Svenska psykiatrin försökte “bota” homosexuella med elchocker

publicerad 1 juni 2020
- Peter Larsson
Shutterstock.com (262167626)
Shutterstock.com (262167626)
Temabild: Elchockbehandling mot gayäktenskap? Licens: Shutterstock.com

DEBATT. En kommande radiodokumentär kommer att ta upp psykiatrins elchocker för att “bota” homosexuella. Psykiatrin klassade homosexualitet som en psykisk sjukdom i Sverige fram till 1979 och försökte “bota” detta med bland annat elchocksbehandlingar (ECT). Än idag fortsätter psykiatrin övergreppen med tvångsbältning samt elchocker till barn, gravida, äldre och under tvång. Ursprunget till ECT var att bedöva grisar innan slakt.

Text: Peter Larsson, debattör, föredragshållare, ämnesredaktör NewsVoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.

De flesta tror att psykiatrin har slutat med elchocker eller att ECT-behandlingen är en ny, modern, mild och effektiv behandlingsmetod för de som mår dåligt. Psykiatrin beskriver till och med ECT-behandlingen ytterst bedrägligt som “en mild, hjärnstimulerande mirakelmetod som startar om hjärnan”. Detta är långt ifrån sanningen.

Psykiatrin i Sverige är värst i världen

Sanningen är att psykiatrin använder elchocker mer än någonsin. Ca 50,000-60,000 st om året gör oss till bland de värsta i världen. ECT-behandlingen är förskönad och ser på ytan bättre ut nuförtiden, men själva elchockerna i ECT:n är samma som tidigare eller värre. Upp till 460 volt drabbar den känsliga hjärnan och tankeverksamheten.

Elchockerna i ECT:n kan tillfälligt bedöva, stänga av, orsaka euforiska känslor och glömska, så att patienten tror att det känns bättre. När chocken sedan släpper kommer alla problemen tillbaka och psykiatrin sätter in underhålls-ECT, dvs mer elchocker.

Elchocker till barn och under tvång

Elchocksbehandlingar till barn och under tvång strider mot klara direktiv från FN, WHO och UNICEF.

Förenta Nationernas överkommissionär för mänskliga rättigheter, Mr Zeid Ra’as Al Hussein säger:

“Påtvingad behandling – som innefattar medicinering och elchocksbehandling under tvång, såväl som intagning på sluten avdelning och segregation – skall inte längre användas.”

WHO, World Health Organization:

“Det finns inga indikationer för användningen av ECT på minderåriga, och därmed bör detta förbjudas genom lagstiftning.”

UNICEF:

“Att ge elchocksbehandlingar till ett barn i stället för lämplig eller behövlig vård eller tillsyn på grund av begränsade budgetar och drastisk underbemanning är oacceptabelt.”

Svensk Riksdagsledamot:

“Sverige borde inte agera i strid med WHO. Jag har ofta hänvisat till WHO i mina motioner”.

Psykiatriska övergrepp

1963 utfördes lobotomi i Sverige. I Danmark förekom detta så sent som 1983. 1979 bestämde sig psykiatrin för att homosexualitet inte längre var en mentalsjukdom (de ville väl undvika dålig opinion). Ända fram till 2013 förekom tvångssterilisering i Sverige. Psykiatrin idag begår övergrepp i form av elchocksbehandlingar till bland annat barn, gravida, äldre och under tvång. För att inte tala om tvångsbältningar.

Allt detta har skett och sker under min livstid.

 • Var finns de mänskliga rättigheterna inom psykiatrin?
 • Varför reagerar inte politiker och myndigheter?
 • Finns det ingen som vågar sätta sig upp emot den mäktiga psykiatrin?

Radiodokumentär om ECT för homosexuella

Magnus JohanssonIris Media skall nu göra en radiodokumentär kring ämnet: Psykiatrins elchocksbehandlingar av homosexuella. Är du eller en anhörig drabbad? Känner du till något om detta ämne? Kontakta gärna Magnus och berätta din historia. Se kontaktinformation nedan och du kan vara anonym.

Frågor till politiker och myndigheter

Sverige skrev under FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter efter andra världskriget och har sett sig själv som ett föregångsland inom detta område.

  1. 1. Gäller inte FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter inom psykiatrin? Hur kan politiker och myndigheter låta psykiatrin kränka och förtrycka människor på det här sättet?
  1. 2. Hur kunde politiker och myndigheter tillåta att psykiatrin utförde övergrepp mot människor i form av lobotomi och tvångssterilisering?
  1. 3. När dessa saker förbjöds varför ställdes inte de ansvariga till svars och fick sina straff?
  1. 4. Hur kunde politiker och myndigheter tillåta att psykiatrin klassade homosexualitet som en mentalsjukdom?
  1. 5. Varför ställdes inte de ansvariga till svars och fick sina straff?
  1. 6. Hur kan politiker och myndigheter idag tillåta att psykiatrin kränker de mänskliga rättigheter genom att ge elchocker till barn och under tvång samt tvångsbälta? Varför ställs inte de ansvariga till svars och får sina straff?

När skall politiker och myndigheter vakna?

Text: Peter Larsson, debattör, föredragshållare, ämnesredaktör NewsVoice, medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset. Kommande föredragshållare för 2000-Talets Vetenskap och NHF Sweden.

Referenser och länkar


Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: elchocker
Stöd NewsVoice 2024
 • Det är verkligen skrämmande att homosexualitet för inte så länge sedan klassades som en mentalsjukdom, och att psykiatrin fortfarande ger elchocker till barn, gravida och under tvång, i strid mot direktiv från FN, WHO och UNICEF. Precis som du, Peter, så förstår inte heller jag varför politiker och myndigheter inte reagerar och sätter stopp för det här, när det faktiskt förstör människors liv och till och med leder till självmord. Samtidigt inser jag att ECT fortfarande praktiseras för att vården och psykiatrin ska tjäna pengar, men det är verkligen en skam för mänskligheten. Ändå vill jag tro att vi en dag kommer att titta tillbaka och skaka på huvudet åt att ECT fick fortsätta så pass länge. Frågan är bara hur många liv som kommer att förstöras innan dess? Tyvärr alltför många…

 • Det är verkligen skrämmande att homosexualitet för inte så länge sedan klassades som en mentalsjukdom, och att psykiatrin fortfarande ger elchocker till barn, gravida och under tvång, i strid mot direktiv från FN, WHO och UNICEF. Precis som du, Peter, så förstår inte heller jag varför politiker och myndigheter inte reagerar och sätter stopp för det här, när det faktiskt förstör människors liv och till och med leder till självmord. Samtidigt inser jag att ECT fortfarande praktiseras för att vården och psykiatrin ska tjäna pengar, men det är verkligen en skam för mänskligheten. Ändå vill jag tro att vi en dag kommer att titta tillbaka och skaka på huvudet åt att ECT fick fortsätta så pass länge. Frågan är bara hur många liv som kommer att förstöras innan dess? Tyvärr alltför många…

 • I detta genomkorrumperade land så kommer ECT att få fortsätta i all oändlighet.
  Titta på vilken myndighet, institution, kommunal verksamhet osv. du vill så genomsyras de flesta
  av inkompetens och girighet som styr in oss i en felaktig riktning där vi ska fastna och inte hitta
  någon väg ut ur labyrinten. Och denna labyrint är styrd uppifrån och utifrån.
  ECT är en “laglig” väg att utföra tortyr på våra medborgare så att de utsatta blir så inkapabla
  så att de t.o.m. kan “glömma” sitt eget namn, utbildning, osv. i all oändlighet.
  Dessa drabbade personers liv tas ifrån dem och ingen kan göra nånting åt denna vansinniga verksamhet.
  Varför ??? Därför att det är så “man” vill ha det.
  Vi kan rösta vart fjärde år det är all vår påverksamma möjlighet som vi har.
  Vi har erfarit att denna “Regering” kommer att leda oss
  ännu längre in i labyrintens irrgångar och med “hjälp” av ECT så fortsätter det

 • Bevis och fakta om elchockandets medvetna och aktiva skadande:
  Enkäter besvarade av hundratals människor som genomgått serier med 0.75 till 0.90 ampere ström och upp till 450 volt likspänning i pulser genom hjärnan visar att över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med långtidsminnet och över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med korttidsminnet. Elchocken som kan vara mer än fem sekunder genom frontalloben och hjärnan framkallar det kraftigaste epilepsianfallet, ett grand mal anfall. Personer som är frivilligt inlagda kan hotas med tvångsintagning om de inte går med på en serie elchocker. Det brukar användas en serie på 10 elchocker med bara någon dags uppehåll mellan varje kraftig elchock med epilepsianfall. Hjärnan har därför ingen möjlighet att återhämta sig. Det är som 10 hjärnskakningar på under fyra veckor. Hjärnskada genom trauma är välkänt för att orsaka eufori, t.ex. vid olyckor, det är den “antidepressiva” effekt som motiverar övergreppen mot lagar och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
  http://web.archive.org/web/20000305075051/members.aol.com/wmacdo4301/electro/papers/equest.htm
  http://www.elchocker.se/stark-strom-genom-hjarnan-vid-ect-behandlingar/
  http://www.ectresources.org/

 • I detta genomkorrumperade land så kommer ECT att få fortsätta i all oändlighet.
  Titta på vilken myndighet, institution, kommunal verksamhet osv. du vill så genomsyras de flesta
  av inkompetens och girighet som styr in oss i en felaktig riktning där vi ska fastna och inte hitta
  någon väg ut ur labyrinten. Och denna labyrint är styrd uppifrån och utifrån.
  ECT är en “laglig” väg att utföra tortyr på våra medborgare så att de utsatta blir så inkapabla
  så att de t.o.m. kan “glömma” sitt eget namn, utbildning, osv. i all oändlighet.
  Dessa drabbade personers liv tas ifrån dem och ingen kan göra nånting åt denna vansinniga verksamhet.
  Varför ??? Därför att det är så “man” vill ha det.
  Vi kan rösta vart fjärde år det är all vår påverksamma möjlighet som vi har.
  Vi har erfarit att denna “Regering” kommer att leda oss
  ännu längre in i labyrintens irrgångar och med “hjälp” av ECT så fortsätter det

 • Bevis och fakta om elchockandets medvetna och aktiva skadande:
  Enkäter besvarade av hundratals människor som genomgått serier med 0.75 till 0.90 ampere ström och upp till 450 volt likspänning i pulser genom hjärnan visar att över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med långtidsminnet och över 70% får långvariga medelsvåra till svåra problem med korttidsminnet. Elchocken som kan vara mer än fem sekunder genom frontalloben och hjärnan framkallar det kraftigaste epilepsianfallet, ett grand mal anfall. Personer som är frivilligt inlagda kan hotas med tvångsintagning om de inte går med på en serie elchocker. Det brukar användas en serie på 10 elchocker med bara någon dags uppehåll mellan varje kraftig elchock med epilepsianfall. Hjärnan har därför ingen möjlighet att återhämta sig. Det är som 10 hjärnskakningar på under fyra veckor. Hjärnskada genom trauma är välkänt för att orsaka eufori, t.ex. vid olyckor, det är den “antidepressiva” effekt som motiverar övergreppen mot lagar och internationella överenskommelser om mänskliga rättigheter.
  http://web.archive.org/web/20000305075051/members.aol.com/wmacdo4301/electro/papers/equest.htm
  http://www.elchocker.se/stark-strom-genom-hjarnan-vid-ect-behandlingar/
  http://www.ectresources.org/

 • Bra Peter, att du oförtröttligt fortsätter att få ut sanningen om elchocker! Det är en metod som är en skam för vårt land och för alla andra länder där den används! Det är fullständigt obegripligt att psykiatriker tillåts fortsätta att använda den! Elchocker är ett klart brott mot Artikel 5 av FN:s Allmänna deklaration om Mänskliga Rättigheter, “Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
  förnedrande behandling eller bestraffning”. Metoden är inget annat än en grym, omänsklig och förnedrande behandling, som psykiatriker utsätter människor för med politikers och myndigheters godkännande. Ett exempel på legaliserad grym, omänsklig och förnedrande behandling.

 • Bra Peter, att du oförtröttligt fortsätter att få ut sanningen om elchocker! Det är en metod som är en skam för vårt land och för alla andra länder där den används! Det är fullständigt obegripligt att psykiatriker tillåts fortsätta att använda den! Elchocker är ett klart brott mot Artikel 5 av FN:s Allmänna deklaration om Mänskliga Rättigheter, “Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller
  förnedrande behandling eller bestraffning”. Metoden är inget annat än en grym, omänsklig och förnedrande behandling, som psykiatriker utsätter människor för med politikers och myndigheters godkännande. Ett exempel på legaliserad grym, omänsklig och förnedrande behandling.

 • Enligt mig finns det inget logiskt samband, med någon form, av tillfrisknande eller helande från psykisk belastning, genom att köra elektrisk ström genom huvudet på patienten. Under min studietid till elingenjör arbetade jag extra på sjukhus och fick ibland köra patienter från psykavdelningar till elchockbehandling. Från min synpunkt såg jag ett hemskt scenario då denna “behandling” pågick. När jag senare mötte dessa patienter upplevde jag inget som jag kunde konstateras som förbättring. De såg lika disharmoniska ut som innan denna elchockbehandling.
  Allt jag funnit under studier i ellära talar emot att köra ström genom kroppen i dessa styrkor och spänningar. Det synes mig helt ologiskt att någon form av förbättring hos en människa, skulle ske genom att tillämpa elchocker eller ECT.
  För övrigt, att bota Homosexualitet så är det ju först ett val som var och en själv bör ta och åter igen, om nu personen som är homosexuell, önskar ”bot” från detta, skulle det kunna uppnås genom att köra ström igenom huvudet på dem? Det finner jag högst osannolikt, grundat på ovan angivna skäl.
  Så vitt jag vet finns ingen forskning eller kliniska tester som styrker att elchockbehandling/ECT gör något som helst positivt med patienten.

 • ECT är den grymmaste behandlingen som psykiatrin har kommit på! För lite forskning har gjorts och skadorna och biverkningarna är alldeles för stora för att vara en lämplig metod.Vi anser att denna metod ska förbjudas en gång för alla !!

 • Enligt mig finns det inget logiskt samband, med någon form, av tillfrisknande eller helande från psykisk belastning, genom att köra elektrisk ström genom huvudet på patienten. Under min studietid till elingenjör arbetade jag extra på sjukhus och fick ibland köra patienter från psykavdelningar till elchockbehandling. Från min synpunkt såg jag ett hemskt scenario då denna “behandling” pågick. När jag senare mötte dessa patienter upplevde jag inget som jag kunde konstateras som förbättring. De såg lika disharmoniska ut som innan denna elchockbehandling.
  Allt jag funnit under studier i ellära talar emot att köra ström genom kroppen i dessa styrkor och spänningar. Det synes mig helt ologiskt att någon form av förbättring hos en människa, skulle ske genom att tillämpa elchocker eller ECT.
  För övrigt, att bota Homosexualitet så är det ju först ett val som var och en själv bör ta och åter igen, om nu personen som är homosexuell, önskar “bot” från detta, skulle det kunna uppnås genom att köra ström igenom huvudet på dem? Det finner jag högst osannolikt, grundat på ovan angivna skäl.
  Så vitt jag vet finns ingen forskning eller kliniska tester som styrker att elchockbehandling/ECT gör något som helst positivt med patienten.

 • ECT är den grymmaste behandlingen som psykiatrin har kommit på! För lite forskning har gjorts och skadorna och biverkningarna är alldeles för stora för att vara en lämplig metod.Vi anser att denna metod ska förbjudas en gång för alla !!

 • Jag tycker det är skamligt och fruktansvärt att elchocker över huvud taget fortfarande får användas inom vården. Det borde ha förbjudits för längesedan. Att skicka stark elström genom huvudet på en människa är långt ifrån vård. Det måste läggas ner tid och pengar på en riktig, medmänsklig och respektfull vård, verkliga alternativ, i stället för att ta till en ”kvick-fix-lösning” som egentligen bara förstör och dessutom är livsfarlig. Människor som redan är i så kallat underläge för att dom på något sätt inte mår bra och inte har någon annan lösning än att vända sig till psykiatrin orkar kanske inte säga emot och dom har kanske tappat allt hopp om att må bra igen, då tycker jag att det mer liknar ett övergrepp att ge dem elchocker, eller elterapi som det så fint heter numera.

 • Hej
  El-chocker behandling bör stoppas för Gott det är ingen behandling i sig . Det är en tortyr med elektronik maskin Stoppa Detta.

 • ECT är lika barbariskt som behandlings metod som jämförelsevis Lobotomin var.

  Psykisk ohälsa uppkommer inte pga bristen av elektrisk ström i hjärnan och skall därför ej botas med ECT.

  Okunskapen av själslig ohälsa och känslokroppens energi är låg hos sk psykiatrin som sätter in ECT eller kemiska SRRI prepparat. Enbart på deras egen brist på kunskap om hur Helande sker på subcellulär nivå.
  ECT borde ses som ett brott mot mänskligheten. Och stoppas globalt.

  Med vänlig hälsning

  Biträdande Addiktolog

  Anne-Lie Gyllbäck

 • Jag tycker det är skamligt och fruktansvärt att elchocker över huvud taget fortfarande får användas inom vården. Det borde ha förbjudits för längesedan. Att skicka stark elström genom huvudet på en människa är långt ifrån vård. Det måste läggas ner tid och pengar på en riktig, medmänsklig och respektfull vård, verkliga alternativ, i stället för att ta till en “kvick-fix-lösning” som egentligen bara förstör och dessutom är livsfarlig. Människor som redan är i så kallat underläge för att dom på något sätt inte mår bra och inte har någon annan lösning än att vända sig till psykiatrin orkar kanske inte säga emot och dom har kanske tappat allt hopp om att må bra igen, då tycker jag att det mer liknar ett övergrepp att ge dem elchocker, eller elterapi som det så fint heter numera.

 • Hej
  El-chocker behandling bör stoppas för Gott det är ingen behandling i sig . Det är en tortyr med elektronik maskin Stoppa Detta.

 • ECT är lika barbariskt som behandlings metod som jämförelsevis Lobotomin var.

  Psykisk ohälsa uppkommer inte pga bristen av elektrisk ström i hjärnan och skall därför ej botas med ECT.

  Okunskapen av själslig ohälsa och känslokroppens energi är låg hos sk psykiatrin som sätter in ECT eller kemiska SRRI prepparat. Enbart på deras egen brist på kunskap om hur Helande sker på subcellulär nivå.
  ECT borde ses som ett brott mot mänskligheten. Och stoppas globalt.

  Med vänlig hälsning

  Biträdande Addiktolog

  Anne-Lie Gyllbäck

 • Att det förekommer ECT fortfarande i vårt annars moderna samhälle är obegripligt och en skam.
  Förstår inte de som styr vårt land
  ( som vi har lagt vårt förtroende till) att de MÅSTE genast häva denna tortyrmetod?
  Vad behöver göras för att det ska bli verklighet?

 • Att det förekommer ECT fortfarande i vårt annars moderna samhälle är obegripligt och en skam.
  Förstår inte de som styr vårt land
  ( som vi har lagt vårt förtroende till) att de MÅSTE genast häva denna tortyrmetod?
  Vad behöver göras för att det ska bli verklighet?

 • Det är mycket anmärkningsvärt att ECT fortfarande ges,det är ett bedrägeri och det är otroligt stora risker med en metod som är ovetenskaplig och resultatet är oförutsägbart.

  Resultatet är alltid skador men till olika grad och det skulle förbjudas!

 • Det är mycket anmärkningsvärt att ECT fortfarande ges,det är ett bedrägeri och det är otroligt stora risker med en metod som är ovetenskaplig och resultatet är oförutsägbart.

  Resultatet är alltid skador men till olika grad och det skulle förbjudas!

 • Fruktansvärt att det aldrig kan ta slut, och att psykiatrin får fortsätta obehindrat. Väldigt intressant att hitta en länk till att även Sture Bergwall utsatts för ECT. Att fortsätta sprida information är nog bästa sättet att till slut få stopp på ECT.

 • Elbehandlingarna skadar hjärnan i form av minnesskador m.m. Jag tycker det är dags att sluta använda denna fruktansvärda ”behandling” på människor.

 • ECT=Electro Convulsive Torture!
  Känner bara ett hat idag mot läkaren som förgrep sig på mig. Hoppas att hon en gång hamnar där hon hör hemma!

 • Fruktansvärt att det aldrig kan ta slut, och att psykiatrin får fortsätta obehindrat. Väldigt intressant att hitta en länk till att även Sture Bergwall utsatts för ECT. Att fortsätta sprida information är nog bästa sättet att till slut få stopp på ECT.

 • Elbehandlingarna skadar hjärnan i form av minnesskador m.m. Jag tycker det är dags att sluta använda denna fruktansvärda “behandling” på människor.

 • ECT=Electro Convulsive Torture!
  Känner bara ett hat idag mot läkaren som förgrep sig på mig. Hoppas att hon en gång hamnar där hon hör hemma!

 • Bra att denna fruktansvärda tortyr uppmärksammas.
  Vad är vi på väg i Sverige? När psykiatrin botar psykiska sjukdomar med
  el har de helt missat sitt uppdrag. Att skada hjärnan botar inte. De sjuka blir i stället funktionshindrade för all framtid.
  Om det finns vetenskapligt underlag som styrker denna behandling kan de lägga ner verksamheten och skicka patienterna till elektrikern.
  Det finns kunniga seriösa psykiatriker. Låt de styra.
  Förbjud övergreppen. Människor blir sjuka av en sjuk omgivning. Se till att förändra levnadsförhållandena så blir folk friska. Stoppa stressen.

 • Tack Peter för att du fortsätter att kämpa för en sinnesfriskare värld !!!
  Kan vi sätta fokus på det mest bestialiska som psykiatrin sysslar med
  så kan vi ta nästa steg: Att förhindra att dessa personer, som styrs av
  någon egendomlig förljugen bild av att vilja hjälpa. Men när de upptäcker att de
  inte kan åstadkomma denna “hjälp” så tittar de på sitt banktillgodohavande
  och upptäcker hur lönsamt det är. Väldigt lönsamt. Då skippar de sin ursprungliga
  avsikt att hjälpa och går in för att i alla fall berika sig.

  ADHD är en diagnos som inbringat många miljarder till “läkemedel”s industrin.
  “En kemisk obalans i hjärnan” är säljargumentet. Man kan få en kemisk obalans
  om man intar psykiatriska “mediciner” och kroppen kämpar för att balansera denna
  obalans. Och vid sådana tillfällen kan det gå käpprätt åt pipsvängen.
  Se på alla dödsskjutningar i USA och många andra vansinnigheter, självmordsbomber o.dyl
  Det finns inte många psykiatriker som verkligen har hjälpt sin patient till att bli frisk.
  Om vi hade en frisk kompetent Regering så vore detta möjligt, men den nuvarande
  har inga sådana avsikter överhuvudtaget. De vill ju inför 5G i hela vårt land t.ex.

 • Bra att denna fruktansvärda tortyr uppmärksammas.
  Vad är vi på väg i Sverige? När psykiatrin botar psykiska sjukdomar med
  el har de helt missat sitt uppdrag. Att skada hjärnan botar inte. De sjuka blir i stället funktionshindrade för all framtid.
  Om det finns vetenskapligt underlag som styrker denna behandling kan de lägga ner verksamheten och skicka patienterna till elektrikern.
  Det finns kunniga seriösa psykiatriker. Låt de styra.
  Förbjud övergreppen. Människor blir sjuka av en sjuk omgivning. Se till att förändra levnadsförhållandena så blir folk friska. Stoppa stressen.

 • Jag tycker detta ska vara straffbar
  Förbjudas i lag
  Detta var ju tortyrmetoder man använde under 2:a världkriget – hur kan dom användas som sk ”bortgörande”
  Skrämmande att tänkande människor håller på med detta.
  Detta är inte klokt att det får fortsätta att skada människor så fruktansvärt i över 60 år.
  Jag förstår inte varför man inte kommit längre i att lagföra detta och förbjuda.
  Pengar och girighet att fortsätta skada människor så medvetet.
  En skam för mänskligheten.

 • Har du mer information angående psykiatrins elchocker till homosexuella? Har du eller anhörig eller vän drabbats? Känner du till något? Mer info behövs till en kommande radiodokumentär – maila gärna mig – peterularsson(at)gmail.com

 • Tack Peter för att du fortsätter att kämpa för en sinnesfriskare värld !!!
  Kan vi sätta fokus på det mest bestialiska som psykiatrin sysslar med
  så kan vi ta nästa steg: Att förhindra att dessa personer, som styrs av
  någon egendomlig förljugen bild av att vilja hjälpa. Men när de upptäcker att de
  inte kan åstadkomma denna “hjälp” så tittar de på sitt banktillgodohavande
  och upptäcker hur lönsamt det är. Väldigt lönsamt. Då skippar de sin ursprungliga
  avsikt att hjälpa och går in för att i alla fall berika sig.

  ADHD är en diagnos som inbringat många miljarder till “läkemedel”s industrin.
  “En kemisk obalans i hjärnan” är säljargumentet. Man kan få en kemisk obalans
  om man intar psykiatriska “mediciner” och kroppen kämpar för att balansera denna
  obalans. Och vid sådana tillfällen kan det gå käpprätt åt pipsvängen.
  Se på alla dödsskjutningar i USA och många andra vansinnigheter, självmordsbomber o.dyl
  Det finns inte många psykiatriker som verkligen har hjälpt sin patient till att bli frisk.
  Om vi hade en frisk kompetent Regering så vore detta möjligt, men den nuvarande
  har inga sådana avsikter överhuvudtaget. De vill ju inför 5G i hela vårt land t.ex.

 • Jag tycker detta ska vara straffbar
  Förbjudas i lag
  Detta var ju tortyrmetoder man använde under 2:a världkriget – hur kan dom användas som sk “bortgörande”
  Skrämmande att tänkande människor håller på med detta.
  Detta är inte klokt att det får fortsätta att skada människor så fruktansvärt i över 60 år.
  Jag förstår inte varför man inte kommit längre i att lagföra detta och förbjuda.
  Pengar och girighet att fortsätta skada människor så medvetet.
  En skam för mänskligheten.

 • Har du mer information angående psykiatrins elchocker till homosexuella? Har du eller anhörig eller vän drabbats? Känner du till något? Mer info behövs till en kommande radiodokumentär – maila gärna mig – peterularsson(at)gmail.com

 • Det är helt sjukt som pågår på detta fält här i Sverige som jag brukar kalla en av de mest civiliserade länder. Hoppas att politiker och myndigheter snart kommer att inse att det är liksom brott och kommer sätta slut på denna praktik.

 • Det är helt sjukt som pågår på detta fält här i Sverige som jag brukar kalla en av de mest civiliserade länder. Hoppas att politiker och myndigheter snart kommer att inse att det är liksom brott och kommer sätta slut på denna praktik.

 • Det är så fruktansvärt med ect. Har själv mer eller mindre blivit tvingad till att göra ect

 • Det är så fruktansvärt med ect. Har själv mer eller mindre blivit tvingad till att göra ect

 • Fantastiskt att en person jobbar för det här med ECT . Det borde inte få finnas som en behandlingsform, eftersom det ger så trasiga själar. Tack Peter att du för de ECT behandlades talan.

 • [Meddelande: Glöm inte att vi enbart släpper igenom kommentarer med riktiga för- och efternamn samt tillhörande fungerande e-postadress.
  Din kommnar har ej postats. Läs mer om varför. / Redaktionen]

 • Fantastiskt att en person jobbar för det här med ECT . Det borde inte få finnas som en behandlingsform, eftersom det ger så trasiga själar. Tack Peter att du för de ECT behandlades talan.

 • [Meddelande: Glöm inte att vi enbart släpper igenom kommentarer med riktiga för- och efternamn samt tillhörande fungerande e-postadress.
  Din kommnar har ej postats. Läs mer om varför. / Redaktionen]

 • Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, ”Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT” sid 33 men något krav på inrapportering tycks inte ske. Här finns flera intressanta länkar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/02/01/ingen-har-kolla-pa-ect-behandling-inrapporteringen-ar-dalig-mm-trots-att-socialstyrelsens-rekommenderar-ect/

 • Socialstyrelsen har i Nationella Riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning, rekommenderar ECT-behandling, “Standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd ECT” sid 33 men något krav på inrapportering tycks inte ske. Här finns flera intressanta länkar https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2019/02/01/ingen-har-kolla-pa-ect-behandling-inrapporteringen-ar-dalig-mm-trots-att-socialstyrelsens-rekommenderar-ect/

 • Vintern 2018 sökte jag hjälp för första gången i hela mitt liv hos Psykiatrin.
  Orsaken var depression orsakad av sorg.
  Vid mitt allra första möte som var med en Samtalsterapeut så säger hon att ECT kanske skulle vara något för mig? Jag visste inte vad ECT var?
  Samtalsterapeuten sätter pekfingrarna mot tinningarna och säger:- Lite ström 🙂
  Jag fick rysningar i hela kroppen, det kändes helt fel, motbjudande och sa:- Det vill då jag inte ha!
  Min väninna som var med backade upp mig!
  Jag hade ju tänkt mig samtal och prova ut mediciner.
  Dagen efter när jag bestämde mig för att åka hem, så satte Psykiatrikerna LPT på mig.
  Sedan Tvingade de på mig 13 elchocker helt och hållet emot min vilja!
  Fick slut på Vansinnet först när Psykiatrikerna hävdeTvånget.
  Under och efter Tortyren så har jag utvecklat svår PTSD.
  Det här är det absolut värsta jag varit med om i hela mitt liv och då jag har flera stora övergrepp och svåra trauman i bagaget sen tidigare.
  I slutet på år 2018 fick jag ett spontant Grandmal anfall. Var medvetslös i en och en halv timme. Skadade mig ordentligt och det blev en stor opereration av det, med lång rehabilitering som följd.
  Tänderna fick också omfattande skador.
  Samtidigt fick jag plötsligt droppfot på ena foten och 3 veckor senare lika plötsligt och oförklarligt droppfot på den andra foten.
  Det satt i länge och under den här tiden ramlade jag flera gånger och stukade fötter och bröt tår.
  Läkarna undersökte och röntgade alla kroppsdelar, förutom huvudet då?
  Ingenting har ju med elchockerna att göra eller sitter i huvudet enligt dem.
  Att allt det här berodde på otur och kan hända vem som helst, blev förklaringen?
  Jag har en minneslucka på flera år. Måste skriva upp allt. Känner mig som en främling i mitt eget hem och liv. Många av mina tidigare utbildningar och kunskaper är utraderade. Kör inte bil längre.
  Har varit tvungen att sluta som Kyrkvärd och gå ur Poesiföreningen.
  Tynar Synligt bort och orkar mindre och mindre…Värst är det för mina barn, anhöriga och vänner, som alla undrar när jag ska bli bättre?

  Jag har 0 förtroende för Psykiatrin och den Svenska “Sjukvården.”

 • Vintern 2018 sökte jag hjälp för första gången i hela mitt liv hos Psykiatrin.
  Orsaken var depression orsakad av sorg.
  Vid mitt allra första möte som var med en Samtalsterapeut så säger hon att ECT kanske skulle vara något för mig? Jag visste inte vad ECT var?
  Samtalsterapeuten sätter pekfingrarna mot tinningarna och säger:- Lite ström 🙂
  Jag fick rysningar i hela kroppen, det kändes helt fel, motbjudande och sa:- Det vill då jag inte ha!
  Min väninna som var med backade upp mig!
  Jag hade ju tänkt mig samtal och prova ut mediciner.
  Dagen efter när jag bestämde mig för att åka hem, så satte Psykiatrikerna LPT på mig.
  Sedan Tvingade de på mig 13 elchocker helt och hållet emot min vilja!
  Fick slut på Vansinnet först när Psykiatrikerna hävdeTvånget.
  Under och efter Tortyren så har jag utvecklat svår PTSD.
  Det här är det absolut värsta jag varit med om i hela mitt liv och då jag har flera stora övergrepp och svåra trauman i bagaget sen tidigare.
  I slutet på år 2018 fick jag ett spontant Grandmal anfall. Var medvetslös i en och en halv timme. Skadade mig ordentligt och det blev en stor opereration av det, med lång rehabilitering som följd.
  Tänderna fick också omfattande skador.
  Samtidigt fick jag plötsligt droppfot på ena foten och 3 veckor senare lika plötsligt och oförklarligt droppfot på den andra foten.
  Det satt i länge och under den här tiden ramlade jag flera gånger och stukade fötter och bröt tår.
  Läkarna undersökte och röntgade alla kroppsdelar, förutom huvudet då?
  Ingenting har ju med elchockerna att göra eller sitter i huvudet enligt dem.
  Att allt det här berodde på otur och kan hända vem som helst, blev förklaringen?
  Jag har en minneslucka på flera år. Måste skriva upp allt. Känner mig som en främling i mitt eget hem och liv. Många av mina tidigare utbildningar och kunskaper är utraderade. Kör inte bil längre.
  Har varit tvungen att sluta som Kyrkvärd och gå ur Poesiföreningen.
  Tynar Synligt bort och orkar mindre och mindre…Värst är det för mina barn, anhöriga och vänner, som alla undrar när jag ska bli bättre?

  Jag har 0 förtroende för Psykiatrin och den Svenska “Sjukvården.”

 • En mycket intressant artikel av Peter Larsson som belyser den tortyr dessa människor får utstå från psykiatrin. För 5-10 år sedan visste inte “mannen på gatan” att regering och riksdag idag sponsrar psykiatrin med miljarder för att ge över 100,000 barn och vuxna som har “ADHD” eller andra bokstavsdiagnoser över 1,000 kg narkotika. Detta när vårt största problem i Sverige är just droger och alla problem som kommer i dess kölvatten. Idag är det en helt annan kunskap och en uppsjö av forskning som vi i framtiden kommer att säga, ”hur kunde detta fortgå så länge utan att stoppas”.
  Det är på samma sätt med det Peter Larsson tar upp, ingen visste vad som hände med lobotomi och sterilisering förrän folket fick kännedom och offentliggjorde de hårresande aktiviteterna psykiatrin höll på med. Och det är på samma sätt med dagen el-tortyr.
  Vi tillsammans skapar dag för dag opinion mot psykiatrins vansinne som bryter mot mänskliga rättigheter och sunt förnuft och sätter tryck på de politiker som ger dem pengar. Den dagen psykiatrin inte får sina miljarder av våra skattepengar för att ”vårda” oss med el och kemikalier kommer de att försvinna för gott. Så det hänger på politikerna och deras popularitet för att få röster vid nästa val.

 • En mycket intressant artikel av Peter Larsson som belyser den tortyr dessa människor får utstå från psykiatrin. För 5-10 år sedan visste inte “mannen på gatan” att regering och riksdag idag sponsrar psykiatrin med miljarder för att ge över 100,000 barn och vuxna som har “ADHD” eller andra bokstavsdiagnoser över 1,000 kg narkotika. Detta när vårt största problem i Sverige är just droger och alla problem som kommer i dess kölvatten. Idag är det en helt annan kunskap och en uppsjö av forskning som vi i framtiden kommer att säga, “hur kunde detta fortgå så länge utan att stoppas”.
  Det är på samma sätt med det Peter Larsson tar upp, ingen visste vad som hände med lobotomi och sterilisering förrän folket fick kännedom och offentliggjorde de hårresande aktiviteterna psykiatrin höll på med. Och det är på samma sätt med dagen el-tortyr.
  Vi tillsammans skapar dag för dag opinion mot psykiatrins vansinne som bryter mot mänskliga rättigheter och sunt förnuft och sätter tryck på de politiker som ger dem pengar. Den dagen psykiatrin inte får sina miljarder av våra skattepengar för att “vårda” oss med el och kemikalier kommer de att försvinna för gott. Så det hänger på politikerna och deras popularitet för att få röster vid nästa val.

 • Blev påtvingad denna Tortyrliknande behandling, helt och hållet emot min uttryckliga vilja!
  Detta efter att ha varit känd hos Psykiatrin i endast två dagar. Sökte hjälp för depression orsakad av sorg och hade själv tänkt mig samtal och mediciner.
  13 ECT behandlingar Tvingade dem på mig innan dem hävde Tvånget och jag fick slut på Vansinnet
  Allt det här hände vintern år 2018.
  Efter ECT:n har jag många fler problem än innan.
  Fick ett spontant Grandmal anfall år 2019.
  Var medvetslös i en och en halv timme och skadade mig så pass illa att det blev en stor operation och lång rehabilitering.
  Mina tänder fick också omfattande skador. Samtidigt fick jag först en spontan droppfot på ena foten och 3 veckor senare lika spontant på den andra foten. Ramlade flera gånger och stukade fötter och bröt tår.
  Läkarna undersökte, röntgade alla kroppsdelar utan att hitta några fynd. Alla kroppsdelar undersöktes, förutom huvudet då?
  Ingenting av mina problem har ju med elchockerna att göra eller sitter i huvudet enligt dem.
  Efter Tortyren har jag utvecklat svår PTSD.
  En minneslucka på flera år. Får skriva upp allt.
  Känner mig som en främling i mitt eget liv?
  Känns som jag tynar bort, orkeslös…mina barn, anhöriga och vänner är lidande av det här…De undrar när jag ska bli bättre?

 • Jag har träffat många som fått ECT och alla har fått bestående men i olika grad beroende på hur många behandlingar de fått. Missvisande eller utebliven information kring riskerna med ECT har också hört till vanligheterna. Hur politiker kan acceptera att man utsätter vårt känsligaste organ hjärnan för kraftiga elchocker och kalla det “behandling” är en skandal utan dess like. Om man tittar bakom psykiatrikernas förklaringar och icke vetenskapliga förklaringar så förstår de flesta att elchocker är skadligt, oavsett om man får det via en kontakt eller värre, direkt mot hjärnan.

 • Oavsett hur det förhåller sig med effekten av olika behandlingsmetoder, så är homosexuell aktivitet något som människan rent fysiologiskt och anatomiskt inte är ämnad för. Det har visat sig att homosexualitet hos män uppkommer på grund av bristfällig kontakt med pappan i tidig barndom. Denna störning i den unges uppväxt kan den homosexuelle själv inte rå för. Homosexualitet är alltså att betrakta som en miljöorsakad själslig störning. Däremot blir det direkt fel om man lever ut denna homosexuella drift. Alla de stora världsreligionerna lär att homosexuell utlevelse är fel mot Guds och naturens ordning, vilket också det ej förhärdade samvetet säger.
  Läs om forskningen kring detta ämne här:
  http://emaso.com/sv-swedish/index.html

  Det är massmedia i Sverige och Väst som påverkar folks åsikter. Därför har opinionen svängt i frågan. Det är i stort sett samma ägarförhållanden i dessa medier. Ett fåtal judiska familjer som är globalister och troligen även är sabbateister, lärjungar till Sabbatai Zevi (1626 -1676). Han lärde att Israels upprättelse skulle komma genom synd:
  ”Sabbatai Zevi – upprättelse genom synd – 1666”:
  https://www.youtube.com/watch?v=v9U1PD-AwNs

 • Ect är en metod som enbart bygger på att stävja människor. Det är inte vård i dess rätta bemärkelse. Jag har träffat och intervjuat ett flertal personer som fått Ect och alla ångrar denna vidriga behandling pga av alla problem de fått efteråt.Helt uppenbart är det så att det inte handlar om att försöka förstå psykiska problem utan om att via droger och el skaka om och stävja symtom på bekostnad av personens själsliga hälsa. Under överseende av staten. Något är väldigt fel!

 • Blev påtvingad denna Tortyrliknande behandling, helt och hållet emot min uttryckliga vilja!
  Detta efter att ha varit känd hos Psykiatrin i endast två dagar. Sökte hjälp för depression orsakad av sorg och hade själv tänkt mig samtal och mediciner.
  13 ECT behandlingar Tvingade dem på mig innan dem hävde Tvånget och jag fick slut på Vansinnet
  Allt det här hände vintern år 2018.
  Efter ECT:n har jag många fler problem än innan.
  Fick ett spontant Grandmal anfall år 2019.
  Var medvetslös i en och en halv timme och skadade mig så pass illa att det blev en stor operation och lång rehabilitering.
  Mina tänder fick också omfattande skador. Samtidigt fick jag först en spontan droppfot på ena foten och 3 veckor senare lika spontant på den andra foten. Ramlade flera gånger och stukade fötter och bröt tår.
  Läkarna undersökte, röntgade alla kroppsdelar utan att hitta några fynd. Alla kroppsdelar undersöktes, förutom huvudet då?
  Ingenting av mina problem har ju med elchockerna att göra eller sitter i huvudet enligt dem.
  Efter Tortyren har jag utvecklat svår PTSD.
  En minneslucka på flera år. Får skriva upp allt.
  Känner mig som en främling i mitt eget liv?
  Känns som jag tynar bort, orkeslös…mina barn, anhöriga och vänner är lidande av det här…De undrar när jag ska bli bättre?

 • Jag har träffat många som fått ECT och alla har fått bestående men i olika grad beroende på hur många behandlingar de fått. Missvisande eller utebliven information kring riskerna med ECT har också hört till vanligheterna. Hur politiker kan acceptera att man utsätter vårt känsligaste organ hjärnan för kraftiga elchocker och kalla det “behandling” är en skandal utan dess like. Om man tittar bakom psykiatrikernas förklaringar och icke vetenskapliga förklaringar så förstår de flesta att elchocker är skadligt, oavsett om man får det via en kontakt eller värre, direkt mot hjärnan.

 • ECT till barn är barnmisshandel och ingenting annat. Samma sak med bältning. Hur är det möjligt att man i ett civiiserat samhälle som Sverige kan man få utföra denna barnmisshandel utan ingripande från andra myndigheter. Psykiatrin är och förblir ett mycket dyrt totalt misslyckande, därav deperata tilltag som ECT o bältesläggande av barn. Kanske psykiatrin borde bältesläggas?!

 • Oavsett hur det förhåller sig med effekten av olika behandlingsmetoder, så är homosexuell aktivitet något som människan rent fysiologiskt och anatomiskt inte är ämnad för. Det har visat sig att homosexualitet hos män uppkommer på grund av bristfällig kontakt med pappan i tidig barndom. Denna störning i den unges uppväxt kan den homosexuelle själv inte rå för. Homosexualitet är alltså att betrakta som en miljöorsakad själslig störning. Däremot blir det direkt fel om man lever ut denna homosexuella drift. Alla de stora världsreligionerna lär att homosexuell utlevelse är fel mot Guds och naturens ordning, vilket också det ej förhärdade samvetet säger.
  Läs om forskningen kring detta ämne här:
  http://emaso.com/sv-swedish/index.html

  Det är massmedia i Sverige och Väst som påverkar folks åsikter. Därför har opinionen svängt i frågan. Det är i stort sett samma ägarförhållanden i dessa medier. Ett fåtal judiska familjer som är globalister och troligen även är sabbateister, lärjungar till Sabbatai Zevi (1626 -1676). Han lärde att Israels upprättelse skulle komma genom synd:
  “Sabbatai Zevi – upprättelse genom synd – 1666”:
  https://www.youtube.com/watch?v=v9U1PD-AwNs

 • Ja, psykiatrin upprepar sig. De har alltid använt elektricitet, våld, kraft, kemiska substanser från den fysiska världen på den mänskligt levande organismen och mot människans tankar. Konstigt att folk går på detta och att våra politiker förordar, betalar en verksamhet som strider mot vad FN, WHO och UNICEF säger.
  Martin Luther King Jr sa: ”Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad”. Och Maximilien Robespierre sa “Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap.”
  Det är denna kombination som gör att psykiatrin fortsätter. T.o.m. politikerna är outbildade och alldeles för fega för att sätta sig in i alla de hundratals forskningsrapporter som påvisar psykiatrins skadlighet. Samt alla tusentals vittnesmål om psykiatriska skador.

 • Ect är en metod som enbart bygger på att stävja människor. Det är inte vård i dess rätta bemärkelse. Jag har träffat och intervjuat ett flertal personer som fått Ect och alla ångrar denna vidriga behandling pga av alla problem de fått efteråt.Helt uppenbart är det så att det inte handlar om att försöka förstå psykiska problem utan om att via droger och el skaka om och stävja symtom på bekostnad av personens själsliga hälsa. Under överseende av staten. Något är väldigt fel!

 • Hej! ECT är en förbjuden metod i alla övriga moderna länder där demokrati och frihet finns. Sverige som talar om Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa via kurser på Göteborgs Universitet, får tillämpa dessa regler i praktiken och ge individen utrymme att andas. Respekt till individuella val och handlingar ska ges, istället för att eliminera människors kapaciteter då hjärnceller drabbas hårt via forntida metoder. #NAFAS

 • ECT är en förbjuden metod i alla övriga moderna länder där demokrati och frihet finns. Sverige som talar om Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa via kurser på Göteborgs Universitet, får tillämpa dessa regler i praktiken och ge individen utrymme att andas. Respekt till individuella val och handlingar ska ges, istället för att eliminera människors kapaciteter då hjärnceller drabbas hårt via forntida metoder. #NAFAS

 • Elchocker är för de flesta skadliga på ett tydligt sätt. Det som är mest iögonenfallande är att läkare inom psykiatrin eftersträvar att medvetet framkalla krampanfall (med hjälp av elström). Läkarkollegorna inom neurologi gör allt för att förhindra samma fenomen för till exempel epileptiker. Krampanfall är ett mycket riskabelt tillstånd medicinskt sett.

 • För tre år, och mer, sedan kan jag vittna om att det var vanligt att BUP bältade de barn och unga som hade kraftiga aggressionsutbrott som, med största sannolikhet, kunde relateras till nära samband med kostintag och matintolerans/allergi.

  Dessa symptombilder, på dysbios/utarmad tarmflora, behandlades, och behandlas fortfarande idag med medicinering, samtal och bältning trots de senaste10 årens forskning som lyft fram kunskaperna om vad en utarmad tarmflora, näringsbrist och kost kan utveckla för symptombilder.

  Psykiatri och habilitering fortsätter, trots dessa nya kunskaper, att envisas med att sätta namn på dessa symptombilder i form av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser trots att det är uppenbara symptombilder på dysbios/utarmad tarmflora.

  Trolig orsak till detta mindre vetande inom psykiatri och habilitering är att de inte vill veta av något annat än diagnos och medicinering eftersom de är hårt styrda från ledningshåll och RMR (Regionala Medicinska Riktlinjer – som de fått för sig är huggna i sten!) av de som är lakejer till läkemedelsindustrin.

 • ECT till barn är barnmisshandel och ingenting annat. Samma sak med bältning. Hur är det möjligt att man i ett civiiserat samhälle som Sverige kan man få utföra denna barnmisshandel utan ingripande från andra myndigheter. Psykiatrin är och förblir ett mycket dyrt totalt misslyckande, därav deperata tilltag som ECT o bältesläggande av barn. Kanske psykiatrin borde bältesläggas?!

 • Ja, psykiatrin upprepar sig. De har alltid använt elektricitet, våld, kraft, kemiska substanser från den fysiska världen på den mänskligt levande organismen och mot människans tankar. Konstigt att folk går på detta och att våra politiker förordar, betalar en verksamhet som strider mot vad FN, WHO och UNICEF säger.
  Martin Luther King Jr sa: “Det är inte de onda människornas ondska som är det farliga, utan de goda människornas tystnad”. Och Maximilien Robespierre sa “Hemligheten bakom frihet är att utbilda folk, medan hemligheten bakom tyranni är att hålla dem i okunskap.”
  Det är denna kombination som gör att psykiatrin fortsätter. T.o.m. politikerna är outbildade och alldeles för fega för att sätta sig in i alla de hundratals forskningsrapporter som påvisar psykiatrins skadlighet. Samt alla tusentals vittnesmål om psykiatriska skador.

 • Hej! ECT är en förbjuden metod i alla övriga moderna länder där demokrati och frihet finns. Sverige som talar om Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa via kurser på Göteborgs Universitet, får tillämpa dessa regler i praktiken och ge individen utrymme att andas. Respekt till individuella val och handlingar ska ges, istället för att eliminera människors kapaciteter då hjärnceller drabbas hårt via forntida metoder. #NAFAS

 • ECT är en förbjuden metod i alla övriga moderna länder där demokrati och frihet finns. Sverige som talar om Mänskliga Rättigheter och Rätt till Hälsa via kurser på Göteborgs Universitet, får tillämpa dessa regler i praktiken och ge individen utrymme att andas. Respekt till individuella val och handlingar ska ges, istället för att eliminera människors kapaciteter då hjärnceller drabbas hårt via forntida metoder. #NAFAS

 • Elchocker är för de flesta skadliga på ett tydligt sätt. Det som är mest iögonenfallande är att läkare inom psykiatrin eftersträvar att medvetet framkalla krampanfall (med hjälp av elström). Läkarkollegorna inom neurologi gör allt för att förhindra samma fenomen för till exempel epileptiker. Krampanfall är ett mycket riskabelt tillstånd medicinskt sett.

 • För tre år, och mer, sedan kan jag vittna om att det var vanligt att BUP bältade de barn och unga som hade kraftiga aggressionsutbrott som, med största sannolikhet, kunde relateras till nära samband med kostintag och matintolerans/allergi.

  Dessa symptombilder, på dysbios/utarmad tarmflora, behandlades, och behandlas fortfarande idag med medicinering, samtal och bältning trots de senaste10 årens forskning som lyft fram kunskaperna om vad en utarmad tarmflora, näringsbrist och kost kan utveckla för symptombilder.

  Psykiatri och habilitering fortsätter, trots dessa nya kunskaper, att envisas med att sätta namn på dessa symptombilder i form av neuropsykiatriska och psykiatriska diagnoser trots att det är uppenbara symptombilder på dysbios/utarmad tarmflora.

  Trolig orsak till detta mindre vetande inom psykiatri och habilitering är att de inte vill veta av något annat än diagnos och medicinering eftersom de är hårt styrda från ledningshåll och RMR (Regionala Medicinska Riktlinjer – som de fått för sig är huggna i sten!) av de som är lakejer till läkemedelsindustrin.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *