Barn och unga behöver riktig hjälp – inte elchocker!

publicerad 8 februari 2021
- Peter Larsson
Depression och ångest. Foto: Engin Akyurt. Licens: Pixabay.com
Depression och ångest.

De flesta känner inte till att psykiatrin i Sverige fortfarande använder elchockbehandlingar (ECT) och ingen kan ens tänka sig att någon skulle använda elchocker på barn och unga. Detta sker i det dolda.

Text: Peter Larsson

Många tror på den omfattande och bedrägliga psykiatriska propagandan att ECT-behandling är en mild, “hjärnstimulerande” mirakelbehandling som “startar om hjärnan” – helt annorlunda än den tidigare elchockbehandlingen – och att den används endast i nödfall vid djupa depressioner.

Psykiatrin har också lyckats sälja in till politiker, myndigheter och allmänheten att det inte finns något annat alternativ än elchocker vid djup depression. Alla bevis och vittnesmål avfärdas bryskt och arrogant som lögner.

Alla som mår dåligt förtjänar en mänsklig vård och inte elchockbehandlingar. ECT ska förbjudas. Först och främst barn och ungdomar ska inte ha ECT.

ArcanumSkolan 2024

Vad är en psykiatrisk ECT-behandling?

Förkortningen “ECT” står för Electro Convulsive Therapy. “Convulsive” betyder något som ger ett större krampanfall.

ECT är en psykiatrisk behandlingsmetod som går ut på att med hjälp av elchocker på upp till 460 volt framkalla ett större epileptiskt anfall hos patienterna genom att fästa elektroder på huvudet. Detta kan jämföras med vägguttagets 220 volt och att det i kroppen normalt sett bara finns spänningsskillnader som räknas i tusendels volt, det vill säga i millivolt. Det finns inget vetenskapligt med ECT, utan den motsvarar helt enkelt ett hårt slag mot huvudet av en gummiklubba.

“Elchocksbehandling är helt enkelt skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, tillräcklig för att orsaka ett epileptiskt grand mal anfall.” Peter Breggin, känd amerikansk läkare och psykiatriker.

Docent i neurologi Dr Robert Grimm har yttrat:

“En del av medicinen, neurologin, strävar efter att förhindra epileptiska grand mal-konvulsioner medan en annan del, psykiatrin, använder epileptiska grand mal-konvulsioner som ‘behandling’. Är inte detta ett underligt etiskt dilemma?”

Ursprunget till ECT är bedövning av grisar innan slakt. Detta användes sedan av psykiatrin för att “lugna” patienterna och göra dem mer lätthanterliga för personalen. Syftet var alltså inte att hjälpa eller bota någon.

Elchockbehandlingen hamnade i vanrykte under 1960-70-talen, speciellt efter filmen “Gökboet” med Jack Nicholson i huvudrollen, och ingen ville därefter ha elchocker eller låta sina anhöriga få det. Det var också väldigt besvärande för personalen. Därför blev psykiatrin tvungen att försöka komma på ett sätt att försköna elchockerna. Detta gjordes genom att man sövde ner patienterna och gav muskelavslappnande medel för att undvika direkta krampskador och för att det visuellt såg bättre ut. Man bytte även namn på elchockerna till ECT-behandling, ECT, elbehandling eller elektrokonvulsiv behandling.

Trots alla bedrägliga försköningar, starka undertryckande medel och namnbyte, så är själva elchockerna i ECT-behandlingen ändå desamma eller är till och med värre än förut. De muskelavslappnande medlen gör nämligen att man måste öka strömstyrkan (strömstyrka mäts i ampere).

Fil. Dr. John Breeding skriver i en artikel: “Läkare, liksom byggbranschen, gör sitt bästa för att förhindra att människor skadas av elektriska stötar. Människor får antikonvulsiva läkemedel för att förhindra anfall, eftersom sådana anfall är kända för att skada hjärnan. Hjärnan arbetar normalt sett med spänningar som mäts i millivolt. Vid ECT ges dock elektriska stötar på hjärnan med i genomsnitt 150 till 400 volt. ECT framkallar grand mal-anfall, och det är uppenbart att ECT skadar hjärnan.”

“ECT-behandling är tortyr och ett brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter”, säger Karin Larsson, som är legitimerad sjuksköterska och har 50 års erfarenhet inom sjukvården.

Det är inte konstigt att många kallar ECT-behandlingen för en bedräglig och destruktiv psykiatriskt “kvickfix”.

Hur många elchocker ges i Sverige?

År 2009 beräknades det att psykiatrin i Sverige gav cirka 60.000 ECT-behandlingar och då till bland annat barn, äldre och gravida, och till och med under tvång. Detta gjorde Sverige till ett av de värsta länderna i världen när det gäller att ge elchocker.

Men all kritik, bevis och anmälningar av ECT-behandlingarnas skador har gjort att användningen har minskat till cirka 40 000 idag.

Mellan 100-200 ECT-behandlingar ges per år ges av psykiatrin till personer som är under 18 år, vilka räknas som barn enligt FN. Risken för en ökning är stor. Att detta sker och godkänns av Socialstyrelsen är ett allvarligt brott mot FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter, ett flertal FN-konventioner och konventioner som gäller inom EU.

I strid mot direktiv från FN ger psykiatrin i Sverige elchocker under tvång – och i strid mot direktiv från UNICEF, WHO och en rad vetenskapliga experter och allt mänskligt fönuft ger de även elchocker till unga under 18 år.

ECT är fullständigt eller delvis förbjudet i flera delstater i USA och helt förbudet i Schweiz, Slovenien, norra Italien samt i västra Australien. Det finns ingen tanke eller plan hos varken Socialstyrelsen eller psykiatrin i Sverige att minska användningen av elchocker till vuxna eller till ungdomar.

Omfattande skador av ECT-behandling

Elchocker är inte så ofarliga som psykiatrin gör gällande. Sanningen är att behandlingen kan resultera i dödsfall, förstörda liv, förlorade utbildningar, jobb och förmågor samt svår minnesförlust. Flera skadestånd har utbetalats av Patientförsäkringen (LÖF). Ett landsting fick betala ut ett miljonskadestånd till en svårt drabbad patient.

Advokat i mål som gav miljonskadestånd:

“Hon har fortfarande minnesstörningar och kan inte arbeta. Före behandlingen hade hon ett kvalificerat arbete och hade inte haft några som helst kognitiva problem.”

Det finns för övrigt åtskilliga vetenskapliga studier och uttalanden som riktas mot ECT och som har gjorts av överläkare, psykiatriker, läkare, sjuksköterskor och andra experter.

Förtvivlad mamma vittnar:

“Min son mådde dåligt och blev till slut tvångsintagen i psykiatrin. Han fick elchocksbehandlingar som inte hjälpte honom. Precis när han sedan börjat få näsan över vattenytan så skrevs han ut med orden: ‘Det här är inget hotell’. Det gick några månader och han åkte in varje vecka och fick ECT-behandlingar. Men han mådde inte bättre, fick närminnesluckor. Familjen övertalade honom att lägga in sig igen. Det gjorde han, men skrev ut sig efter några dagar och tog sitt liv.”

En drabbad berättar:

“Jag har berättat om mina skador från ECT för tomma öron och ointresserade läkare. Jag har varit hos en neurolog som tagit prover och sa sedan att jag har en kraftig hjärnskada med teknik som en 3-åring. Inte roligt att höra.”

En annan ECT-skadad säger:

“Min öppenvårdspsykiatriker som inte haft med slutenvården att göra tror att min epilepsi (som jag fick i höstas o medicinerar mot 2 ggr per dag) har orsakats av all ECT. Min neurolog är av samma åsikt.”

Att känna sig “bättre” efter ECT

Elchockbehandlingen kan resultera i tillfälliga euforiska känslor samt blockera, bedöva och orsaka glömska/minnesförlust. Det är inom neurologin väl känt att akuta hjärnskador kan ge euforiska känslor. Patienter kan på grund av detta uppleva och tycka att de har blivit “bättre”. Dessa effekter utnyttjas bedrägligt av psykiatrins företrädare som i sin propaganda beskriver att ECT skulle vara en mild, hjärnstimulerande mirakelbehandling som “startar om hjärnan”.

Anhörig säger:

“För några år sedan fick min svärmor elchock, mot depressionen och ångest, som ledde till att hon blev väldigt uppåt under en period, och med tiden fick hon kraftiga minnesluckor, och depressionen kom tillbaka, och då fick hon ny ECT-behandling som senare ledde till självmord.”

När “chocken” eller traumat sedan släpper, så kommer självfallet problemen tillbaka. Psykiatrin svarar då med att sätta in regelbunden “underhålls-ECT”, vilket innebär att patienten hålls konstant chockad, blockerad och traumatiserad under behandlingstiden och i många fall även långt senare.

Peter R Breggin, en känd amerikansk psykiatriker och läkare har sagt angående ECT att:

“Det är förfärligt att detta fortsätter. Varför fortsätter det? Naturligtvis slutar man klaga när man fått hjärnskakning om och om igen. Faktum är att i början blir man euforisk. Jag har läst sjukhusjournal efter sjukhusjournal där patienter får eufori efter hjärnskada. Läkarna säger att humöret höjs. Jag tycker det är ondskefullt att skada någons hjärna, göra dem dumma och vimmelkantiga och sedan skriva i journalen att humöret höjdes.”

Vad finns det för alternativ till elchocker?

Det finns flera vetenskapliga experter som bekräftar att elchockbehandlingar (ECT) orsakar hjärnskador. Då kan man lika gärna fråga: Vad finns det för alternativ till hjärnskador? Vill du ha en “hjälp” som innefattar hjärnskador?

Man kan också fråga sig om det går att elchocka bort näringsbrister, kroppsliga smärtor, dåligt självförtroende, skilsmässor, arbetslöshet, dålig kost, sorg efter anhörigs död, studieproblem, mobbning, brist på Omega 3-fettsyror och andra näringsbrister. Orsaken till det dåliga måendet måste naturligtvis lokaliseras och hanteras.

I psykiatrins fixerade värld finns det inget alternativ till över 300 olika diagnoser, psykofarmaka och elchocker. Det gäller för dig att söka dig andra förnuftigare vägar till ett bättre mående.

Många som mår dåligt har rent kroppsliga brister (näringsbrist), krämpor eller sjukdomar. Några exempel är

 • störningar i sköldkörtelns produktion,
 • B12- och Omega 3-brister (vilket är vanligt hos veganer och vegetarianer),
 • brist på goda bakterier i mag/tarmsystemet samt
 • D-vitaminbrist som i dag finns hos cirka 85 % av alla unga. De är för lite utomhus och kan ha varnats för att sola.
 • Kosten påverkar också måendet oerhört mycket.

Som ett första steg rekommenderar jag dig att göra en fullständig, ordinär läkar- och hälsoundersökning med åtföljande hantering och uppföljning. Se till att få sköldkörteln, järn- och sockervärdena samt B och D-vitamin nivåerna kontrollerade. Hitta en läkare eller sjuksköterska som är inriktad på alternativa behandlingar. Du kan byta läkare och vårdcentral om du inte är nöjd.

Det finns ingen genväg eller kvickfix till ett bättre mående utan det kan krävas en rad livsförändringar och långsiktiga åtgärder. Det är inte alltid så lätt men naturligtvis värd all möda. Se till att du gör all eventuell nedtrappning av psykofarmaka i samråd med läkare.

Det gäller att föräldrar och anhöriga tar ansvar för och hjälper sina barn om de mår dåligt. Tyvärr är detta inget vårdcentralen kan hjälpa dig med. Det finns alternativa behandlingar som fungerar, men det gäller att du hittar rätt och använder dem ordentligt och långsiktigt. Detta är helt klart krävande för en förälder som kanske redan är överbelastad, men livsviktigt långsiktig för ditt barn.

Välkommen att kontakta mig om du vill ha mer information angående alternativa behandlingar. En förälder skrev till mig:

“För flera år sedan påstod BUP att min son hade ‘ADHD’, men hans mamma och jag vägrade att ge honom dessa “mediciner”. Idag är han fullkomligt normal, går i 7:an har normala betyg, spelar fotboll, spel på xbox osv, fullt normal. Detta med att alla som inte passar in i formen ska ha ‘ADHD’ eller liknande anser jag vara bara skitsnack. Är man inte skolmogen, dvs redo att sitta still i skolbänken hela dagarna så ska man få en stämpel i pannan med ‘ADHD’ – lika dumt som detta med psykiatrins elchocker!”

Elchocker till barn i USA

American Psychiatric Association har uttalat “att ha tillgång till en snabb och effektiv behandling såsom ECT är speciellt meningsfullt när det gäller barn och ungdomar”.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter skriver i ett Pressmeddelande:

“Barn i sig blir mer och mer måltavla för ECT-psykiatriker. Det finns inga långtidsundersökningar överhuvudtaget, men det är ju självklart att de kraftiga och många epileptiska grand mal anfallen skadar barnet, skapar kognitiva störningar, inlärningsstörningar och skadar nervsystemet och hjärnan som är under utveckling, mycket mer än för vuxna.
I USA elchockar man barn i 16 delstater och i fem delstater barn 0-5 år. Det sker nu över hela världen, även i Sverige.
Vi har ett samhälle där föräldrar inte får smiska sina barn, men psykiatriker får skicka 400 volt genom hjärnan på barn.
Man tillfogar barn skada under sken av behandling.
WHO utfärdade en varning för att ‘det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.’
Trots detta har den amerikanska psykiatriföreningen (APA) begärt hos FDA att ECT skall göras mer tillgänglig för barn i alla åldrar. APA är det tongivande psykiatriförbundet i världen och andra länder tar efter. Sverige i synnerhet.
Nu börjar psykiatriker även rekommendera ECT för sådant som ADHD, autism, bipolärt och inlärningssvårigheter. De rekommenderar till och med att det är den första behandlingen de skall få.”

Faran är stor att psykiatrin i Sverige ökar elchockerna till barn och ungdomar eftersom detta hyllas av den amerikanska psykiatrin och rekommenderas av Socialstyrelsen som en behandling vid depression.

Vetenskapliga röster mot ECT till barn

UNICEF: “Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Det finns ingen forskning som rättfärdigar att elchockbehandling (ECT) används på barn och ungdomar, och det är uppenbart oetiskt.”
Professor John Read från University of East London, författare till fyra artiklar om ECT som har faktagranskats och publicerats i vetenskapliga tidskrifter.

Om detta inte skulle utgöra något fysiskt övergrepp och barnmisshandel, så skulle det betyda att dessa begrepp saknar innebörd. Ansvariga vuxna och samhället borde vara skyldiga att förhindra att barn påtvingas ECT.”
Peter R. Breggin, leg läkare, Ithaca, New York, USA, Psykiatriker och författare till boken “Psychiatric Drug Withdrawal: A Guide for Prescribers, Therapists, Patients and their Families.

“ECT är en väldigt kontroversiell metod, och detta av goda skäl. Det är mycket svårt att finna något bra bevis för fördelarna med ECT, och vi inser allt mer och mer att metoden medför betydande risker. Vi har krävt en översyn av metodens användning på vuxna, men det är tydligt att vi behöver göra mer för att skydda unga människors hjärnor mot den potentiella skadan från de elektriska strömmar som orsakar krampanfall.”
Professor Peter Kinderman

“Det finns absolut inget försvar alls för att använda ECT på barn och unga personer. Hjärnor under utveckling är speciellt sårbara inför detta obevisade ingripande och upplevelsen kommer sannolikt vara inte bara fysisk skadlig utan även emotionellt traumatisk. Jag går samman med andra för att få till stånd ett förbud.”
Dr Lucy Johnstone, rådgivande klinisk psykolog, Bristol, UK.

WHO, World Health Organization har yttrat “det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning”.

“Att man fortfarande efter 80 års erfarenhet fortsätter att förstöra psykiskt sjuka personers hjärnor med ECT är i sig själv en skandal av stora mått. Men dessa patienter har åtminstone (oftast) själv gett tillstånd till detta (ganska säkert under falska förutsättningar). Men att utsätta värnlösa barn med deras känsliga hjärnor, som faktiskt inte är färdigutvecklade ännu, för denna hjärnförstörande procedur är en avskyvärd läkar-etisk förbrytelse.”
Herluf Dalhof, Danmark, läkare och mångårig motståndare till psykiatrins ECT-behandling.

“När det gäller ECT för barn och unga så finns inget vetenskapligt stöd, så man har hittat på ett annat argument som lyder att klinisk erfarenhet från ECT på ger stöd åt behandlingen. Man frångår principen om att ta stöd av forskning”, säger Gunnar Bohman, legitimerad psykolog vid Stockholms universitet.

Upprop mot psykiatrins elchocker (ECT) till barn

Hennes föräldrar berättar: “Vår dotter tog sitt liv efter att ha blivit behandlad med ECT, hon blev 17 år. Det var hemskt att se en helt underbar och livlig person som vår dotter först bli helt tom och känslokall och senare ta sitt liv. Med all info som vi har i dag, så hade vi aldrig gått med på ECT-behandling. Ansvarig läkare på BUP i Halmstad bestämde att vår dotter skulle få ECT, och hon fick 10 st behandlingar. Hon hade inget fritt val utan blev påtvingad ECT. Informationen vi fick som föräldrar var att ECT skulle rensa bort det negativa i henne. Vi fick ingen information om risken för bestående minnesskador.”

Anhörig vittnar: “Jag vill härmed anmäla att min syster fick ett kraftigt epilepsianfall efter 10 st ECT-behandlingar och avled sedan. Hon gick in i en djup depression efter sin makes bortgång och efter att hennes son tagit livet av sig förra året i mars. Vi försökte hjälpa henne men till slut blev det psykiatrimottagningen där ville dom ge henne ECT-behandlingar för att hon skulle glömma. Vi anhöriga sa nej även min syster, men hon var ju inte omyndigförklarad så dom övertalade henne att det var det bästa för henne och helt ofarligt.”

Vi startade detta upprop för att vi tycker och kräver att barn ska få lov att vara barn. Barn som mår dåligt behöver kärlek, trygghet, omsorg och hjälp i stället för att utsättas för psykiatrins förödande elchocker (ECT).

Detta upprop kommer att tas hela vägen till Socialstyrelsen och ansvariga politiker för att som ett första steg få psykiatrins elchocker (ECT) förbjudna till barn och ungdomar! Detta är början till slutet för alla elchockbehandlingar. Hjärnskador skall inte säljas in som något botemedel. Psykiatrins miljarder skall i stället satsas på alternativa behandlingar.

Initiativstagare till uppropet

 • Carina Rångeby, Landskrona, legitimerad sjuksköterska sedan över 40 år, hälsokonsult.
 • Michael Zazzio, Hovmantorp, medicinsk forskare, privatpraktiserande kliniker, vetenskapligt råd i AENORTA, juridiskt sakkunnig i NHF Sweden, delaktig i det Romstadgeprojekt som drivs av organisationen Peace in Space, legitimerad sjuksköterska med över 40 års yrkeserfarenhet inom sjukvården, chefredaktör för tidningen 2000-Talets Vetenskap, redaktör tidningen Hälsofrihet.
 • Peter Larsson, Malmö, skribent, debattör, medmänniska, engagerad mot psykiatrins elchockbehandlingar i decennier, elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset.
 • Torbjörn Sassersson, Stockholm, chefredaktör NewsVoice.

Vi som skriver under detta upprop kräver:

 • att Socialstyrelsen ändrar sina nationella riktlinjer och förbjuder elchocker som ett behandlingsalternativ till barn och ungdomar.
 • att det lagstadgas om ett förbud mot att ge elchocker till barn och ungdomar

Kravet på att elchocker till barn och ungdomar stoppas kommer tillsammans med alla underskrifter och ett bevisunderlag (som baseras på vetenskaplig dokumentation, patienträttigheter, hälso- och sjukvårdslagstiftning samt internationella konventioner) som skickas till Regeringen, Socialstyrelsen, de 21 regionerna samt till ansvariga politiker. Vår avsikt är att följa upp detta till dess att förbudet införs.

Skriv på uppropet här!

Text: Peter Larsson, peterularsson@gmail.com

Peter Larsson, Malmö, mot psykiatrins elchocker (ECT) till barn!

Skribent, debattör och medmänniska. Engagerad för mänskliga rättigheter och mot psykiatrins destruktiva och bedrägliga kvickfix-elchocker (ECT) sedan decennier. Engagemanget började när hans egen farbror och en annan närstående släkting blev förstörda av ECT-behandlingar. Sedan dess har Peter varit i kontakt med hundratals drabbade och deras anhöriga i syfte att stödja och hjälpa. Många har anmält och flera har fått skadestånd. En del har vittnat i media och på film om förstörda liv efter ECT.

Redaktör elchocker.se, ämnesredaktör Newsvoice, medlem i Amnesty, 2000-Talets Vetenskap, Kommittén för Mänskliga Rättigheter, NHF Sweden och Röda Korset. En av admins för grupper på Facebook med tusentals medlemmar.

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: ECT
 • Min f.d flickvän genomgick ett antal ect-behandlingar det kanske ledde till att hon upplevde sig något mindre ångestladdad men det påverkade henne i övrigt mycket negativt som jag upplever det. Hon kan knappast återgår till det språklärarjobb hon hade under c.a tio års tid en tragisk utveckling för en person som en gång i tiden var en så kallad A-student

 • Bra att du lyfter frågan om dessa bortglömda Svenska övergrepp i vår “levande historia”.

  Jag kan lova att denna tortyrform under tvång, ej heller tillförde något för min äldre släkting.

  Efter ett antal “ECT-behandlingar” fick den olyckliga änkan Ingun 2008 äntligen permis från

  “behandlingarna” och kastade sig då framför tåget innan det var dags att infinna på nytt.

  https://www.elchocker.se/ursprunget-elchocksbehandlingar-ect/

 • Lär ett mindre barn fundamenta i fysik, som passar åldern och det blir inga problem och senare statisk elektricitet. Så man har ett barn, som är snudd på ingenjör vid tolv års ålder och utloppen att skapa en effekt blir lustiga bus. Ett barn som är matat med oanvändbara teorier rusar in i motstånd ideligen och resultatet blir protest.

 • Tack för en mycket viktig artikel! Det är otroligt att detta kan pågå fortfarande. Människor är uppenbarligen försökskaniner för galna läkare och vetenskapsmän, och inte ens barnen är fredade från misshandeln. Tack också för att du hjälper skadade att anmäla övergreppen! <3

 • Är detta inte ett brott mot mänskligheten att bokstavligen stoppa in människors
  huvuden i vägguttaget. Med egen erfarenhet av denna aktivitet borde det vara så.
  Jag slogs med några vårdare och det hela slutade med ett någon lade sig över mig
  och jag spändes fast i sängen för att vänta på min behandling.

  Denna erfarenhet borde alla inblandade politiker, läkare med mera få ta del av.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *