Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Kerstin Unger-Salén: Håller vi på att tappa greppet om verkligheten?

"Teknologiska lösningar tar inte hänsyn till kärleken för Jorden"

publicerad 21 oktober 2023
- Kerstin Unger-Salén
Politiskt korrekt PK-clown. Foto: Gratisography. Licens: Pexels.com (free use)

“Vi människor har blivit så separerade och bortkopplade från vårt ursprung här på Jorden att vi tror vi kan kontrollera naturen och glömmer att vi är del av den. Gradvis känner vi oss alltmer vilsna och alienerade från vad som är naturligt.” Det skriver Kerstin Unger-Salén i denna opinionsartikel som tar upp artificiell intelligens, klimatdebaklet, covidsprutan, könsidentitet och kontrollmekanismer.

Sociala media har blivit den nya ”verkligheten” och enligt färska rapporter blir allt fler ungdomar deprimerade av den isolering som skärmtiden skapar. Många tror att vänskapsband via sociala media är hållbara eller sanna, när det egentligen är tvärtom. De skapar avstängdhet och isolering från verkligheten.

Gränsen mellan fejkat och riktigt blir också allt svårare att urskilja. På bild kan det mesta retuscheras, förvrängas, sättas ihop på ett nytt sätt, och det är svårt att veta vad som är original.

Många känner sig bortkopplade, utan sammanhang, och livet blir osammanhängande. Det blir inte bättre av att de budskap som levereras från myndigheter och politiker numera motsägelsefulla och ologiska.

Censur och cancelpolitik har blivit vardagsmat i västvärlden. I ett sådant klimat har frispråkiga författare, oavhängiga journalister och sanningssägande forskare svårt att komma till tals.

För att vetenskap ska kunna utvecklas, och ett land ska kunna blomstra, krävs en fri, orädd och öppen debatt. Den har vi inte idag. Många har blivit rädda att stå uppför sanningen och vill ogärna framstå som inopportuna eller politiskt inkorrekta, enligt de nya normerna. När man tvingas förneka vad man vet egentligen är sant, är galenskapen inte långt borta.

Temabild: Affärsman och robot diskuterar. Foto: Halfpoint. Licens: Elements.envato.com
Temabild: Beslutsfattare och AI-robot diskuterar. Foto: Halfpoint. Licens: Elements.envato.com

Artificiell Intelligens

Det sanna och autentiska håller på att bli en bristvara. AI:s (artificiell intelligens) snabba och oreglerade frammarsch gör inte saken bättre. Upphovsrätt och ursprung är snart ett minne blott. Lagstiftning finns inte på plats för att skydda oss.

”The Future of Life Institute” ägnar sig åt volontär-bedriven forskning och är en “outreach” organisation i Boston som arbetar för att minska existentiella risker som mänskligheten står inför, framför allt vad gäller konsekvenser av artificiell intelligens. Deras syfte är att styra omvälvande  teknologi mot något som gynnar livet och fjärmar oss från extrema  storskaliga risker.

Uppenbarligen  har den här organisationen förstått hur modern teknologi kan ta över på ett sätt  som gör  att vi förlorar greppet över verkligheten. Det är dags att besinna oss, reflektera vart vi är på väg och vad det är vi vill ska manifestera i våra liv och i den kommande världen.

”The Future of Life Institute ” menar att när väl AI-system själva kan designa ett intelligentare system, kan en “intelligensexplosion” uppnås som snabbt lämnar mänskligheten bakom sig. Det kan säkert utplåna fattigdom eller krig, men kan också  utplåna oss.”, skriver de.

”Risken kommer inte från att AI skulle ha en potentiell elakhet eller medvetande, men från dess kompetens, d.v.s. inte från hur det känner utan snarare från vad det gör.”

Och, det är just kärnan. Den utför uppdrag utan att känna. AI kan inte agera specifikt humant, kan inte älska, ha medlidande och känna samhörighet.

Jag tror ingen har en aning om vad som väntar oss.

Elon Musk som själv är involverad i AI varnar även han. När AI nu börjar få alltmer inflytande i samhället, skapas en känslolös och robotliknande värld, utan gemenskap och omtanke. Den kan bli en outhärdlig värld att leva i.

Det är sant att sedan urminnes tider har mänskligheten, och allt liv på Jorden, formats av teknologi. Emellertid, under de senaste decennierna har man utvecklat en teknologi som för första gången kan ge mänskligheten makt att påverka och även förstöra, allt liv på Jorden.

Genom den kontinuerliga utvecklingen av bioteknologi och AI, har vi trätt in i en era där intelligens kan designas av intelligens, snarare än evolution. Men, intelligens utan en   humanitär aspekt, är värdelös och farlig.

Person intar fosterställning. Arrangerat foto från Crestock.com
Bild: Sprid inte koldioxid. Håll andan. Rädda planeten. Arrangerat foto från Crestock.com

Klimatkrisen

Klimatkrisen har fått somliga makthavare att tro att vi kan råda över vädersystemen, och behärska dem med klimatmanipulering.

Ytterligare ett tecken på att man förlorat greppet om verkligheten är att man på fullt allvar tror att man med teknologi kan ändra vädersystem utan att det skulle skada jorden. Man håller redan på att manipulera jordens klimatsystem med chemtrails, H.A. A.R.P och solar geoengineering.

Harvard University Education beskriver den sistnämnda metoden som består av att man sprayer  små partiklar av sulfat aerosol i atmosfären. Där ska de agera ungefär som vid ett vulkanutbrott. Tanken är att dessa småpartiklar ska reflektera bort solstrålarna. Det finns dock fler hållhakar.

Vem vill ha höga koncentrationer av sulfat som regnar ner på oss och som är giftiga och kan förstöra ozonlagret? Det vore  som att leva i  ett ständigt vulkanutbrott.

En annan metod de hittat på handlar om att gödsla phytoplankton i haven som därmed skulle kunna absorbera mer CO2. Här finns emellertid också en hållhake och den känner vi redan till. Övergödsling av hav och vattendrag leder till för snabb växt av alger och phytoplankton, varpå det uppstår syrebrist och djurlivet kvävs.

För den som läst på svensk Wikipedia (som är uppdaterat och därmed politiskt korrekt nuförtiden) är chemtrails en konspirationsteori men jag vill bara påpeka att redan 1998 publicerade US Air Force, och sålde på Amazon en bok som hette “Chemtrails: Chemistry 141 & 142”.

Den 1sta augusti utgav samma  US Airforce en rapport som heter “Weather As A Force Multiplier: Owning The Weather In 2025”  (Väder såsom en kraft multiplikator; Att äga klimatet år 2025).  Rapporten omfattar artificiell ionosfärisk spegling, moln sådd (cloud seeding), samt EMF modifiering och riktad strålning (laser, mikrovågs teknologier).

Vädermodifiering kan också användas som ett slags vapen i krig och ett exempel var vietnamkriget.  Det är ingen teori utan en verklighet vi redan lever med. Chemtrails är en vanlig syn på himlavalvet.

Än så länge finns inga övertygande vetenskapliga bevis för att dessa medvetna vädermodifieringsförsök skulle vara effektiva. Dessutom är de varken hållbara eller gör nytta för livet på jorden. Utsläpp av giftiga kemikalier och metaller utsätter både jorden och oss själva för en gradvis förgiftning, men det tycks vara av sekundär betydelse, i denna myopiska och närsynta tillvaro som vi går till mötes.

Med tanke på att allt som lever har en inneboende kraft att återställa balans som är kritisk för livet på jorden, ter sig alla dessa manipulativa försök, sanslöst dumma och är ett av många bevis på att mänskligheten drabbats av storhetsvansinne, en övertro på att vi kan råda över allt.

Relaterat: Reversing Climate Change with Geoengineering (Harvard)

Covid-19-bubbla
Covid-19-bubblan skulle skydda från infektion, men bubblan fastnade och det blev svettigt i den.

Covidsprutan

Myndigheter, organisationer, och forskningsinstitutioner sprider motsägelsefull och felaktig information om covidsprutan och mRNA-tekniken. Man talar helt enkelt inte sanning.

Nobelpriset i medicin delades ut till de som utvecklat mRNA-tekniken ”så att den kunde bli tillgänglig för att snabbt färdigställa covid-19 vaccinet. Bravo!”, sa nobelpriskommittén åt en teknik inbäddad i en produkt som skapat mer dödsfall och allvarliga skadeverkningar än något annat “vaccin” någonsin gjort.

Tekniken är en genterapi som går ut på att man injicerar mRNA-budbärare som i sin tur initierar produktion av spikproteiner varpå kroppen skapar antikroppar mot SARS-cov-2-viruset som motreaktion.

Ursprungstanken, och den håller fortfarande, är att ”vaccinet”, skulle uppfylla vissa krav dvs förhindra smittspridning av Covid-19, att de som tagit sprutan inte skulle kunna smitta andra, vi skulle slippa bli sjuka i covid och ha bättre chanser att klara oss, om vi trots allt insjuknade.

Inga av dessa löften har införlivats. Inte ens att de som tagit sprutan skulle ha mindre risker bli allvarligt sjuka. Senaste statistiken visar snarare tvärtom. De som tagit 2 sprutor plus boosters har större risk att få Covid-19 och hamna på sjukhus.

De löften som utlovades och som gjorde att många tog sprutan var att den var säker och effektiv och förhindrade smittspridning. Inget har överensstämt med verkligheten.

Enligt Genome.gov National Human Genome Research Institute, har definitionen av budbäraren mRNA, nyligen uppdaterats;”Messenger RNA (förkortad mRNA) ”is a type of single-stranded RNA involved in protein synthesis. mRNA is made from a DNA template during the process of transcription.mRNA,  rent generellt,  är en väsentlig del av det fundamentala sättet  hur levande organismer skapas.

För den som verkligen vill försöka sätta sig in i vad mRNA budbäraren utför för funktioner enligt det officiella narrativet, bör noggrant studera vad de säger i sin nya uppdatering.

Bland annat hävdar man mRNA tekniken funnits länge och att mRNA är kortlivade molekyler, som snabbt degraderas och inte stannar kvar länge i cellerna. Är det sanna påståenden? mRNA tekniken må ha studerats länge, men har aldrig hittills använts i någon spruta förrän den godkändes för tillfällig användning (hur länge är tillfällig?).

Covid-19 sprutan var första gången som mRNA tekniken introducerades i människors celler. Det har bevisats att spikproteinerna fortsätter att produceras i kroppen under en längre tid (man vet inte hur länge) och att man i en japansk studie för länge sedan funnit att spikproteinerna spridde sig till olika organ.

Det påstods att mRNA budbäraren inte skulle sprida sig men det visade sig inte vara sant och man vet att de upptogs i blodet och kan även passera hjärnbarriären. (Läs gärna vad professor och vaccinexperten Bridle har att säga;”/adarapress.com/2021/06/01/japanese-regulatory-agency-study-vax-spike-protein-concentrates-in-spleen-liver-adrenals and breast milk. ”

Dessutom, innebär mRNA tekniken i den nuvarande Covid-19 sprutan, att man paketerat budbäraren i nano partiklar. Enligt forskningsstudier är dessa högst inflammatoriska, ett av många problem med mRNA tekniken.

Covid-19 sprutan har, enligt en ny studie (publicerad den17nde september, 2023, av ”Correlation Research in the Public Interest” (Correlation-Canada.org), skriven av Denis G.  Rancourt, Marine Beach,  Joseph Hickey och Jeremie Mercier.

Studien är baserad på en undersökning i 17 länder i södra hemisfären och författarna konstaterar att covidsprutan inte räddat liv, snarare åstadkommit 17 miljoner dödsfall relaterade till ” massvaccineringen” d.v.s. Covid-19 sprutan.

Den övervägande risken för dödsfall framkallad av Covid-19 sprutan är 1000 ggr. större än tidigare rapporterade data från kliniska studier, undersökning av biverkningar, och dödsfalls orsak som erhållits från dödscertifikat. Man uppmanar regeringar och myndigheter att omedelbart avsluta den prioritering man förordar av de äldre ska ta covidinjektionen.

Hur ska vi vanliga människa kunna förstå/acceptera att myndigheter saluför, eller hyllar en produkt vars biverkningar kan vara så dödliga? Senaste statistiken som nyligen publicerats i Storbritannien, och som sammanställts av Edward Dowd (författare till boken, ”Cause Unknown, The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022”), visar med kalla statistiska fakta, tragiken som covidsprutan medför.

Läs mer på Phinancetechnologise.com

Där framgår att överdödlighet p.g.a. hjärtproblem i Storbritannien, ökade med 13 % år 2020, 30% 2021, och 44% 2023. Om inte detta är en signal att sprutan är dödlig så vet jag inte vad. Det är overkligt att mRNA sprutan inte dragits från marknaden ännu.

Genom Daily Clout och Amy Kelly, kan vi läsa att (46 sidor FOIA framtvingad publicering av korrespondens (email) mellan CDC, Dr. Fauci, Dr. Collins), Vita Huset, NIH, HHS) att alla mycket väl kände till, redan i maj 2021, om de allvarliga problem som mRNA sprutan framkallar såsom; Myokardit, trombosis, och blodproppar, ett av många bevis hur myndigheter och USA:s regering samarbetat och ljugit, i syfte att få alla ”vaccinerade”.

Med berått mod gjorde man detta, fast man visste att sprutan gav mycket allvarliga biverkningar, och man fortsätter rekommendera sprutan till unga män och kvinnor, och barn. Inte i Sverige, just nu, men förvisso till unga kvinnor som är fertila och gravida.

Konsekvensen av att ha tagit covidsprutan visar hela tiden på kontinuerliga skadeverkningar och dödsfall.  Sist i raden av vetenskapliga studier som slagit larm om vad denna spruta åstadkommer, handlar om spikproteiner och nano-partiklar (som mRNA har paketerats i för att lättare kunna tränga igenom organ och celler).

Hos fler än hälften av de som tagit sprutan fortsätter spikproteiner att produceras, i upp till två år. Ingen vet som sagt hur länge de produceras, men spikproteiner fungerar som ett gift för kroppen.

CDC har kontinuerligt försökt dölja allvaret med myokardit och blodproppar. I en annan studie framgår enligt professor Phillip Buckhaults, biokemist och specialiserad på cancer genom vid University, South Carolina, att i flertalet fall kan mRNA sprutan ha ändrat DNA.

Man har till och med funnit rester av DNA i sprutans innehåll. Rester av DNA som sprutas in i kroppen är synnerligen cancerframkallande

Av allt som jag rapporterat beträffande skadeverkningar från covidsprutan som rapporterats under de senaste tre åren, är risken för gravida och fertila kvinnor och barn bland de mest allvarliga. De rekommenderas låta ”vaccinera sig”, innan och under graviditeten och så pass unga barn som 6 månader gamla uppmanas att ta mRNA sprutan.

Både FDA och Pfizer kände redan till, tidigt under år 2021, att BNT16b2 ”vaccinet” åstadkom fruktansvärd skada på ofödda och nyfödda bebisar. EMA i EU visste också.

Det framkom klart och tydligt att bebisar dödades i livmodern efter modern tagit mRNA – sprutan och nyfödda som ammade modersmjölk blev allvarligt sjuka för att deras mamma ”vaccinerats.”  Allt detta blev uppdagat för allmänheten först när Pfizer tvingades publicera sina förhandsstudier om ev. skadeverkningar och dödsfall från mRNA sprutan.

Pfizer, CDC, FDA, HHS, EMA, återigen, alla visste, och trots detta beslutade man, och fortsätter uppmana fertila och gravida kvinnor att låta ”vaccinera” sig. Detta skriver Naomi Wolf och pediatrikern James Thorp, specialist speciellt, ofödda barn och mödravård. https://www.americaoutloud.news › category › blog › jim-thorp-md-and-maggie-thorp.

Jag håller fullständigt med. Pediatriker lät sig köpas. James Thorp bekräftar att man funnit dokument/kontrakt (1400 sidor) att över 11 miljarder dollar betalades ut till ”influencers”, och OB/GYN NGO som i gengäld skulle se till att övertyga gravida kvinnor skulle ta sprutan.

CDC, och HHS (The Department for Health and Human Services) ingick en pakt med the American College of OB/GYN och ”influencer” folket för att sälja in en lögn att covid-mRNA-sprutan skulle vara säker och effektiv för gravida kvinnor och deras bebisar. Vilken monumental och inhumanitär skandal.

Läs gärna Stateofthenation.co.

Enligt Pfizers egna dokument Rapport 69, som publicerades den 23 dje april, 2023, ”Pregnancy and Lactation Cumulative Review” visade deras kliniska studier att 54% högre risk för biverkningar uppstod för de som exponerats för ”vaccinet”.

21 % fick spontana aborter och två nyfödda barn dog p.g.a. för tidig födsel framkallat efter Covid-sprutan. Jag upprepar; Detta visste man innan man började rekommendera gravida kvinnor och det vet man idag. Gå gärna till: https://dailyclout.io/pfizer-documents-part-one-the-wolf-teams-findings-so-far/na.

Mot bakgrund av allt man nu känner till om mRNA tekniken i covidsprutan kommer det som en kalldusch (fast inte oväntat) att Nobelkommitténs utnämnde priset i medicin till de som möjliggjort att mRNA tekniken kunde användas i covidsprutan. Det är ett budskap till allmänheten ägnat att tala om för oss att mRNA tekniken är säker och att den stöds från högsta vetenskapliga ort, Karolinska Institutet.

Samtidigt vet vi att just denna spruta har fler anmälningar av livshotande biverkningar en några andra vaccin har sammantaget. Hur kan man lovorda en forskning som åstadkommit så mycken skada? Så många oegentligheter. Inte undra på att människor blir förvirrade av all denna motsägelsefulla information.

Alla borda vara överens om att den här sprutan borde tas bort från marknaden snarast möjligt.

De löften som utlovades angående mRNA sprutan framstår som en bluff. Den var troligtvis aldrig ämnad att skydda människor från Covid-19. Redan innan ”vaccinet” tillfälligt godkändes, visste man tillräckligt.

De nuvarande covidvaccinen skulle aldrig ha släppts ut på marknaden. Den enda logiska slutsatsen är att de som tillät och godkände sprutan visste vad de gjorde och måste haft andra intentioner är att skydda mänskligheten.

Det är också allmänt känt bland experter att covidviruset framställdes i ett laboratorium med syfte att göra viruset farligare (Gain of Function). Läs gärnaCovid-19 Origins Is ‘Biggest Cover-Up in Medical History”. En artikel av Peter C Gøtzsche publicerad den 6:e oktober på The Institute for Scientific Freedom.

I artikeln anklagar den danske läkaren och grundaren till The Cochrane Institute, Peter Götzsche, den kinesiska regeringen, USA akademiker, medicinska journaler, media, samt Anthony Fauci, för att ha dolt det sanna ursprunget av Covid-19.

Jag konstaterar att mRNA sprutan fortsatt endast är godkänd för ”emergency use”, men eftersom vi inte längre befinner oss i en ”emergency” kan man ju undra varför sprutan inte godkänns på riktigt?

Många känner säkert inte till att Läkemedelsföretagen inte har ekonomiskt ansvar för skadeverkningar av vaccin. I USA togs det bort redan 1986.

”The National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 was signed into law by United States President Ronald Reagan as part of a larger health bill on November 14, 1986. NCVIA’s purpose was to eliminate the potential financial liability of vaccine manufacturers due to vaccine injury claims to ensure a stable market supply of vaccines and to provide cost-effective arbitration for vaccine injury claims.”

I Sverige är det Läkemedelsförsäkringen som betalar men läkemedelsbolagen är inte ytterst ansvariga.  Man kan således inte stämma läkemedelsföretagen.

Är det logiskt att man rekommenderar ett ”vaccin” vars tillverkare inte ens behöver stå till svars ekonomiskt om ev. skadeverkningar uppstår? Vem är det som inte fattar att en sådan regel aldrig kommer att kunna garantera en säker produkt? Utan ekonomiskt ansvar finns inget incitament för tillverkaren att vara extranoggrann med säkerheten.

CDC har diskret dragit tillbaka möjligheten att anmäla skadeverkningar från mRNA-sprutan. Med en helt ny teknik skulle man tro det vore viktigt att följa upp biverkningar i flera år, men man gör tvärtom. Uppenbarligen har man något att dölja.

Jag kan bara konstatera att politikers och myndigheters hantering av covidbeslut har lett till en  allmän misstro, eftersom det mesta man beslutat om är ett hot mot våra egna liv.

Sexuell frihet i Sverige. Illustration: RFSL (juli 2018)
“Sexuell frihet” i Sverige, en broschyr särskilt anpassad för nyanlända migranter till Sverige. Illustration: RFSL (juli 2018)

Könsidentitet och könsvård

Könsvård är ett annat område som får en att undra om myndigheter helt tappat besinningen. Kampanjer drivs på fullt allvar i skolor och t.o.m. på dagis, där man tycks vilja förvirra barn och tonåringar om vilket kön de verkligen tillhör.

Får barnet för sig att de inte är nöjda eller osäkra på om de är en pojke eller flicka, påbörjas korrigeringsmetoder, det vill säga hormonbehandlingar för att stoppa barnets nuvarande könsutveckling. Sedan kan de genomgå könsoperationer, så tidigt som i puberteten.

Föräldrar som vill skydda sina barn och inte ställer upp på denna galenskap kan bli fråntagna vårdnaden. Förresten kallas könsvården för ”bekräftande”. Har vi blivit spritt språngande galna?

Under de tre sista åren har kirurgiska ingrepp för att ändra kön fördubblats! Hur grymt är det inte mot barnen som utnyttjas för att bygga en industri kring vad man på riktigt kallar ”könsvård”? I Sverige har vi numera introducerat en ny arbetstitel; ”könsidentitetsteam”.

Barn och tonåringar är allt för unga för att utsättas för en sådan omvälvande identitets förändring som dessutom är hormonbehandlingar i sådan ung ålder allt annat än säker, precis   komplicerade köns-”korrigerande” operationer. Vill man i mogen ålder och efter djupa psykologiska samtal besluta att byta kön, må så vara, men låt barnen vara ifred. Jag tror världen tappat sans och balans.

Kontrollmekanismer

Ett effektivt sätt att utöva kontroll är att hålla oss i ständig terror med pandemier, klimatkris, krig och annat. I säkerhetens namn, kan man snabbt centrera makten på demokratins bekostnad. Enligt den oberoende presidentkandidaten Robert F Kennedy Jr används exempelvis klimatkrisen för att kontrollera oss genom rädsla. Den får oss att acceptera regeringars och myndigheters begränsningar av rörelsefrihet, och övervakning som bryter mot mänskliga rättigheter.

WHO har lagt ett förslag som syftar till att frånta enskilda länder deras suveränitet att bestämma över hur deras befolkning vill fatta beslut gällande hälsofrågor. Det är ett förslag som blir ett stort slag mot demokratin, och som kan tvinga oss att injiceras med något vi inte vill ha i vår kropp.

Deras förslag ser ut att kunna gå igenom 2024, om vi, mänskligheten, inte säger ifrån. Vi kan inte längre uppträda som nertystade och lättledda lamm, utan måste säga nej till medicinskt tvång som kan frånta oss våra medborgerliga rättigheter, inte bara under en kort tid, men för gott.

Låt oss använda den demokrati vi fortfarande har kvar för att förhindra ett skräckscenario a la Orwell. Snart kommer EU införa vaccinpass och mer rigorösa kontrollmekanismer. Säg nej och skriv till dina politiska representanter.

Vi står vid en korsväg och utan medvetna val om hur vi vill leva i framtiden är det kanske för sent att förhindra att vi tvingas framöver leva i en totalitär, toppstyrd värld. Tyvärr är det ingen utopi.

  • Vi bör diskutera hur ser vi vår roll här på jorden?
  • Hur kan vi skapa en framtid som är hållbar och balanserad, och där själva livet, livskraften är vårt fokus när vi fattar beslut om framtiden?

Teknologiska lösningar tar inte hänsyn till kärleken för Jorden. Den måste vi stå upp för och egentligen vet vi vad vi måste göra. Kanske behöver det inte vara så otroligt komplicerat, bara vi får ombord mänskligheten att samarbeta om några väsentliga grundfrågor.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq