HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende

88
17208

GardasilDEBATT. Varför håller Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tillbaka eller rent ut sagt utelämnar kritisk information om Gardasil. En information som är baserad på vetenskapliga studier från ett antal tillförlitliga källor. Vem arbetar myndigheterna för, skattebetalarna eller läkemedelsbranschen?

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Läs även Kerstins artiklar: Kerstin botade cancern med alternativmetoder och Bli frisk från cancer genom samarbete med kroppens självläkande förmåga

På läkemedelsbolaget Mercks informationssida om Gardasil undviker man att nämna att vaccinet innehåller genetiskt modifierade substanser och inte heller delger man rapporter från olika hörn av världen om allvarliga sjukdomsföljder eller provocerade dödsfall. Det visar att man inte kan lita på läkemedelsindustrins egen information. Däremot borde vi kunna förvänta oss att myndigheterna är tillförlitliga och ger en objektiv och allsidig information om rapporterade för och nackdelar med vaccinet. Så är inte fallet.

Bakom HPV vaccinet döljer sig nämligen en obekväm sanning som inte är en rolig läsning. Fristående läkare samt forskare och hjälporganisationer varnar om allvarliga säkerhetsbrister.

Gardasil snabbprioriterades och blev godkänt för snabbt

Kerstin Unger-Salen
Kerstin Unger-Salen

Bakgrunden är följande: Vaccinet snabbprioriterades av någon anledning för att bli godkänt på rekordtid av amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Godkännandet drevs fram utan att man hade tillräcklig erfarenhet om vilka skadeverkningar som uppstår under en längre tidsperiod eller om vaccinet verkligen skyddar den unga kvinnan mot cancer på lång sikt. Gardasil har också relaterats till ett flertal dödsfall.

Minst 49 av de som registrerats i USA har fått upprättelse och kompensation. Dessutom har ett antal allvarliga sidoeffekter rapporterats till det statliga organet i USA som heter VAERS. Exempelvis Guillain-Barré syndromet och 213 fall av permanent invaliditet som ett direkt resultat av vaccinet. Många andra biverkningar har också registrerats. Följdsjukdomar kanske inte alltid gör sig gällande direkt vilket inte betyder att de inte dyker senare upp som auto- immunsjukdomar eller bidrar direkt till att öka risken för cancer.

Läkemedelsbolaget Merck anklagas för att ha ljugit

SaneVax Inc. är en tillförlitlig organisation som förordar säkra och effektiva vacciner. De anklagar läkemedelsbolaget Merck som framställer Gardasil, för att ha ljugit i sin produktbeskrivning att; “Inget viralt DNA finns i vaccinet.” Efter april 2011 fanns detta påpekande inte heller med längre på innehållsförteckningen…

”Judicial Watch” är en intressegrupp i USA som undersöker och anmäler statlig korruption. De anade tydligen oråd och krävde att få fram de nya dokument från FDA, som registrerats hos VAERS (The Vaccine Adverse Event Reporting System is a United States program for vaccine safety, co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention). 26 nya dödsfall hade anmälts i samband med HPV vaccinen, mellan den 1sta september 2010 och den 15nde september 2011(!) Andra incidenser såsom svimningsanfall, medvetslöst tillstånd, förlamning, förblindning, inflammation i bukspottskörteln, talsvårigheter, minnesluckor paralysering, allvarlig huvudvärk, och Guillain-Barré Syndrome registrerades också.

Läkemedelsbolaget Merck som säljer Gardasil förnekar att dödsfallen är relaterade till vaccinet och föräldrarna till de förolyckade barnen har därför svårt att få ersättning.

Många anmälningar har registrerats mot Gardasil

Ett exempel är en ung kvinna som tog andra dosen av Gardasil. Läkaren skriver i sin rapport att kvinnan tidigare inte haft allvarliga sjukdomar, men att efter HPV sprutan blev hon mycket sjuk och uppvisade följande skadeverkningar; Tarmsjukdom, ont i ryggen, urinvägsproblematik, paralysering, allvarlig huvudvärk, behov av hjälp för att gå, MS liknande symtom, skakningar och behov av lång sjukhusvistelse. Gardasil sammankopplas med ett antal kroniska och dödliga följder.

Neurologiska symtom rapporteras i en studie som gjordes redan 2009 av neurologen Dr. Ian Sutton. Han rapporterade 5 fall av multiples skleros symtom som uppstod strax efter kvinnan fått Gardasilvaccinet.

För den som vill informera sig mera läs gärna till National Vaccine Information Center I USA, www.NVIC.org:

 • NVIC Memorial for Vaccine Victims: View descriptions and photos of children and adults, who have suffered vaccine reactions, injuries and deaths. If you or your child experiences an adverse vaccine event, please consider posting and sharing your story here.

Gardasil-skadorna göms undan i Sverige

Att myndigheterna i Sverige inte öppet redogör för dessa anmälda dödsfall, följdsjukdomar och biverkningar är ett flagrant missbruk av allmänhetens förtroende.

Dessutom fråntar det föräldrar möjligheten att fatta beslut baserad på allsidig och oavhängig information.

Den ensidiga marknadsföring och informationskampanj som läkemedelsbolagen lagt ner oerhörda pengar på för att övertyga föräldrar om HPV virusets risker att deras barn kan få cancer senare i livet, är klart överdriven och har skapat alldeles för stora förväntningar om vaccinets fördelar.

Bara för att läsaren ska inse vilka pengar det rör sig, vill jag citera en artikel från Washington Post. Där berättas att tre stora läkarföreningar i USA betalades $750 000 för att förorda och gynna Gardasil. Läkemedelsbolaget Merck erkände och förklarade att pengarna gick till utbildning om vaccinet.

Detta är ett typiskt exempel hur Merck, eller andra läkemedelsbolag, lyckades influera opinionsbildare från det medicinska fältet att tala för vaccinet utan att presentera några allvarliga biverkningar. Samma sak hände i Sverige. Propaganda och aggressiv marknadsföring ingår i strategierna för att så snabbt som möjligt få acceptans för nya produkter. När stora vinster finns med i sammanhanget lyser etiken oftast med sin frånvaro. Pengar ger otillbörlig makt och inflytande och vare sig myndigheter eller forskning har integritet gentemot läkemedelsindustrins propagandamaskiner.

Vi läkemedelskonsumenter precis som ansvariga myndigheter behöver vakna upp och fråga oss hur många vacciner är tillrådligt att introducera i kroppen på barn och ungdomar. De är ju betydligt känsligare för skadeverkningar eftersom deras kroppar ännu inte är färdigutvecklade.

HPV vaccinering är ett olyckligt beslut av många skäl både vad gäller effektivitet, överdrivna förväntningar om vaccinets fördelar men, än viktigare, p.g.a. de allvarliga frågetecken som ställs om vaccinets säkerhet.

HPV vaccinet anses motverka att man smittas av två typer av HPV som i undantagsfall anses kunna orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet rekommenderas till flickor i 11 års ålder, innan sexdebut och i en ålder när de med högsta sannolikhet inte kommer utveckla livmoderhalscancer.

Inga garantier för att HPV-vaccin som Gardasil ens fungerar

Ett hundratal HPV virus existerar och 14 av dessa vet man kan medverka till cancer. Om man undertrycker två typer av virus genom vaccinering finns det en möjlighet att de andra 12 blir mer aktiva och riskfyllda. Sen bör vi också hålla i minnet att i mer än 90 % av infektionsfallen uppstår inga hälsoproblem.

Idag vet vi egentligen inte huruvida vaccinet verkligen kommer att minska risken för cancer. Hur länge vaccinet varar och är aktivt i kroppen är oklart (man tror uppåt 9 år) och huruvida det kan motverka cancer senare i livet vet man egentligen väldigt lite om. Långsiktiga uppföljningar saknas tills vidare. Först om några decennier kan vi veta om det är effektivt eller inte och under tiden har många unga flickor utsatts för risker vars framtida konsekvenser för hälsan är okänt.

Bortsett från många frågeställningar om vaccinets kapacitet att verkligen bidra till att minska cancerrisken är kritiken mycket allvarligare när det gäller de uppenbara hälsorisker som förknippas med Gardasil. Det handlar virala föroreningar, genetiskt modifierade virusliknande proteiner och aluminium som man funnit i Gardasil. Dessa substanser är i sig farliga för immunförsvar och hälsa. Som vi vet är ett hälsosamt och starkt immunförsvar vår bästa garanti för att undvika cancer.

Aluminium såsom det förekommer i vaccinet har visat sig kunna förorsaka nervcelldöd och kan också penetrera hjärnan. Om vaccinet åstadkommer inflammation där det injiceras kan det leda till kronisk led- och muskelsmärta samt trötthet.

Referenser:

 1. Kawahara M et al. 2001. Effects of aluminum on the neurotoxicty of primary cultured neurons and on the aggregation of betamyloid protein. Brain Res. Bull. 55, 211-217.
 2. Redhead K. et al. 1992. Aluminum-adjuvanted vaccines transiently increase aluminum levels in murine brain tissue. Pharmacol. Toxico. 70, 278-280.
 3. Sahin G. et al. 1994. Determination of aluminum levels in the kidney, liver and brain of mice treated with aluminum hydroxide. Biol. Trace. Elem. Res. 1194 Apr-May;41 (1- 2):129-35.
 4. Gherardi M et al. 2001. Macrophagaic myofastitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle. Brain, Vol 124, No. 9, 1821-1831.
 5. Shingde M eta la. 2005. Macrophagic myofastitis associated with vaccine derived aluminum. MJA, 183 (03):145-146

Genetiskt modifierad mat är inte tillåten i Europa såvida det inte tydligt redogörs för i innehållsförteckningen. Anledningen är att flertal forskningsstudier över längre tid har visat nya hälsorisker, framförallt cancer är relaterad med sådan kost.                  Genetiskt modifierade vacciner såsom Gardasil borde självklart också ha prövats för sådana hälsorisker.

USA, Australien, Nya Zeeland, Spanien, Frankrike och Polen beslöt för några år sedan att donera exemplar av det Gardasil som distribuerats i deras hemländer, pga. befarade föroreningar av “recombinant DNA” (Recombinant betyder genetiskt modifierat DNA) i vaccinet. Uppdraget gick till Dr, Sin Hang Lee, vd. på Milford Medical Laboratory, en ledande industri när det gäller att utveckla molekylär diagnostik. Av alla 13 olika partier som testades var hundra procent av exemplaren förorenade med virala HPV DNA rester. Dr. Lee påtalade risken för kroniska sjukdomar och cancer när främmande, genetiskt modifierat DNA förs in i kroppen.

Se referenser; En artikel i The Journal of Inorganic Biochemistry, Volume 117, december 2012, Pages 85–92 som heter; “Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil®.

Enligt Dr. Lee’s forskning som sponsrades av den fristående organisationen (de undersöker säkerheten hos olika vacciner) SaneVax Inc., skapade läkemedelsbolaget Merck (ofrivilligt?) en ny kemisk substans som består av ”HPV L1genfragment, kemiskt bundna till aluminium nanopartiklar i Gardasil”. Vaccinet framställs för att producera ”virusliknande” partiklar vars syfte är att åstadkomma immunitet mot viruset. De framställs med genetiskt modifierad viral DNA och enligt Dr. Sin Hang Lee är dessa partiklar synnerligen farliga substanser.

Enligt läkemedelsbolaget Mercks egen produktinformation har vaccinet inte utvärderats för ev. ökad risk för cancer eller huruvida vaccinet innehåller substanser som är giftiga för kroppens egna gener.

Genetiskt modifierad mat är inte tillåten i Europa såvida det inte tydligt redogörs för i innehållsförteckningen. Anledningen är att flertal forskningsstudier över längre tid har visat nya hälsorisker, framförallt cancer är relaterad till sådan kost.

Genetiskt modifierade vacciner såsom Gardasil borde självklart också ha prövats för hälsorisker.

Det är också Dr. Lee som informerar att Gardasil kan öka risken att utveckla pre- cancerösa förändringar med 44 % om den unga kvinnan redan är HPV- infekterad vid vaccinationstillfället. Han menar att det är viktigt, speciellt för sexuellt aktiva kvinnor att veta om detta.

Enligt expertis borde alla som vaccineras först testas för HPV. Vad rekommenderar myndigheterna i Sverige för dem som ska vaccinera sig efter att de haft sin sexdebut? Jag ringde Läkemedelsverket för att fråga och de kände inte till att det skulle finnas någon ökad risk om kvinnan redan är smittad vid vaccinationstillfället. Däremot underströk man att de var endast rekommendationer man ägnar sig åt och att det var läkarna som avgjorde från fall till fall vilka som ska vaccineras.

Ytterligare en viktig synpunkt man bör ha klart för oss är att Gardasil bara fungerar om flickan/kvinnan inte är infekterad vid vaccinationstillfället, eller om vaccinet fortfarande är verksamt när hon smittas. Det är därför man vill vaccinera så tidigt som möjligt men somliga vaccinerar sig senare och då kommer en del förledas tro att de är skyddade när så inte är fallet.

Dr. Lee är en synnerligen orädd och oavhängig forskare som vågade påpeka sanningar som inte var gynnsamma för läkemedelsbolaget Merck och deras HPV produkt. Belöningen blev att han inte fick fortsätta sin verksamhet på det sjukhus/laboratorium han jobbade på fast han fortsätter att vara fast anställd.

Nu förstår vi varför så få läkare vågar vara frispråkiga även om de fått fram forskningsresultat som stödjer deras påståenden.

Det är inte ovanligt att man på SaneVaxInc. får telefonsamtal från föräldrar vars barn fått skadeverkningar efter HPVvaccinering.

Ett av dessa samtal handlade om en 13-årig flicka från Toronto som fått sin tredje dos av Gardasil sprutan. Inom 24 timmar utvecklades sjukdomen ”juvenil rheumatoid arthritis.” Det prov som skickades in testade positivt för “recombinant” viral HPV. Mot bakgrund av registrerade föroreningar skickade SaneVax ett brev till FDA och EMA (European Medical Agency) med uppmaning att utreda dessa förhållanden. Trots detta hävdar The European Medicines Agency att; ”Gardasil inte innehåller något viralt DNA. Senare erkänner man dock att fragment av genetiskt modifierat DNA förekommer, att dessa “är vanliga i vissa medicinska produkter och att de inte kan åstadkomma sjukdom.”

Ansvarig utgivare av the Journal of the Norwegian Medical Association, immunologispecialisten Charlotte Haug har tagit upp många obesvarade frågor i en artikel som löd under namnet; “We Need to Talk about HPV Vaccination – Seriously”: Results from clinical trials are not encouraging. Vaccinated women show an increased number of precancerous lesions caused by strains of HPV other than HPV-16 and HPV- 18. The results are not statistically significant, but if the trend is real – and further clinical trials should tell us in a few years – there is reason for serious concern”.

I Spanien finns hjälporganisationen, AAVP (Föreningen för unga kvinnor som drabbats av HPV vaccin) http://www.aavp.es/. AAVP skapades för att hjälpa offer för HPV vaccinet eftersom de inte fick några ärliga svar från spanska hälsovårdsmyndigheter.

Allvarliga incidenser rapporteras om neurologiska och autoimmuna sjukdomar i samband med HPV vaccinationer. Man begär att vaccinet dras in.

SBU är det svenska organ som utvärderar sjukvårdens metoder. De har uttalat sig på följande sätt; ”Det saknas viktig kunskap för att bedöma vilken effekt en allmän vaccination mot HPV 16 och 18 kan få på framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i Sverige.” Klarare kan man knappt uttala sig.

Inga vacciner, speciellt inte Gardasil, är ofarliga eller utan biverkningar

Vacciner uppträder sällan utan biverkningar även om de inte ger sig till känna på en gång. Immunologexperter varnar att ju fler vaccinationer vi tar desto mer försvagas kroppens egna immunförsvar.

Många giftiga substanser såsom tungmetaller (som finns i nästan alla vacciner) ackumuleras i kroppen och bidrar till den s.k. ”cocktaileffekten” som också minskar vårt eget försvar.

Låt oss titta närmare på vad mera vaccinet innehåller mera och presentera vissa uppgifter som kan vara av intresse.

Enligt uppgifter från läkemedelsbolaget Mercks egna informationssida innehåller Gardasil “ polysorbate 80.” En cancerframkallande substans som också kan åstadkomma hormonella förändringar.

Ytterligare ingredienser är sodium borate, också kallat borax. En substans som har förbjudits som konserveringsmedel i många länder pga. av sin giftighet. Borax används nämligen också som råttgift. Sodium borate har många användningsområden uppenbarligen, för det förekommer även i tvättmedel, kosmetika, och andra kemiska produkter. Medlet uppträder antagligen i Gardasil såsom konserveringsmedel. men frågan är om vi vill att unga flickor verkligen ska få i sig denna typ av substanser?

Vad säger Läkemedelsverket om risker med Gardasil?

”De biverkningar som beskrivits är till största delen milda och snabbt övergående. De vanligaste biverkningarna är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber. Trötthet, muskelvärk och huvudvärk har också beskrivits, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i ben och armar.

Bland sällsynta biverkningar som setts kan nämnas andningssvårigheter och nässelutslag. Biverkningsmönstret skiljde sig inte åt mellan vuxna och barn. ”

Mot bakgrund av alla de anmälningar som redogjorts för undrar jag om Läkemedelsverket med gott samvete kan se allmänheten i ögonen och påstå att deras information är allsidig och ärlig när de uppenbarligen utelämnar följdsjukdomar och allvarliga biverkningar som rapporteras av tillförlitliga organisationer och statliga verk i andra delar av världen?

Man vet inte tillräckligt om vilka konsekvenser vaccinet har för barn i yngre åldrar

De kliniska tester som utfördes av Merck testade inte barn under 16 års ålder enligt läkemedelsverkets egna uppgifter; ”Skyddseffekten utvärderades i fyra randomiserade placebokontrollerade, dubbelblinda fas II/III-studier inkluderande totalt 20 541 kvinnor i åldersgruppen 16 till 26 ”. Trots detta rekommenderas barn under 15 år att vaccineras.                                                                                                                            Dr. Harper som själv jobbade för Merck och deltog i utvecklingen av vaccinet bekräftar att man inte testat Gardasil för barn under 15 år. Hon har höjt rösten om risker och hävdar att man inte vet tillräckligt om vilka konsekvenser vaccinet för med sig hos barn i yngre åldrar.

Vaccinering av åldersgrupper som inte ens testats kliniskt för Gardasil förefaller direkt oansvarigt; Ett experiment på unga flickors bekostnad.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tycks däremot eniga om att ”vaccinets positiva effekter överväger eventuella risker.” Relevant i sammanhanget är att ställa frågan; Vem tar risken, och vem tjänar mest på den?

Vi ska också ha klart för oss att Gardasil fick licens i USA i juni 2006. Enligt de siffror som tagits fram under perioden mellan 2006 0ch 2010 och i jämförelse med 73 andra vaccin var Gardasil tveklöst det vaccin som hade flest anmälningar om skadliga effekter.

Det är en total gåta varför Gardasil fått en sådan prioritering. En stor ekonomisk satsning med ett osedvanligt dyrt vaccin för unga kvinnor/barn som måste injiceras vid tre tillfällen och med något som inte ger någon garanti om att långsiktigt kunna sänka cancerrisken genom att förhindra endast 2 av 14 HPV. Vaccinet är inte komplett och kan inte ersätta andra förebyggande åtgärder.

Inte heller är vaccinet fritt från virala föroreningar och har åstadkommit mycket lidande hos de som drabbats av allvarliga skadeverkningar. Vaccineringen åstadkommer inga besparingar, utan mer utgifter. Unga kvinnor bör fortsatt ta prover om ev. cellförändringar.

Alla är överens om och ingen ifrågasätter att det är viktigt att vidta åtgärder mot livmoderhalscancer och andra cancertyper relaterade till HPV. Det handlar om att rädda kvinnors liv. Samtidigt är det viktigt att se hela bilden och att man inte försöker eliminera ett problem genom att åstadkomma nya problem som kanske till och med är värre och istället ökar den totala cancerrisken istället för att försöka sänka den.

Mot bakgrund av allt som kommit fram hittills, undrar jag; Har man verkligen tänkt igenom det här beslutet?

Det är på tiden att myndigheter och läkemedelskonsumenter blir mer kritiska i sin granskning av vilka, och hur många vacciner som ska introduceras i kroppen på värnlösa barn. Frågar man läkemedelsbolagen finns inga gränser. Vi måste vara medvetna om att cancer och vaccinationer är en multinationell jätte industri och läkemedelsbolagen räknar med oerhörda vinster enbart i vaccinationer.

Med bakgrund av de risker som omger HPV-vaccinet vore det rimligt, å allmänhetens vägnar att man drog in det.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Läs även Kerstins artiklar: Kerstin botade cancern med alternativmetoder och Bli frisk från cancer genom samarbete med kroppens självläkande förmåga


Relaterat

Fler artiklar om Gardasil i NewsVoice

Rapporterade anmälningar om Gardasil, går att verifiera hos VAERS, den amerikanska regeringens egen databas.

Läs om allvarliga sjukdomsfall till följd av HPV sprutan på NVIC webbsida, National Vaccine Information Center i USA.

Gardasil fick licens i USA i juni 2006. Enligt de siffror som tagits fram under perioden mellan 2006 0ch 2010 och i jämförelse med 73 andra vaccin var Gardasil tveklöst det vaccin som hade flest anmälningar om skadliga effekter.

Merck Researcher Admits: Gardasil Guards Against Almost Nothing

213 Women Who Took This Suffered Permanent Disability

www.SaneVax.org • I kommentarsfältet har varje person ansvar för sin egen kommentar. Kommentarer som bryter mot kommentarsreglerna eller svensk lag kan tas bort eller ändras.
 • Donera gärna till NewsVoice, en gratistidning som är beroende av läsarnas stöd. Pengarna går till undersökande och oberoende journalistik.

88 KOMMENTARER

  • Hej oroliga Mamma, jag förstår dig mer än väl och känner en riktig sorg att så många oskyldiga ungdomar/barn utsätt för risker som de vuxna/myndigheter utsatt dem för. Det är helt oacceptabelt. Dessutom är det svårt att hålla läkemedelsverket och läkemedelsindustrin ansvariga. Det är lätt för för dem att tala om att fördelarna överväger riskerna. För vem undrar jag?
   Det verkar som din dotter fått flertalet vaccinationer på en gång eller under en kort tid. Helt oansvarigt eftersom alla vacciner innehåller tungmetaller. I Danmark har tydligen en läkare tagit ansvaret och sagt att han vägrar vaccinera med Gardasil. Han har tydligen tagit sitt ansvar. Det enda jag rekommendera är att du besöker läkemedelsverket och ber att få tala med en ansvarig person . Det borde flera göra. Undersök vad de är villiga att göra för din dotter. Be dem att publicera de klagomål som så många framför och att de ska finnas tillgängliga för allmänheten.
   Hiittills har man undanhållit för allmänheten vilka faktiska och registrerade klagomål och dödsfall som registrerats i världen. På ett obalanserat sätt har man undanhållit allmänheten information om de allvarliga nackdelar och risker som Gardasil innebär för oskyldiga ungdomar.
   Med vänliga hälsningar Kerstin Salen

 1. Hej!
  Vet inte om denna plats fortfarande är vid liv men tänkte ändå dela med mig utav min historia om Gardasil. Jag var precis som många andra beredd på att ta vaccinationen, för det var ju det alla gjorde på min skola och bland mina tjejkompisar, så varför skulle jag göra annorlunda? Jag var 14 år när jag tog sprutorna och jag kände inga direkta biverkningar när jag precis tog dem, men 3-4 veckor efteråt så började allt. Jag fick synrubbningar på ögonen, vilket höll på väldigt länge, fick balanssvårigheter och även känselbortfall i min ena hand. Helt enkelt mådde jag inte bra så kollade ju såklart upp detta och fick genomgå många undersökningar som bland annat MR-röntgen och ryggmärgsvätska-prov- och tillslut kom beskedet upp att jag hade fått MS. Till en början tänkte jag och min familj inte alls på att det kunde bero på Gardasil men efter det uppmärksammats i tv och media så blev vi allt mer säkra på att min MS orsakades utav vaccinationerna. Jag var 14 då och nu fyller jag snart 17 år och har idag gått med bromsmedicin i lite mer än två år. Och jag blir ledsen på att Gardasil fortfarande ges till flickor, kanske hamnar dem i min situation- kanske inte. Men detta vaccin är inget man ska blunda för, att i princip börja mina tonår tillsammans med en kronisk sjukdom var inget jag planerade innan jag tog Gardasil. MS är ingen lätt sjukdom att få, precis som det inte är roligt att få några andra allvarliga biverkningar heller- så jag hoppas fler uppmärksammar denna vaccination och att fler delar med sig utav sina historier och om biverkningar så fler tjejer kan undgå att hamna i sådana situationer tidigt i sina liv!

  • Hej Sofie, Tack för att du velat dela med dig, jag förstår att du gjort det för att varna andra unga flickor, precis som jag gjort, fast utan att själv ha drabbats. Det är så sorgligt att svenska myndigheter utan tillstymmelse till skrupler, har undanhållit allmänheten alla de varningar som faktiskt har kommit från vetenskapligt håll. Jag hoppas du stämmer dem du ska stämma men i min värld har myndigheterna inte gjort sitt jobb, och inte heller läkemedelsbolagen, men av dem förväntar jag mig inte mycket ansvar. De är helt enkelt totalt kommersiellt inriktade och har mycket blod på sina händer. Det enda jag kan ge dig som råd såsom MS patient är att du googlar Terry L. Wahls, som själv är MS sjuk och dessutom undervisar på Illinois University i USA och är vetenskaplig forskare. Hon var långt framskriden i sin sjukdom men lyckades främst genom en anti MS diet och genom elektriska behandlingar bli så pass frisk att hon tog sig ur rullstolen, började cykla och rida på helgerna. Hon driver nu en kampanj för MS sjuka och hon har skrivit en intressant bok som heter Minding my Mitochondria. Mycket läsvärd.
   Jag önskar dig allt väl och hoppas verkligen att du blir bättre och att du fortsätter föra ut din historia så att fler varnas för denna hemska spruta. Varma hälsningar Kerstin

  • Christer, vill bara säga att om jag hade en dotter som skulle vaccineras just med gardasil, skulle jag verkligen avstå från denna spruta. Det finns inget vaccin som har fått så många anmälningar.Dessutom ska du veta att ju mer tungmetaller vi drar på oss ju svagare immunförsvar får vi.
   Vill gärna att du läser min artikel noggrannt.Jag är inte emot vacciner men denna är jag total motståndare till.
   Dessutom ta reda på vem som kommer att ersätta dig om ditt barn blir sjukt. Det är läkedelsbolagen som står för läkemedelsförsäkringen så då kan du förstå…
   Lite mer motiveringar får du nog hitta än att hänvisa till en tidning.Det finns mycket som skrivs och missuppfattas i pressen.Kanske är detta en artikel som betalats av läkemedelsbolagen.? Det är ju inte helt ovanligt. Med vänliga hälsningar Kerstin

 2. Kerstin Unger Salen 24 Jun, 2017 at 11:02

  Jag känner inte till något kommersiellt vaccin som är acceptabelt, vilka vacciner är du för, Kerstin Unger Salen?

 3. SVT visar en serie om ett zoo i Australien som försöker rädda utrotningshotade djurarter. Det första programmet handlar om två tigerungar som tas ifrån mamman, för att man vill öka chanserna för dem att överleva den första kritiska perioden.

  Eftersom de får mjölkersättning istället för mammans näringsrika, antikroppsbemängda och art-optimerade mjölk, så anser man sig göra dem en tjänst genom att vaccinera dem. Inom ett dygn efter vaccinationen är båda tigerungarna fruktansvärt sjuka och skötaren sitter och lipar och undrar vad det är han har gjort för fel.

  Jag fattar direkt att det är vaccinerna, djur reagerar lika negativt på vacciner som människor och utvecklar sjukdomar som autism, cancer och så vidare. Detta har vaccinstudier på apor visat. Senare bekräftar veterinären det jag redan hade räknat ut: Att det sannolikt är vaccinerna som är orsaken.

  Man vill öka djurs chanser att överleva så att arten inte skall dö ut och för den sakens skull ger man dem taskig mjölkersättning och toxiska vacciner. Tröttsamt, för att uttrycka sig milt.

  Världens fakta: En tiger i soffan, SVTPlay:

  https://www.svtplay.se/video/2777022/varldens-fakta-en-tiger-i-soffan/varldens-fakta-en-tiger-i-soffan-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här