Dagens Medicin mörkar avslöjande kommentarer om elöverkänslighet

publicerad 3 april 2013
- av Torbjörn Sassersson red.
Roger Carlström

Roger CarlströmRoger Carlström kontaktade NewsVoice och berättade om att Dagens Medicin mörkar vissa kommentarer efter artikeln: ”Jan Lindholm (MP) varnar för strålningsskador av batteridrivna armbandsur”,  som går emot tidningens eller moderatorns uppfattning om vad som gäller.  

Text: Torbjörn Sassersson | Korrigerad kl 21:56, 3 april [Fel artikel hade länkats in i ingressen av olyckliga skäl, men det är nu korrigerat/ Red]

Roger Carlström är polis och drabbades av hjärncancer efter att ha arbetat med starkt strålande kommunikationsutrustning (Rakel) i sitt arbete. 

NewsVoice gick igenom en serie skärmdumpar för att se resultatet före och efter moderatorns ingrepp i efterdiskussionen och mycket riktigt där saknas flera kommentarer skrivna av Carlström. Framför allt ett inlägg var bortplockat ett stort antal gånger av moderatorn som relaterade till inlägg gjorda av läkaren Mats Reimer, en intensiv motståndare till elöverkänslighet.

Mörkat om elöverkänslighet

"Jag har skrivit ett tjogtal inlägg angående en artikel i Dagens Medicin om elöverkänslighet, men i princip så fort  jag publicerad det raderar moderatorn det, även en mängd andra kommentarer som inte passar censuren raderas. Jag har varit noga med att följa reglerna", skriver Roger Carlström.

När det mest raderade inlägget ovan, som alltså inte fick existera överhuvudtaget i diskussionen, var identifierat bad jag Carlström maila över hela texten.

Den lyder i sin helhet så här:

"Mats Reimer: Jag har också läst dessa provokationsstudier. Utan att vara vetenskapsman kan jag säga att de är inte korrekt utförda. Jag kan bara referera till mig själv när det gäller exponering, det är inte så att jag får symptomen omgående eller kan känna om det finns något påslaget eller inte. Jag reagerar först en eller flera timmar efter exponering. Men i dessa studier har elöverkänsliga tagit sig till testplatsen. Många är så känsliga att de inte kan passera nära en mobilmast eller kring magnetfält som finns i allmänna kommunikationsmedel eller längs våra allmänna platser. Testplatsen har inte heller varit elsanerad eller haft mycket låg strålning, under 5 uW/m2. För att så känsliga personer ska kunna testas måste de hållas isolerade från strålning många timmar före test. Annars blir det som att testa en pollenallergiker och be dem gå till testplatsen genom en grönskande park i maj.

De är redan så exponerade av pollen att det inte med statistisk säkerhet går att avgöra vid vidare blindtester om de reagerar eller inte."

NewsVoice frågade Roger Carlström varför han tror att just denna kommentar blir raderad av moderatorn.

"Det är uppenbart att de raderade detta då de vill dölja att Mats Reimer och andra som ihärdigt påstår att elöverkänslighet inte finns, symtomen är verkliga men är psykologiskt framkallade, bygger sitt påstående på studier som har stora brister.

De vet att jag har rätt men vill dölja sanningen som står att läsa om man noggrant läser studien. Dessa brister är så uppenbara att även en lekman utan minsta vetenskapliga bakgrund direkt inser det, men det krävs att man läser hela studien, inte bara slutsatsen.

Sedan är jag tyvärr säker på att en del forskare medvetet designar studier så att den ska utvisa detta resultat. Det var inget jag belyste i mitt censurerade inlägg, men i Lena Hillerts, Karolinska Institutet, studie från 2008, hade en stor del, ca hälften, uppgivit att de använde mobilen 40 minuter eller mer om dagen!

Det är fullständigt orimligt med så lång samtalstid för en elöverkänslig, många kan inte använda mobil över huvud taget. Och då uppstår frågan, vem är det egentligen som deltagit i studien? Är det icke elöverkänsliga som något rekryterat till studien för att få önskvärt resultat?

Hur har rekryteringen till studien skett? Mig veterligen har det inte gått via Elöverkänsligas Riksförbund. Varför ställer sig inte Hillert samma fråga själv med tanke på den uppgivna långa samtalstiden?"

NewsVoice frågade även Dagens Medicin varför de tog bort Roger Carlströms kommentarer.

En anställd på Dagens Medicin ringde upp och förklarar att de tagit bort vissa kommentarer eftersom de uppfattades inte var skrivna av personer utifrån sina yrkesroller. Tidningen vill helst bara publicera kommentarer skrivna av personer som debatterar i egenskap av tex vårdpersonal, vårdgivare eller annat insatt folk inom medicin och vårdteknik. Representanten från Dagens Medicin menade att Carlström brutit mot den regeln.

Roger Carlströms slutkommentar:

"Efter att ha återigen läst igenom alla kommentarer som finns kvar, både kritiska och de som instämmer med artikelförfattaren, är det bara en mycket liten del som uppger sig vara i vårdbranschen på något sätt. Många är skrivna under pseudonym eller bara ett förnamn och inget i artikeln ger sken av att kommentarförfattaren är i vårdbranschen.

Men de kommentarer som är kvar har alla det gemensamt att de är kritiska till elöverkänslighet. De kritiska kommentarer som fick vara kvar, var bara lätt kritiska och inte med så mycket faktaunderlag, bara allmänt ifrågasättande.

Av de som håller med artikelförfattaren är det många som uppenbart inte har med vårdbranschen alls att göra att döma av innehållet.

Förklaringen som ges till att mina kommentarer plockats bort, att jag inte är i vårdbranschen, är solklart en efterhandskonstruktion för att dölja att de censurerats då de var för initierade och slog sönder argumenten i artikeln.

Om inte annat är jag mycket väl insatt i medicinaspekten, vilket mycket väl framgår av mina kommentarer, då borde jag passa in i den kategorin av personer.

Och slutligen, vilket helt klart visar att det är fråga om en efterhandskonstruktion, varför har inte alla mina inlägg plockats bort, om jag nu inte har med vårdbranschen att göra?"