Jens Jerndal håller 2 majföredrag om medvetandet och ett nytt samhälle

publicerad 6 maj 2013
- av NewsVoice
Jens Jerndal, 2014

Jens JerndalJens Jerndal är förmodligen en av världens främsta uttolkare av paradigmskiftet vi är mitt uppe i. Han har i mer än 20 år studerat skiftet, som just nu kulminerar framför våra ögon. Ändå är många – inkl media – omedvetna om vad detta innebär pga bristen på helhetssyn. 

Det började för redan ett par hundra år sedan med den amerikanska självständighetsförklaringen och franska revolutionen. Progressiva demokratiska krafter karaktäriserar det inkommande paradigmet – i motsats till det utgåendes auktoritära samhällsmodell. Parat med en teknisk revolution förändras vår tillvaro i grunden.

Ta chansen att lyssna till Jens Jerndals insiktsfulla beskrivningar av vår tids skeenden och diskutera med honom vad som egentligen händer i två mycket matnyttiga workshops i Stockholm – lördagarna 11 och 25 maj.

Lördag 11 maj är temat “Vårt vidgade medvetande” – om skiftets inre, andliga sida.

Lördag 25 maj “Ett nytt samhälle med fred, lycka och överflöd” – om skiftets yttre manifestationer.

Tid: Kl 14-18 med pauser

Lokal: Academy Inner Potential, Högbergsgatan 48

Kostnad: 350 kr för en gång eller 350 + 200 kr vid samtidig bokning av båda föredragen.

Fika med tilltugg serveras till självkostnad 20 kr.

Anmälan: Senast 6 maj till E-Post eller tel 0702-75 88 04. Arrangör är nätverket Brobygge & Dialog, som samarbetar med Kreaprenör sedan lång tid.

Lars-Olof (LO) Landin Mobil:0708-125 467

Ordförande i Kunskapsalliansen Kreaprenör® –

Moderator i Medvetandeeran

Till hemsidan


Så här kan du stötta Newsvoice

Ämne: Jens Jerndal
  • Det hade varit trevligt om det hade varit sanning. Jag undrar om den versionen är skapad för den stora massan. Leta reda på Willam Cooper som pratar i 43 hela timmar och lika många avsnitt i hans program The Hour of The Time, om “Mystery Babylon” eller också kallad “Mystery School”, vilket är namnet på den religion som de styrande tror på. Det finns på youtube att googla på. Där får man tyvärr höra om vad de styrande över världen har för planer för den närmaste framtiden. New World Order……. Obama har precis förbjudit demonstrationer och yttrandefrihet och det här är bara början. Det här är till för att avleda på villovägar, liksom sport är till för att avleda massornas uppmärksamhet bort från det som de styrande håller på med. T ex försöka manipulera till nytt krig och ny invasion av ett land för att överta naturresurser och makt. Som en liten vink vad de styrande tror på så kan nämnas att Vatikanen döpt sin rymdkamera till LUCIFER. Allt prat om att det finns UFO:n som Vatikanen börjat med, tro inte på det. Det ingår i planerna på att lura i mänskligheten en massa saker.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *