Sofie: “Jag förlorade värdefulla minnen av mina barn efter ECT-behandlingarna”

publicerad 14 mars 2022
- Peter Larsson
Sofie fick 28 ECT-behandlingar. Privat foto

“Jag minns inte alls mycket från mitt liv innan jag fick ECT, och det värsta är väl att jag har glömt det finaste man kan uppleva i livet, enligt mig då, och det är mina två förlossningar och första mötet med mina barn. Och sedan minns jag inte alls mycket från de första tre åren med mina barn.”

ECT står för Electro Convulsive Treatment (som framkallar krampanfall) . Det är en psykiatrisk metod för att framkalla epileptiska krampanfall hos patienten med hjälp av elchocker upp till 450 volt, 0,9 ampere och 405 watt. Det motsvarar 4 st 100 watts lampor. Normalt sett opererar hjärnan på en nivå av millivolt.

“Har du fått ström genom kroppen? Även mindre elolyckor kan ge bestående nervskador visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor.” Elsäkerhetsverket

Psykiatrin i Sverige är bland de värsta i världen med att fortfarande ge elchockbehandlingar (ECT). Cirka 40 000 per år ger de till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. Upp till 200 ECT-behandlingar per år ges till barn.

Metoden är fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen. Tvångs-ECT och elchocker till barn bryter mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF. Fram till 1979 använde psykiatrin elchocker för att försöka hantera homosexuella.

Många har anmält sina skador från ECT-behandlingar och flera har fått skadestånd från Patientförsäkringen (LÖF). För några år sedan gav Socialstyrelsen ut ett direktiv till sjukvården angående hantering av minnesstörningarna efter ECT. Detta direktiv var baserat på kopior av våra anmälningar.

Alternativ till elchocksbehandlingar

Det finns alternativ även vid väldigt dåligt mående. Sök vanlig (icke-psykiatrisk) läkarhjälp om du mår dåligt som ett första steg, och se till att få en fullständig hälsoundersökning med åtföljande hantering och uppföljning. Be också att få nivåerna av B och D-vitamin kontrollerade. Se mer information nedan.

Psykiatrin får årligen miljarder som istället skall satsas på alternativa behandlingar. De som mår dåligt behöver en kärleksfull, medmänsklig, orsakshanterande vård som går på djupet och hjälper långsiktigt. Kärleksfulla, naturnära, näringsrika och lugna vilohem behöver byggas upp. Rättigheterna behöver verkligen stärkas för de som mår dåligt.

Det är hög tid att vården inrättar ett funktionsmedicinskt förhållningssätt som respekterar människan i sin helhet och som på vetenskaplig grund identifierar grundorsaken till sjukdom och symptom, att patienten får läka en gång för alla, blir fri och inte hamnar i en destruktiv beroendesituation av sjukvård, som därav inte längre kan kallas för vård.

Människor som mår dåligt skall naturligtvis få riktig hjälp, inte elchocker.

Ställ gärna dessa frågor till psykiatrin:

  1. Informerar ni patienter och deras anhöriga om risken för bestående ECT-skador samt om de vittnesmål, anmälningar och skadestånd som finns?
  2. Ser ni till att alla patienter och anhöriga är välinformerade och delaktiga i valet av behandling vid dåligt mående enligt sina rättigheter?
  3. Hur hjälper ni alla som fått sina liv förstörda av ECT-behandlingar?
  4. Hur kan ni ge elchocker på upp till 450 volt, 0,9 ampere, 405 watt, istället för att ge patienten en fullständig hälso- och läkarundersökning?
  5. Hur kan ni fortsätta att ge elchocksbehandlingar trots alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd och vetenskapliga bevis?
  6. Om ECT är en mirakelbehandling som psykiatrin säger, varför alla anmälningar, vittnesmål, skadestånd, vetenskapliga studier och minskande användning i Sverige?
  7. Varför är ECT-behandlingen fullständigt eller delvis förbjuden på flera andra ställen i världen?

Text:  Peter Larsson, Limhamn, peterularsson(på)gmail.com, medmänniska, skribent, debattör, sedan länge engagerad mot psykiatrins elchocker (ECT) vilket startade när närstående personer blev förstörda.

Relaterat

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq