bedrägeri

Valfrihet?

utkastEtt av liberalismens slagord är valfrihet. Jag har levt hela livet i valfrihet men nu har valfriheten förvandlats till löften om något som inte finns.