Till riksdagen angående tvångsmässiga elchocksbehandlingar – Öppet brev

publicerad 11 augusti 2016
- av Peter Larsson

ECT electric shock treatmentPeter Larsson som är engagerad i frågan om ECT, dvs elchocksbehandling mot hjärnan har skickat följande brev till alla riksdagsmän i Sverige. Larsson vill få upp ögonen för övergreppen. I Sverige ges 60 000 ECT-behandlingar per år (2009). Psykiatrin ger ECT till barn, gravida, äldre och under tvång.

NewsVoice har tagit upp ämnet i en rad artiklar.

Reservation: Scientologikyrkan är en rörelse som kraftigt kritiserar elchocksbehandling, men NewsVoice har inget samröre med rörelsen.

Peter [Elchocker.se] är medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.


Brevet

Det är min förhoppning att du som riksdagsman i Sverige läser och svarar på detta. Jag har försökt beskriva det så kortfattat och klart som möjligt.

Även om det inte är ditt område så är det något du bör känna till och du kan kanske skicka det vidare till rätt person som jobbar med denna fråga.

Detta går även ut på våra hemsidor och sociala media – våra grupper om psykiatriska övergrepp på Facebook har nästan 15 000 medlemmar.

Under många år har jag engagerat mig i problemen kring och skadorna efter ECT-behandlingar. Jag har varit i kontakt med hundratals anhöriga och människor som fått skador av ECT. Många har jag hjälpt och stöttat att anmäla sina skador till Socialstyrelsen, IVO och Patientförsäkringen.

Det hela började en gång i tiden när min farbror blev förstörd av elchocker och sedan satt på behandlingshem resten av sitt liv som en nedbruten zombie. Det satte helt klart sina spår hos mig.

Många tror att elchocker inte används längre och jag var en av dem.

När jag sedan fick veta att psykiatrin har fortsatt med elchocksbehandlingar som aldrig förr, tänkte jag att jag måste börja agera. Vilket jag också har gjort.

ECT-behandlingen ser nuförtiden bättre ut än äldre tiders elchocker. Patienten får muskelavslappnande och sövs ner för att undvika frakturer, men det är samma eller värre elchock som drabbar den känsliga tankeverksamheten.

Sverige är förmodligen värst per capita i världen på att ge ECT-behandlingar – 60 000 per år (2009). Psykiatrin ger ECT till barn, gravida, äldre och under tvång.

I USA lanseras just nu elchocker som en framtida behandling till barn och minderåriga. Psykiatrin i Sverige vill öka antalet ECT till barn via BUP.

Det finns länder i världen som ej använder ECT eller mycket lite. På Sicilien har elchocksbehandlingar helt förbjudits.

Varför skriver jag till dig som riksdagsman i Sverige?

Vad man än tycker om ECT-behandlingar så finns det vetenskapliga studier emot ECT. Det finns också mängder med vittnesmål och anmälningar från människor som har blivit skadade. Patientförsäkringen har på sistone betalt ut skadestånd i flera fall och Socialstyrelsen har erkänt att det finns en risk för bestående skador efter ECT.

Jag skulle kunna skicka dig många vittnesmål på hur ECT-behandlingar har orsakat hemska skador och ödelagt liv.

Är ECT en behandling som vi vill påtvinga människor under tvång (LPT)?

Nyligen har Irland förbjudit ECT under tvång vilket Amnesty välkomnade. Se länkarna nederst i detta mail.

Finns det någon anledning till varför psykiatrin i Sverige skall kunna påtvinga människor denna kontroversiella behandling?

Borde inte rätten att fritt välja behandling gälla ECT i alla sammanhang? 

Vill vi verkligen ge ECT till barn?

När man läser alla hemska vittnesmål och anmälningar angående hur ECT har förstört och ödelagt liv så är det verkligen hemskt och otroligt att någon vill ge detta till barn.

Är det förnuftigt att ge ECT till gravida?

Finns det långsiktig vetenskaplig forskning kring vad som händer fostret vid ECT-behandlingen?

Vad är argumenten för att ge ECT-behandlingar till gamla människor?

Åtgärder

  1. Jag tycker att vi skall följa Irlands exempel och förbjuda ECT under tvång i Sverige.
  2. Vi skall även förbjuda ECT till barn och minderåriga.
  3. ECT bör också förbjudas till gravida och gamla människor.
  4. Alla bör också få rätt till en fullständig och korrekt information innan ECT-behandlingen – vilket även skall innefatta att det finns risk för bestående skador. Vittnesmål och anmälningar visar att detta inte sker idag.
  5. Alla skall också ha rätt till att fritt välja behandling i psykiatrin. Det finns många vittnesmål och anmälningar på att psykiatrin tjatar och påtvingar patienterna ECT, utan att ge dem tid och möjlighet att sätta sig in i för- och nackdelarna.

Är detta något som du som riksdagsman vill engagera dig i?

Vänliga hälsningar, Peter [Elchocker.se], medlem i Amnesty, Kommittén för Mänskliga Rättigheter och Röda Korset.

Relaterat

President Higgins has outlawed compulsory ECT

Amnesty International Ireland welcomes ECT Amendment