HPV-vaccinet Gardasil är ett förräderi mot allmänhetens förtroende

publicerad 28 juni 2013
- Kerstin Unger-Salén

GardasilDEBATT. Varför håller Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tillbaka eller rent ut sagt utelämnar kritisk information om Gardasil. En information som är baserad på vetenskapliga studier från ett antal tillförlitliga källor. Vem arbetar myndigheterna för, skattebetalarna eller läkemedelsbranschen?

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Läs även Kerstins artiklar: Kerstin botade cancern med alternativmetoder och Bli frisk från cancer genom samarbete med kroppens självläkande förmåga

På läkemedelsbolaget Mercks informationssida om Gardasil undviker man att nämna att vaccinet innehåller genetiskt modifierade substanser och inte heller delger man rapporter från olika hörn av världen om allvarliga sjukdomsföljder eller provocerade dödsfall. Det visar att man inte kan lita på läkemedelsindustrins egen information. Däremot borde vi kunna förvänta oss att myndigheterna är tillförlitliga och ger en objektiv och allsidig information om rapporterade för och nackdelar med vaccinet. Så är inte fallet.

Bakom HPV vaccinet döljer sig nämligen en obekväm sanning som inte är en rolig läsning. Fristående läkare samt forskare och hjälporganisationer varnar om allvarliga säkerhetsbrister.

Gardasil snabbprioriterades och blev godkänt för snabbt

Kerstin Unger-Salen
Kerstin Unger-Salen

Bakgrunden är följande: Vaccinet snabbprioriterades av någon anledning för att bli godkänt på rekordtid av amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Godkännandet drevs fram utan att man hade tillräcklig erfarenhet om vilka skadeverkningar som uppstår under en längre tidsperiod eller om vaccinet verkligen skyddar den unga kvinnan mot cancer på lång sikt. Gardasil har också relaterats till ett flertal dödsfall.

Minst 49 av de som registrerats i USA har fått upprättelse och kompensation. Dessutom har ett antal allvarliga sidoeffekter rapporterats till det statliga organet i USA som heter VAERS. Exempelvis Guillain-Barré syndromet och 213 fall av permanent invaliditet som ett direkt resultat av vaccinet. Många andra biverkningar har också registrerats. Följdsjukdomar kanske inte alltid gör sig gällande direkt vilket inte betyder att de inte dyker senare upp som auto- immunsjukdomar eller bidrar direkt till att öka risken för cancer.

Läkemedelsbolaget Merck anklagas för att ha ljugit

SaneVax Inc. är en tillförlitlig organisation som förordar säkra och effektiva vacciner. De anklagar läkemedelsbolaget Merck som framställer Gardasil, för att ha ljugit i sin produktbeskrivning att; “Inget viralt DNA finns i vaccinet.” Efter april 2011 fanns detta påpekande inte heller med längre på innehållsförteckningen…

”Judicial Watch” är en intressegrupp i USA som undersöker och anmäler statlig korruption. De anade tydligen oråd och krävde att få fram de nya dokument från FDA, som registrerats hos VAERS (The Vaccine Adverse Event Reporting System is a United States program for vaccine safety, co-managed by the Centers for Disease Control and Prevention). 26 nya dödsfall hade anmälts i samband med HPV vaccinen, mellan den 1sta september 2010 och den 15nde september 2011(!) Andra incidenser såsom svimningsanfall, medvetslöst tillstånd, förlamning, förblindning, inflammation i bukspottskörteln, talsvårigheter, minnesluckor paralysering, allvarlig huvudvärk, och Guillain-Barré Syndrome registrerades också.

Läkemedelsbolaget Merck som säljer Gardasil förnekar att dödsfallen är relaterade till vaccinet och föräldrarna till de förolyckade barnen har därför svårt att få ersättning.

Många anmälningar har registrerats mot Gardasil

Ett exempel är en ung kvinna som tog andra dosen av Gardasil. Läkaren skriver i sin rapport att kvinnan tidigare inte haft allvarliga sjukdomar, men att efter HPV sprutan blev hon mycket sjuk och uppvisade följande skadeverkningar; Tarmsjukdom, ont i ryggen, urinvägsproblematik, paralysering, allvarlig huvudvärk, behov av hjälp för att gå, MS liknande symtom, skakningar och behov av lång sjukhusvistelse. Gardasil sammankopplas med ett antal kroniska och dödliga följder.

Neurologiska symtom rapporteras i en studie som gjordes redan 2009 av neurologen Dr. Ian Sutton. Han rapporterade 5 fall av multiples skleros symtom som uppstod strax efter kvinnan fått Gardasilvaccinet.

För den som vill informera sig mera läs gärna till National Vaccine Information Center I USA, www.NVIC.org:

 • NVIC Memorial for Vaccine Victims: View descriptions and photos of children and adults, who have suffered vaccine reactions, injuries and deaths. If you or your child experiences an adverse vaccine event, please consider posting and sharing your story here.

Gardasil-skadorna göms undan i Sverige

Att myndigheterna i Sverige inte öppet redogör för dessa anmälda dödsfall, följdsjukdomar och biverkningar är ett flagrant missbruk av allmänhetens förtroende.

Dessutom fråntar det föräldrar möjligheten att fatta beslut baserad på allsidig och oavhängig information.

Den ensidiga marknadsföring och informationskampanj som läkemedelsbolagen lagt ner oerhörda pengar på för att övertyga föräldrar om HPV virusets risker att deras barn kan få cancer senare i livet, är klart överdriven och har skapat alldeles för stora förväntningar om vaccinets fördelar.

Bara för att läsaren ska inse vilka pengar det rör sig, vill jag citera en artikel från Washington Post. Där berättas att tre stora läkarföreningar i USA betalades $750 000 för att förorda och gynna Gardasil. Läkemedelsbolaget Merck erkände och förklarade att pengarna gick till utbildning om vaccinet.

Detta är ett typiskt exempel hur Merck, eller andra läkemedelsbolag, lyckades influera opinionsbildare från det medicinska fältet att tala för vaccinet utan att presentera några allvarliga biverkningar. Samma sak hände i Sverige. Propaganda och aggressiv marknadsföring ingår i strategierna för att så snabbt som möjligt få acceptans för nya produkter. När stora vinster finns med i sammanhanget lyser etiken oftast med sin frånvaro. Pengar ger otillbörlig makt och inflytande och vare sig myndigheter eller forskning har integritet gentemot läkemedelsindustrins propagandamaskiner.

Vi läkemedelskonsumenter precis som ansvariga myndigheter behöver vakna upp och fråga oss hur många vacciner är tillrådligt att introducera i kroppen på barn och ungdomar. De är ju betydligt känsligare för skadeverkningar eftersom deras kroppar ännu inte är färdigutvecklade.

HPV vaccinering är ett olyckligt beslut av många skäl både vad gäller effektivitet, överdrivna förväntningar om vaccinets fördelar men, än viktigare, p.g.a. de allvarliga frågetecken som ställs om vaccinets säkerhet.

HPV vaccinet anses motverka att man smittas av två typer av HPV som i undantagsfall anses kunna orsaka livmoderhalscancer. Vaccinet rekommenderas till flickor i 11 års ålder, innan sexdebut och i en ålder när de med högsta sannolikhet inte kommer utveckla livmoderhalscancer.

Inga garantier för att HPV-vaccin som Gardasil ens fungerar

Ett hundratal HPV virus existerar och 14 av dessa vet man kan medverka till cancer. Om man undertrycker två typer av virus genom vaccinering finns det en möjlighet att de andra 12 blir mer aktiva och riskfyllda. Sen bör vi också hålla i minnet att i mer än 90 % av infektionsfallen uppstår inga hälsoproblem.

Idag vet vi egentligen inte huruvida vaccinet verkligen kommer att minska risken för cancer. Hur länge vaccinet varar och är aktivt i kroppen är oklart (man tror uppåt 9 år) och huruvida det kan motverka cancer senare i livet vet man egentligen väldigt lite om. Långsiktiga uppföljningar saknas tills vidare. Först om några decennier kan vi veta om det är effektivt eller inte och under tiden har många unga flickor utsatts för risker vars framtida konsekvenser för hälsan är okänt.

Bortsett från många frågeställningar om vaccinets kapacitet att verkligen bidra till att minska cancerrisken är kritiken mycket allvarligare när det gäller de uppenbara hälsorisker som förknippas med Gardasil. Det handlar virala föroreningar, genetiskt modifierade virusliknande proteiner och aluminium som man funnit i Gardasil. Dessa substanser är i sig farliga för immunförsvar och hälsa. Som vi vet är ett hälsosamt och starkt immunförsvar vår bästa garanti för att undvika cancer.

Aluminium såsom det förekommer i vaccinet har visat sig kunna förorsaka nervcelldöd och kan också penetrera hjärnan. Om vaccinet åstadkommer inflammation där det injiceras kan det leda till kronisk led- och muskelsmärta samt trötthet.

Referenser:

 1. Kawahara M et al. 2001. Effects of aluminum on the neurotoxicty of primary cultured neurons and on the aggregation of betamyloid protein. Brain Res. Bull. 55, 211-217.
 2. Redhead K. et al. 1992. Aluminum-adjuvanted vaccines transiently increase aluminum levels in murine brain tissue. Pharmacol. Toxico. 70, 278-280.
 3. Sahin G. et al. 1994. Determination of aluminum levels in the kidney, liver and brain of mice treated with aluminum hydroxide. Biol. Trace. Elem. Res. 1194 Apr-May;41 (1- 2):129-35.
 4. Gherardi M et al. 2001. Macrophagaic myofastitis lesions assess long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide in muscle. Brain, Vol 124, No. 9, 1821-1831.
 5. Shingde M eta la. 2005. Macrophagic myofastitis associated with vaccine derived aluminum. MJA, 183 (03):145-146

Genetiskt modifierad mat är inte tillåten i Europa såvida det inte tydligt redogörs för i innehållsförteckningen. Anledningen är att flertal forskningsstudier över längre tid har visat nya hälsorisker, framförallt cancer är relaterad med sådan kost.                  Genetiskt modifierade vacciner såsom Gardasil borde självklart också ha prövats för sådana hälsorisker.

USA, Australien, Nya Zeeland, Spanien, Frankrike och Polen beslöt för några år sedan att donera exemplar av det Gardasil som distribuerats i deras hemländer, pga. befarade föroreningar av “recombinant DNA” (Recombinant betyder genetiskt modifierat DNA) i vaccinet. Uppdraget gick till Dr, Sin Hang Lee, vd. på Milford Medical Laboratory, en ledande industri när det gäller att utveckla molekylär diagnostik. Av alla 13 olika partier som testades var hundra procent av exemplaren förorenade med virala HPV DNA rester. Dr. Lee påtalade risken för kroniska sjukdomar och cancer när främmande, genetiskt modifierat DNA förs in i kroppen.

Se referenser; En artikel i The Journal of Inorganic Biochemistry, Volume 117, december 2012, Pages 85–92 som heter; “Detection of human papillomavirus (HPV) L1 gene DNA possibly bound to particulate aluminum adjuvant in the HPV vaccine Gardasil®.

Enligt Dr. Lee’s forskning som sponsrades av den fristående organisationen (de undersöker säkerheten hos olika vacciner) SaneVax Inc., skapade läkemedelsbolaget Merck (ofrivilligt?) en ny kemisk substans som består av ”HPV L1genfragment, kemiskt bundna till aluminium nanopartiklar i Gardasil”. Vaccinet framställs för att producera ”virusliknande” partiklar vars syfte är att åstadkomma immunitet mot viruset. De framställs med genetiskt modifierad viral DNA och enligt Dr. Sin Hang Lee är dessa partiklar synnerligen farliga substanser.

Enligt läkemedelsbolaget Mercks egen produktinformation har vaccinet inte utvärderats för ev. ökad risk för cancer eller huruvida vaccinet innehåller substanser som är giftiga för kroppens egna gener.

Genetiskt modifierad mat är inte tillåten i Europa såvida det inte tydligt redogörs för i innehållsförteckningen. Anledningen är att flertal forskningsstudier över längre tid har visat nya hälsorisker, framförallt cancer är relaterad till sådan kost.

Genetiskt modifierade vacciner såsom Gardasil borde självklart också ha prövats för hälsorisker.

Det är också Dr. Lee som informerar att Gardasil kan öka risken att utveckla pre- cancerösa förändringar med 44 % om den unga kvinnan redan är HPV- infekterad vid vaccinationstillfället. Han menar att det är viktigt, speciellt för sexuellt aktiva kvinnor att veta om detta.

Enligt expertis borde alla som vaccineras först testas för HPV. Vad rekommenderar myndigheterna i Sverige för dem som ska vaccinera sig efter att de haft sin sexdebut? Jag ringde Läkemedelsverket för att fråga och de kände inte till att det skulle finnas någon ökad risk om kvinnan redan är smittad vid vaccinationstillfället. Däremot underströk man att de var endast rekommendationer man ägnar sig åt och att det var läkarna som avgjorde från fall till fall vilka som ska vaccineras.

Ytterligare en viktig synpunkt man bör ha klart för oss är att Gardasil bara fungerar om flickan/kvinnan inte är infekterad vid vaccinationstillfället, eller om vaccinet fortfarande är verksamt när hon smittas. Det är därför man vill vaccinera så tidigt som möjligt men somliga vaccinerar sig senare och då kommer en del förledas tro att de är skyddade när så inte är fallet.

Dr. Lee är en synnerligen orädd och oavhängig forskare som vågade påpeka sanningar som inte var gynnsamma för läkemedelsbolaget Merck och deras HPV produkt. Belöningen blev att han inte fick fortsätta sin verksamhet på det sjukhus/laboratorium han jobbade på fast han fortsätter att vara fast anställd.

Nu förstår vi varför så få läkare vågar vara frispråkiga även om de fått fram forskningsresultat som stödjer deras påståenden.

Det är inte ovanligt att man på SaneVaxInc. får telefonsamtal från föräldrar vars barn fått skadeverkningar efter HPVvaccinering.

Ett av dessa samtal handlade om en 13-årig flicka från Toronto som fått sin tredje dos av Gardasil sprutan. Inom 24 timmar utvecklades sjukdomen ”juvenil rheumatoid arthritis.” Det prov som skickades in testade positivt för “recombinant” viral HPV. Mot bakgrund av registrerade föroreningar skickade SaneVax ett brev till FDA och EMA (European Medical Agency) med uppmaning att utreda dessa förhållanden. Trots detta hävdar The European Medicines Agency att; ”Gardasil inte innehåller något viralt DNA. Senare erkänner man dock att fragment av genetiskt modifierat DNA förekommer, att dessa “är vanliga i vissa medicinska produkter och att de inte kan åstadkomma sjukdom.”

Ansvarig utgivare av the Journal of the Norwegian Medical Association, immunologispecialisten Charlotte Haug har tagit upp många obesvarade frågor i en artikel som löd under namnet; “We Need to Talk about HPV Vaccination – Seriously”: Results from clinical trials are not encouraging. Vaccinated women show an increased number of precancerous lesions caused by strains of HPV other than HPV-16 and HPV- 18. The results are not statistically significant, but if the trend is real – and further clinical trials should tell us in a few years – there is reason for serious concern”.

I Spanien finns hjälporganisationen, AAVP (Föreningen för unga kvinnor som drabbats av HPV vaccin) http://www.aavp.es/. AAVP skapades för att hjälpa offer för HPV vaccinet eftersom de inte fick några ärliga svar från spanska hälsovårdsmyndigheter.

Allvarliga incidenser rapporteras om neurologiska och autoimmuna sjukdomar i samband med HPV vaccinationer. Man begär att vaccinet dras in.

SBU är det svenska organ som utvärderar sjukvårdens metoder. De har uttalat sig på följande sätt; ”Det saknas viktig kunskap för att bedöma vilken effekt en allmän vaccination mot HPV 16 och 18 kan få på framtida sjuklighet och dödlighet i livmoderhalscancer i Sverige.” Klarare kan man knappt uttala sig.

Inga vacciner, speciellt inte Gardasil, är ofarliga eller utan biverkningar

Vacciner uppträder sällan utan biverkningar även om de inte ger sig till känna på en gång. Immunologexperter varnar att ju fler vaccinationer vi tar desto mer försvagas kroppens egna immunförsvar.

Många giftiga substanser såsom tungmetaller (som finns i nästan alla vacciner) ackumuleras i kroppen och bidrar till den s.k. ”cocktaileffekten” som också minskar vårt eget försvar.

Låt oss titta närmare på vad mera vaccinet innehåller mera och presentera vissa uppgifter som kan vara av intresse.

Enligt uppgifter från läkemedelsbolaget Mercks egna informationssida innehåller Gardasil “ polysorbate 80.” En cancerframkallande substans som också kan åstadkomma hormonella förändringar.

Ytterligare ingredienser är sodium borate, också kallat borax. En substans som har förbjudits som konserveringsmedel i många länder pga. av sin giftighet. Borax används nämligen också som råttgift. Sodium borate har många användningsområden uppenbarligen, för det förekommer även i tvättmedel, kosmetika, och andra kemiska produkter. Medlet uppträder antagligen i Gardasil såsom konserveringsmedel. men frågan är om vi vill att unga flickor verkligen ska få i sig denna typ av substanser?

Vad säger Läkemedelsverket om risker med Gardasil?

”De biverkningar som beskrivits är till största delen milda och snabbt övergående. De vanligaste biverkningarna är smärta, rodnad och svullnad vid injektionsstället samt feber. Trötthet, muskelvärk och huvudvärk har också beskrivits, blåmärken, illamående, kräkning, klåda, utslag, smärta i ben och armar.

Bland sällsynta biverkningar som setts kan nämnas andningssvårigheter och nässelutslag. Biverkningsmönstret skiljde sig inte åt mellan vuxna och barn. ”

Mot bakgrund av alla de anmälningar som redogjorts för undrar jag om Läkemedelsverket med gott samvete kan se allmänheten i ögonen och påstå att deras information är allsidig och ärlig när de uppenbarligen utelämnar följdsjukdomar och allvarliga biverkningar som rapporteras av tillförlitliga organisationer och statliga verk i andra delar av världen?

Man vet inte tillräckligt om vilka konsekvenser vaccinet har för barn i yngre åldrar

De kliniska tester som utfördes av Merck testade inte barn under 16 års ålder enligt läkemedelsverkets egna uppgifter; ”Skyddseffekten utvärderades i fyra randomiserade placebokontrollerade, dubbelblinda fas II/III-studier inkluderande totalt 20 541 kvinnor i åldersgruppen 16 till 26 ”. Trots detta rekommenderas barn under 15 år att vaccineras.                                                                                                                            Dr. Harper som själv jobbade för Merck och deltog i utvecklingen av vaccinet bekräftar att man inte testat Gardasil för barn under 15 år. Hon har höjt rösten om risker och hävdar att man inte vet tillräckligt om vilka konsekvenser vaccinet för med sig hos barn i yngre åldrar.

Vaccinering av åldersgrupper som inte ens testats kliniskt för Gardasil förefaller direkt oansvarigt; Ett experiment på unga flickors bekostnad.

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen tycks däremot eniga om att ”vaccinets positiva effekter överväger eventuella risker.” Relevant i sammanhanget är att ställa frågan; Vem tar risken, och vem tjänar mest på den?

Vi ska också ha klart för oss att Gardasil fick licens i USA i juni 2006. Enligt de siffror som tagits fram under perioden mellan 2006 0ch 2010 och i jämförelse med 73 andra vaccin var Gardasil tveklöst det vaccin som hade flest anmälningar om skadliga effekter.

Det är en total gåta varför Gardasil fått en sådan prioritering. En stor ekonomisk satsning med ett osedvanligt dyrt vaccin för unga kvinnor/barn som måste injiceras vid tre tillfällen och med något som inte ger någon garanti om att långsiktigt kunna sänka cancerrisken genom att förhindra endast 2 av 14 HPV. Vaccinet är inte komplett och kan inte ersätta andra förebyggande åtgärder.

Inte heller är vaccinet fritt från virala föroreningar och har åstadkommit mycket lidande hos de som drabbats av allvarliga skadeverkningar. Vaccineringen åstadkommer inga besparingar, utan mer utgifter. Unga kvinnor bör fortsatt ta prover om ev. cellförändringar.

Alla är överens om och ingen ifrågasätter att det är viktigt att vidta åtgärder mot livmoderhalscancer och andra cancertyper relaterade till HPV. Det handlar om att rädda kvinnors liv. Samtidigt är det viktigt att se hela bilden och att man inte försöker eliminera ett problem genom att åstadkomma nya problem som kanske till och med är värre och istället ökar den totala cancerrisken istället för att försöka sänka den.

Mot bakgrund av allt som kommit fram hittills, undrar jag; Har man verkligen tänkt igenom det här beslutet?

Det är på tiden att myndigheter och läkemedelskonsumenter blir mer kritiska i sin granskning av vilka, och hur många vacciner som ska introduceras i kroppen på värnlösa barn. Frågar man läkemedelsbolagen finns inga gränser. Vi måste vara medvetna om att cancer och vaccinationer är en multinationell jätte industri och läkemedelsbolagen räknar med oerhörda vinster enbart i vaccinationer.

Med bakgrund av de risker som omger HPV-vaccinet vore det rimligt, å allmänhetens vägnar att man drog in det.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Läs även Kerstins artiklar: Kerstin botade cancern med alternativmetoder och Bli frisk från cancer genom samarbete med kroppens självläkande förmåga


Relaterat

Fler artiklar om Gardasil i NewsVoice

Rapporterade anmälningar om Gardasil, går att verifiera hos VAERS, den amerikanska regeringens egen databas.

Läs om allvarliga sjukdomsfall till följd av HPV sprutan på NVIC webbsida, National Vaccine Information Center i USA.

Gardasil fick licens i USA i juni 2006. Enligt de siffror som tagits fram under perioden mellan 2006 0ch 2010 och i jämförelse med 73 andra vaccin var Gardasil tveklöst det vaccin som hade flest anmälningar om skadliga effekter.

Merck Researcher Admits: Gardasil Guards Against Almost Nothing

213 Women Who Took This Suffered Permanent Disability

www.SaneVax.org


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • SVT visar en serie om ett zoo i Australien som försöker rädda utrotningshotade djurarter. Det första programmet handlar om två tigerungar som tas ifrån mamman, för att man vill öka chanserna för dem att överleva den första kritiska perioden.

  Eftersom de får mjölkersättning istället för mammans näringsrika, antikroppsbemängda och art-optimerade mjölk, så anser man sig göra dem en tjänst genom att vaccinera dem. Inom ett dygn efter vaccinationen är båda tigerungarna fruktansvärt sjuka och skötaren sitter och lipar och undrar vad det är han har gjort för fel.

  Jag fattar direkt att det är vaccinerna, djur reagerar lika negativt på vacciner som människor och utvecklar sjukdomar som autism, cancer och så vidare. Detta har vaccinstudier på apor visat. Senare bekräftar veterinären det jag redan hade räknat ut: Att det sannolikt är vaccinerna som är orsaken.

  Man vill öka djurs chanser att överleva så att arten inte skall dö ut och för den sakens skull ger man dem taskig mjölkersättning och toxiska vacciner. Tröttsamt, för att uttrycka sig milt.

  Världens fakta: En tiger i soffan, SVTPlay:

  https://www.svtplay.se/video/2777022/varldens-fakta-en-tiger-i-soffan/varldens-fakta-en-tiger-i-soffan-avsnitt-1?start=auto&tab=senaste

 • Kerstin Unger Salen 24 Jun, 2017 at 11:02

  Jag känner inte till något kommersiellt vaccin som är acceptabelt, vilka vacciner är du för, Kerstin Unger Salen?

  • Christer, vill bara säga att om jag hade en dotter som skulle vaccineras just med gardasil, skulle jag verkligen avstå från denna spruta. Det finns inget vaccin som har fått så många anmälningar.Dessutom ska du veta att ju mer tungmetaller vi drar på oss ju svagare immunförsvar får vi.
   Vill gärna att du läser min artikel noggrannt.Jag är inte emot vacciner men denna är jag total motståndare till.
   Dessutom ta reda på vem som kommer att ersätta dig om ditt barn blir sjukt. Det är läkedelsbolagen som står för läkemedelsförsäkringen så då kan du förstå…
   Lite mer motiveringar får du nog hitta än att hänvisa till en tidning.Det finns mycket som skrivs och missuppfattas i pressen.Kanske är detta en artikel som betalats av läkemedelsbolagen.? Det är ju inte helt ovanligt. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej!
  Vet inte om denna plats fortfarande är vid liv men tänkte ändå dela med mig utav min historia om Gardasil. Jag var precis som många andra beredd på att ta vaccinationen, för det var ju det alla gjorde på min skola och bland mina tjejkompisar, så varför skulle jag göra annorlunda? Jag var 14 år när jag tog sprutorna och jag kände inga direkta biverkningar när jag precis tog dem, men 3-4 veckor efteråt så började allt. Jag fick synrubbningar på ögonen, vilket höll på väldigt länge, fick balanssvårigheter och även känselbortfall i min ena hand. Helt enkelt mådde jag inte bra så kollade ju såklart upp detta och fick genomgå många undersökningar som bland annat MR-röntgen och ryggmärgsvätska-prov- och tillslut kom beskedet upp att jag hade fått MS. Till en början tänkte jag och min familj inte alls på att det kunde bero på Gardasil men efter det uppmärksammats i tv och media så blev vi allt mer säkra på att min MS orsakades utav vaccinationerna. Jag var 14 då och nu fyller jag snart 17 år och har idag gått med bromsmedicin i lite mer än två år. Och jag blir ledsen på att Gardasil fortfarande ges till flickor, kanske hamnar dem i min situation- kanske inte. Men detta vaccin är inget man ska blunda för, att i princip börja mina tonår tillsammans med en kronisk sjukdom var inget jag planerade innan jag tog Gardasil. MS är ingen lätt sjukdom att få, precis som det inte är roligt att få några andra allvarliga biverkningar heller- så jag hoppas fler uppmärksammar denna vaccination och att fler delar med sig utav sina historier och om biverkningar så fler tjejer kan undgå att hamna i sådana situationer tidigt i sina liv!

  • Hej Sofie, Tack för att du velat dela med dig, jag förstår att du gjort det för att varna andra unga flickor, precis som jag gjort, fast utan att själv ha drabbats. Det är så sorgligt att svenska myndigheter utan tillstymmelse till skrupler, har undanhållit allmänheten alla de varningar som faktiskt har kommit från vetenskapligt håll. Jag hoppas du stämmer dem du ska stämma men i min värld har myndigheterna inte gjort sitt jobb, och inte heller läkemedelsbolagen, men av dem förväntar jag mig inte mycket ansvar. De är helt enkelt totalt kommersiellt inriktade och har mycket blod på sina händer. Det enda jag kan ge dig som råd såsom MS patient är att du googlar Terry L. Wahls, som själv är MS sjuk och dessutom undervisar på Illinois University i USA och är vetenskaplig forskare. Hon var långt framskriden i sin sjukdom men lyckades främst genom en anti MS diet och genom elektriska behandlingar bli så pass frisk att hon tog sig ur rullstolen, började cykla och rida på helgerna. Hon driver nu en kampanj för MS sjuka och hon har skrivit en intressant bok som heter Minding my Mitochondria. Mycket läsvärd.
   Jag önskar dig allt väl och hoppas verkligen att du blir bättre och att du fortsätter föra ut din historia så att fler varnas för denna hemska spruta. Varma hälsningar Kerstin

  • Hej oroliga Mamma, jag förstår dig mer än väl och känner en riktig sorg att så många oskyldiga ungdomar/barn utsätt för risker som de vuxna/myndigheter utsatt dem för. Det är helt oacceptabelt. Dessutom är det svårt att hålla läkemedelsverket och läkemedelsindustrin ansvariga. Det är lätt för för dem att tala om att fördelarna överväger riskerna. För vem undrar jag?
   Det verkar som din dotter fått flertalet vaccinationer på en gång eller under en kort tid. Helt oansvarigt eftersom alla vacciner innehåller tungmetaller. I Danmark har tydligen en läkare tagit ansvaret och sagt att han vägrar vaccinera med Gardasil. Han har tydligen tagit sitt ansvar. Det enda jag rekommendera är att du besöker läkemedelsverket och ber att få tala med en ansvarig person . Det borde flera göra. Undersök vad de är villiga att göra för din dotter. Be dem att publicera de klagomål som så många framför och att de ska finnas tillgängliga för allmänheten.
   Hiittills har man undanhållit för allmänheten vilka faktiska och registrerade klagomål och dödsfall som registrerats i världen. På ett obalanserat sätt har man undanhållit allmänheten information om de allvarliga nackdelar och risker som Gardasil innebär för oskyldiga ungdomar.
   Med vänliga hälsningar Kerstin Salen

 • Min dotter fick stora tjocka och hårda lilatonade utslag som flyttade runt på kroppen efter hon tagit hpv i 2 månader. Ofta 2-4 stycken i grupp. Det första kom bredvid vaccinsticket. Vi var hos flera läkare som tittade på det och anmälde detta senare till läkemedelsverket men fick inte ens ett svar.
  Sedan dess har hon varit konstant trött, ont i huvudet och kroppen. Tappat intresset för aktiviteter. Orkar inte skolan. Har tänkt mycket på vaccinationerna hon tagit. Både hpv och mässling-rödahund spruta samma år. Hon var mycket mycket piggare innan.
  Någon som har samma erfarenheter?

  • Nej, inte utslag men jag känner till två flickor som indrottade som blev riktigt sjuka och nedstämda och orkade inte med idrott och skola. Beklagar det din dotter är med om! vaccin.me och på FB vaccinernas baksida finns många fler historier av biv tyvärr. Men också mycket kunskap.

 • En väldigt bra artikel. Den visar att de så kallade läkemedelsföretagen har en annan agenda än den officiella och att det är överväldigande likt den som man hade i koncentrationslägren under WWII kriget. Det behöver krävas fler skadeståndskrav från drabbade och att det upprättas en organisation som granskar läkemedelsföretagens handlingar. Skulle man i Sverige skall kunna få samma nivå av skadestånd som i USA?

  I sak finns det mer än tillräckligt för att vinna varje skadeståndskrav och läkemedelsföretagens förtroenden existerar inte egentligen, förtroendet man hade skapades tidigare av professionell vilseledning och genom framkallande av myter av olika slag.

  Detta hjälper oss att avslöja är många av de fiffel och båg verksamheter som för mänskligheten bakom ljuset.

 • Void från vaken.se, när det är viktiga artiklar så kan du bara posta kommentar med det du ska, seriöst, och som en person. Sluta med massa användarnamn med “one liners”.
  Janne, L, anders, Jen, Fredrik, Sara, Jane, osv – är väl Void.

  Undanledande manövrar som blir samma i två usernamn, som de sista usernamnen här, Sara och Jane, där har du mellanslag innan punkt/frågetecken/utropstecken, blir fullständigt avslöjande. Vanlig manöver du har. Att skriva “e” istället för “ä”, är ett annat sätt. Skriv nu inte att admin lätt kan se… du vet väl hur man bytar ip-nummer. Väx upp.

    • Hej Sara, om din huvudvärk börjat bli mera akut ,finns det god anledning att du talar med din lakare. Vi vet att innehållet i vaccinet kan ge manga olika symtom. Personligen skulle jag avråda mina barnbarn och deras föräldrar från Gardasilsprutan men jag kan inte råda dig. Det enda jag kan säga ar att du kan informera dig och i min artikel har jag lämnat ett antal webbsidor som du kan fa mer information från.
     En sak som jag vet är att om man är äldre och kanske redan har smittats av papillomavirus, kan Gardasil sprutan inte göra någon nytta. Man borde alltså testa de kvinnor som redan haft sin sexuella debut innan man ger dem sprutan, annars kan risken for att få cancer öka.Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej Kerstin jag har en fråga .
  Det är så att jag tog första sprutan för nån månad sen och jag vet om att att man ska ta 3 gånger .. Jag har ångest att jag tog första sprutan sen jag läste på din sida . Kan jag bara avsluta ?? Förvirrad

 • Hej Kerstin!
  WOW, vilken tur att jag öppnade ögonen och hittade bland annat din artikel INNAN jag tanklöst åkte till “Gratis vaccin till alla i Skåne” nästa vecka.. Blir så arg att man inte kan läsa om biverkningar på statliga hemsidor. Det borde vara brottligt då de riskera beröva folk ett normalt fungerande liv! Det är skam. Jag varnat min lillasyrra och hoppas fler därute gör likadant – va kritiska!
  Med tiden har jag blivit allt mer och kristisk mot vårt läkemedelsamhälle. För minsta lilla tar vi en värktablett. Är det verkligen bra? Ska vi inte hela oss genom att motionera och äta rätt istället? Kan diskutera det i all evighet så nu till min fråga. Vilka vaccin skulle du rekommendera räckte? Vi får ju en hel drös som bebis och jag vet inte om det har hjälpt eller stjälpt mig och då hade jag inget val. Plus att jag föll för snacket om svininfluensa vaccinet, som jag nu ångrar.. Och som yngre tog jag också mot hepatit vid resa till Asien.. är de nödvändiga om man lever som vilken annan människa som helst i Asien eller annan resa?

  MVH
  Jen, 25

  • Hej Cathrine, du får gärna översätta till norska och lägga ut artikeln med hela mitt namn. Gläder mig att du har haft nytta av artikeln
   Med vänliga hälsningar Kerstin Salen

 • Iris, sök hjälp hos någon duktig homeopat eller annan kunnig alternativterapeut. Det finns goda möjligheter att rena kroppen från gamla vacciner som skadat kroppen.

  • Hej Janne , det var en bra idé med homeopat eller alternativterapeut. Kan du föreslå Iris någon du vet? Vänliga hälsningar Kerstin

 • Undertecknad arbetar sedan 22 år tillbaka som naturterapeut – dvs med metoder som stimulerar kroppens styrsystem – inte saboterar! Den allopatiska vården är synnerligen styrd av ekonomiska parametrar, antingen på grund av brist på pengar (ständiga sparbeting) eller ett starkt beroende av läkemedelsindustrin. Det innefattar även innehållet i utbildningen samt styrning med hjälp av riktad information. Man ljuger inte om man utelämnar obehagliga sanningar. När man upprepar en lögn eller osanning tillräckligt ofta, blir det fler och fler som hakar på och godtar påståendet för en absolut sanning. Som tur är, är sanningen en färskvara som ständigt förändras. All vaccination förefaller vara en återvändsgränd med oförutsägbara följder för mänskligheten. Var kommer alla nya och komplicerade sjukdomar ifrån? Kan tidig övermedicinering av barn utgöra grunden till alla välfärdssjukdomar senare i livet? Vad händer i kroppen på grund av utsattheten för andra kemiska, syntetiska ämnen naturen inte kan bryta ned?

  • Hej Hans, ja du ställer så viktiga frågor. Jag tror att vi numera får alldeles för många vaccinationer och att istället för att aktivera immunförsvaret så har det motsatt effekt.Dessutom har de nu börjat med genmodiefierade virus! vars substanser man hittat i Gardasil bl. a. Detta är vad jag kan förstå att riktigt leka med elden.Vi behöver absolut inte några sådan genmodifierade virussubstanser i kroppen. Skolmedicinen strävar emot att ge plats för det nya paradigmet och sitter kvar i ett tunnelseende.Vi behöver en helhetssyn som får oss att förstå hur genialiskt naturen fungerar och att varje manipulation i kroppen, “lägger sig i” det som naturen själv bäst vet att organisera.Däremot kan forskning verkligen hjälpa oss att förstå på vilket sätt vi kan stödja den och hjälpa den att läka. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej är så förtvivlad för att jag tillät att vaccinera min dotter med Gardalsil hon är idag 20 år och hon har kramper i magen så att hon svimmar Läkarna förståt inte varför detta sker. Hennes immunförsvar är dåligt och det har påverkat hela hennes skolgång och nu hennes arbete. Allting började efter vaccinationen.
  Vad kan vi göra

  • Hej Iris, jag blir också förtvivlad när jag hör hur Gardasil sprutan har skadat unga människors liv och så även din dotter. Därför skrev jag artikeln.För alla som läser detta och vill sprida information eller sätta sig in i vad Gardasil har ställt till med för unga människor över hela världen, googlahttp://sanevax.org/ och vill ni skriva till dem är adressen följande: info@sanevax.org. Hoppas Iris, de kan hjälpa er och att du kan få stöd och information från dem.De finns i USA.
   Jag skulle verkligen vilja ställa Läkemedelsverket och Socialstyrelsen till svars.Kanske borde de som drabbats i Sverige gå samman och stämma Läkemedeslsbolaget,Merck eller Läkemedelsverket.De tar inga risker, men är så villiga att tillåta vaccinering av en produkt som man VET är ytterst riskfylld.
   I vilket fall Iris, lycka till och skriv till dem och fråga om de vet vad man kan göra.Jag vet att det finns en professor i Tyskland som är specialist på immunförsvar och att han hjälper människor att reaktivera vacciner. Tyvärr har jag inte hans namn just nu men kan ta reda på det.Min adress eller tel.nummer kan du få av Torbjorn Sasserson.
   Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej margareta, ja det var intressant att man redan 1931 hade en del ifrågasättanden om att alla vacciner är bra för hälsan. jag tror vi har svalt all nya förslag om s.k förebyggande vaccinationer alldeles för lätt. En av europas skickligaste immunologer, behandlade en vän till mig som hade benmärgscancer och inte ville utsätta sig för cellgifter och strålning. Det första som professorn gjorde vara att rena honom från olika vacciner som han tagit under årens lopp.Vacciner är inte alltid bra för immunförsvaret utan tvärtom.Tack för din kommentar med vänliga hälsningar Kerstin

 • Många intressanta inlägg på Kerstin Ungers artikel. Får jag tillägga en historiskt perspektiv som inte specifikt handlar om HPV eller Gardasil men väl om vaccinering. Så här återger Jennifer Craig en brevväxling mellan en vaccinentusiastisk läkare och den store
  Bernard Shaw i boken Jabs Jenner & Jaggernauts

  “Min bäste George Bernard Shaw,
  För några år sedan tror jag att Ni har sagt att Ni var emot vaccinering. Det har sagts att stora män ofta kan ändra uppfattning och jag skulle vilja fråga Er om Ni fortfarande fördömer vaccination?
  Förlåt mig om jag frågar om Ni framgångsrikt har vaccinerats? Ämnet vaccin är något som intresserar miljontals människor. Detta är min ursäkt för att ställa dessa personliga frågor. Med önskan om ett långt och friskt liv, är jag er förbundne”
  Chas.F. Pabs, M.D. London, 19 juli, 1931

  Dr Pabst:
  Jag vaccinerades i barndomen och har goda bevis på det. Under den stora epidemin 1881 (jag är född 1856) fick jag smittkoppor.
  Under den sista stora epidemin vid sekelskiftet, var jag medlem i hälsoskyddsnämnden i Londons stadsdelsråd och jag lärde mig hur man statistiskt räknade vaccinet till godo genom att diagnostisera alla revaccinerade fall som postulart eksem, varioloid eller vad- som-helst utom smittkoppor.
  Jag upptäckte en dold rapport från Metropolitans Sjukhusstyrelse på en rad av revaccinationer som hade förorsakat ovanligt katastrofala följder. Under tiden har jag studerat litteratur och statistik i ämnet. Jag har även förmått en berömd bakteriolog att läsa Jenner. Jag hyser inga tvivel om att vaccination är en ovetenskaplig styggelse och bör en betraktas som en kriminell praxis.
  G. Bernard Shaw.
  (Min översättning)

 • Jag såg just på netdoktor.se att en som undrade om hon skulle vaccinera sin 11-åring hade fått detta svar av läkaren:

  “Det tycker jag att man ska. Vaccinet har ett gott skydd mot cellförändringar och livmoderhalscancer och skyddar dessutom mot kondylom.”

  Det är ju så att man blir alldeles mörkrädd.

  Tack för en bra artikel!

  • Hej Rebecca, tack för att du tyckte om artikeln.Den läkare som säger att Gardasil är ett gott skydd mot cellförändringar uttrycker sig inte väl och far med osanning. Gardasil kan endast förhindra två av 14 HPV virus, vilka i somliga fall kan leda till en cellförändring.Det är inte ett cancervaccin och kan inte på något sätt direkt skydda mot livmoderhalscancer. Netdoktorn har fallit för propagandan som skickligt upprätthålls genom att upprepa osanningar. Dessutom kan Gardasil vaccinering leda till ökad risk för cancer om man skulle vara smittad vid vaccinationstillfället, vilket inte bör glömmas.Vi har ingen aning om hur många som vaccineras senare och hur många av dessa som redan är smittade.För dem är risken större och de har ingen aning om detta.
   Med vänliga hälsningar Kerstin

 • ALLA vacciner innehåller gifter som påverkar människor i olika grad, sen så ökar även mängden toxiner i kroppen för varje vaccinering.
  Att vaccinera sig är som en tidsinställd bom som man aldrig vet när den detonerar och det är just detta som vaccintillverkarna lever på, det är ofta nästan omöjligt att ställa dem till svars för vaccineringar som skett kanske lång tid tillbaka.

  Det enda man kan göra för att vara helt säker är att INTE VACCINERA SIG!!

  • HEJ Janne, jag tror det viktigaste ar att valja mycket noggrannt och innan vi tar emot en ny vaccinering, verkligen kolla upp vad sprutan kan ge for biverkningar..Ibland ar det basta att titta pa den information som faktiskt lakemedelsbolagen ar tvungna att uppge.Sen kan man ga till Sane Vax eller googla for att fa en bredare info.Man kan också hitta information genom newsvoice.se.
   Med vanliga halkningar Kerstin

  • Hej Tommy, jag läste faktiskt hela artikeln och den var mycket intressant.Undrar om man kan hitta boron som mineral och kosttilsskott? Jag tror att vi ännu har mycket att upptäcka om kroppens absoluta visdom och att mineraler spelar en viktig roll för alla möjliga kroppsfunktioner.Ju mer vi förstör våra jordar med konstgödsel och starka insekticid medel/pesticider, ju mer förstör vi naturens balans och jordens rikedom.Växter växer ur jorden och används av människor och djur som föda.Ju mindre mineraler jorden innehåller ju mindre får vi i oss.Vi behöver en helhetssyn som lär oss se hur allt är sammankopplat och fungerar i sammanhang. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Jag tog en TBE spruta för några år sedan och mitt sömnbehov tycks vara omättligt.
  Det är väl något lurt med den också.

  • Hej Ake, problemet ar just detta.Vi vet inte vilka långsiktiga biverkningar som en hel del vacciner ger.Med vanliga halsningar Kerstin

 • Hej Frk Prym, jag vet att borax, som blir borax syra i kroppen används siom insektsmedel.Personligen skulle jag inte vilja stoppa insektsmedel i kroppen oavsett vad vissa tycker.Detta är något du kan läsa även om det är på engelska:

  Beyond Pesticides Rating: Least Toxic

  Boric acid (borax and boron-containing salts) is a low-toxicity mineral with insecticidal, fungicidal, and herbicidal properties. It does not evaporate or volatilize into the air or pose the considerable health concerns associated with synthetic pesticides; however it can still pose health hazards and should be used with care. As with any pesticide, keep boric acid pesticide products out of reach of children and only use it in locations where it will not come in contact with people or animals, such as in cracks and crevices, behind counters, and in baseboards. While boric acid is somewhat slower acting than the synthetic pesticides, like chlorpyrifos, diazinon, or pyrethrins, it is highly effective over a long period of time.

  Use and Mode of Action

  Registered in 1983 for control of cockroaches, ants, grain weevils and several beetles, it has also been used as an herbicide along rights-of-way and as a fungicide for citrus, and as a wood preservative/fire retardant, and even as an insect repellent in insulation. As an insecticide, boric acid acts as a stomach poison for ants, cockroaches, silverfish and termites, and as abrasive to the insects exoskeleton. As an herbicide, boric acid causes desiccation or interrupts photosynthesis in plants.

  Boric acid may be used either in a bait formulation containing a feed attractant or as a dry powder. The powder may be injected into cracks and crevices, where it forms a fine layer of dust. Insects travel through the boric acid, which adheres to their legs. When the insects groom themselves, they then ingest the poison, which causes death three to ten days later of starvation and dehydration. As long as the material is not allowed to become wet, its continuous presence ensures that hatching insects, which sprays commonly spare, are exposed and die. Many insecticidal formulations can be effective for more than a year.

  Toxicity

  While exposure to boric acid has been linked to adverse health effects, experts agree that careful application offers a safe and effective alternative without the indoor air problems associated with sprays. Boron is a naturally-occurring element in the earth’s crust and background levels even circulate in the human bloodstream. Boric acid’s exposure risks are minimal because of its method of application.
  Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Borax lär vara ett utmärkt botemedel mot både det ena och det andra. Jag försökte få tag på det efter att ha läst en intressant artikel i Nexus förra året. Sen föll det ur minnet igen.

 • Hej Arg, jag antar att detta inte ar ditt namn.Om du ar lakare varfor vill du inte visa ditt namn?Om du tror att jag inte bryr mig om att folk far cancer sa har du verkligen missuppfattat mig.Tvartom. Men vacciner ar inte alltid losningen och vad sager du om Gardasil sprutan faktiskt okar cancerrisken?.Vad gor vi med alla de unga kvinnor som vaccineras men som kanske redan blivit smittade? Enligt ett mkt välrenommerat laboratorium okar cancerrisken med 40% om man vaccineras och redan ar smittad.Jag tror att det som man gjorde innan for att förebygga livmoderhalscancer genom att kontrollera cellforandringar ar den mest hållbara metoden.Allt ar inte svart /vitt, Arg..Med vanliga halsningar Kerstin

 • Hej Maria, hoppas din dotter blir battre. Vilken slags hjalp far ni fran lakaren som givit sprutan?Har de nagra svar.jag frostar att du inte vill att din yngsta ska fa sprutan.Onskar att foraldrar varit mer informerade nar man sa frikpstigt erbjod sprutan.Med vanliga halsningar Kerstin

 • Bra ! du kanske hellre vill att din dotter får tungcancer vilket har ökat katastrofalt senaste åren beroende på de nya sexuella vanorna och HPV viruset. Vill du ha din dotter strålbehandlad med allt vad det innebär hellre än vaccin?? Det här är något jag ser dagligen och jag kan säga dig att alternativ medicin kan du glömma när tumörerna gör att du varken kan äta eller dricka

  • Det verkar vara svårt att klassificera hpv som en smittsam version av infektion i munnen. läste detta på Oral Cancer Foundation precis..

   “Oral HPV testing in both men and women is problematic. While there have been some commercial tests available in the dental community, the value of this testing is not clear, and testing positive on any given day for an oral HPV does not prove persistence of the infection, which is what we are really concerned about. There are no visible oral signs of an HPV infection. There are also no established genital tests for men.”

   http://oralcancerfoundation.org/hpv/hpv-oral-cancer-facts.php

   Den absolut vanligaste orsaken till mun-cancer verkar vara intag av mycket alcohol och rökning. En kombination av båda ska vara den största orsaken till muncancer enligt bl.a. Brittiska NHS.

   Cochrane-institutets slutledning:

   “There is currently insufficient high-quality evidence for, or against, de-escalation of treatment for human papillomavirus-associated oropharyngeal carcinoma.” – från Juni 2013

   Hur kommer det sig att du/ni vet att detta med “nya” sexuella vanor och HPV ska vara en så vanlig orsak till just spridning av cancer till munnen? Handlar det om en epidemi? Finns det statistik? Jag är nyfiken.

 • Hej! Tack för att du skrivit denna upplysande artikel!
  Min äldsta dotter har fått vaccinet och har mått dåligt sedan dess. I nästa vecka skulle min minsta få vaccinet. Vi avstår det.
  Maria Nordlund

 • Gardasil, som är för kroppen ett helt obekant ämne av DNA-teknisk manipulation, skapar ett kaos i kroppen som ingen kan förutsäga följderna av.
  I min värld är det överdrivet vansinne i den vansinniga läkemedelsvärlden, som utspelar sig.

  • Hej Ruben, jag håller verkligen med dig vad du säger om vansinnet och om vi dessutom tänker att detta är något vi utsätter unga flickor för som överhuvudtaget inte kan förväntas veta vilka risker de utsätts för, är det verkligen vansinne.Gardasil har inte prövats under en längre tid och det har man inte heller gjort med genetiskt modifierade plantor.När det gäller genmodifierad mat börjar det dock trilla in rapporter om deras cancerframkallande bi effekter.Det blir min nästa artikel. I Gardasilsprutan har man också manipulerat gener och jag ryser vid tanken på vad den långsiktiga konsekvensen blir för dessa unga flickor när de blir äldre.Dessutom har Gardasil redan visat sig kunna affektera hjärnan och ge alla möjliga syndrom.Jag anklagar svenska staten och faktiskt de läkare som utan varning till föräldrar och barn övertygar dem att detta verkligen kommer att minska risken för livmoderhalscancer. Det borde ställas till ansvar för underlåtenhet att inte ge hela sanningen om de allvarliga skadeverkningar som redan många världen över har fått erfara.Det skulle inte förvåna mig om detta “fix”, gardasil, skapar ännu större problem.Jag frågade en gång en representant på Läkemedelsverket om hon sover gott på nätterna med tanke på vilka risker som unga flickor i onödan utsätts för.Det är ju så att man redan har en välfungerande preventiv verksamhet som regelbundet tar cellprover vid gynekolog undersökning.Jag skulle i alla fall inte sova gott men de undviker säkert att läsa de rapporter som anmälts till statliga verk i USA och Canada exempelvis.Men, speciellt de som ansvarar för att rekommendera Gardasil borde ha satt sig in i vilka skadeverkningar som redan registrerats. Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Socialstyrelsen är det statliga organ som har det övergripande ansvaret för den svenska folkhälsan, de grundar sina beslut och rekommenderingar på direkta underlag från Läkemedelsverket som är till i stort sett 100% finansierat av läkemedelsindustrin.
  Med detta i åtanke så är det kanske inte så konstigt att den svenska folkhälsan är körd i botten! Med ett fullständigt korrupt system så kan det inte bli annorlunda.
  Först när våra myndigheter byter ut sina makthavare till objektiv kunnig personal och när de slutar att bli finansierade av industrierna kan vi få till stånd ändringar i rätt riktning.
  Begreppet hälsa existerar inte utan allt handlar bara om pengar och kommer fortsätta göra det tills de en vacker dag upptäcker att man inte kan äta pengar.

  Kanske är det dags att börja tänka själv och ta lite mer eget ansvar för sin hälsa? Det är det i alla fall om man vill ha den i behåll…

  • Hej Janne jag haller verkligen med om vad du sager: ” börja tänka själv och ta lite mer eget ansvar för sin hälsa”.Jag ar overtygad om att allt fler borjar ta saker i egna hander och inte blint folja myndigheters rekommendationer.Livsmedelsverket ar t. ex ofta helt ute och cycklar med sina s.k.kostrad.Ett bra exempel ar deras rad om att använda margarin i matlagning.Men margarin innehaller transfetter, blekningsmedel, vegetabiliska oljor som ar upphettade till den grad att inga vitaminer finns kvar, etc etc.Ska vi anvand nagot sa ar det rent smor eller ren oraffinerad ekologisk rapsolja eller ekologisk bra olivolja eller, bast av allt kokosnotsolja(helst ekologisk).I vilket fall sa undrar jag hur du vet att Lakemedelsverket finansieras av läkemedelsindustrin? Sen kan man ju fraga sig hur dessa verk rekryterar personal och ledning.Pa Livsmedelverket tycks det finnas opnna svangdorrar mellan livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket och det ar inte bra.Tack for dina kommentarer,med vanliga halsningar Kerstin

 • Måste bara lämna en kommentar. Gardasil dök upp i min värld då min nu 14 åriga dotter kom hem med en lapp från skolsyster, där det glatt & glammigt deklarerades att alla 12 åriga flickor minsann skulle få mirakel vaccinet Gardasil! De skulle också få den stora (tveksamma) äran att registreras i ett internationellt register för framtida (om 20-30 år…) utvärdering. Ingen ytterligare information gavs. Min magkänsla skrek rakt ut. Sökte information, först på 1177, sedan på alla andra medicinska upplysnings ställen. Överallt höjdes gardasil till skyarna. Ingenstans hittade jag något negativt. Detta gjorde mig än mer nervös. Så jag luskammade webben internationellt, och snart började en annan bild sippra fram.
  Efter en hel del vånda & övervägande beslöt jag att täcka nej till vaccin åt min dotter. I härligheten namn ska sägas att jag visserligen läste på ordentligt om för och nackdelar, men till syvene och sist var det känslan som avgjorde. I mina ögon är denna massvaccination ett enda stort internationellt experiment. Med våra flickor som försöksdjur. Tack för ordet./ Carita Björklund

  • Hej Carita, Just det du talar om, nämligen den snedvridna och partiska bild som Socialstyrelsen och Läkemedelsverket står för, är direkt oförskämt mot allmänheten.Deras skattepengar ska användas för att hjälpa de som söker information, att de ska kunna lita på de statliga organen, men det kan man inte! Det du gjorde, nämligen att vara kritisk och själv finna ut för och nackdelar är nog inte så vanligt men definitivt det man önska de flesta skulle göra.Det känns som vi behöver vakna och inse att vara välinformerad ger oss mera kraft och kontroll över våra liv.men ibland tycks det som det bara ryms en uppfattning i taget i vårt kära land..Jag vill också säga att en nyhetssida som Newsvoice.se är mer än behövlig för att få tillgång till information som inte alltid tillhör den etablerade opinionsbildningen.
   Mina efterforskningar om vad som försiggår inom Cancerforskning och cancerterapier har fått mig att förstå att där ligger många hundar begravda inom den s.k cancerindustrin.Varför finns till exempel ingen plan för hur man kan förebygga cancer? Eller varför har man inte lyckats sänka dödsrisken för cancer trots alla pengar som går yill forskning.Vi bör komma ihåg att läkemedelsbolag är globala, multinternationella bolag som vars syfte, att tjäna pengar.Tyvärr har de i somliga fall blivit så maktfullkomliga att de har blivit kriminella.Detta omvittnas av personer som är mycket väl insatta..Därför ska vi alla försöka ta reda på vilka mediciner vi stoppar i oss och avkräva läkare på vilka biverkningar som kan bli följden.Som exempelvis med statiner… Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Detta var en av de bästa och artiklar jag läst om HPV vaccin och Gardasil och om hur man offrar unga flickor hälsa och liv för profiten. Som föräldrar och mor- och farföräldrar måste vi stå upp för våra barn och skydda dem för dessa cyniska profitörer. Jag skriver barn för det är bara en tidsfråga innan man även vill få in pojkar i vaccinprogrammet.
  Man fick ta sig tid att läsa och det var det värt.

  • Hej Margareta, det gläder mig att du fick något utav att läsa min artikel och att du vill ta dig tid att läsa innehållet trots att det var en lång artikel.Men, ibland går det bara inte att redogöra för komplexa sammanhang på bara några få rader.Läsaren,precis som jag själv fick göra, behöver sätta sig in i problematiken, och det kan ta lite tid..Jag förbluffas över myndigheternas ointresse och underlåtenhet att redogöra för de allvarliga följder som rapporteras från hela världen.Man kan undra varför myndigheterna medvetet avstår från att ge allmänheten en allsidig information.
   Innan vi accepterar att ta ett läkemedel bör vi försöka ta reda på så mycket som möjligt och inte enbart genom att lyssna på doktorn.De har ofta så mycket att göra att de helt enkelt inte har tid att läsa senaste rön eller kritik om läkemedel.Vad läkemedelsbolagen själva har att säga bör vi läsa med god urskillningsförmåga och vara kritiska.
   Det finns andra skandaler som också pågår när det gäller läkemedel och en av de grövsta gäller det mycket populära kolesterolnedsättande medlet statiner, som man ju ska ta under hela sin livstid, om jag förstått det rätt.Det är ett helt kapitel för sig men jag är intresserad av hur man kan förebygga cancer, och i det sammanhanget har statiner fångat mitt intresse.Eftersom kolesterol är essentiellt för ett bra infektions- och cancerförsvar, är det en logisk tanke att kolesterolsänkning kan innebära en ökad cancerrisk på sikti. Jag får återkomma, men jag vet att det finns många utomordentligt väl insatta forskare och ansvariga för näringsforsknings- institut som varnar för den multitud av allvarliga biverkningar detta s.k.
   läkemedel kan föra med sig.
   Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salén

 • Också väldigt mycket dags att kräva att de politiska partierna måste redovisa var de får sina pengar ifrån.
  Vidare borde alla informeras om hur Alliansen, bara några veckor efter att de tillträdde, drog in det lilla bidrag som staten gav Kilen, organisationen som sedan flera årtionden stödde och hjälpte människor som drabbats av mediciner och biverkningar. Regeringen beviljade Kilen en sista summa pengar så att organisationen skulle slippa konkurs – mot löfte att de inte startade någon liknande organisation igen ( https://www.artimus.se/whocaresinsweden/sv/whocaresinsweden.php ). Det är de amerikanska storföretagens takter.

  • Hej Kerstin, att få göra sin röst hörd, oavsett om den är obekväm för etablissemanget eller inte, tillhör en sann demokrati. Politiska beslutsfattare får ökad makt genom att samarbeta med de multinationella storbolagen som ju läkemedelsindustrin tillhör. Vi har ingen aning om hur mycket politikerna sitter fast i, eller tvingas gå med på, eller åtnjuter fördelar av att av att göra”ekonomiska hänsynstaganden”. Makthavarna möter storfinansen i Davos eller verksamma och högt betalade professionella lobbyister inom EU där viktiga och avgörande beslut görs upp utan geme påverka eller få insyn. Därför är Newsvoice.se så viktig, precis som andra organisationer såsom Kilen i det här fallet eller, “Vem Bryr Sig I Sverige?” Föreningar eller websites som utan egenintresse vågar föra fram obekväm information som medvetet förnekas av förvaltningar, storfinans och beslutsfattare är livsviktiga. Det bästa sättet att förtrycka medborgare är att förneka dem allsidig information. Kina är ett bra exempel.
   Inom läkemedelsbranschen finns hårresande exempel hur man betalar enorma summor
   för att sprida förledande och ofullständig , t.o.m direkt lögnaktig information,som stöttas av betalda läkare, forskningsinstitutioner och t.o.m. politiker. Jag anser Gardasilvaccinet vara ett flagrant exempel av en medvetet ensidig informationskampanj från myndigheternas sida, som bara går läkemedelsbranschens ärenden. Myndigheten, som förvisso är betald av skattebetalaren, dvs gemene man, agerar oansvarigt och partiskt genom att inte redogöra för den mångfald negativa följder som rapporterats till statliga verk utanför Sveriges gränser.
   När läkemedel, av mycket välgrundad anledning, kritiseras, stör detta ekonomiska intressen.Följden blir, beroende på hur mycket inflytande de personer har som dristar sig till att berätta obekväma sanningar, att de hotas, utesluts, smutskastas och, att offentliga medel dras in(som i fallet Kilen). Därför behöver vi stödja en öppen debatt som är oavhängig och agerar utan ekonomiska intressen och tillåter oss ta del av obekväma sanningar.
   Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Efter att ha läst denna utmärkta artikeln igen -plus alla kommentarer- vill jag bara tillägga att jag inte ändrat uppfattning om “vetenskapliga studier” – snarare tvärtom.

  Och “..if you know what you’re looking for it ain’t research.”..!

 • Hej, det är jag som skrev artikeln och det tog mig flera månaders efterforskning för att försöka ta fram en så allsidig bild som möjligt om Gardasil sprutan.Jag har inget som helst intresse att nedvärdera läkare aller forskning men däremot har jag god anledning att att ifrågasätta de multinationella läkemedelsbolagens goda intentioner.Vill man satsa på några bra aktier, köp aktier i läkemedelsföretag. De tjänar mer pengar än de flesta . Vem som helst borde veta vid det här laget att läkemedelsbolag har en etik som är allt annat än oklanderlig.Exemplen är ändlösa.
  Bortsett från detta kan jag bara säga att jag uppgett seriösa källor och kliniskt vetenskapliga undersökningar, så att läsaren själv kan bedöma och utvärdera sanningshalten om Gardasil.Vad jag verkligen är kritisk mot är Läkemedelsverkets och Socialstyrelsens undlåtenhet att informera allmänheten om nackdelar med Gardasil och vad som rapporterats om dödsfall och allvarliga följdsjukdomar.
  De organisationer som jag uppger där man tagit emot allehanda allvarliga anmälningar är inget påhitt.Jag ringde ett par av dem och talade med deras ansvariga.En del är dessutom statliga organ.
  Gardasil har fått fler anmälningar än något annat vaccin och vi ger det till unga flickor som absolut inte kan ta ställning huruvida detta vaccin är skadligt för dem eller inte.
  För mig är hela Gardasil kampanjen en veritabel skandal och jag avråder alla från att ge sin dotter detta vaccin.Det finns dessutom andra vettiga metoder för att ha koll på livmoderhalscancer och de har varit i funktion länge och fungerar alldeles utmärkt.
  Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • @ Magnus Olsson
  Forskningsresultaten som läkemedelsbolagen får fram är speciellt framtagna av köpta forskare som tydligt bara pekar i en riktning – den som de vill ska visas upp för allmänheten. Det är så långt man kan komma från sanningen om verkligheten, inte ett uns av objektivitet finns i de resultaten. OM du läser denna länk kanske du får börja tänka om: http://vaccin.me/2012/02/21/forskningsfusk-kan-man-lita-pa-lakemedel-och-vaccin/

  Vad finns det förövrigt för nytta med vacciner och läkemedel som bara förgiftar och fyller människans kropp med en massa kemikalier?
  Om någon borde skämmas så är det du, om du nu ens har skam att göra det…

 • “Det är beklämmande att läsa det ni skriver. Ni menar alltså att alla som arbetar inom den etablerade sjukvården enbart sökt sig dit för att tjäna pengar och skada folk? Fruktansvärt nedvärderande, ni borde skämmas!!!!”

  Det är ingen som säger detta, utan det är din egen tolkning. Undvik sådant där svart-och-vitt-tänk och se klart i stället.

  Det finns massvis med välmenande människor med ett genuint kall att hjälpa andra, som söker sig till den etablerade vården. Men det är i ledningen av hierarkin korruptionen ligger.
  Läkemedelsföretagen är aktiebolag, vars intresse är att gå med vinst och tillfredsställa sina shareholders. Med andra ord måste tillförseln av sjuka människor tryggas, rentav öka, om företagen ska gå med vinst. Eller ser du någon annan lösning på den ekvationen?

  Läkemedelsföretagen är de som bekostar forskningen på vilken läkarnas utbildning vilar, de har enorma resurser och dessa välmenande läkare utsätts redan i början av sina karriärer för stora påtryckningar från industrin att sälja läkemedel, de får bonusar, etc.
  Och dessa välmenande läkare kan/vågar inte annat än följa den strömmen. Läkare som ifrågasätter för mycket går det sämre för. Det finns några få som ändå gör det.

  Ledningen av de stora läkemedelsbolagen, jämte myndigheter som FDA, är auktoriteter som annars varje läkare måste följa. De har makt att avgöra vad som är vetenskapligt bevisat och vad som inte är det.

 • Magnus Olsson. HPV vaccinerings påstådda resultat kommer när tonårstjejerna är i 40-årsåldern dvs om ca 20 år. Jag är säker på att om 20 år när resultaten uteblir presenteras andra likartade vacciner som man försöker sälja på samma kundgrupp (nästa generation av tonårsrjejer) och då kommer man att också säga att resultaten kommer om 20 år. När man säljer in de nya vaccinen kommer man påstå att dessa är mycket bättre pga forskningen. Bra taktik. De behöver aldrig bevisa något utan enbart ge tomma löften och ställa vaga prognoser.

  När det gäller polio och smittkoppor så försvann dessa sjukdomar till 80-90% innan de första massvaccinationsprogrammen startade dvs runt år 1955. Det beror på att boende, näringsförhållanden dvs bättre livsbetingelser perioden 1900-1950 gjorde att sjukdomarnas dödlighet och incidens minskade radikalt. Det finns nationella statistiska undersökningar från flera länder som visar det (se tidigare artiklar i NewsVoice).

  Vaccin.me har även redovisat hur man ändrade diagnosen på tex polio så att det såg ut som polion försvann eftersom symptom som innan betraktades som polio fick nya namn. Vips så minskade polioincidensen. Man bytte helt enkelt namn på sjukdomen och spred ut de statistiska värdena. Smart drag.

  Vi kan även se hur tex polio “försvann” i samband med att bekämpningsmedel typ DDT fasades ut. I själva verket kunde det som var polio alltså ha varit skador av bekämpningsmedel. När DDT togs bort vips så försvann polio.

  Läkemedelsbranschens förmåga att förvilla och skapa illusioner har alltid varit kreativ. Man älskar tex att skriva om historien, men läkemedelsbranschen är inte ond utan drivs mest av vinstintressen.

 • @Mayne Sundewall-Hopkins
  Och du menar att de val du gör är vetenskapligt underbyggda? Fniss!

  Det är beklämmande att läsa det ni skriver. Ni menar alltså att alla som arbetar inom den etablerade sjukvården enbart sökt sig dit för att tjäna pengar och skada folk? Fruktansvärt nedvärderande, ni borde skämmas!!!!

  Att läkemedelsindustrin vill tjäna pengar är knappast en nyhet. @ Janne, industrin behöver knappast köpa forskningsresultat eftersom de ligger bakom den största delen av all forskning som görs. Det är det stora problemet när man ska utvärdera nyttan av vacciner och andra läkemedel men tyvärr ett faktum som gör det svårt att dra bra slutsatser. Som tur är finns det också välgjorda studier som man i många fall kan luta sig mot och då göra rationella överväganden angående om det finns nyttoeffekter eller ej.

  @Sassersson: Skojar du? Jag orkar inte ens börja rada upp exemplen men du kan kanske böja med att titta på polio och smittkoppor? HPV-vaccinerna har däremot en del att visa eftersom det tar lång tid att utveckla en cancer, effekten mot HPV är däremot tydlig.

  Vill ni människor gott så dämpa er ton och försök vara sakliga, har ni onda avsikter så kör hårt, ni kan nog orsaka ett antal dödsfall om ni ligger i!

 • Skrämmande kommentarer – Ha!
  Det som är skrämmande är snarare vaccinationshysterin ..eller rättare ‘follow-the-money’ hysterin!!
  Efter ett flertal rapporteringar i internationella nyhetskanaler, beträffande läkemedelsföretags falska studier (och inte minst mutor!), finner jag det svårare än någonsin att lita på ‘riktig vetenskapligt underbyggd, information’.
  Det verkar inte finnas någon riktig, vetenskapligt underbyggd, information längre – så för egen del väljer jag gammal hederlig(!) homeopatisk medicin och andra mera naturliga och läkande(!) behandlingar.

 • Lennart F. Du skrev: “Skrämmande kommentarer! Hur svårt kan det vara att söka och tillgodogöra sig riktig, vetenskapligt underbyggd, information?”

  Var finns den vetenskapligt underbyggda informationen som visar att vaccin fungerar? Länk?

 • Visst är kommentarerna skrämmande. En del är kanske något överdrivna. Och artikeln är också skrämmande.

  Hur svårt det kan vara att söka och tillgodogöra sig “riktig, vetenskapligt underbyggd information”?
  – Jag tror det kan vara oerhört svårt. Närmast omöjligt.

  Var finns den någonstans, denna information?
  Var finns denna Sanna, Riktiga, Omutbara, Rena instans av Vetenskap?

 • Tack för en fantastiskt bra artikel. Man undrar hur många barn och ungdomar som kan komma att skadas innan detta (och andra!) förfärliga vaccin stoppas. Förhoppningsvis når denna information många fler föräldrar allteftersom.

  • @ Mayne
   Vaccin är speciellt framtagna för att medvetet skada människor och sätta dem i läkemedelsberoende, problemet för dem är när något vaccin blir för uppenbart tydligt skadligt. Först då riskerar de att det kan bli stoppat.

   Med den enorma makt som pengarna innebär köper de sig forskare och forskningsresultat som visar det de vill att de ska uppvisa. Först när verkligheten kommer ifatt vaknar alla omedvetna människor men då är skadorna redan skedda.
   Läkare och industrin bakom vill att vi ska lämna hjärnan hemma och blint tro på allt som de säger och gör, när folk sedan blir sjuka finns det ju piller mot det också…

 • Min dotter blev halvsides ansiktsförlamad i samband m vaccinationen,nu snart 1 år senare så är hon fortfarande inte fullt återställd.

  • Hej, det är verkligen förfärligt vad som hänt din dotter.Hoppas du ringt Socialstyrelsen och Läkemedelsverket och begär ersättning och juridisk hjälp för att stämma Merck.Vore jättebra om du inte redan gjort det att du skrev om detta i Newsvoice så att folk får veta eller skicka en rapport till http://www.MammormotGardasil. Undrar när detta hände och hur länge det tar för din dotter att bli återställd och vad läkaren sade som gav henne sprutan. Enligt Läkemedelsverket är det läkaren som håller ansvaret till syvende och sist.Hoppas på bättring för din dotter,med vänliga hälsningar Kerstin

  • Hej Oystein, jag läste din webbsida och jag undra varför ni avstår från att meddela om de allvarliga rapporter som kommit in och jag tycker att en sådan underlåtenhet är rent ut sagt oförsvarlig.Om ni inte har några problem med att vara ärliga och allsidiga varför då inte redogöra för de?.Din webbsida är vad jag förstår informationsmässigt gammal och mycket har hänt och kommit fram i dagens ljus sedan ni skrev dessa frågor och svar.
   Om virala föroreningar säger ni inget och inte heller om alluminium och alla andra gifter som finns i vaccinet. Varför?
   .I vilket fall har mitt syfte verkligen inte varit att sprida myter utan det som står där att noga efterforskat och dessutom belagt.
   Jag tycker det vore bra om läkare också tog lite större ansvar och inte så ensidigt sväljer all propaganda som Merck och andra läkemedelsbolag sprider ut med dyrbara kampanjer.
   En fråga: Hur många vaccinationer tycker du är försvarligt att unga människor ska ta? Finns det någon gräns? Hur ser du på immunförsvarets roll i att förebygga cancer?
   Kan man tänka sig att göra en kampanj för att varna ungdomar om risker med att ha flera partners och tillfälligt sex eller är det tabu?
   Med vänliga hälsningar Kerstin

  • De “gode motargumenter” Oystein skriver om er både misvisende og full av feil. De er utarbeidet av en som ikke har motforestillinger mot Gardasil og som er interessert i å pushe vaksinen under alle omstendigheter. Han står gjerne frem i media for å promovere vaksinen og han sprer sin Gardasil-propaganda anonymt ved å bruke folk som har populære blogger til å fremme sine meninger, da under navn på bloggerne.

   Han ignorerer alle de alvorlige bivirkninger, ignorerer farlige interaksjoner mellom ingrediensene, vil ikke vite om at bivirkningsstatistikk er grovt manipulerte, vil ikke vite om all korrupsjon som er forbundet med kliniske prøver, markedsføring og introduksjon av vaksinen i barneprogrammer.
   Vedkommende er også klar over at denne vaksinen ikke har vist seg å forebygge et eneste krefttilfelle, er nok klar over at den har forårsaket tusenvis av ødelagte liv med kreft, hjerneskader, infertilitet, autoimmune sykdommer (som kan vise seg etter flere år og ikke forbindes med vaksinen), barn som fødes med abnormaliteter, osv. Han bruker skitne triks og skremselsmetoder til å lure unge jenter, slik som å fortelle dem at de kan få kreft hvis de ikke tar vaksinen.

  • Hello Sandy, I read Vactruth and we pretty much coincide in our information.I find it so disturbing that authorities are not being honest in their information and that they do not seem preoccupied by all the reports coming in.I see you are writing in english, how did you find my article and how could you read it in swedish?
   The amount of vaccines given today and they will increase over the years is a health risk because of the effect on the immune system.Medicine is manipulating and confusing the body and Gardasil really is a mess containing so many unhealthy and risky ingredients.Good luck to your work and best wishes Kerstin

   • Hei Kerstin, du spør om hvordan jeg fant artikkelen din siden den er på svensk og jeg er engelsktalende. Svaret er at jeg snakker og skriver norsk og forstår en del svensk men jeg kan ikke skrive svensk. Jeg søker opp artikler som er på norsk og svensk. Tusen takk for all ditt gode arbeid. Beste hilsen, Sandy

 • Väldigt bra artikel som belyser problemet ur flera synvinklar. Läkemedelsverket borde skämmas som ljuger för ‘svenska folket’ och jag tycker synd om alla familjer som nästan tvingas till att ge sina flickor vaccinet.
  Jag tycker dock att artikeln är för lång. Om man tänker på att nå familjer med barn i skolåldern kan jag förstå om de kanske inte har tid att läsa igenom en lång artikel och då blir det inte av, vilket man verkligen vill att de ska. Jag själv fick läsa tre gånger för att komma igenom hela. Artikeln borde kortas ner så man orkar läsa hela och också struktureras med mellanrubriker för bättre läsbarhet och också få bort en del upprepningar. Referenserna i mitten förvirrar.

  • Tack för din kommentar ,jag ska se om jag kan korta ner den.Upprepningen var ofrivillig.Samtidigt känns det lite frustrerande att man inte kan skriva en mera ingående artikel om något så allvarligt i avseende av risker för Gardasil. Allt kan inte sägas på 20 rader och ibland får man ta sig tid för att verkligen sätta sig in i problematiken.Det har tagit mig veckor för att göra efterforskning och för att sätta ihop artikeln så att den blir både saklig och belyser riskerna från flera håll.Likväl, jag försöker skära ner den och tack för din kommentar.Med vänliga hälsningar Kerstin

   • Jag tycker din artikel var väldigt belysande, informativ och bra på alla sätt och vis. Det är, precis som du skriver, omöjligt att säga allt på 20 rader. Som medveten förälder och människa måste man faktiskt ta sig tid att läsa igenom, för att kunna bilda sig en korrekt uppfattning.
    Stort heder och tack för allt arbete under alla veckor det tog dig för att skriva artikeln!

 • Läkemedelsindustrin vill ständigt ha sina kunder , att göra en medicin/vaccin som fungerar mot sjukdomar vore att gräva sin egen grav! Vad skulle de leva på ifall de inte fick sälja sin medicin? Blir ju bättre ifall allmänheten blir sjuka av mediciner och vacciner, då blir det profit-som Läkemedelsindustrin handlar om!

  • Ja all skolmedicinsk behandling syftar tyvärr enbart till att göra alt. hålla folk kroniskt sjuka. Att behandla med syntetiska (ofta mycket toxiska) medel som bara undertrycker/dämpar och skapar sjukdom borde ju i rimlighetens namn vara förbjudet men så länge som det går att tjäna pengar på att lura mänskligheten, så länge kommer det också att fortlöpa. Det är helt sjukt och galet att den får fortsätta utövas som den gör, samt kanske inte minst marknadsföra sig med bokstavligt talat mördande reklam…

   Det vilar ett stort ansvar på oss inom den alternativa branschen att föra all urgammal genuin kunskap vidare, för att öka medvetenheten hos människan. Först när människorna blir medvetna om hur de blir grundlurade av hela etablissemanget inom skolmedicinen samt blir upplysta om alla naturliga effektiva alternativ som finns, först då kanske det kommer börja förändras.
   Ett bra sätt att föra denna kunskap vidare är att föreläsa, vilket min lärare Henrik Hellberg m.fl. åker runt och gör. Här är en länk till hans senaste föreläsning i Köping som handlade mycket om lite svårare degenerativa sjukdomar som cancer m.fl.
   http://www.youtube.com/playlist?list=FLId_ENb4aKjql0N4FotExqQ

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *