Peter Larsson

13 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER
Peter Larsson har i flera decennier studerat, skrivit om och debatterat elchocker i svenskt media och på internet. Han har varit i kontakt med myndigheter, journalister och politiker och skrivit ett stort antal artiklar i ämnet. Peter Larsson även varit i kontakt med hundratals människor – däribland närstående – som fått elchocksbehandling och då hjälpt många att anmäla sina skador.