Kerstin Unger-Salén

28 ARTIKLAR 1 KOMMENTARER
Kerstin Unger-Salén har ägnat många år att efterforska vilka förhållanden som bidrar till cancer sett ur ett helhetsperspektiv och vad man kan göra rent konkret för att förebygga och läka cancer. Kerstin planerar inom kort att komma ut med en bok som handlar om cancer, ekologi och hälsa. Kerstins hälsocenter finns på Mallorca: Casbernats.com