Irland har förbjudit elchocker (ECT) under tvång – Sverige är världsledande

publicerad 22 mars 2016
- Peter Larsson

Elchocker,  ECT

DEBATT. Irland har nyligen förbjudit elchocksbehandlingar (ECT) under tvång. I Sverige ger man fortfarande tusentals elchocker varje år under tvång. Många människor har vittnat om och anmält skador efter ECT-behandlingar. Är det inte dags för Sverige att följa Irlands exempel och också förbjuda ECT under tvång?

Elchocker, elchocksbehandlingar eller det nya namnet ECT-behandlingar är en psykiatrisk behandlingsmetod som går ut på att med en kraftig elchock framkalla ett epileptiskt anfall hos patienten.

De flesta tror att elchocker inte förekommer längre inom psykiatrin, men sanningen är att elchocksbehandlingen har moderniserats och förskönats så att det hela endast ser bättre ut. Det är dock samma eller värre elchock som drabbar patientens känsliga tankeverksamhet.

Psykiatrin i Sverige ger alltså elchocker (ECT) som aldrig förr till bla. barn, gravida, äldre och under tvång. Sverige är det land i världen som är värst vad det gäller elchocker.

Många personer har vittnat om och anmält svåra skador efter ECT-behandlingar. Detta är hemska historier om hur hela liv har slagits i spillror.

En del personer säger att ECT har hjälpt dem – vilket psykiatrin utnyttjar – men här menar en amerikansk läkare att det är elchocken som bedövat personen så att hon glömt och inte känner sitt dåliga mående längre. Euforiska känslor kan också komma efter sådana chocker. När chocken sedan släpper så kommer det dåliga måendet tillbaka – psykiatrin sätter då in underhålls-ECT för att bedöva personen igen.

Elchocksbehandlingen har alltså bara tillfälligt bedövat personen och inte hanterat det minsta långsiktigt – psykiatrin har själv erkänt att “resultaten” varar inte länge efter en ECT-behandling.

Sverige är världsledande på elchocksbehandlingar

Tusentals elchocksbehandlingar ges varje år i Sverige under tvång. Under “Lagen om psykiatrisk tvångsvård” kan psykiatrin köra över patienterna och påtvinga dem elchocker. Utan att patienten eller dennes anhöriga kan göra något.

Det finns också många vittnesmål på hur psykiatrin har tjatat, kört övertalningskampanjer och utelämnat viktig information för att få patienterna att gå med på ECT. Hur skall en patient som mår dåligt och kanske är påverkad av psykdroger – knappt medveten – kunna sätta sig in i all information och ta ett självständigt beslut om ECT? Man litar då ofta på sin psykläkare.

Nyligen förbjöds elchocker under tvång på Irland

Eftersom många människor har blivit skadade av ECT så är det ganska naturligt att inte tvinga människor till denna “behandling”. Eller?

Är det inte dags för Sverige också att förbjuda elchocker under tvång?

Vad säger politikerna? Är det inte dags att agera snabbt?

Text: Peter Larsson, medlem i Amnesty, Kommittén för mänskliga rättigheter och Röda Korset. Ämnesredaktör om ECT på Newsvoice.

Relaterat

President Higgins has outlawed compulsory ECT

Amnesty International Ireland welcomes ECT Amendment

Många personer har skadats av elchocker (ECT)

Facebook – Vi som inte tycker om elchocker (ECT)

Stark elchock vid ECT enligt Socialstyrelsen

Varför tycks ECT ibland fungera?

Filmade intervjuer med drabbade

Få kostnadsfri hjälp att anmäla skador efter ECT

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Kerstin Ögren

  “Hur kommer det sig att vi har så svaga beslutsfattare på Socialstyrelsen och i svenska psykiatrin så de inte stoppar tortyren med medicin och elchocker?”

  Du missförstår problemet med beslutsfattarna. Deras likgiltighet beror inte på svaghet utan på att de är inpiskade besserwissers.

 • Att Sverige fortfarande ger elchocker, dessutom under tvång och att “vi” t.o.m. är världsledande är skrämmande!!

 • Kör någon rattfull anses den inte bara bryta mot lagen, riskera skada sig själv och företrädesvis andra, utan sakna omdöme. Det är samma organisation som ansåg lobotomi utgöra bot… Frontalangreppet på symptomen med ett iskallt kavalleri av skalpeller talar sitt eget tydliga språk.

  Det är lika oklokt som att försöka införa demokrati med hjälp av krig. Det är tanken som räknas inte resultatet.

  Om man inte gitter tala med människor, ge dem respekt, medkänsla. låta dem bli sedda, accepterade, överräcka verktyg att med assistans ta itu med sina problem och bli botade kan man ju alltid ta i dem med elektrisk tång.

  Ska vi tro förespråkarna, hantlangarna om ECT har metoden med deras slutgiltiga satser iaf nått samma nivå som pensionen. En liten obetydlig stöt framåt, som i verkligheten förblir en svältkur.

  Ser man sig om tonar staketen fram igen, spöklika kontraster mot den experimentella verkligheten.. Det går som en ström genom medvetandet…….

 • Jag håller helt med dessa kommentarer!

  Har själv hjälpt många människor att anmäla sina skador efter ECT-behandlingar.

  Så här säger en mamma om sin dotters ECT-behandlingar:

  “Min dotter har under de två år som ECT pågått fått blödningar i underlivet direkt efter ECT, stora blåmärken på kroppen, mycket ont i armarna, mycket svag i benen, näsblod och darrningar. Återkommande hög puls, är hjärtat skadat?”

  Resten av denna anmälan är rena skräckhistorien!

 • Hur kommer det sig att vi har så svaga beslutsfattare på Socialstyrelsen och i svenska psykiatrin så de inte stoppar tortyren med medicin och elchocker!? Kritiken har funnits från patienter och anhöriga i många år. Är beslutsfattarna så rädda om sin karriär och att inte få tillhöra etablissemanget att de sviker dem som drabbas av vården? Kan NÅGON med makt inom psykiatrin ge ett svar?

 • Man har rätt att tacka nej till hjärt- och lungräddning, dropp, sondmatning m.fl. uppenbart livräddande behandlingar, men man har inte rätt att tacka nej till kontroversiell elbehandling (ECT). Det beror på att ECT-patienterna räknas som psykiskt sjuka och anses sakna omdöme. Jag tycker i och för sig det är ett sundhetstecken att tacka nej till ECT, men om det nu inte räknas som giltigt att tacka nej till ECT med psykiatrisk diagnos så borde man kunna tacka nej i förväg, när man är frisk. De patienter som tackar nej till dropp kommer ju också drabbas av stroke m.m. som skadar omdömet — ändå fortsätter man att respektera deras beslut till dess de dör. Nu är det nog så att man inte dör p.g.a. utebliven ECT utan man klarar sig bättre, men det vill väl psykiatrin inte ska bli känt, ty då förlorar de makt och pengar.

 • Håller helt med dig, Peter! Det är verkligen skrämmande att vi i ett modernt samhälle inte kommit längre än så här. Och jag måste säga att jag blev väldigt upprörd då jag läste Anders Engkvists inlägg, hur han försvarade ECT med argumentet att ECT räddar liv, därför att rädda liv på bekostnad av andra människors liv kan ju aldrig vara försvarbart. Dessutom skulle dessa liv kanske ha kunnat räddas ändå, om bara de som jobbar inom psykiatrin haft lite mer vett i huvudet och tagit itu med depressioner på ett mer adekvat sätt. Istället tillämpar de en “behandlingsmetod” där patienterna riskerar att förlora sitt minne och därmed hela sin identitet, vilket i sig blir kontraproduktivt, eftersom detta oundvikligen fördjupar en redan existerande depression och problematiken därmed aldrig kommer att kunna lösas. Nej, vi borde verkligen följa Irlands exempel och förbjuda ECT. Ingen diagnos rättfärdigar den här tortyrmetoden, och ingen människa, regering eller institution borde ha rätt att stjäla en annan människas hela liv på det här sättet. Vakna upp, politiker, och för oss in i rätt århundrade!

 • Det är högst anmärkningsvärt att en så brutal och destruktiv åtgärd tillåts finnas var i svensk vårdarsenal. Alla läkarspecialiteteter förutom psykiatrin gör allt för att hindra att krampanfall uppkommer, helt enkelt för att de är riskfyllda hälsomässigt. Psykiatriker framkallar dem medvetet genom ECT (att framkalla stort grand mal-anfall är en del av ECT-”behandlingen”). ECT orsakar ofta vävnadsskador i hjärnan och även små blödningar. Inte undra på att majoriteten av ECT-patienterna får minnesproblem och många får även kognitiva problem. Min f d kollega fick ECT-er och var därefter tvungen att sluta arbeta, just p g a minnesproblem.
  ECT hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

 • ECT är ett ålderdomligt slag av terapi och en brutal metod. Kroppen borde istället stödjas på de de mest upptänkliga sätt istället för att bli utsatt för dylika våldsamma ”angrepp”.
  ECT åstadkommer ett stort krampanfall som riskerar att skada vävnader och åstadkomma blödningar i hjärnan. I praktiska livet får väldigt många ECT-patienter minnesproblem och problem med kognition.
  Tydliga resultat från studier visar att eventuella positiva effekter försvinner efter kort tid, d v s positiva resultat är inte bestående.
  Det är förfärande att ECT kan tillåtas i ett annars väl så civiliserat samhälle. Vad som helst annat är bättre än ECT.

 • Stort tack för era kommentarer till artikeln! 🙂

  Jag skall gå ut till våra myndigheter och politiker och ställa frågan varför Sverige fortfarande tvingar folk att få elchocksbehandlingar!

  Det är fullständigt omänskligt och medeltida.

  Många personer har fått allvarliga skador av ECT – se denna sida http://www.elchocker.se – ändå fortsätter psykiatrin att elchocka personer som aldrig förr!!!

  När skall politikerna och myndigheterna vakna?

 • Intill leda har argumentet att ECT räddar liv förts fram under årens lopp. Vad finns det för forskning som understödjer det påståendet? En psykiatriker är, per definition, en själsläkare. Alltför många av dem envisas med att se människan enbart som en biologisk varelse, som förväntas tillfriskna genom att få elektricitet genom hjärnan. Det är en skam – en stor, stor skam – att ECT överhuvudtaget är tillåtet i Sverige, vare sig som frivillig behandling eller behandling som ges under tvång. Det är en metod som för tankarna till mörk medeltid. Själslig vånda låter sig inte helas med hjälp av metoder, som skadar hjärnan.

  Precis som LLJ skulle jag också vilja veta av Anders Engqvist på vilket sätt KMR:s kritik av psykiatrin är onyanserad och osaklig.

 • En inrättning som kan verkställa ECT som ett alternativ, kan inte ha en betryggande hållning till resten av innehållet i medicinskåp och metoder.. Medicinerna löser inte grundproblemen hos individen och det gör inte ECT heller.. Utan skjuter bara upp krisen till nästa tillfälle och ger oftast diagnoserna och tillstånden en kronisk touch som deras offer “får leva” med.. En ödesdiger determinism för att var uttrycka det milt. Inte oväntat är ju större delen av vårdens somatiska och psykiatriska verksamhet besudlad av samma attityd. Samma ytliga metoder. Att angripa symptomen men inte sjukdomen..

  Jag vill ju inte tro att försvinner ECT, som ett illa valt alternativ till lobotomi, är allt bra…

 • Ja, elchocker har man ju fått några gånger när man råkat lägga fingrarna på en strömförande detalj. Det är ingen behandling man vill ha i huvudet precis. Att behandlingen fortfarande anses lämplig vid psykiska besvär leder tankarna till professor Gösta Rylander som i New York 1947 meddelade att han lyckats omvända en kommunist med hjälp av lobotomi.

 • Jag tror alla som sysslar med ECT i vården vet om att det är grov misshandel i syfte att skada en person permanent, men utåt sett låtsas de som att de hjälper dem de misshandlar. Vissa av de misshandlade tror också detta p.g.a. stark indoktrinering och feltolkning av symptom på hjärnskada. Det finns människor som av olika skäl har sadistiska böjelser eller som har en underlig ideologi eller religiös övertygelse som leder dem till att vilja permanent hjärnskada andra människor. De tror förmodligen att de gör samhället något gott genom att hjärnskada andra. ECT-personalen måste stoppas och första steget är att förbjuda tvångs-ECT som de gjort på Irland. I en del andra länder och regioner har de förbjudit ECT helt, t.ex. Sicilien och Slovenien (om jag minns rätt).

 • Hej Anders Engqvist

  Du skriver att Kommittén för Mänskliga rättigheter för en mycket onyanserad och delvis grovt osaklig kampanj mot psykiatrin.

  På vilket vis är KMR:s kritik mot psykiatrin onyanserad och osaklig?
  http://www.kmr.nu/

 • ECT, dvs att föra starkström genom en persons hjärna, är ingen behandling utan barbarisk tortyr.
  Att man ger ECT under tvång och till barn och till gravida är fullständigt bedrövligt.
  Det finns ingen diagnos som rättfärdigar till att använda denna elchocks-metod. Den bör förbjudas med det snaraste.

 • Jo det är absolut dags att sluta med denna gräsliga ‘behandlings’-metod – REN TORTYR!

  Och ta gärna bort giftiga mediciner och vacciner samtidigt – ofta framforskade med tvivelaktigt resultat. Det fuskas så mycket, inom medicinsk forskning (..dessa företag betalar otroliga bötessummor pga oärlighet ..rättegång på rättegång!) att man inte längre vet vare sig vem eller vad man kan lita på – inte klokt!!

  I vilket fall bör ECT-behandling, naturligtvis, vara frivillig.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *