Debatt: Sten Levander, professor i psykiatri drar valser om elchocksbehandlingarna

publicerad 16 maj 2013
- Peter Larsson
Elchocksbehandling. Foto från Pixabay.com (free use)
ArcanumSkolan
Elchocksbehandling. Foto från Pixabay.com (free use)
Elchocksbehandling. Bilden är ett montage av NewsVoice sammansatt av ett foto (varningsskylten) av Marc Pascual (Licens: Pixabay.com, free use) och ett fritt foto från Pixabay.com utan namngiven fotograf (free use).

Många människor har skadats av elchocker i Sverige. Debatten har tidvis varit stor. Trots detta fortsätter psykiatrin med elchocksbehandlingarna, användningen ökas till barn och professorn i psykiatrin Sten Levander har jämfört det med en omstart av en dator.

Text: Peter Larsson

För något år sedan uttalade sig Sten Levander, professor i psykiatri, nonchalant om elchocksbehandlingarna i media:

“Man kan jämföra det med att trycka på ‘reset-knappen’ på en dator för att göra en omstart, säger Sten Levander, professor i psykiatri, till Svenska dagbladet.”

Vilket hån mot alla de som har fått skador av elchocker!

Elchocker, elbehandling eller ECT-behandling är en omstridd metod inom psykiatrin för att framkalla ett konstgjort epileptiskt anfall med en kraftig elchock. Denna elchock är så stark att personen måste sövas ner och få muskelavslappnande medel för att inte kastas runt i kramper och riskera frakturer.

Det är samma elchock som förut – upp till 400 volt – trots att psykiatrin bedrägligt har bytt namn på metoden och snyggat till miljön. Denna starka elchock drabbar personens känsliga tankeverksamhet och hjärna.

Till och med ett barn kan förstå att detta går inte att jämföra med att starta om en dator. Många människor och deras anhöriga har rapporterat om skador efter elchocksbehandlingar. Flera fall har tagits upp i media med Uppdrag Granskning i spetsen.

Socialstyrelsen har tvingats erkänna att ECT kan orsaka bestående minnesskador och har blivit JO-anmälda av KMR för bristande statistik och uppföljning. Det finns ingen fullständig, oberoende och vetenskaplig undersökning av de långsiktiga verkningarna av elchocker. Flera kända vetenskapliga studier och experter motsätter sig ECT.

Den kända amerikanska läkaren Peter R Breggin säger:

“Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.”

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK) konstaterar i en studie:

“Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

“Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT-mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att det är säkert eller effektivt. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ‘subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

Trots detta ges fortfarande tusentals elchocker i Sverige varje år till bla; barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige planerar dessutom att öka antalet elchocksbehandlingar till barn i Sverige. Även de skall tydligen få tillgång till dessa “omstarter”.

Elchocker fortsätter alltså att användas i Sverige baserat på destruktiva uttalanden och ovetenskapliga idéer från professorer i psykiatri. Man kan verkligen fråga sig varför Professor Sten Levander och hans familj inte själva använder sig av dessa “omstarter”! Det kan inte ens en professor i psykiatri prata bort!

Jag har i flera decennier studerat, skrivit om och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker. Skrivit ett otal artiklar i ämnet. Har även varit i kontakt med hundratals människor – däribland närstående – som fått elchocksbehandling och hjälpt många att anmäla sina skador.

Text: Peter Larsson

Relaterat

ArcanumSkolan

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Många emotionella inlägg (försåtligt i och för sig …) men få inlägg som baserar på kunskap. Om jag skall ta på mig rollen som djävulens advokat, måste biverkningarna vägas mot de risker det innebär för patienter att gå med en obehandlad depression eller svår psykos. Hur många av Er har sett en ETC-behandling? Tar inte lång tid och patienterna sövs med barbiturater innan. Problemet med alla medicinbiologiska behandlingar inom en medicinbiologiska styrd psykiatri ligger i själva psykiatrins historia samt dess människosyn. Vet inte om ETC är värre än tunga neuroleptika som patienter kan vara deponerade av i åratal.

 • Tydligen återupplevs psykiatrin som blomstrade under 30 talet , där Eugeniker hade fria händer. På den tid dog patienterna av ” hjärtsvikt” även om de var 12 år gamla.
  Man måste försöka att mobilisera den allmän lästa media/ Tv/SVT för att upplyser befolkningen och framställer de som förorda den typ av behandling för det dem är.
  Jag hörde en ung kollega klagar att man får inte tid att pratar med patienten och är dem dåliga “då har visst ECT hjälpt”, men man medger också att man har ingen möjlighet att följer upp patienten. Och därmed blir det bara en oemotsagt behandlingsmetod som fortsätter.
  Klimatet borde vara mogen med tanke på uppror på KI/KS och den medicinska skandalen. Nu är järnet varm, de ansvariga politiker försöker redan att dra ut det hela med utredningar etc. och snart kommer allmänheten har glömt vad som har hänt.

 • “Starta om datorn” är väl ännu en PR-slogan från psykiatrin.
  Det är den “vetenskap” dom använder, att använda liknelser som “låter bra” men som helt saknar stöd inom vetenskapen.

  Mycket märkligt hur denna verksamhet hela tiden framställer sig själva som “vetenskaplig” när den samtidigt saknar faktiska bevis för i princip all sina påståenden.

 • Hjärnan fungerar med mindre än tiondels volt. Elchocker som går från en tinning till pannan på motsatt sida av huvudet är på hundratals volt. Totalt upp till 85 Watt i ca 5 sek.
  Elchocker ger skador på frontalloberna. Hjärnskada är känt för att skapa eufori vilket är den antidepressiva effekt man ser. Hjärnskadan kan leda till långvarig nedstämdhet och sämre kognitiva funktioner som minne.

  Landstingens verksamhet där psykiatrin ingår ska naturligtvis utvärderas efter de resultat som den skapar. Man kan inte skylla dåliga resultat på kunderna som bekostar verksamheten.

  “New Study Confirms Electroshock (ECT) Causes Brain Damage”:
  http://www.huffingtonpost.com/dr-peter-breggin/electroshock-treatment_b_1373619.html

  Elchocker ger sämre kognitiv förmåga enligt en långtidsstudie: http://breggin.com/ECT/2007NeuropscychopharmacologyonElectroShock.pdf

  “Neuropathology and cognitive dysfunction from ECT”:
  http://breggin.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=48&Itemid=3

 • Förslag till Sten Levander: Om ECT verkligen har den effekten du propagerar och om den verkligen är så säker och praktiskt taget ofarlig varför inte ge till alla studenter på psykiatri högskolan? Med det skulle alla studenter få en verklig bild vad behandlingen gör. Detta skulle flytta utbildningen till en ny nivå där studenterna får en personlig uppfattning om sina behandlingar. Hur kan man rekommendera något som man inte vet hur det fungerar och upplevs? Till och med en student kan väl behöva en omstart då och då, eller vad tycker du? Skulle göra dom gott.

  • Mycket bra förslag, detta borde skickas i ett mejl direkt till honom. Vore ytterst intressant att höra hans eventuella svar! Eller så skulle han tiga som muren och försöka tiga ihjäl det hela som de gjort på Oschercentret.

   Sten själv borde ju rimligen också själv prova sin egen metod som han rekommenderar så varmt, hur ska han annars kunna veta att den är så bra som han påstår?

 • Jag började år 2008 må dåligt,, blev inlagt i Huddinge ,, direkt blev jag rekommenderat Elchoker behandling,, mina anhörig visste inget så som jag,, läkaren tyckte detta var den enda alternativ ,, plus mediciner.
  Varför inte tyckte vi, och började med behandling ,, efter 2-4 Ect behandling började jag få minnes luckor kände inte någon i avd och varför jag ens var där,, frågade ut,,
  Mina anhörig påpekade detta ,, och de sa detta är kortvarig det går över ha tålamod,, och blev sämre kände ingen även mina barn mina känslor började kalla,, mådde sämre och och sämre ,,,
  Jag orkade inte längre med livet inte veta vem jag är,, försökte 3 gånger med självmord, blev räddad ,, varje jag vaknade grät jag varför kan inte dem lämna mig i fred,, vill inte leva utan minne,,

  På tal om jobbet är körd,,, varje gång jag börjar jobba hamnar jag i en grop,,,

  Detta barbarisk metod bör stoppas så ingen ska få det,, Elchoker är inget bra behandling ,, speciellt för alla så som barn och vuxna,,,

 • Det finns allt för många människor som skadats allvarligt av ECT för att man skall kunna blunda för detta längre. ECT är en gammal behandlingsmetod som inte längre har något berättigande inom modern psykvård längre.

 • Det är alldeles för många patienter inom psykvården som har drabbats av allvarliga skador av ECT-behandling för att man skall kunna fortsätta att blunda för detta. ECT är idag mycket ifrågasatt behandlingsmetod inom psykiatrin och det med all rätt.
  Om ECT hade introducerats idag hade metoden med stor sannolikhet blivit förbjuden.
  De små positiva effekter som eventuellt kan finnas med ECT (om det finns några överhuvudtaget) är
  inte värt de allvarliga skador som människor drabbas av efter ECT.
  ECT är en gammal skadlig metod som absolut inte passar in i modern sjukvård och som borde avskaffas så fort som möjligt.

  • Som att “starta om datorn”?! Han vet inte vad han snackar om. Jag har själv fått ECT och jag kan säga att en mer verklighetsanknuten beskrivning vore att köra kretsarna i datorn i för hög ström så att kretsarna fräser sönder. Ta dig Sten Levander!!

 • Stopp ! På att använda ECT !! Psykiatikerna får inte el_behandla sina patienter då kommer de att gör hälso tillståndet värre med biverkningarna och komplikationerna som el_behandlingen orsakas !

 • Jag har en far som fick elchocksbehandlingar, han tappade helt sitt närminne och fick kraftiga personlighetsförändringar. Senare så dog han. Vid obduktionen hittade de proppar i hjärnan som var orsaken till att han mått dåligt psykiskt. Sjukvården tog med andra ord livet av honom genom elchocker och kraftig medicinering istället för att ta reda på orsaken och behandla den.

  Sjukvården idag är ingenting annat än en industristyrd maskin som ska leverera in maximalt med kapital till industriernas ägare.
  Sjukvården idag är sjuk, riktigt sjuk!

  Det enda vi kan göra är att upplysa folk om hur allt går till och få dem till att bojkotta den och istället vända sig till den alternativa sidan.

 • Visst är det helt otroligt att Sten Levander får fortsätta och dela ut sina elchocker. Helt otroligt!!! När så många som har fått elchocker klagar över bland annat förlorat minne. Det är den vanligaste biverkningen att patienterna förlorar sitt minne, alltså inte bara tillfälligt som professor Sten Levander säger. Inte bara tillfälligt!!!

  Som sagt, sen så finns det massor av andra biverkningar – bland annat våldsbeteende, förlorad förmåga att kunna sjunga och spela, alltså sitt levebröd. Bland annat!!!

  Varför är det så????

 • Man undrar om Sten Levander skulle behandla sina egna barn elller närmsta anhöriga med den metoden? Eller är han helt övertygad att han själv skall ha behandlingen om han någon gång skulle uppfylla de kriterierna? Det liknar sekteristisk tro att tala i termer som “boota om en människa som en dator”. Var/när/hur kan en sån åtgärd beslutas? Djävulskt skrämmande exempel här i bra dokumentär: http://www.kmr.nu/pressrel_2012_05_18-hjarnskador-psykiatrins-mirakelkur.htm

 • Jag sörjer en nära vän som fått elchocksbehandlingar ..efter en livskris. Hennes personlighet är mycket förändrad. Att hon är ‘levande död’ är kanske att ta i – men det känns nästan så för mig. Hon är en annan…

  Jag sörjer dig
  känner din tomhet
  och din förtvivlan
  över det som fanns
  över den du var
  Kanske finns du
  min spralliga kompis
  kvar djupt därinne
  – i det urgröpta skalet

 • Peter U Larsson, tack för att du i flera decennier studerat, skrivit om och debatterat elchocker i svenskt media och på internet, men trots detta ges fortfarande tusentals elchocker i Sverige varje år till bla; barn, gravida, äldre och under tvång. Psykiatrin i Sverige planerar dessutom att öka antalet elchocksbehandlingar till barn i Sverige. Även de skall tydligen få tillgång till dessa ”omstarter”.

  Jag vill, kan och vågar mentalt förstå när var och varför, psykiatrin i Sverige planerar att öka antalet elchocksbehandlingar till barn i Sverige och fysiskt i text förklara att det beror på att begreppet ”psykiatrin i Sverige” i nutid och rum är ett laglöst kollektiv av psykiatriker u.p.a. och risk, för säkerhetsbrist i producerat resultat till enskild vårdtagare och att EN professor eller flera laglösa kollektiv av professorer u.p.a. och risk, här och där på jordklotet inte har STRIKT produktansvar för säkerhetsbrist, mot EN drabbad enskild svensk vårdtagare som erhållit ETC i offentlig eller privat producerad vård eller omsorg, lokalt i en delstat i USA eller lokalt i en medlemsstat på den inre marknaden i EES eller EU.

  Värdesäkrad hälsning
  Lärstad den 16 maj 2013
  Namnet på offentlig eller privat vårdgivare, inte namnet på professor, läkare eller politiker.
  Namnteckning av företrädare för vårdgivare som rättssubjekt och näringsvÄrksamhet.
  Namnförtydligande och befattning på företrädare för vårdgivare i tid och rum ovan.

 • Det är otroligt att det fortfarande ges el-chocker i vårt s,k “humana och utvecklade” land.
  Det är ingen vård eller behandlingsform, utan tortyr av grövsta slaget

 • Varför inte ge Sten en omstart!
  Han ger intrycket att vara i akut behov av en stor do.
  En 4000 volts lik-ström!

  • Ja det bästa vore om han fick smaka på sin egen medicin!

   Först då skulle han kanske börja förstå!

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *