Kerstin Unger-SalénSocialminister Jakob Forssmed (Kd) och Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (Kd). Foton: Kristian Pohl för Regeringskansliet. Montage: NewsVoiceFoton: Kristian Pohl för Regeringskansliet. Foto på spruta: Elements.envato.com.

Myndigheter, politiker och massmedia delaktiga i dödlig desinformationskampanj om covid

OPINIONSocialminister Jakob Forssmed och hälsovårdsminister Acko Ankarberg, vill göra det "möjligt" för svenska barn covidvaccineras igen rapporterar media, trots att injektionen inte längre rekommenderas. Ministrarna tycks vara helt omedvetna om alla de risker som sprutan förknippas med, speciellt för barn och ungdomar.