Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Microsofts Xbox One har kamera som ser i mörkret och mikrofon som inte kan stängas av

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 maj 2013
- Torbjörn Sassersson
Xbox One

Xbox One

Microsofts nya Xbox One har en inbyggd kamera som ser i mörkret och inte kan stängas av plus en mikrofon du inte heller kan stänga av. Lägg till att Xboxen normalt alltid är online. Det betyder att Xboxen kan användas som både övervakningskamera och avlyssningsutrustning i ditt hem. Denna utveckling betraktas ej med blida ögon av många.

Text: Torbjörn Sassersson

Madison Ruppert skriver i artikeln: “Xbox One by default features camera that works in the dark and microphone you can’t turn off” för tidningen “End the Lie” att Microsoft utvecklar det omfattande övervakningssystemet “Domain Awareness System” i New York. Microsoft är alltså inne på området övervakning i allra högsta grad eller vad sägs om följande scifi-teknik?

“The Microsoft & NYPD Domain Awareness System pulls up all surveillance cameras within 500 feet of 911-reported suspicious activity, taps into license plate readers and other ‘public’ data . . . and this all-seeing Big Brother ‘dashboard’ that was meant as terrorism prevention is now coming to NYPD cops, squad cars and mobile devices.” / Networkworld.com

Microsoft som köpte Skype år 2011 för 54 miljarder kronor, har även kritiserats för att de knappast kommer att leverera end-to-end-kryptering mellan användarna som textkommunicerar via skype. Microsoft anser sig nämligen ha rätten att skanna alla meddelanden för att fånga in eventuella bedrägerier.

“If you think the private messages you send over Skype are protected by end-to-end encryption, think again. The Microsoft-owned service regularly scans message contents for signs of fraud, and company managers may log the results indefinitely, Ars has confirmed. And this can only happen if Microsoft can convert the messages into human-readable form at will.” / Arstechnica.com

Microsoft har även anklagats för att censurera Windows Live-meddelanden (Geekosystem). Visserligen handlar det om att Skype detekterar länkar till piratkopieringssajter som tas bort, men vad ska censureras härnäst?

Vidare hur ska Microsoft hantera video från alla Xboxar och konstant ljudupptagning som sker samtidig i en miljard hem?

På mitt skrivbord har jag en Imac från 2007. För att kameran ska kopplas upp mot nätet krävs visserligen autentisering om tex Skype är avstängt. Mikrofonen är dock alltid på. Datorn är alltid online. Vilka internationella säkerhetsavtal och antiterroristklausuler lyder dessa bolag under? De stora bredbandsnäten i Sverige är i utländsk ägo. Kan dessa bredbandsägare göra anspråk på och tappa av vad som flödar i näten utan att tillfråga någon? Kommer allt lagras i Utah Data Center?

Många frågor. Du som läsare kanske har svaren. Kommentera gärna nedan. Det råder ingen tvekan om att hela infrastrukturen byggs om och utvecklas i riktning mot “komplett” övervakning, men som någon sa: Med ökad övervakning får vi knappast ökad säkerhet eller trygghet utan bara, ökad övervakning och inget annat.

Text: Torbjörn Sassersson

Relaterat

Amerikansk underrättelsetjänst kan använda bredbandsbolag för att komma åt svenskar


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq