Monsantos bedrägliga GMO-spel i Europa – Vi är inte skyddade från GMO

publicerad 10 juni 2013
- Peter Pettersson

monsanto1Bedriver Monsanto ett medvetet bedrägligt spel för att invagga GMO-motståndare i tron att man nu slutar att sälja GM-grödor i Europa? Den respekterade och kände analytikern av “den nya världsordningen” F. William Engdahl försöker i denna artikel ge svar på den.

Artikelförfattare: F. William Engdahl, 5 Juni 2013 | Översättning och redigering: Peter Pettersson

Den 31 maj i år lät rubrikerna i världens medier ungefär som denna från Reuters: ”Monsanto backar ifråga om GM-grödor i Europa.” Den ursprungliga källan till nyheten tillskrivs en tysk vänsterorienterad dagstidning, Die Tageszeitung (TAZ), som tryckte utdrag från en intervju med en officiell taleskvinna för Monsanto Germany.

Taleskvinnan, Ursula Lüttmer-Ouazane, berättade enligt uppgift följande för TAZ:

”Vi har kommit till slutsatsen att det inte finns någon bred acceptans för detta [gm-växter] för tillfället”.

Hennes kommentar spreds över hela världen och Reuters intervjuade Monsantos talesman i USA, Thomas Helscher, som enligt uppgift sa:

”Vi kommer att sälja gm-utsäde endast där det finns ett brett stöd hos jordbrukare, ett brett politiskt stöd och ett fungerande regelsystem. Vad vi vet finns detta endast i ett fåtal länder i Europa i dag, främst Spanien och Portugal.” [1]

Innan världen öppnar champagnen för att fira dödsstöten för GMO och de ogräsmedel, som till exempel Roundup, som hänger samman med det, är det värt att titta närmare på vad som egentligen officiellt sades och inte sades.

Monsantos version

Besöks Monsanto Germanys officiella webbplats hittar man ett officiellt pressmeddelande som hänvisar till uttalandena i medierna och som inleds med orden:

”Just nu översvämmas medierna av rapporter om att Monsanto har stoppat försäljningen av genetiskt modifierat utsäde i Tyskland och Europa. Det är inte korrekt. Monsanto erbjuder redan sedan flera år tillbaka genetiskt modifierade sorter, men enbart där det finns ett fungerande regelsystem och ett brett stöd för tekniken på jordbruksnivå och politisk nivå. Men i princip stämmer det att Monsanto i Tyskland och Europa har koncentrerat sig på förädling och försäljning av utsäde och växtskyddsmedel som är konventionella.” [2]

På den överordnade webbplatsen för Monsanto i St Louis, USA, figurerar följande uttalande:

”Vi är ett stabilt företag som säljer högkvalitativa, konventionella frön av majs, raps och kökväxter till våra jordbrukskunder i Europa. Vi har nu i flera år sagt att vi bara kommer att sälja biotekniskt framställda frön där de har ett brett stöd hos jordbrukare, ett brett politiskt stöd och där det finns ett fungerande regelsystem. Dessa villkor gäller endast ett fåtal länder i Europa i dag, främst Spanien och Portugal. Som Hugh Grant, vår vd, berättade för Financial Times år 2009: ’Europa kommer att fatta ett eget beslut i sin egen takt.’ Den enda gröda med gm-egenskaper som odlas i Europa i dag är en majssort som är resistent mot majsmott, en insekt som kan göra stora skador på grödor. Denna odling står för mindre än 1 procent av all majs som odlas i Europa (mätt i hektar).” [3]

Dessa båda ovan uttalanden är värda en närmare granskning.

Först det första är det tyska uttalandet lite annorlunda än den amerikanska versionen. Det förnekar officiellt medierapporterna om att man har upphört att marknadsföra gm-utsäde i EU och att dessa är falska.

För det andra är uttalandet om att de koncentrerar sig på förädling och försäljning av konventionellt utsäde och konventionella växtskyddsmedel inget annat än en beskrivning av den nuvarande statusen hos Monsantos försäljning i EU. På grund av den hittills begränsade användningen av Monsanto gm-utsäde i EU är Monsantos verksamhet per definition inriktad på områden där man tjänar pengar, men de ”växtskyddsmedel” Monsanto hänvisar till är främst deras eget ogräsmedel Roundup, som genom avtal måste säljas tillsammans med alla Monsantos GM-frön, men det är också det ogräsmedel som säljs mest i Europa och i hela världen. Det har även visat sig vara mycket giftigt för mänskliga embryoceller.

Det amerikanska uttalandet innehåller intressanta och viktiga skillnader. För det första finns ingen antydan om någon ändring i Monsantos politik beträffande spridning av gm-utsäde i EU. Det indikerar att de kommer att fortsätta att sprida gm-utsäde i Spanien och Portugal, båda EU-länder. Och man citerar vd:n Hugh Grant, inte att förväxla med Hollywood-skådespelaren, som antyder att företaget förväntar sig att EU ska komma på andra tankar vad gäller att tillåta deras GMO. Och man citerar den nuvarande statusen för sin GM-majs i EU. Inget annat.

Tidpunkten är talande

Men för de flesta i världen som inte har tid att forska i officiella uttalanden från Monsanto utan bara kastar en blick på en rubrik från Reuters eller TAZ, så har ett meddelande levererats om att Monsanto har gett upp sina ansträngningar att sprida sitt GM-utsäde inom EU.

Tidpunkten för TAZ-intervjun ser ut att tyda på en av Monsanto noggrant iscensatt bedräglig pr-kampanj. Originalartikeln i TAZ av journalisten Jost Maurin dök upp samma dag, den 31 maj, mindre än en vecka efter att de internationella protestdemonstrationerna mot Monsanto, ”Marsch mot Monsanto”, hade ägt rum i fler än 400 städer i omkring 52 länder runt om i världen. [4]

Artikeln dök upp under den känslomässiga och sakligt missvisande rubriken: ”Seger för anti-GMO-rörelsen: Monsanto ger upp Europa”.

Marschen mot Monsanto var anmärkningsvärd i flera viktiga avseenden. Det som var mest alarmerande för Monsanto och GMO-kartellen var det faktum att det var den första demonstrationen av det här slaget som inte organiserats av icke-statliga anti-GMO-organisationer som till exempel Greenpeace, den tyska naturskyddsorganisationen BUND eller Jordens vänner. I Tyskland, där författaren till denna artikel deltog som talare på ett av evenemangen, arrangerades det hela av engagerade aktivister via Facebook. Men de icke-statliga organisationerna som formellt motsätter sig gmo kunde enligt uppgifter varken påträffas som sponsorer eller ens som aktiva arrangörer.

Detta ställde Monsanto och deras vänner inför ett skrämmande nytt inslag – risken att denna anti-GMO-protest på gräsrotsnivå skulle växa och göra livet ännu svårare för spridningen av gmo i Afrika, Kina, Indien, Latinamerika och naturligtvis östra och västra Europa. Allt tyder på att tidpunkten för den välformulerade TAZ-intervjun, speciellt i en vänstertidning som öppet var motståndare till Monsantos GMO var ett iscensatt försök att ”hantera uppfattningar” och att ta vinden ur seglen för de växande anti-gmo-stämningarna i EU och utomlands. För tillfället har Monsanto vunnit en taktisk propagandaseger när den breda allmänheten betraktar reträtten som en sanning.

Vad Monsanto inte har gjort är att dra tillbaka sin redan kommersialiserade gm-majs inom EU, detta trots att en graverande oberoende vetenskaplig studie av cirka 200 råttor under en tvåårsperiod visade att råttor som utfodrades med GM-majs och Monsantos ogräsmedel Roundup drabbades av dramatiskt fler cancertumörer, högre dödstal och organskador jämfört med de råttor som matades med icke-GM-foder. [5]

Monsanto medger dessutom öppet att man satsar hårt på den östeuropeiska utsädesmarknaden, men nämner endast konventionellt utsäde. Monsantos vicepresident för internationella frågor, Jesus Madrazo, uppgav att företaget har fokuserat på att ta marknadsandelar på den konventionella majsmarknaden i Ukraina, och att Östeuropa och Sydamerika nu är viktiga tillväxtområden för företaget.

Förutom det har det i USA läckt ut att Monsanto har arbetat direkt tillsammans med en populär amerikansk senator, Roy Blunt, en republikan från Monsantos hemstat Missouri och en av de största mottagarna av Monsantos politiska kampanjpengar, vilket hade till syfte att utarbeta en dunkel paragraf åt Blunt som han lyckades få in i ett utgiftslagförslag, vilket undantar Monsanto från att bli stämd för alla skador som deras grödor eller kemikalier åsamkar. [6]

Många medlemmar av USA:s kongress verkade omedvetna om att ”Monsanto Protection Act”, som lagförslaget kallades av dess motståndare, var en del av det utgiftslagförslag som de röstade om. Detta Monsanto-lagförslag, vilket undertecknades och godkändes av president Obama, trots en namninsamling med hundratusentals underskrifter om att inte göra det, ger i grund och botten Monsanto och andra gmo-leverantörer juridisk immunitet, till och med om framtida forskning visar att gm-utsäde orsakar betydande hälsoproblem, cancer eller något annat. De federala domstolarna i USA har inte längre någon makt att stoppa deras spridning, användning eller försäljning. [7]

De enda övriga företag i USA som åtnjuter en sådan skandalös rättslig immunitet är de farmaceutiska vaccintillverkarna.

Vad vi ser här är en helt annan bild än den skruvade vinkling som rapporterades av TAZ och som därifrån okritiskt plockades upp över hela världen av massmedier. Monsanto har, enligt vad man själv öppet erkänner, inte upphört att marknadsföra sina gm-produkter och ogräsmedel i EU. Man har inte upphört med att importer sin gm-soja och gm-majs in i EU, där man har lyckats undkomma EU:s lagar om gmo-märkning.

Monsanto uppger också att man koncentrerar sig på att öka sina marknadsandelar i Östeuropa, där ofta tillsynsmyndigheterna är mer ”avslappnade”, och i det notoriskt korrupta Ukraina. Man förnekar inte heller att man där marknadsför gmo; i stället uppger man bara bestämt att man fokuserar på sitt konventionella utsäde. Enkelt uttryckt är de geopolitiska insatser som ligger bakom Monsanto och försöket att kontrollera världens mest livsviktiga utsäden alldeles för höga för att företaget ska höja den vita flaggan så lätt.

Ett Monsanto-prejudikat

Det finns ett relevant prejudikat för denna bedrägliga Monsanto-pr-kampanj. År 1999, efter månader av växande världsomfattande anti-Monsanto-protester mot det faktum att Monsanto hade kommit med ett erbjudande att köpa upp Mississippi-företaget, Delta & Pine Land, i syfte att förvärva Deltas patent på en radikalt ny gmo-teknik som officiellt kallas GURTS (Genetic Use Restriction Technology) och populärt terminatorteknik. Delta hade fått ett patent för terminatortekniken tillsammans med det amerikanska jordbruksdepartementet. Denna teknik skulle tvinga ett gm-frö eller en gm-växt att ”begå självmord” efter bara en skörd, och tvinga jordbrukaren att varje år återvända till Monsanto för att köpa nytt utsäde oavsett pris eller tillgänglighet.

Bilden av terminatorfrön hotade att omintetgöra hela det spirande gmo-projektet redan vid starten vilket fick Gordon Conway, rektor för Rockefeller University, president för Rockefeller Foundation och finansiell sponsor av gmo, att snabbt boka in ett möte med Monsantos styrelse och övertyga dem om att göra en taktisk reträtt för att begränsa skadorna på en mycket bräcklig världsvida GMO-kampanj. Monsanto aviserade, på ett bedrägligt sätt visade det sig, att det inte skulle fortsätta med ”kommersialiseringen” av terminatortekniken, och man släppte sitt uppköpserbjudande till patentinnehavaren Delta & Pine Land. De icke-statliga anti-GMO-organisationerna hävdade att de vunnit en väldig seger och man hörde ingenting om detta under sju år fram tills Monsanto 2006 meddelade, utan fanfarer, att man skulle förvärva Delta & Pine Land, de företag som innehade terminatorpatentet. Denna gång hördes knappast ett pip från anti-GMO-lobbyn. De hade tappat fart och affären gick igenom. [8]

Det återstår att se om krafterna för ett hälsosamt gmo-fritt-jordbruk i dag visar sig vara lika lättlurade som 1999.

EU på väg att godkänna en ny GM-majssort från Monsanto

Den 10 juni, tio dagar efter den noggrant formulerade TAZ-intervjun med Monsanto, har EU-kommissionen meddelat att man kommer att samlas för att rösta om godkännandet av en ny patenterade gm-majssort, SmartStax, från Monsanto. Monsanto delar patentet med Dow AgroSciences. SmartStax producerar enligt uppfit sex olika insekticider (insektsdödande kemiska ämnen). Gm-majsen har godkänts av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, trots avsaknad av kritiska säkerhetstester, och källor i Bryssel rapporterar att kommissionen med säkerhet kommer att godkänna den.[9]

Enligt dr Christopher Then från TestBiotech fick SmartStax sitt godkännande av (det Monsanto-influerade) EFSA vad gäller dess livsmedelssäkerhet, trots att det bevisligen saknades seriösa säkerhetstester som var gjorda av Monsanto/Dow AgroSciences.[10]

Och allt rullar på som vanligt, om och om igen …

Noter

 1. Reuters, ”Monsanto backing away from GMO crops in Europe”, 31 maj 2013
 2. Pressmedelande från Monsanto German , ”Stellungnahme zur Vermarktung von gentechnisch verbessertem Saatgut in Europa”, 31 maj 2013
 3. Monsanto, ”Monsanto Position on GM Cultivation in Europe”
 4. Jost Maurin, ”Sieg für Anti-Gentech-Bewegung: Monsanto gibt Europa auf”, TAZ, 31 maj 2013
 5. F. William Engdahl, ”Seeds of Destruction”, 2013, Neue Auflage, Kopp Verlag.
 6. RT, ”Obama signs ’Monsanto Protection Act’ written by Monsanto-sponsored senator”, RT.com, 28 mars 2013
 7. Ibid.
 8. F. William Engdahl, ”Monsanto Buys ‘Terminator’ Seeds Company”, Global Research, 27 augusti 2006
 9. European Commission, Standing Committe on The Food Chain and Animal Health, Section. Genetically modified Food & Feed, Agenda for June 10, 2013.
 10. Dr. Christopher Then, Press Release: ”EU Kommission will Gentechnik Mais SmartStax zulassen: Der Mais von Monsanto produziert sechs verschiedene Insektengifte”, 3 juni 2013, München/Brüssel.

ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Någon som har länk till den österrikiska studien (som också visade kraftig fertilitetsförlust i tredje generationens GMO-ätare). Hörde att Monsantisterna riktat kritik (med applåder från SLU-bloggen) och skrämde de tillbaka den? Det riktas ofta ovederhäftig kritik.

 • Bevis för faran av GM-föda!

  Ett av de mest uppenbara tecknen på faran med GMO-livsmedel är att nästan varje djurart som erbjuds GMO-livsmedel vid sidan av icke-GMO-livsmedel kommer att undvika GMO-en. Många gånger avstår de från GMO intill svältgränsen, eftersom de har en intuitiv känsla för faran av denna mat.

  Snälla lyssna på intervjun med Jeffery! Dela med av den till dina vänner och familj som ännu inte är övertygade om farorna med GMO-livsmedel.

  Om du får mer tid med dem kan du ta upp sterilitets-argumenten som blir allt starkare genom nya forskningsresultat. Du kanske har läst förut att genetiskt modifierade livsmedel kan orsaka sterilitet i kommande generationer, men den senaste forskningen från Ryssland ger nu chockerande bekräftelse

  Denna studie, som genomfördes av den ryska motsvarigheten till amerikanska National Association for Gensäkerhet, har ännu inte publicerats, men resultaten har nyligen tillkännagivits. Det förväntas att detaljerna kommer att offentliggöras senare i sommar.

  Ryska forskare finner att tredje generationen av hamstrar blir sterila av GM Soya!

  Denna nya information ger oss ytterligare en hälsorisk, och en bekräftelse på tidigare problem i samband med fertilitet, födelsevikt hos barn, och spädbarnsdödlighet.

  I denna utfodringsstudie användes hamstrar, ett djur som inte tidigare har förekommit i GMO-säkerhetsstudier: En grupp hamstrar fick en normal kost utan någon soja alls, en annan grupp fick icke-GMO-soja, en tredje åt GM soja, och en fjärde grupp åt en ännu större mängd på GM soja än den tredje.

  Hamstrarna och deras avkomma matades respektive kost under en period av två år. Man använde samma genetiskt modifierade (GM) soja som produceras på över 90 procent av soja arealen i USA. Under perioden kunde forskarna utvärdera tre generationer hamstrar.

  Först tog de fem par hamstrar från varje grupp, vilka alla producerade sju till åtta kullar, totalt cirka 140 djur.

  Till en början gick allt bra, men allvarliga problem framkom då de valde nya par från avkomman. Den första problemet var att denna andra generation hade en långsammare tillväxttakt och nådde könsmognad senare än normalt.

  Dock fick denna andra generationen så småningom 39 kullar:

  * Icke-soja gruppen fick 52 ungar
  * Gruppen som åt icke-GM-soja fick 78 ungar
  * GM-soja-gruppen fick bara 40, varav 25 procent dog

  Så dessa andra generationens GM-soja matade hamstrar hade en fem gånger högre spädbarnsdödlighet, jämfört med 5 procent normala dödlighet som händer i kontrollerna.

  Nästan alla av tredje generationens GMO- hamstrar blev sterila!

  Men visade sig sedan ett ännu större problem därför att nästan alla av tredje generationens GMO-hamstrar förlorat förmågan att få barn helt och hållet.

  Bara en enda av tredje generationens kvinnliga hamster födde ungar, och av dessa 16 ungar dog en femtedel.

  Kort sagt var nästan hela tredje generationens GM-soja-ätare steril!

  Men det slutar inte där.

  Missbildningar

  I GM-soja matade grupper fann de också en ovanligt hög förekomst av en annars mycket sällsynt fenomen – hår växer inuti djurens munnar.

  Smith säger

  “… Det är en mycket sällsynt företeelse, men han [studie författare hade dr Surov] aldrig i sitt liv sett mer hår i munnen av hamster än med dessa hamstrar.”

  Som du kanske vet släpptes genetiskt modifierade grödor inte ut förrän 1996, som börjar med GM soja, majs och bomull. Modifierade raps kom ett år senare. Kom ihåg att människor har mycket längre livslängd än råttor och att GMO-livsmedel endast infördes 1996. Detta är mindre än en generation.

  Så vi är fortfarande långt ifrån att se den fulla effekten av dessa potentiella förgreningar i människor, eftersom vi bara är cirka 15 år in i den. Men om effekterna liknar dem på många typer av djur, kan vi vänta oss sterilitet i stor skala när våra barnbarnsbarn växa upp och börja försöka att skaffa barn …

  Att USA är helt ovilligt att tillämpa försiktighetsprincipen när det gäller genmodifierade livsmedel är obegripligt mot bakgrund av slutsatserna som vi redan har från djurstudier .

  Dessutom har ungefär 800 genetiskt modifierade livsmedel ansökningar lämnats in till USDA, men inte en enda miljökonsekvensbeskrivning har utarbetats. Så inte bara ignoreras människors hälsa, utan hela ekosystemet är i fara.

  Skenande intressekonflikter utsätter dig och din familj för stora risker

  Tyvärr är det uppenbart att den amerikanska regeringen inte i detta skede är i stånd att göra rimliga och ansvarsfulla beslut rörande genetiskt modifierade organismer när man betänker det faktum att Obamas administration har placerat Monsantos tidigare advokat och vice ordförande, Michael Taylor, som ansvarig för USA livsmedelssäkerhet, och att allvarliga intressekonflikter även härskar inom den amerikanska högsta domstolen!

  Just det: Justitierådet Clarence Thomas är också en före detta Monsanto advokat, men vägrar att erkänna några intressekonflikter när han skulle granska Monsantos tredje ansökan om avreglering av genetiskt modifierade alfalfa frön.

  Efter majs, soja och vete är alfalfa den mest odlade grödan i USA, så att avreglera den kan vara en katastrof på flera sätt. Den korspollineras lätt av bin och vind, och den är perenn, vilket gör att den kan leva i åratal, att sprida sina genetiskt modifierade egenskaper när och fjärran under lång tid.

  Det återstår att se hur domstolen Thomas beslutar i det här fallet …

  Men förutom intressekonflikter, har vi också myndigheter som vägrar att erkänna den vetenskap som produceras av deras egna forskare.

  Nära knuten till produktionen av GM-grödor är användningen av bekämpningsmedlet Roundup, som innehåller glyfosat. Monsantos Roundup är det mest använda ogräsmedlet i världen, och i motsats till vad många tror efter ha hört industrins propaganda, har användningen av bekämpningsmedel ökat betydligt – fördubblats sedan 2005 – snarare än minskat med användningen av genmodifierade grödor.

  Som det visar sig, är detta ett allvarligt problem av fler skäl
  : GM-livsmedelsgrödor är inte bara mättade med mer bekämpningsmedel än någonsin, vilka naturligtvis slutar i kroppen när man äter dem, utan glyfosat kan också vara döda själva marken.

  Denna häpnadsväckande slutsats kommer direkt från en av USDA: s egna forskare, Dr Kremer. Däremot har arbetsgivaren valt att mer eller mindre ignorera hans slutsatser, som enligt en artikel i Grist, innehåller bevis på att glyfosat orsakar:

  * Skador på gynnsamma mikrober i marken, vilket ökar sannolikheten för infektion av patogener
  * Störning av växternas näringsupptag
  * Mindre effektiv symbiotisk kvävefixering
  * Totalt lägre produktivitet än väntat i anläggningen

  Fler bevis för reproduktiva problem från konsumtion av genetiskt modifierade livsmedel

  Men låt oss gå tillbaka till infertilitet som åsamkats djur.

  Bevisen för tredje generationens sterilitet hos hamstrar är bara en länk i en kedja av undersökningar som visar tecken på detta tragiska biverkan.

  Till exempel, redan 2005 rapporterade Dr Irina Ermakova, en av de ledande forskarna hos den ryska National Academy of Sciences , att mer än 50 procent av ungar till moderråttor som matades med genetiskt modifierad soja dog inom tre veckor, jämfört med 10 procent dödlighet bland kontrollerna.

  Återigen, det är ett dödligheten fem gånger högre än normalt – är identisk med resultaten i hamster studien ovan.

  Likaså ökade ungarna också långsammare i vikt, precis som hamstrar, och deras avkomma också hade lägre födelsevikt. Och återigen: råttornas avkomma visade också sig vara mestadels steril, men det hände tidigare: infertiliteten drabbade redan den andra generationen av råttor, i motsats till den tredje generationen av hamstrar.

  Ermakova ville utföra ytterligare undersökningar för att analysera de organ som hon hade samlats i studien, men hon fick aldrig chansen. Smith säger: “Hon sa till mig när vi satt vid EU-parlamentet efter att en presentation där, att hennes chef hade varit pressad av sin chef.

  Så fick hon inte göra fler GMO-studier på djur, handlingar på hennes skrivbord brann upp, prover stals från hennes laboratorium och en av hennes kollegor försökte trösta henne med att säga: “Jo kanske genetiskt modifierad soja kommer att lösa den överbefolkning problemet på jorden. ” Hon var inte imponerad. ”

  Inte jag heller.

  Men hon snubblade oavsiktligt över ytterligare bevis på att GM soja skadar den reproduktiva hälsan. Hon upptäckte att råttfodret för alla råttor i anläggningen hade förväxlats, så att alla i den innehöll genmodifierat soja … Två månader senare frågade hon sina kolleger om de hade upptäckt några överraskande förändringar i dödligheten bland nyfödda ungar deras olika studier, och ja faktiskt, de hade!

  Oförklarligt hade ung-dödligheten i djurförsök som utfördes på National Academy of Scientific Laboratory i Moskva skjutit i höjden till över 55 procent, ibland högre!

  Det finns mer bevis för reproduktiv hälsa skadas på olika sätt. Smith förklarar:

  “[Ermakova] gav mig en presentation av en helt ny studie där hon utfodrat hanråttor med GM-soja, och den är helt makalös:

  På vänster sida av bilden finns en rosa testikel. På höger sida av bilden, ligger en blå testikel.

  Hon sa att hos hanråttor som matats med GM-soja, hade färgen på deras testiklar förändrat från rosa till blått. Man kunde se cellerna på en annan bild, den visade att cellstrukturen i testikelarna var olika , ett helt annat blodflöde.

  Och det påminde mig om vad de hade studerat i Italien, där de uppfödde möss med GM-soja och de hade också visat förändringar i testiklarna, däribland skador på unga spermier.

  Nu, om du skadar unga spermier, kan det resultera i en av två saker. De kan leda antingen till infertilitet, eller till problem hos avkomman.

  Tja, verkar det som de kan ha haft båda.

  I själva verket, hos möss tittade de på avkomman och de tog embryona från gravida modermöss och undersökte hur DNA fungerar. Och de jämförde DNA hos dem som var födda av GM-soja-matade föräldrar med dem med icke-GM-soja-föräldrar – och DNA fungerade annorlunda.

  Så vi ser en grundläggande förändring hos avkomman till möss som fått GM-soja, vars föräldrar var också getts GM-soja

  Andra utfodringsstudier med GM-majs har också gett liknande resultat. Till exempel hade möss som utfodrats GM-majs allt färre och mindre ungar ju längre de stannade på GM-kost.

  Det finns också gott om rapporter om grisar, kor och andra djur som fått reproduktiva problem när de getts genetiskt modifierat foder.

  Det är dags att rädda dig själv och din familj, eftersom det inte finns några vita riddare i regeringen

  Det är viktigt att inse att nyckeln till ett slut på det pågående illdådet med genetiskt modifierade livsmedel inte ligger hos regeringen, utan hos dig och mig.

  Konsumenterna kommer att behöva få bort genmodifierade livsmedel, och vi kan göra det. Genom att utbilda dig själv, din familj, vänner och gemenskap om genetiskt modifierade organismer, och viktigast av allt, genom de matinköp du gör, kan du stoppa dessa oreglerade experiment på människor.

  När vi når den kritiska punkten, vilket förmodligen är så lite som fem procent av den amerikanska befolkningen, kommer marknaden att reagera. De har inte råd att låta bli!

  När tillräckligt många människor vägrar att köpa genetiskt modifierade livsmedel, kommer det inte dröja länge innan livsmedelsproducenter börja byta ut ingredienserna.

  Hur man kan vädra ut genetiskt modifierade organismer och rösta med plånboken

  Du kan undvika GMO, om du vet vad du ska leta efter.

  Först och främst, kom ihåg det finns åtta genetiskt modifierade livsmedelsgrödor:

  1. Soja
  2. Majs
  3. Bomullsfrön (som används i vegetabiliska oljor matlagning)
  4. Raps (rapsolja)
  5. Socker från sockerbetor
  6. Hawaiian papaya
  7. Vissa sorter av zucchini
  8. Crookneck squash

  Baserat på denna lista, något som innehåller soja eller soja derivat bör undvikas, liksom allt som innehåller majs, det mest uppenbara ingrediensen är hög majssirap.

  Det enklaste sättet att undvika att genmodifierade livsmedel hamnar i din kundvagn är att göra lite förplanering med hjälp av en gratis icke-GMO-shopping guide, som finns på http://www.NonGMOshoppingGuide.com.

  The Institute för Responsible Technology har också skapat en gratis iPhone applikation som är tillgänglig på iTunes Store. Du hittar den genom att söka efter ShopNoGMO i ansökningarna.

  Den kritiska punkten …

  Om du gör till vana att ständigt undvika genmodifierade livsmedel kommer det att skapa tryck på marknaden. Utan detta tryck finns inget hopp. Så ta detta ett steg! ..

  Tanken att konsumenterna har en enorm makt är inte önsketänkande. Det är ett absolut faktum.

  Monsanto skulle förmodligen råka i konkurs i slutet av detta år, om tillräckligt många konsumenter skulle ta till egna förebyggande åtgärder och undviker att köpa något ens avlägset relaterade till deras verksamhet.

  En annan punkt som bekräftar att effekterna av denna konsument-strategi är de framsteg vi nu ser med majssirap. Under de senaste veckorna har flera stora företag förklarade de tar HFCS ur sina produkter på grund av konsumenternas efterfrågan.

  Mer Utbildningsmaterial

  Du kan hitta massor av ytterligare information om GMO på webbplatsen http://www.ResponsibleTechnology.org.

  Där kan du också beställa ytterligare handböcker att dela ut till vänner, sjukvårdspersonal och beslutsfattare inom ditt samhälle, tillsammans med gratis online video, kastar pod, och artiklar som du kan återanvänt och publicera.

  Tidigare AJ-artikel om vår fertilitet : Människokroppen som sophög

  Dr. Mercola is the founder of the world’s most visited natural health web site, Mercola.com. You can learn the hazardous side effects of OTC Remedies by getting a FREE copy of his latest special report The Dangers of Over the Counter Remedies by going to his Report Page.

 • Det är ju beklagligt att medierna så lätt låter sig manipuleras på detta sätt, men knappast förvånande. Det kritiska tänkande verkar vara avstängt när till synes “rätt nyhet” dyker upp, speciellt om den kommer från “fienden”. Eller ska vi gå så långt att betrakta TAZ som en kontrollerad agent för GMO-lobbyn, vilken förverkligar den repressiva toleransens funktioner?

  Det mest tråkiga är väl annars att den mer korrekta helhetsbilden, den som det tar lite längre tid och mer arbete att få fram, knappast får något utrymme dagarna och veckorna efter att den till synes “goda” men manipulerade nyheten presenteras i de konventionella och dominerande medierna. Men här, på NewsVoice, får vi, som så ofta, se ett glädjande undantag från denna medieregel.

 • Allerede på slutten av 90-tallet avslørte forskningen til Arpad Pusztai at GMO-potet var svært helsefarlig for rotter som ble fôret med disse. Etter at resultatene var et faktum ble det klart at det måtte være noe alvorlig galt med genteknologien, og at det var de kunstige gen-konstruktene som var årsak til at rottene ble sjuke. Siden den gang har det blitt fler og fler studier som viser at GMO utgjør en betydelig helsefare. Det er da svært urovekkende at de som skal risikovurdere GMO i EU konsekvent velger å overse resultater fra uavhengig forskning. I EU er nå mer enn 46 ulike GMO-linjer godkjent for konsum av mennesker og dyr.

  Les den nye avslørende boken
  FOLKEFIENDER – Om sannhetens pris og vitenskapens sjel
  http://www.monsanto.no/index.php/no/fritid/boker/182-folkefiender-om-sannhetens-pris-og-vitenskapens-sjel

  Ny studie viser at GMO og Roundup kan resultere i kreft – nyre og lever problemer:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/198-ny-studie-viser-at-gmo-og-roundup-kan-resultere-i-kreft-nyre-og-lever-problemer

  GMO-auberine bekreftet å være giftig:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/174-gmo-aubergine-bekreftet-a-vaere-giftig

  GMO-soya knyttet til alvorlige helseskader hos gris – Dansk bonde avslører:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/193-gmo-soya-knyttet-til-alvorlige-helseskader-hos-gris-dansk-bonde-avslorer

  GMO Bt bomull knyttes til død blandt husdyr i India:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-nyheter/118-gmo-bt-bomull-knyttes-til-dod-blandt-husdyr-i-india

  SE NOEN GODE DOKUMENTARFILMER OM GMO (direkte i nettleseren):

  Dødlige frø – Avslører løgnene om GMO:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer/205-dodlige-fro-avslorer-lognene-om-gmo

  GENETIC ROULETTE – The gamble of our lives:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer/195-genetic-roulette-the-gamble-of-our-lives

  Percy Schmeiser – David mot Monsanto:
  http://www.monsanto.no/index.php/no/miljo/gmo/gmo-videoer/143-percy-schmeiser-david-mot-monsanto

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *