Valfrihet?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 22 april 2013
- Torbjörn Sassersson

Ett av liberalismens slagord är valfrihet. Jag har levt hela livet i valfrihet men nu har valfriheten förvandlats till löften om något som inte finns.
Fram till avregleringen av apoteken visste jag att det fanns apotek över hela Sverige. Nu har jag sex olika apotek i mitt omedelbara närområde men väldigt osäker om jag ska till en mindre ort.
“Fria apotek” som Kronans Droghandel (?) stänger ned apoteken på den ena orten efter den andra trots att man ingått avtal om att hålla apotek.
En förvirrande valfrihet
Hur är det med valfriheten på elområdet där leverantörer har olika krångliga redovisningssystem omöjliga att jämföra med varandra?

En halvt kirminell valfrihet

Mobiltelefonbolag som säljer abonnemang och mobiler med den ena konstigare metoden efter den andre. Det ju blivit så “otroligt mycket billigare”.
Med dem har vi också fått ett bedrägerimönster som inte fanns i Sverige innan. Det har frambringat ett tjuv och rackarspel i försäljningstaktiken som är besvärligt att komma åt. Man lurar på den man ringer upp ett avtal och hotar med kronofogden om avtalet inte fullföljs. På detta sätt lurar man till sig förmögenheter.

En kaosartad valfrihet

Vad har avregleringen av taxi givit i form av valfrihet? Istället för svarttaxi har vi fått skurktaxi som lagligt bestjäl okunniga och turister med orimliga taxor. Dessutom har yrkesstoltheten försvunnit och ersatts med inkompetent rallyharry fortast genom en rondell.
Obefintlig valfrihet i girighetens tecken
Valfrihet inom vård är bra så länge det är egna små företag som arbetar och driver sin egen verksamhet men när det kommer internationella bolag som har som mål att vinstmaximera verksamheten har alla vårdsökande och patienter blivit offer för krass cynism.

Alf Svensson tillför ett perspektiv värt att notera:

“Värdighet viktigare än valfrihet”.
Konkursens valfrihet
Valfriheten i skolan innebär en osäkerhet på om skolan finns kvar eller går i konkurs. Det orsakar otrygghet inte bara hos elever utan även hos lärare som flyr yrket.
Löjets valfrihet
Pensionssystemet som innebär att var och en ska kunna välja vilken typ av företag man vill satsa sin besparingar i är inget annat än spel med pensionärernas pengar. De som genomfört detta har gamblat med de äldres framtid och trygghet.
Det alliansen tillfört med sin “valfrihet” är ett vilda västern som öppnat för otrygga försäljningsvillkor och möjligheter att lura av människor deras besparingar.
Börje Peratt

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq