om din ceftif que vid trust också när du är i gång.
  Vem som äger och ansvarar för det person nummer man fått är också intressant att få veta.
  Vilken status har en levande man/kvinna enligt Riksgälden?

 • Sweden Kingdom AB
  Sverige AB listat på US Securities and Exchange Commission.
  Vad som också framkommer när man lusläser sidorna på USA aktiebörs är att Sverige lånar miljarder av USA och pantsätter våra skattepengar iform av: Länstyrelsen, SIDA, Öresundsbron, SJ, Svenska Skeppshypotekskassan, Exportkreditnämnden, Bostadskreditnämnden, En del av våra pensioner 6e AP fonden, mm.
  Andreas Obenius

 • Kunde inte avhålla mig från tagelskjorteargumentet.  Det finns horder av människor i allt annat än tagelskjorta eller celibat som helt lagligt står helt utanför den kollektivistiska svenska sociala ingenjörsdiktaturen.  Det finns inga formella hinder för att inte vemsomhelst skulle kunna erkännas sådan fristående status.  Det är endast viljan det kommer an på.  Och förstås att du begär det.

  För att det lagligt ska gå att bygga upp alternativ till det korrupta etablissemanget kan man inte stå under detta korrupta etablissemangs diktat; dvs myndighetsageranden och domstolsageranden.  Man kan heller inte först tvingas betala för det korrupta etablissemanget, och sedan från det ingenting som efteråt är kvar betala för det man tror på.  Man måste alltså kunna undandra skatt från det allmänna.

  Den kollektivistiska totalitarianismen kommer i två smaker, storkapitalistisk eller socialistisk.  Båda är lika reduktionistiskt materialistiska, och alla vill inte “lägga alla äggen i den korgen”.  Enligt mänskliga rättigheter har man också rätt att själv välja hur man vill leva, och förstås sedan ta konsekvenserna.  Det går t.ex. att bygga upp lösningar där du har försäkringstäckning för aktutvård inom skolmedicin samtidigt som du har tillgång till sådan vård som myndigheter i storkapitalets händer annars har förbjudit.  Dvs om dessa köpta myndigheter inkl. domstolar ej tillåts ha makt över dig eller över sådan verksamhet.

  Det finns många områden där positivt nyskapande och expansion blir möjligt, bara man inte står under stövel av myndighetsageranden och domstolsageranden.  Det finns alldeles för mycket svensk lagstiftning som inte håller för en granskning i förhållade till mänskliga rättigheter.  Det är alldeles för otryggt att satsa under sådan lagstiftning.  (Exempel i mitt “Ord och inga visor” inlägg.)

  Den som vill kunna skapa skapa en framtid för sig själv och för andra liknandesinnade måste därför först undandra sig den kollektivistiska totalitarinismen.  Kanske man även måste begränsa sina kunder till de som inte heller ställer sig under sådant tyranni, eftersom kollektivisterna nog kan förbjudas ta del av denna typ av ekonomi och tjänster.  Ur kollektivisternas perspektiv skulle sådan ekonomi ju per definition vara “svart”, eftersom den inte skulle behöva deklareras i deras system.  Men det uppstår ju då i varje fall alternativ.  Man kan sedan välja vilken sorts ekonomi man vill vara del av.  Och de som inte står under totalitarinismen begår inga brott med sin “svarta” verksamhet.

 • Du kan när som helst sy din egen tagelskjorta, leva i celibat, endast gå på naturliga stigar endast sitt på marken och endast ta emot det som är givet för annars lär du fastna i samhället.
  Hur mycket slavar/herrar samhället har beror på fördelningen i samhället, samt hur mycket det slavas och mästras naturligtvis. 😉 Meditera på saken!

 • Det är klart att vi är slavar, men vi har finare titel och under olika namn som t.ex. Arbetare.
  På vår inkomst så betalas ca 60% till Staten på gott och ont. Men sedan har vi alla andra skatter/moms som dyker upp här och där t.ex. Energiskatt på omkring 58%.

  När det gäller om Sverige är ett företag, så vet jag bara att många instanser i Sverige är registrerade med ett ORG.NR och under Bolagsform: Starliga enheter. Ett t.ex. är Rikspolisstyrelsen ORG.NR 202100-0076. (se http://www.allabolag.se)

 • Fortsatt tankegång. Om det nu är så att varje svank är en kommersiell enhet så borde det finnas vägar att vända detta till en fördel. Glid inte ur situationen direkt, utan använd hammaren eller släggan som finns i verktygslådan som man redan har.

 • Om det nu visar sig att varje människa betraktas som en kommersiell enhet så borde det få implikationer i deklarationshänseende. Momsavdrag för den kommersiella enheten, tillika avdrag rörande utgifter för inkomstens förvärvande. Dit kan nog räknas mat, utbildning, husrum, och en hel del annat.

 • Här är en bit av en artikel jag postade på min blogg:

  “Så, är Sverige en landmassa med tillhörande territorialvatten, eller är det något annat?

  Om du var en Silvertärna som flög mellan Sydatlanten och Nordatlanten i ditt årliga flyttmönster, skulle du då vara medveten om att du var över ett visst land vid olika tillfällen under ditt flytt, eller skulle du bara se land och hav? Om du var ett lodjur i västra Värmland, skulle du vara medveten om att du ibland var i Norge, när du strövade omkring?

  Jag tror vi alla kan hålla med om att ett land är ett mänskligt begrepp, utan förankring i naturen.

  Innan vi hade de politiska länder vi har idag, så levde folk i grupper, med olika sedvanor och kanske olika språk, och om de levde i fred med kringliggande liknande grupper, så hade de liksom vissa rovdjur, sina revir, som de såg som sitt land. Men det fanns också folk som levde helt nomadiskt och rörde sig över stora obefolkade områden och som bara flyttade vidare när brist på föda eller vandringslust drev dem vidare.

  Jag har inte lust att gå in i detalj på hur vi kom att ha det vi idag kallar länder. Faktum är att vi nu har ett land vi kallar Sverige. Snart kommer det kanske att upphöra som land för att bli en delstat i den Europeiska Unionen, och längre fram kommer det kanske bara att vara en region under en central planetär regering.

  Vad jag vill visa här är att Sverige är inte så mycket en landmassa som en ide som gemensamt hålls av en grupp människor.

  Om Sverige var den mark vi går på, hur kan då Sverige ha lagar? Kan marken skriva lagar?

  Vi hör ofta politiker säga saker som ”I vårt svenska samhälle” ”vårt moderna samhälle”.
  Ordboken definierar ”samhälle” som: ”En grupp individer som står i ömsesidiga, oftast reglerade relationer till varandra och handlar i ett gemensamt intresse”. Så ser det inte ut som om Sverige är mer ett samhälle än en landmassa?

  Orboken säger om ordet ”Land”: ”(land)område, rike, stat, välde, territorium.” Här fastnar min uppmärksamhet på det sista ordet, territorium. Det är alltså inte landmassan som sådan, utan det anspråk en grupp gör på den, som utgör en aspekt av ett Land. För att ta en jämförelse i djurriket så har den landmassa som en vargflock anser som sitt territorium (revir), inget att göra med ett par Kungsörnars territorium – även om de överlappar varandra. Deras territorium är endast relevanta vad andra vargflockar eller Kungsörnar anbelangar.

  Så om en nation i grunden är en ide eller tanke som gemensamt hålls av en grupp människor, är den då inte ett slags fantasifoster, skapat av människans tankeförmåga? Om Sverige är ett samhälle enligt definitionen ovan, kan man då inte urskrida detta samhälle om man så skulle vilja, utan att lämna landmassan?

  Vad skulle hända om säg två, tre millioner Svenskar plötsligt sade ”Nej nu har jag haft nog av att bli bestulen på nästan allt jag producerar. Jag har haft nog av millioner av idiotiska regler och förordningar inom Sverige och EU som gjort att nästan allting är ett brott nuförtiden. Jag har haft nog av att behandlas som ett omyndigt barn från vagga till grav. Jag har haft nog av att betala för en övervuxen statsapparat och millioner med pappersskyfflare och feta tjänstemän som inte gör annat än att sätta käppar i hjulet för dem som vill få något gjort här i världen, medan nödvändiga tjänster som barnomsorg, sjuk- och äldrevård, etc. dras ner på hela tiden, eller blir så dyra att folk inte har råd med dem. Jag kan tillsammans med andra likasinnade skapa ett bättre samhälle utanför det vi kallar Sverige och EU. Vi kan skapa vår egen valuta, som är baserad på verkligt värde, och inte som den rådande valutan, skapad genom lån, där pengarna för räntan inte skapades (vilket betyder att mer och mer pengar måste lånas hela tiden – tills bubblan en dag spricker). Vi kan skapa våra egna lagar som är enkla och vettiga nog för alla att förstå. Vi kan göra bättre själva!”

  Om en tillräckligt stor grupp bestämde sig för att göra detta, så skulle det kunna fungera, eftersom vi inom gruppen skulle ha alla kompetenser och yrken representerade för att kunna ha vårt eget utbytessystem/valuta och alla varor och tjänster skulle kunna tillhandahållas inom vårt eget alternativa Sverige. Den övriga befolkningen skulle då ha två samhällen att välja mellan och om vårt uppfattades som bättre av de flesta så skulle det snart bli det dominerande samhället.

  Nu tror jag personligen att det skall otroligt mycket till för att något sådant skulle hända. Svensken är i min åsikt idag alltför apatisk och hjärntvättad för att ens kunna begrunda ett sådant alternativ. Vikingen är sedan länge död och begraven och i hans ställe står nu en person som kanske inte gillar vad som händer, men som inte vågar och som inte tror att han kan göra något åt det, och bara gnäller om det till andra likasinnade, utan att göra något effektivt.

  Min förhoppning är trots allt att det finns en del slumrande vikingar eller andra rebeller som vill leva sina liv på sina egna villkor och inte som en slags slav eller livegen till ett fantasifoster som bara är en ide i människornas sinnen. Det är till dessa jag skriver. Det är dem jag hoppas skall börja studera vissa lagar och hur Sverige grundades. Det är dem jag hoppas skall förstå att de som män och kvinnor är långt mer verkliga och auktoriserade att bestämma över sina liv, än en något som helt saknar substans.

  Om vi skulle jämföra Sverige med ett företag, säg Coca Cola Sverige (om det nu finns ett Coca Cola för enbart Sverige). Om du jobbade för detta företag, så skulle du förväntas följa alla regler som gäller inom företaget, när du är på jobbet! När du påtar i trädgården eller tar en promenad med hunden, så har Coca Colas regler inget med dig att göra, för du är nu inte en anställd som håller en befattning och som får betalt för vad du gör. Du är en privat människa (Jag försöker undvika order ”person” efter som det har en mening som inbegriper att man är en anställd eller befattningshavare inom företaget Sverige).

  Om du gick runt på huvudkontoret på Coca Cola Sverige, så kanske du skulle se en karta någonstans, med samma gränser som landet Sverige gör anspråk på, och med lokala säljdistrikt utritade i olika färger. Betyder det att Coca Cola Sverige äger landet som är utmarkerat på kartan? Nej, det betyder att i dessa landområden säljer vi drycken Coca Cola. Kanske skulle av praktiska skäl också svenskbygderna i Finland vara på Coca Cola Sveriges karta. Det är helt enkelt en karta som används internt för att beskriva det område som företaget verkar inom.

  Sak samma gäller för företaget Sverige. Hur kan en mänsklig ide, uttryckt på papper, äga en bit av moder jord, som vi delar med hundratusentals om inte miljoner andra livsformer? Är det inte snarare så att som samhälle så säger vi att vi bedriver vår verksamhet på den markerade landmassan.

  Och när det gäller företagets Sveriges regler och förordningar, så vill styrelsen för detta företag att vi alla skall tro att vi alltid är på jobbet och att vi vid alla tillfällen, var vi än är, agerar som anställda eller agenter för detta företag, så att de interna reglerna som gäller inom företaget Sverige alltid tillämpar på våra liv och vad vi gör.

  Men hur kan det vara så? Skapades vi inte av Naturen, av Gud (eller som vissa vetenskapsmän tycks tro – av ett blixtnedslag i en gyttjepöl en gång i tiden) eller vad det nu kan ha varit som skapade Universum och liv däruti. Skapade inte vi människor våra nationer och samhällen? Hur kan vi i så fall helt uppslukas av vår egen skapelse, till den grad att vi ständigt är inom den och alltid måste lyda under den?

  Men fråga dig själv detta – om jag uppfattas hålla en befattning inom företaget Sverige, var är min lön? Om vi måste göra saker utan ersättning, är vi då inte slavar? Är inte slaveri förbjudet? Har Sverige inte undertecknat Förenta Nationernas Deklaration om Mänskliga Rättigheter, där slaveri är ett brott mot mänskliga rättigheter? Om vi inte är slavar, hur kan då någon eller något vara vår herre? Hur kan vi vara något annat än i fullkomlig besittning av vår kropp och våra liv, om vi inte är slavar?”

  Mer på bloggen: http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

  Vi behöver folk som är villiga att studera dessa saker och att testa dem med myndigheter, polis och domstolar. Här i England så blir de normalt mycket tysta när jag frågar angående dessa saker.

  Ingen kan berättiga någon annan att göra något som han-hon själv inte har rätt att göra. Så om du och jag inte har rätt att stjäla, skada, såra, mörda, utpressa, hota, fängsla, tvinga eller förtala människor som vi delar denna värld med – speciellt inte om dessa människor inte har gjort oss eller andra något ont, hur kan vi då ge en regering rätten att göra dessa saker ostraffat? Skapade inte vi människor regeringen? Får inte regeringen sin make emot folket? Om folket inte har rätt att göra något, hur kan då regeringen ha rätt att gära det?

 • “Riksgälden ger in rapporten som en ”foreign government”, dvs som stat (”Kingdom of Sweden”). Sverige är alltså inte ett bolag.” Vad är skillnaden? Skadan, oavsett om det är ett land eller en stat, är redan skedd. Slav, omedvetne slav.

 • NÄSTAN varje lån, om inte varje lån är bedrägeri … inga lån har tagits. OM INGEN lånet tagits, så finns det lagenligt heller inte någon SKULD som juridiskt kan existera.
  ÄR det ett lån? Här är vad de skulle behöva tas fram i syfte att fastställa att ett lån tagits och att du kan ha en skuld:
  1. Be dem ta fram dokumentation av vem som tidigare haft äganderätt och rätt till de pengar som det påstås ha lånats ut till dig.

  2. Be dem ta fram dokumentation av historik och ursprung av de medel som de tidigare skulle haft äganderätt till och hur de fått de medel som de påstår att du lånat (banker kräver åtminstone 3 led tillbaka i transaktionen om inte hela vägen tillbaka till emission / skapandet av de påstådda medel … det är därför banker utfärdar ett ursprungsbrev / historik av medel)

  3. Be dem ta fram dokumentation av den faktiska transaktionen och överföring av nämnda medel (tidigare äganderätt och rättigheter) från lånad till låntagaren (fakturering / kvitton) det är skillnad mellan ett “lån” och “skuld” konceptuellt och sakligt.

  Pengar är enbart ett uttryck för värde, jag har inte godkänt att bankerna skall kunna låna ut pengar t ex 9:1 och sedan tjäna pengar på detta? För vad händer när du går in på banken och tar ett lån. Du skriver på ett papper men det gör inte banken, och vips så har du X antal siffror på ditt konto. Var kom de ifrån?

  http://www.svd.se/naringsliv/lognen-hela-vart-samhalle-vilar-pa-del-1_7247991.svd

 • Skickade detta till Charlotte idag!

  “Hej Charlotte,

  Jag skriver till dig med tanke på senaste tidens händelser kopplad till huruvida Sverige är ett bolag eller inte.

  Det handlar inte på något sätt om att “sätta dit” dig eller någon annan, vår värld mår inte bra och vi har ett individuellt ansvar att göra något åt det. Pengar skapas ur tomma inte, skulderna ökar på det personliga planet och för den s k staten Sverige. Vi konsumerar och konsumerar utan eftertanke. Det finns över 6000 patent kopplad till ny energiteknik som är inlåsta.

  Vi måste börja öppna ögonen, problemen försvinner inte för att vi inte väljer att se dem.

  Det kan inte vara rätt att vi stoppar in våra barn på dagis och att de tillbringar mer tid där än hemma ..

  Det kan inte vara rätt att Vattenfall med “statens” goda minne köper ett holländskt energibolag för 97 miljarder och våra politiker säger att det inte finns resurser….

  Det finns ingen myndighet som lagligt kan uppvisa bestämmande rätt över någon individ med individens godkännande i bläck….

  Det kan inte vara rätt att våra privata banker inte kan tala om får oss huruvida de lagligen ägt de medel som lånas ut men att de ändå tjänar pengar på oss…

  Det kan inte vara rätt att man som skattebetalare inte vet var pengarna tar vägen…

  Skickar även med en skrivelse med lite bakgrund till dagens situation.

  Trevlig helg!

  Oliver Troll”

 • Pål Bergström: Riksgälden svarar Newsvoice: Sverige inget företag

  Så har Riksgälden svarat på frågan av Newsvoice om Sverige är ett företag. Svaret var väntat. Ett intellektuellt hårklyveri. Man glider undan genom att göra det till en definitionsfråga. I praktiken uppträder Sverige som ett företag, som en kommersiell enhet.

  http://palbergstrom.com/blog/post/469

   • Anders, ”Patent o registeringsverket skyddar dina idéer” och vill, kan eller vågar inte redovisa vem som i tid och rum rättssäkert företräder Sverige som medlemsstat i FN eller det svenska folket, som laglöst kollektiv av enskilda svenska medborgare, som i partipolitiskt val av folkvald lagstiftare och kontrollmakt, lurats att välja EN valsedel [överföra sin av valmyndigheten erhållna enskilda rösträtt (hypermakt)], utan att förstå när, var och varför, partinamnet överst på valsedeln är ett kollektiv av laglösa ideella svenska partipolitiska föreningar u.p.a. (utan personligt ansvar) och risk, för att i en svensk domstol u.p.a. i nutid eller nära framtid fällas för grovt uppsåt eller grovt bedrägeri, mot EN drabbad enskild svensk medborgare , som utvecklat mental kunskap, tänk och handling, att i nutid och rum LYDA statisk, empirisk och logiskt mätbar information.

    Med vänlig hälsning

 • Helena jag fick nästan exakt samma svar.

  Från: “Jerndal, Unni”
  Datum: tisdag den 26 mars 2013 09.06
  Till: torbjörn sassersson
  Kopia: “Flodsten, Gunilla”
  Ämne: Riksgälden

  Hej Torbjörn

  Du har ställt flera frågor till oss som gäller våra rapporter till Securities and Exchange Commission (SEC) i Usa.
  Jag beklagar att du inte fick svar snabbare på ditt första mejl, men det uppstod ett missförstånd internt om att svaret gått iväg. SEC gav dig ju tydliga svar snabbt, så du har inte behövt sväva i tvivel om att Sverige INTE är ett bolag.

  Du ställer en andra fråga 20130324:

  Sec.gov skriver: It [Sweden] is not listed as a company but as an issuer of securities in the US — for instance, bonds
  På ett för allmänheten förståbart språk vad betyder det att Sverige är listat som “issuer of securities” i USA?

  ”Issuer of securities” betyder utgivare av värdepapper. I vårt fall innebär det att Sverige (genom Riksgälden) har tagit upp ett lån genom att ge ut obligationer i dollar på den amerikanska marknaden.

  Svaret på ditt första mejl följer nedan:

  Riksgälden är statens finansförvaltning. I uppdraget ingår bl.a. förvalta statsskulden och ta upp lån för svenska statens räkning (se 5 kap 1 § budgetlagen). Sådana lån kan tas upp genom att ge ut statsobligationer i svenska kronor men även genom att ge ut obligationer på utländska marknader i utländsk valuta. Sådana obligationer (bonds) i utländska valuta har bl.a. getts ut i USA. Även stater som ger ut obligationer i USA måste i vissa fall inge rapporter till den amerikanska motsvarigheten till Finansinspektionen, Securities and Exchange Commission (SEC.) Den rapport 18-K som du refererar till nedan är en sådan rapport.

  Riksgälden ger in rapporten som en ”foreign government”, dvs som stat (”Kingdom of Sweden”). Sverige är alltså inte ett bolag.

  Om Du vill läsa mer om hur statsskulden förvaltas och hur Riksgälden tar upp lån, se http://www.riksgalden.se under rubriken ”Statsskulden och statsfinanserna” (https://www.riksgalden.se/sv/omriksgalden/statsskulden/).

  Hälsningar

  Unni Jerndal
  ________________________________

  Unni Jerndal
  Chef Kommunikation
  Telefon 08 613 45 96
  Mobil 0703 281639

  Riksgälden
  103 74 Stockholm
  http://www.riksgalden.se

  • Läs globalisringsfällan, skriven 1996, framlnäges och baklänges, för att förstå vidden av bedrägeriet.

 • Um. Hur menar du att vi i Sverige lyder under UCC? Det är ju en lag som är stiftad i USA? Och vad har du för fog för att påstå att “varje svensk är registrerad som kommersiell enhet”?
  Sverige, ofta betecknat som KINGDOM OF SWEDEN, finns med i många register över skuldebrev osv, över hela världen. Huvudskälet till det är att svenska staten lånar pengar utomlands och att våra företag bedriver handel med de flesta av världens länder.

  På vilket sätt gör detta oss till slavar?

  • UCC är inte en lag utan ett regelverk. Det är amerikanskt men Sverige som SWEDEN KINGDOM OF agerar som en aktör på SEC och är därmed skyldiga att följa UCC.

   Att vi de facto är slavar kräver en längre förklaring. Återkommer med den.

  • När Riksbanken tar ett lån, utan att prata med folket, eller ens våra politiker, och utökar landets skuld, vilka pantsätter man för att kunna betala tillbaka lånet? Har någon frågat folket om vi vill slava för att betala tillbaka lånet med, antagligen, ganska oförmånlig ränta? På så sätt går de flesta länder i världen back och tvingas baila ut andra länder och sedan är det fritt fram att köpa upp landtillgångar billigt, och det kan vara “Länder”, oftast inte, eller de som helt enkelt blir rikare och rikare och rikare… på sec.gov kan man se de affärer som SWEDEN KINGDOM OF har gjort under en dryg 10-års period. Bland annat Teliaaffären och andra lån.

   • OK, hade missat att UCC är ett regelverk och inte en lag, tack för påpekandet.
    Om svenska staten vill låna pengar genom att ställa ut obligationer i USA så är det väl rimligt att den transaktionen ligger under ett amerikanskt regelverk? Alternativet hade varit att inte låna pengar i USA.
    Jag tycker f.ö. att Riksgäldens svar var bra och tydligt. Känns ganska självklart att Sverige inte är ett företag utan någon annan form av juridisk person.
    Beträffande frågan om slaveri: normalförfarande är att svenska staten genom Riksgälden lånar upp pengar utan att ställa ut panter. Så “man pantsätter” ingen. Jag tar mig friheten att tolka din intention i det uttalandet som att du menar att alla svenskar görs ansvariga för lånet. Det är inte heller sant i strikt mening. Det som gör att svenska staten betalar tillbaka sina lån är att det är en förutsättning för att staten ska kunna låna i framtiden. Om det funnes tillräcklig majoritet i riksdagen så skulle vi kunna ställa in betalningarna omgående – med alla de konsekvenser det skulle få.
    Om räntan: räntan har genom åren varierat mellan att vara bra och ganska dålig; just nu anses den bra. Se https://www.riksgalden.se/sv/upplaning/upplaning_statsskuld/Statsskuld/sveriges-statsskuld/ (senaste pdf:en) för alla detaljer om statsskulden, där finns även tabeller över räntor, löptider mm.

    • Ansvariga eller ej, vilka för betala, om och om igen, för beslut som ligger HELT utanför deras kontroll och oftast insyn när besluten tas? Riksgäldens svar är bara för att trolla bort vad de faktiskt gör, och vad de faktiskt är, och vad de straffar folket med. Detta är globalt och ingen regering eller inget land vågar gå emot de internationella “reglerna”.

     • Island? Island sa ju nej till att betala för IceSave-konkursen? De har ju f.ö. fått rätt i högsta instans ganska nyligt, se här: http://www.eftacourt.int/index.php/cases/case_e_16_11_efta_surveillance_authority_v_the_republic_of_iceland
      (bakgrund till fallet finns här: http://en.wikipedia.org/wiki/Icesave_dispute)
      Argentina ställde in sina betalningar i slutet av 2001 (se http://en.wikipedia.org/wiki/Argentine_economic_crisis_(1999%E2%80%932002)#Debt_default).
      Historien är full av exempel på stater som inte betalar tillbaka det de lånat.
      Jag valde Island och Argentina eftersom jag tycker att de är bra exempel: Island visar hur det kan gå när det går som bäst, Argentina visar hur det brukar gå. De som lånat ut pengarna till Argentina struntar ju i varför de inte får tillbaka dem; de blir bara förbannade och känner sig blåsta. Andra marknadsaktörer blir försiktiga och vill inte låna ut pengar längre.
      Vi hade det problemet i Sverige 1982 efter den stora devalveringen. Det blev mycket dyrare för svenska företag och kommuner att låna pengar utomlands.

      Du verkar vilja ha nåt slags omröstningsförfarande när svenska staten ska låna upp pengar. Litar du inte på att regeringen och riksdagen har koll på upplåningen? Är det Riksgälden det är fel på?

      • Nej, inte på en fläck litar jag på våra förtroendevalda. Det finns några exempel på länder vars regeringar lyssnat på folket och stått emot trycket, ett tag. Men, regeringarna korrumperas snabbt igen. I detta system finns inga vinnare. Inte ens de som tjänar pengar på detta förfarande.

  • Beträffande UCC/Maritime Admirality Law/Law of the high seas/Commercial law.
   http://macquirelatory.com/Birth%20Certificate%20Truth.htm
   Lyssna på allt vad jordan Maxwell har att säga.

   Det som jag dock inte riktigt håller med honom om är begreppet “understand”. Han förklarar detta med liknelsen att stå under en byggnad för att förstå hur den är uppbyggd (jfr lagen).
   Min tolkning, efter att ha lyssnat på flera källor, är att när man svara på frågan ” do you understand?” så är frågan egentligen “står du under lagen/underställer du dig lagen?”.

   Lycka till med tolkningarna

   • Det här måste jag nog säga att jag inte begrep alls. Jag läste på lite om UCC här (http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_Commercial_Code) och så vitt jag kan se är UCC en s.k. “uniform act”, dvs. en lag (eng. law) som accepteras som lag av alla USA:s delstater. Dvs. amerikansk lag som gäller i USA. Kan inte se att den har nåt att göra med Vatikanen, eller med personbevis (birth certificates)… Författaren av den länk du skickade mig, antar att det är Jordan Maxwell, verkar se nåt slags koppling mellan statsskulden, personbevis, att stava sitt namn med stora eller små bokstäver och flera andra saker. Jag tycker texten verkar helt förvirrad. Vad är din poäng?

    • UCC är ett slags handelsavtal som gör att länder kan handla med varandra. Var du får Vatikanan ifrån i min text förstår jag inte riktigt.Tråkigt att du inte har kapacitet att se kopplingarna. Däri ligger poängen.

     • OK, förlåt om jag var otydlig, ditt svar var begripligt och innehöll inga referenser till Vatikanen, personbevis eller nåt sånt. Det var länken som du bifogade i din kommentar (http://macquirelatory.com/Birth%20Certificate%20Truth.htm) som innehöll referenser till Vatikanen mm och som jag tyckte var obegriplig.

      Så det var därför jag undrade vad du hade för poäng. Den här tråden handlar (det är åtminstone min tolkning) om att Sverige (och dess medborgare?) skulle vara registrerade som företag i USA. Ni verkar se UCC som länken som på något sätt “binder” oss svenskar till nåt slags amerikanska juridiska enheter. Jag håller inte med. Som jag skrev så tycker jag att det framgår klart att UCC är amerikansk lag som gäller i USA, inte i Sverige.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *