Monsantos bedrägliga GMO-spel i Europa – Vi är inte skyddade från GMO

publicerad 10 juni 2013
- Peter Pettersson

monsanto1Bedriver Monsanto ett medvetet bedrägligt spel för att invagga GMO-motståndare i tron att man nu slutar att sälja GM-grödor i Europa? Den respekterade och kände analytikern av “den nya världsordningen” F. William Engdahl försöker i denna artikel ge svar på den.

Artikelförfattare: F. William Engdahl, 5 Juni 2013 | Översättning och redigering: Peter Pettersson

Den 31 maj i år lät rubrikerna i världens medier ungefär som denna från Reuters: ”Monsanto backar ifråga om GM-grödor i Europa.” Den ursprungliga källan till nyheten tillskrivs en tysk vänsterorienterad dagstidning, Die Tageszeitung (TAZ), som tryckte utdrag från en intervju med en officiell taleskvinna för Monsanto Germany.

Taleskvinnan, Ursula Lüttmer-Ouazane, berättade enligt uppgift följande för TAZ:

”Vi har kommit till slutsatsen att det inte finns någon bred acceptans för detta [gm-växter] för tillfället”.

Hennes kommentar spreds över hela världen och Reuters intervjuade Monsantos talesman i USA, Thomas Helscher, som enligt uppgift sa:

”Vi kommer att sälja gm-utsäde endast där det finns ett brett stöd hos jordbrukare, ett brett politiskt stöd och ett fungerande regelsystem. Vad vi vet finns detta endast i ett fåtal länder i Europa i dag, främst Spanien och Portugal.” [1]

Innan världen öppnar champagnen för att fira dödsstöten för GMO och de ogräsmedel, som till exempel Roundup, som hänger samman med det, är det värt att titta närmare på vad som egentligen officiellt sades och inte sades.

Monsantos version

Besöks Monsanto Germanys officiella webbplats hittar man ett officiellt pressmeddelande som hänvisar till uttalandena i medierna och som inleds med orden:

”Just nu översvämmas medierna av rapporter om att Monsanto har stoppat försäljningen av genetiskt modifierat utsäde i Tyskland och Europa. Det är inte korrekt. Monsanto erbjuder redan sedan flera år tillbaka genetiskt modifierade sorter, men enbart där det finns ett fungerande regelsystem och ett brett stöd för tekniken på jordbruksnivå och politisk nivå. Men i princip stämmer det att Monsanto i Tyskland och Europa har koncentrerat sig på förädling och försäljning av utsäde och växtskyddsmedel som är konventionella.” [2]

På den överordnade webbplatsen för Monsanto i St Louis, USA, figurerar följande uttalande:

”Vi är ett stabilt företag som säljer högkvalitativa, konventionella frön av majs, raps och kökväxter till våra jordbrukskunder i Europa. Vi har nu i flera år sagt att vi bara kommer att sälja biotekniskt framställda frön där de har ett brett stöd hos jordbrukare, ett brett politiskt stöd och där det finns ett fungerande regelsystem. Dessa villkor gäller endast ett fåtal länder i Europa i dag, främst Spanien och Portugal. Som Hugh Grant, vår vd, berättade för Financial Times år 2009: ’Europa kommer att fatta ett eget beslut i sin egen takt.’ Den enda gröda med gm-egenskaper som odlas i Europa i dag är en majssort som är resistent mot majsmott, en insekt som kan göra stora skador på grödor. Denna odling står för mindre än 1 procent av all majs som odlas i Europa (mätt i hektar).” [3]

Dessa båda ovan uttalanden är värda en närmare granskning.

Först det första är det tyska uttalandet lite annorlunda än den amerikanska versionen. Det förnekar officiellt medierapporterna om att man har upphört att marknadsföra gm-utsäde i EU och att dessa är falska.

För det andra är uttalandet om att de koncentrerar sig på förädling och försäljning av konventionellt utsäde och konventionella växtskyddsmedel inget annat än en beskrivning av den nuvarande statusen hos Monsantos försäljning i EU. På grund av den hittills begränsade användningen av Monsanto gm-utsäde i EU är Monsantos verksamhet per definition inriktad på områden där man tjänar pengar, men de ”växtskyddsmedel” Monsanto hänvisar till är främst deras eget ogräsmedel Roundup, som genom avtal måste säljas tillsammans med alla Monsantos GM-frön, men det är också det ogräsmedel som säljs mest i Europa och i hela världen. Det har även visat sig vara mycket giftigt för mänskliga embryoceller.

Det amerikanska uttalandet innehåller intressanta och viktiga skillnader. För det första finns ingen antydan om någon ändring i Monsantos politik beträffande spridning av gm-utsäde i EU. Det indikerar att de kommer att fortsätta att sprida gm-utsäde i Spanien och Portugal, båda EU-länder. Och man citerar vd:n Hugh Grant, inte att förväxla med Hollywood-skådespelaren, som antyder att företaget förväntar sig att EU ska komma på andra tankar vad gäller att tillåta deras GMO. Och man citerar den nuvarande statusen för sin GM-majs i EU. Inget annat.

Tidpunkten är talande

Men för de flesta i världen som inte har tid att forska i officiella uttalanden från Monsanto utan bara kastar en blick på en rubrik från Reuters eller TAZ, så har ett meddelande levererats om att Monsanto har gett upp sina ansträngningar att sprida sitt GM-utsäde inom EU.

Tidpunkten för TAZ-intervjun ser ut att tyda på en av Monsanto noggrant iscensatt bedräglig pr-kampanj. Originalartikeln i TAZ av journalisten Jost Maurin dök upp samma dag, den 31 maj, mindre än en vecka efter att de internationella protestdemonstrationerna mot Monsanto, ”Marsch mot Monsanto”, hade ägt rum i fler än 400 städer i omkring 52 länder runt om i världen. [4]

Artikeln dök upp under den känslomässiga och sakligt missvisande rubriken: ”Seger för anti-GMO-rörelsen: Monsanto ger upp Europa”.

Marschen mot Monsanto var anmärkningsvärd i flera viktiga avseenden. Det som var mest alarmerande för Monsanto och GMO-kartellen var det faktum att det var den första demonstrationen av det här slaget som inte organiserats av icke-statliga anti-GMO-organisationer som till exempel Greenpeace, den tyska naturskyddsorganisationen BUND eller Jordens vänner. I Tyskland, där författaren till denna artikel deltog som talare på ett av evenemangen, arrangerades det hela av engagerade aktivister via Facebook. Men de icke-statliga organisationerna som formellt motsätter sig gmo kunde enligt uppgifter varken påträffas som sponsorer eller ens som aktiva arrangörer.

Detta ställde Monsanto och deras vänner inför ett skrämmande nytt inslag – risken att denna anti-GMO-protest på gräsrotsnivå skulle växa och göra livet ännu svårare för spridningen av gmo i Afrika, Kina, Indien, Latinamerika och naturligtvis östra och västra Europa. Allt tyder på att tidpunkten för den välformulerade TAZ-intervjun, speciellt i en vänstertidning som öppet var motståndare till Monsantos GMO var ett iscensatt försök att ”hantera uppfattningar” och att ta vinden ur seglen för de växande anti-gmo-stämningarna i EU och utomlands. För tillfället har Monsanto vunnit en taktisk propagandaseger när den breda allmänheten betraktar reträtten som en sanning.

Vad Monsanto inte har gjort är att dra tillbaka sin redan kommersialiserade gm-majs inom EU, detta trots att en graverande oberoende vetenskaplig studie av cirka 200 råttor under en tvåårsperiod visade att råttor som utfodrades med GM-majs och Monsantos ogräsmedel Roundup drabbades av dramatiskt fler cancertumörer, högre dödstal och organskador jämfört med de råttor som matades med icke-GM-foder. [5]

Monsanto medger dessutom öppet att man satsar hårt på den östeuropeiska utsädesmarknaden, men nämner endast konventionellt utsäde. Monsantos vicepresident för internationella frågor, Jesus Madrazo, uppgav att företaget har fokuserat på att ta marknadsandelar på den konventionella majsmarknaden i Ukraina, och att Östeuropa och Sydamerika nu är viktiga tillväxtområden för företaget.

Förutom det har det i USA läckt ut att Monsanto har arbetat direkt tillsammans med en populär amerikansk senator, Roy Blunt, en republikan från Monsantos hemstat Missouri och en av de största mottagarna av Monsantos politiska kampanjpengar, vilket hade till syfte att utarbeta en dunkel paragraf åt Blunt som han lyckades få in i ett utgiftslagförslag, vilket undantar Monsanto från att bli stämd för alla skador som deras grödor eller kemikalier åsamkar. [6]

Många medlemmar av USA:s kongress verkade omedvetna om att ”Monsanto Protection Act”, som lagförslaget kallades av dess motståndare, var en del av det utgiftslagförslag som de röstade om. Detta Monsanto-lagförslag, vilket undertecknades och godkändes av president Obama, trots en namninsamling med hundratusentals underskrifter om att inte göra det, ger i grund och botten Monsanto och andra gmo-leverantörer juridisk immunitet, till och med om framtida forskning visar att gm-utsäde orsakar betydande hälsoproblem, cancer eller något annat. De federala domstolarna i USA har inte längre någon makt att stoppa deras spridning, användning eller försäljning. [7]

De enda övriga företag i USA som åtnjuter en sådan skandalös rättslig immunitet är de farmaceutiska vaccintillverkarna.

Vad vi ser här är en helt annan bild än den skruvade vinkling som rapporterades av TAZ och som därifrån okritiskt plockades upp över hela världen av massmedier. Monsanto har, enligt vad man själv öppet erkänner, inte upphört att marknadsföra sina gm-produkter och ogräsmedel i EU. Man har inte upphört med att importer sin gm-soja och gm-majs in i EU, där man har lyckats undkomma EU:s lagar om gmo-märkning.

Monsanto uppger också att man koncentrerar sig på att öka sina marknadsandelar i Östeuropa, där ofta tillsynsmyndigheterna är mer ”avslappnade”, och i det notoriskt korrupta Ukraina. Man förnekar inte heller att man där marknadsför gmo; i stället uppger man bara bestämt att man fokuserar på sitt konventionella utsäde. Enkelt uttryckt är de geopolitiska insatser som ligger bakom Monsanto och försöket att kontrollera världens mest livsviktiga utsäden alldeles för höga för att företaget ska höja den vita flaggan så lätt.

Ett Monsanto-prejudikat

Det finns ett relevant prejudikat för denna bedrägliga Monsanto-pr-kampanj. År 1999, efter månader av växande världsomfattande anti-Monsanto-protester mot det faktum att Monsanto hade kommit med ett erbjudande att köpa upp Mississippi-företaget, Delta & Pine Land, i syfte att förvärva Deltas patent på en radikalt ny gmo-teknik som officiellt kallas GURTS (Genetic Use Restriction Technology) och populärt terminatorteknik. Delta hade fått ett patent för terminatortekniken tillsammans med det amerikanska jordbruksdepartementet. Denna teknik skulle tvinga ett gm-frö eller en gm-växt att ”begå självmord” efter bara en skörd, och tvinga jordbrukaren att varje år återvända till Monsanto för att köpa nytt utsäde oavsett pris eller tillgänglighet.

Bilden av terminatorfrön hotade att omintetgöra hela det spirande gmo-projektet redan vid starten vilket fick Gordon Conway, rektor för Rockefeller University, president för Rockefeller Foundation och finansiell sponsor av gmo, att snabbt boka in ett möte med Monsantos styrelse och övertyga dem om att göra en taktisk reträtt för att begränsa skadorna på en mycket bräcklig världsvida GMO-kampanj. Monsanto aviserade, på ett bedrägligt sätt visade det sig, att det inte skulle fortsätta med ”kommersialiseringen” av terminatortekniken, och man släppte sitt uppköpserbjudande till patentinnehavaren Delta & Pine Land. De icke-statliga anti-GMO-organisationerna hävdade att de vunnit en väldig seger och man hörde ingenting om detta under sju år fram tills Monsanto 2006 meddelade, utan fanfarer, att man skulle förvärva Delta & Pine Land, de företag som innehade terminatorpatentet. Denna gång hördes knappast ett pip från anti-GMO-lobbyn. De hade tappat fart och affären gick igenom. [8]

Det återstår att se om krafterna för ett hälsosamt gmo-fritt-jordbruk i dag visar sig vara lika lättlurade som 1999.

EU på väg att godkänna en ny GM-majssort från Monsanto

Den 10 juni, tio dagar efter den noggrant formulerade TAZ-intervjun med Monsanto, har EU-kommissionen meddelat att man kommer att samlas för att rösta om godkännandet av en ny patenterade gm-majssort, SmartStax, från Monsanto. Monsanto delar patentet med Dow AgroSciences. SmartStax producerar enligt uppfit sex olika insekticider (insektsdödande kemiska ämnen). Gm-majsen har godkänts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, trots avsaknad av kritiska säkerhetstester, och källor i Bryssel rapporterar att kommissionen med säkerhet kommer att godkänna den.[9]

Enligt dr Christopher Then från TestBiotech fick SmartStax sitt godkännande av (det Monsanto-influerade) EFSA vad gäller dess livsmedelssäkerhet, trots att det bevisligen saknades seriösa säkerhetstester som var gjorda av Monsanto/Dow AgroSciences.[10]

Och allt rullar på som vanligt, om och om igen …

Noter

  1. Reuters, ”Monsanto backing away from GMO crops in Europe”, 31 maj 2013
  2. Pressmedelande från Monsanto German , ”Stellungnahme zur Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Europa”, 31 maj 2013
  3. Monsanto, ”Monsanto Position on GM Cultivation in Europe”
  4. Jost Maurin, ”Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto gibt Europa auf”, TAZ, 31 maj 2013
  5. F. William Engdahl, ”Seeds of Destruction”, 2013, Neue Auflage, Kopp Verlag.
  6. RT, ”Obama signs ’Monsanto Protection Act’ written by Monsanto-sponsored senator”, RT.com, 28 mars 2013
  7. Ibid.
  8. F. William Engdahl, ”Monsanto Buys ‘Terminator’ Seeds Company”, Global Research, 27 augusti 2006
  9. European Commission, Standing Committe on The Food Chain and Animal Health, Section. Genetically modified Food & Feed, Agenda for June 10, 2013.
  10. Dr. Christopher Then, Press Release: ”EU Kommission will Gentechnik Mais SmartStax zulassen: Der Mais von Monsanto produziert sechs verschiedene Insektengifte”, 3 juni 2013, München/Brüssel.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq