Är ”Regeringsmakten” vår nya religion?

publicerad 29 juli 2013
- Kent Bengtsson

Regeringsmakten

Sedan urminnes tider har folk trott på en högre makt, som antingen en skapare av Universum och oss samt andra livsformer, eller bara som något som besitter övernaturliga krafter emot vilka vi människor inte har något att sätta emot.

Nu vill jag inte här starta en debatt om Gud eller Gudar finns, eller om religioner är bluff eller sanna. Jag har observerat en massa fenomen som inte kan förklaras med allmänt vedertagna vetenskapliga principer. Jag har min egen tro vad det gäller dessa, men kan inte bevisa något som skulle övertyga andra att min tro var sann. Jag använder bara religion som ett exempel här.

Vi har alla rätt att tro vad vi vill – och om någon vill tro att ”Regeringsmakt” är verklig och sann, inte mig emot. Men inse att det bara är en tro, vilket jag skall försöka illustrera här.

Idag har de flesta människor slutat tro på den Gud som de stora västerländska religionerna porträtterar. Istället tar man en mer vetenskaplig syn på livet, även om många bekänt att de tror att det finns något mer än bara den fysiska värld vi ser omkring oss.

Bara för att där står en imponerande katedral eller kyrka någonstans, och den har bilder och statyer på Gud, Jesus och andra viktiga personer i dess skrifter, så betyder det inte att vi tror att allt som Bibeln, en präst eller de troende hävdar är nödvändigtvis sant. Vi kan läsa gamla berättelser i gamla biblar eller pergament rullar, men vi vet att alla dessa skrevs av en mänsklig hand med en mänsklig tolkning och troligen med mänskliga intressen i åtanke.

ArcanumSkolan 2024

När det gäller religion så kan de flesta se att det som predikas eller står i de heliga skrifterna inte nödvändigtvis är sant.

Men om vi går tillbaka några hundra år så trodde nästan alla på det som predikades. De trodde att en allsmäktig gud vakade över oss och såg allt vi gjorde och noterade allt – både gott och ont vi gjorde för att användas på den yttersta dagen eller när vi dör. De trodde att de antingen kom till Himmelen eller Helvetet när de dog. För dem var Gud en stor faktor i deras liv. Gud var allsmäktig och bortom vår kontroll eller möjlighet att påverka, förutom att leva enligt Guds regler, vilket kunde bringa förlåtelse och frälsning.

Många kanske idag ruskar på huvudet och säger ”Sådana dumma djävlar, hur kunde de låta sig luras på det sättet?”.

Dagens ”Dumma Djävlar”

Dagens ”Dumma Djävlar” är inte de få som fortfarande tror på den bild som målas i bibel, Koranen eller andra heliga skrifter. De är en liten minoritet, åtminstone i Sverige och Västeuropa.

Men det finns idag en stor majoritet som har en annan tro. De tror liksom de forntida religiösa, på något som inte finns. De tror på något som vissa bara hävdar existerar. De tror på något som är nedskrivet på papper men som inte kan påvisas rent fysiskt. De tror på något som ”alla andra” tror på (och därför ”måste” vara sant).

De tror att vissa människor har auktoritet att bestämma över andra – oavsett om detta är så eller inte. De tror att bara för att en människa har en titel, som till exempel Statsminister, Kung, President, Domare, Ombudsman, Polis, etc. så har de automatiskt befogenhet att bestämma vad andra måste göra – oavsett om det sker genom samtycke eller tvång.

De tror att bara för att vissa har lyckats lura eller leja andra att gå deras smutsiga ärenden och med vapenmakt och fängelser tvinga folk att göra som de blir anbefallna, så bevisar detta att deras ”makt” är legitim och verklig.

Blev Katolska Kyrkans makt och Gud verklig bara för att Inkvisitionen drog genom Europa och torterade och dödade en massa folk, som kanske bara misstänktes för att inte hålla med om vad Kyrkan predikade?

Blev Kristendomen mer sann för att en gäng knektar och soldater drog fram och tvingade folk att bli kristna i Korstågen?

Visst kan man säga att ”Might is Right” (Makt är/ger Rätt) och att den som har en arme (vare sig den består av soldater eller av byråkrater med polisstöd) kan tvinga till sig lydnad från en befolkning. Men bevisar det att sann auktoritet existerar, eller att vi har att göra med en översittare och tyrann?

Här är en videosnutt som illustrerar hur liten den styrande kärnan är i förhållande till folket:

Finns Gud bara för att det finns en byggnad som byggdes med mänskliga händer vilken vi kallar Kyrka? Har Regeringen makt som inte kan ifrågasättas, bara för att det finns byggnader som vi kallar Riksdagshuset, Polishuset eller det Kungliga Slottet?

Finns Gud till, bara för att präster i mantlar med kors runt halsen säger att så är det? Finns det en sådan sak som sann auktoritet att styra andra medmänniskor bara för att politiker och andra inom det offentliga hävdar att så är det?

Är en ”lag” som säger att du måste betala TV licens om du bara har en mobiltelefon du kan gå på nätet med, sann och rätt, bara för att några giriga parasiter som lever av vad andra producerar och som kallar sig politiker eller ämbetsmän, har skrivit ned och röstats in den utan ditt eller andras samtycke?

Har vilken som helst lag som hittats på av en grupp människor rätt att styra andra än dem som hittade på lagen? Om vi är fria män och kvinnor – skapade av Moder Natur och inte av ett mänskligt påhitt, som en regering, har vi då inte en obestridlig rätt att bestämma över våra liv och hur vi samverkar med varandra? Om vi lever i fred och respekterar andras rättigheter, hur kan någon eller något säga vad vi kan eller inte kan göra?

Om vi inte är slavar, hur kan då någon komma och säga att vi måste ge upp merparten av vad vi arbetat ihop för att föda en papperskonstruktion som skapats av folk som inte har mer rätt att bestämma över andra än du och jag?

Snälla, snälla…. Tänk över dessa begrepp. Regeringsmakt är som ”The Wizard of OZ” (Trollkarlen från Oz) bara en massa speglar, rökridåer och attiraljer som get intrycket av något allsmäktigt, men är egentligen bara är en ynklig människa som drar i spakar och försöker vara något han inte är.

Folk regeras som en bonde tar hand om sina djur, med den skillnaden att de stängsel som håller inne oss har vi själva satt upp i våra huvuden.

Vi byggde vårt eget fängelse, gick in, låste dörren och kastade ut nyckeln – och nu hoppas vi att våra fångvaktare skall ta väl hand om oss. Hur kan man respektera någon som är så dum?

Låt mig ge ett gammalt citat från artonhundratalets Frankrike:

”Att REGERAS är att vara under ständig uppsikt, inspekterad, spionerad på, styrd, lag stadgad, numrerad, indoktrinerad, anmanad, kontrollerad, uppskattad, värderad, censurerad och beordrad av figurer som vare sig har rätten, visdomen eller den moraliska dygden som krävs för att göra så.
Att REGERAS är att i vad man än gör, bli registrerad, inskriven, beskattad, stämplad, uppmätt, licenserad, auktoriserad, varnad, förbjuden, reformerad, korrigerad och straffad.

Detta görs under sken av ”det allmänna goda” och i namn av ”allas intresse” där vi placeras som bidragsgivare och vi tränas, exploateras, monopoliseras, utpressas, manglas och rånas – och sedan, vid första minsta ord av protest eller motstånd, vid första lilla klagomål, att bli nedtryckt, bötfälld, föraktad, förföljd, trakasserad, misshandlad, avväpnad, strypt, fängslad, fälld, fördömd, skjuten, deporterad, offrad, såld och bedragen och som krona på verket, hånad, förlöjligad och fördömd.
Detta är regering. Detta är rättvisa. Detta är moral. J-P Proudhon”

Idag ser många på Regeringen eller EU som en allsmäktig sak vilket vi inte kan sätta oss upp emot, och det enda sättet att handskas med dem är att göra som gamla tiders troende – försöka följa allt som politikerna (prästerna) anbefaller och att be om förlåtelse om vi skulle synda mot någon av de millioner regler som gör det en synd att ens andas (koldioxid utsläpp) och betala, betala, betala – för vår synd.

Tills vi inser som folk att det är vi som egentligen besitter all makt, och varifrån all makt kommer, och slutar att ge denna makt till oförtjänta parasiter som knappt gör annat än att förråda oss och bestjäla oss, så sitter vi där vi sitter.

”Ingen regerar om ingen lyder” har någon sagt. Vi har idag ett val. Idag är en utmärkt tidpunkt i historien att stå upp mot förtryck. De styrande låtsas åtminstone att vara civiliserade, så vi har inte stympningar, offentlig prygel eller hängning för dem som inte håller med.

Det värsta som kan hända en idag är att bli inlåst på en anstalt med eget rum säng och en massa tid att begrunda sin existens eller förkovra sig. Våra förfäder som satte sina liv på spel för sin frihet, skulle säkert se med förakt på alla som idag är medvetna att saker och ting är helt fel, men som inte har kurage nog att göra det minsta lilla motstånd eller undanhålla sitt stöd.

Var tror du det hela kommer att sluta? Om de nuvarande trenderna med beskattning, tvångsbehandling (och kanske tvångs-vaccinering), övervakning och frihetsrestriktioner, etc. fortsätter – vad för liv tror du våra barn och barnbarn kommer att leva?

Vi har ett val nu. En dag kanske vi står framför en robot med maskingevär i armarna och har valet att lyda eller dö.

Allt för att vi hade en tro att ”Regeringsmakt” var något verkligt och sant….

Kent Bengtsson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Observerar man England och USA så är redan totalitärstaten ett faktum, som exempel så har man ju efter 9/11 infört den så kallade “Patriot Act”, med hjälp av den kan man bli åtalad utan några bevis över huvud taget, anses man vara ett hot mot “staten” så kan detta användas mot än Susan Lindauer är ett av offren och mörkertalen har ja inte en aning då detta är något som systematiskt tystas ner. Bradley Manning är ett annat mer känt exempel och åtminstone har inte jag sett röken av han sedan han blev anhållen, knappast rättvisa.

  Det borde vara ganska uppenbart för dem flesta vid det här laget att det är pengar som styr denna världen och eliten har en mörk agenda som historien har visat upprepade ggr, och vi har åter igen blivit totalt korrupta på alla nivåer, så det känns plötsligt som att säkerhetspolisen är närmare våra dörrar och fredagsmysande hem än vad många svenskar tror.

  Det är trots all detta en helt galet intressant tid att leva i, och efter den lilla youtube snutten blev de hela lite mer intressant 🙂 dax att riva murarna igen kanske kanske!

  • Jag tror Mathias, att var man än är, om man utgör tillräckligt av ett hot mot den rådande statsmakten så kommer de att låsa in en – med eller utan rättsprocess. Eller så kommer man att “försvinna”.

   I de Engelsktalande länderna har du fortfarande kvar lite av Common Law och domstolar som kan agera i denna jurisdiktion – vilket ger lite mer erkännande och rätt till oss levande människor – i motsats till vår artificiella person. Patriot Act tillämpar inte på människor, men bara på den artificiella personen, så den utvägen finns, om man förstår detta att inte inträda i personrollen.

   I de flesta Europeiska länder så verkar de äldre hävdvunna lagarna totalt ha sopats bort eller saknar erkännande i nuvarande rättssystem. Vilket gör det lite svårare (men inte omöjligt) att stå på sina av naturen givna rättigheter och friheter.

   För mer om skillnaden mellan det påtagliga och det fiktiva – såsom vår person gentemot oss som människor, gå till min Blogg.

   http://fredofrihet.blogspot.co.uk/

 • Det är förståss ingen slump och som någon som bott i olika länder och sett samma förändringar i vitt skiljda platser, så är det uppenbart att det hela är centralstyrt.

  I sken av allt detta kan det lätt verka hopplöst att få till stånd en bättre värld, men allt detta sker i skymundan. Om man kan väcka tillräckligt många till vad som verkligen pågår så kan dessa dolda krafter inte längre göra det de gör.

  Om folk inser att de inte är artificiella “personer” med namn i stora bokstäver och personnummer, utan levande varelser av denna Jord, och som sådana överlägsna alla mänskliga konstruktioner och lagar, och börjar agera i enlighet med denna insikt, så kommer det rådande systemet att falla som ett korthus.

  Men, som Spindelmannens morbror sade “Med stor makt kommer stort ansvar” och då en stor del av befolkningen troligen inte kommer att agera ansvarsfullt om de plötsligt inser att de har all frihet och makt, så hoppas jag att vi ser fram emot en gradvis omvandling till en modell som är mer konstruktiv för alla människor.

  Historien är full av tragiska exempel på förslavade folk som plötsligt givits frihet att sköta sig själva, och ofta snart hamnat i en ny slags diktatur eller bara total misär för att ingen har kunskapen att administrera saker och ting.

 • Tack Leif, Så svenska myndigheter är inte del av regeringen? Ungefär som i USA där IRS, NASA, FEMA, CIA, FBI, Treasury; etc. lär stå under IMF och FNs kontroll snarare än regeringens? Kanske är det så med svenska myndigheter också – de är en lokal representation av en redan existerande Världsregering, och regeringen är bara en underlydande enhet som är där för att ge folket en illusion av att de har en oberoende nation fortfarande. Inget förvånar mig längre.

  • Som inte minst min dialog med Bertil i galna hjärnskrynklartråden[*] visar så är enligt ingångna internationella fördrag svensk (gäller även andra länder) grundlag underordnad dessa avtal. Sverige har i praktiken avtalat bort lagstiftningsmakten till EU. Allt en världsregering behöver göra är därför egentligen att styra dessa institutioner. Gissa varför de har så oerhörda löner där…

   Du har naturligtvis rätt i att svensk regering och myndigheter är ansikte utåt, lokalrepresentanter för världsregeringen. PR-mässigt ska det se ut som att beslut fattas i Sverige, vilket är ren bullshit. Man får ungefär bestämma bordsplaceringen och sånt. Huruvida svenska myndigheter är del av regeringen? Tja, regeringen kan säkert få dem att bryta ingångna fördrag. När det rör enskildas rättigheter så betalar bara Sverige böterna. Men jag tror knappast Sverige vågar stå emot när krigstrummorna bullrar.

   *) Se t.ex. 17 augusti, 2013 at 23:42 i galna hjärnskrynklartråden.

  • Fast du syftade väl på min text från 2010-09-25 08:00 postad 11 augusti, 2013 at 22:51 strax ovan. Det jag tänker där är att den som kontrollerar utbildningen styr holografiskt. Resultatet distribueras in överallt. Sedan lite “justeringar” så inte “fel” forskning stör programmet. Sabotering av enastående individer som inte är fast i grupptänkandet o.s.v..

  • Hej Kent.

   Det är kanske som mr Icke beskriver saken. Varje land har sitt eget franschise-kontor som svarar direkt mot huvudkontoret. Mot att de genomför lagstiftning och skatteindrivning mm.så blir de belönade på olika sätt. Själva tesen för att det är så är att i varje land så finns det partier med centralstyrning, och i huvudsak två stora block som turas om att stöka till det. Allt för att ge sken av valfrihet. Av alla möjligheter att styra ett land så har det blivit så i alla länder. En tillfällighet?

   Och varför kommer all lagstiftning unisont i alla länder. Samma agenda, och ibland ordagrant motiverade, utan ett kommatecken fel. Det fanns ett flagrant exempel på något som skulle introduceras i Australien och Canada, har jag för mig.

   Debatterna i de båda länderna filmades, och vid analys var motiveringen för genomförandet ordagrant i de båda länderna. Samma ord, samma meningar, samma följd. Om man inte visste bättre kunde man tro att det var kopierat.

   Vad är chansen för att detta är en slump?

 • Ett sista(?) försök. Har stängt av min skriptblockerare men samtidigt slutade åter “rullgardinen” i kommentarsrutan att funka. Den funkade när jag blockerade cross site scripting, så man kan undra om en annan site än NewsVoice dynamiskt från tillfälle till tillfälle bestämmer om jag får kommentera här eller inte. Och om jag får för NewsVoice, för vid förra försöket sa NewsVoice “att jag redan sagt det där”.

  Gammal goding från egna bloggen:

  Vem bestämmer vår verklighet?

  Hur var det,

  Sanning: det dödligaste vapen någonsin upptäckt av mänskligheten. Kapabel att riva ned hela perceptionsmängder, kulturer, och verkligheter. Förbjuden av alla regeringar överallt. Innehav normalt straffbar genom dödsstraff. (Truth: the most deadly weapon ever discovered by humanity. Capable of destroying entire perceptual sets, cultures, and realities. Outlawed by all governments everywhere. Possession is normally punishable by death.)

  En åklagare som får ett fall kontrollerar påstådda fakta mot experterna, och när det finns myndigheter för dessa ämnen/områden så innebär det att en myndighet talar om att fakta är sanna eller falska, och det är vad åklagaren t.ex. grundar en nedlagd utredning på.

  En regering som vill göra något nytt måste stödja sig på relevanta myndigheter, som experter. Säger myndigheten/-erna att det regeringen/politikerna vill göra är ovetenskapligt, omöjligt, galet, då är det politiskt omöjligt för regeringen att göra detta.

  Såväl politiker som rättsväsende är alltså hänvisade till myndigheterna för vad som är verkligt. Men hur bestämmer myndigheterna vad som är verkligt? Eller, för att uttrycka det starkare, vem bestämmer vilken verklighet myndigheterna skapar? För det är myndigheterna som skapar vår verklighet.

  Leif Erlingsson
  2010-09-25 08:00

 • Test. Misslyckades nyss med kommentar och vill se vad som hände, kan vara min nyinstallerade scriptblockerare som stoppar, det var något om “cross site scripting”. När jag sedan försökte på nytt så svarade NewsVoice “att jag redan sagt det där”. Och det var bara en länk men kommentaren syntes aldrig. Skriver denna förklaring om detta trots allt “tar”. Vill egentligen trigga felmeddelandet i min blockerare för att ev. lägga in en undantagsregel för den cross site scripting NewsVoice tycks använda.

 • Vad jag försökt säga är att centraliserande krafter gärna vill lägga beslag på begrepp som respekteras av de breda massorna, därför att de är beroende av massornas stöd – om än det hela vilar på ignorans.
  Exempel på sådana begrepp är (historiskt sett) Gud, vetenskap, demokrati, frihet, Jesus. Därför ger kommunister sken av att vara demokrater, materialister ger sken av att anamma sann vetenskap, påven ger sken av att vara Guds ställföreträdare på jorden…
  Alla dessa begrepp kan alltså perverteras och användas i maktsyfte. I övrigt är jag helt överens om att vi måste jobba med oss själva, och de mekanismer som styr vårt medvetande och vårt handlande.

    • Undersök alltid orden verkliga innebörd. Säger en del om vad som gäller. Mr maxwell har intressanta utläggningar på youtube även om man kan misstänka att han inte säger hela sanningen. Astroteologi och katolska kyrkan är hans huvudområde. Det finns någon snutt där han går djupare i just betydelsen i att vara ställföreträdare på jorden, men minns inte var.

     • Är du också scientolog? Jag vet att scientologer brukar vara noga med att påpeka att man bör upplysa sig om ordens betydelse (vilket naturligtvis är viktigt).

       • Varför svarar du, absolut inte?
        Varför inte bara nej?
        Skulle vara intressant att få svar därför att scientologin har många mäktiga fiender .
        För egen del var det ca 20 år sedan jag studerade hans material.
        Till skillnad från Svenska kyrkan som är totalkontrollerad av kommunisterna och som jag har hoppat av så tycker jag att Hubbard hade måga bra ideer.

        • Mer av skälet att organiserad själslig inveckling i form av sekt eller religion (kan knappt hålla reda på skillnaden) inte tilltalar. Tyck det här, eller lid alla helvetets kval i alla tider. En riktigt bra början på ett livslångt förhållande.

       • Då kan ju jag passa på att inskjuta att jag var en hängiven scientolog, och medlem i organisationen, på 80-talet medan LRH ännu levde. Jag var oerhört övertygad, och har läst allt han skrivit, åtminstone det som var tillgänligt då. Han hade många bra idéer och hänvisar till stora Sanningar, men när man är med där blir man gradvis medveten om vissa märkligheter. Att Aleister Crowley var hans mentor är rätt “känt”. Vi har även Fair Game Policy. Men jag gick efter sådant jag själv iakttog.

        Visst, de har mäktiga fiender. Men de är mäktiga själva. Världen styrs av makteliter, som är under attack av aspirerande makteliter, LRH:s lära tillhör de senare.
        Kyrkans hierarkiska organisation skvallrar om en lära som inte på något vis släppt det dualistiska medvetandetillståndet.

        Jag fick som medlem genomgå ett IQ-test. Han som hade hand om det var Ethics Officer. Hade det varit i USA eller Köpenhamn hade han varit uniformerad.
        Jag hade nästan allt rätt. Det vara bara en fråga han särskilt tog upp med mig efteråt. Frågan var:

        Du har fått en order av ditt befäl. Hur gör du?
        a) Lyd omedelbart, utan frågor.
        b) Lyd inte, om du vet att det är fel.

        Jag svarade b. Det var FEL svar i ett IQ-test i denna kyrka. En av de upplevelser som banade min väg ut.

        • Intressant!
         Jag tycker att du gav rätt svar Perra.y
         Det påminner om en frimurarritual där testet bestog i att spotta på ett kors.
         Den som vägrade fick höra, grattis ,du har gjort rätt beslut.
         Men den personen kom inte längre i organisationen.

        • Intressant. Vad fann du i scientologerna som gjorde att du initialt sökte dig dit och stannade ett år?

        • Hej Jessie, förlåt sent svar.
         Tja, jag fann en förklaringsmodell över tillvaron som kändes totalt klockren för en 20-åring. Det fanns dessutom en “vetenskaplig” grund i det, E-metern, ett instrument som känner av trauman i själen. Man kunde komma i kontakt med minnen från tidigare liv, en person jag kände som var med där åkte till Frankrike och fann där sin egen gravsten. Såpass häftigt är det alltså. Det finns inslag i det som är sanna och riktiga, men organisationen i sig är en militärisk hierarki som kräver kadaverlydnad. Jag tror att frimurarna eller något annat “Secret Society” kontrollerar scientologerna. Det finns vissa frågor man inte får ställa. Man får inte vara kritisk. De anses vara världens i särklass farligaste sekt. Jag håller med.
         Nej, idag föredrar jag Eckhart Tolle, Adyashanti och andra.

        • Tack för ditt svar Perra. Var det några problem att lämna Scientologerna? Jag tänker närmast på andra sekter som kan ha många hållhakar på medlemmarna.

        • Jag har faktiskt fått vara ifred. Jag var ju inte med så länge och hade en rätt obetydlig “befattning” där. Det enda jag aldrig lär slippa, är reklambrev per post. Vart än jag flyttar, får de reda på den nya adressen…
         Däremot har det inte varit helt problemfritt för egen del. På 80-90-talen fanns inget Internet som kunde ge mera upplysning, och heller inget annat som kunde ge samma “insikt” som Scn ändå gav. Det är detta som är så farligt: De använder sig av solklara sanningar, fast inom en sfär av lögn, som är svår att se. Man undrade om man gjort rätt. Det var egentligen inte förrän jag läste Neale Donald Walsch som jag på allvar började rycka upp mig. Det ena har lett till det andra. Nu vet jag att jag gjorde rätt.

        • Tack för frågan. Jessie.
         Jag blev stoppad på gatan som nyinflyttad 21-åring (från Norrland ursprungligen) Göteborgare 1981, av en intellektuell (som det såg ut) ung man som ställde frågan: “vet du vad SINNET är för något”?.

         Jag svarade “NÄÄ”.

         Jag hade inte stannat alls, om jag inte hade varit öppen/intresserad för frågor som har att göra med vårt sanna ursprung, helt enkelt existentiella frågor.

         Mötet slutade med att jag köpte boken “Dianetik – (tillägget hette något annat 1981)”, och jag åkte hem, råläste och blev så övertygad att jag ringde tillbaka och anmälde mitt intresse. Så intresserad var jag rentav att de erbjöd mig anställning, jag svarade efter ett tag JA.

         Vad jag fann hos scientologerna 1981 är det jag skulle finna intressant än idag. LRH erbjöd då (och erbjuder än idag via sin lära) sk auditering, varvid man kan definiera “problematiska energiladdningar” medelst en sk E-meter (Läs om E-meter på nätet).

         Man kan genom att koppla upp sig med en sådan E-meter komma i kontakt med tidigare minnen. I förlängningen inte bara i detta livet!
         Jag hörde tex om en tjej som åkte ner till Frankrike där hon fann sin egen gravsten.

         Såpass häftigt är det alltså.

         Efter ett tag händer emellertid något konstigt. Ett instrument i det materiella universum kan inte mäta energier i högre universum hur länge som helst. Detta erkänner aldrig scientologerna. Men du själv ser det tydligt som avhoppare.
         Scientologikyrkan, i likhet med Katolska Kyrkan, i likhet med materialistisk vetenskap, vill alla utge sig att leverera den ABSOLUTA SANNINGEN OM ALLTING. Men det är inte så det funkar.
         Varför måste du själv finna ut, liksom jag gjorde.

 • Centraliserande krafter vill skapa hierarkiska strukturer, där rädsla (åtminstone överdriven respekt) för auktoritet är bindemedlet, och där massornas ignorans (som alltid) är en förutsättning.
  Vi ser tendensen att skapa allt större pyramider, och det kan bara finnas ett mål med det: Världsherravälde (en enda stor pyramid). Total makt.
  Jag tror dessvärre inte L. Ron Hubbard gjorde mycket åt detta problem (jag har läst boken). Är inte Scientologikyrkan uppbyggd som en militär hierarki? Skulle hellre rekommendera Eckhart Tolles böcker.

  • Jag håller också med om det som Jesper skriver.
   Dianetikboken har jag också läst samt en del andra böcker av Hubbard.
   Hubbard skriver bulletiner, information kan man väl kalla dem.
   Speciellt kommer jag ihåg en bulletin som jag hittade på internet.
   Det var ett bra tag sedan, men fritt ur minnet…
   Vi ….måste finna och oskadliggöra dem som skapar dessa. , ihållande, ( perpetual wars, krig.
   Sverige styrs nu av dessa krafter, dom kallar sig demokrater men är kommunister.
   Dom strävar efter en världsregering och sätter igån krig hela tiden för att nå sitt mål.
   Dom kontrollerar och styr samtliga partier.
   Självklart har vi kommunism här och nu.
   Eu är ett första steg till världsregeringen.
   Massinvandringen är ett vapen bland fler för att förstöra nationen Sverige och samtliga nationalstater, de utgör ett hinder för NWO.
   Demokratin är den uslaste styrelseformen av alla.
   Det har tagit mig rätt lång tid att komma fram till detta.
   Jag var engagerad i Junilistan o propagerade för direkt demokrati, detta saboterade Nils Lundgren.
   Svenska folket trodde på honom men han svek.
   Jag har för mig att 14% röstade på honom.
   Junilistan blev ett till förädarparti och försvann.
   Låt oss sluta hoppas på demokratiskiten som alltid slutar i en återvändsgränd.
   En liten positiv sak slutligen, vi har vår krona kvar.
   Dom var helt säkra på att vi skulle rösta in ewron, annars hade vi aldrig fått rösta.
   Vi får väl se hur lång tid det tar för männskor som Jessie att komna underfund med hur allt hänger ihop.
   Massinvandring förstör, det skapar upplopp överallt den förekommer.
   Lägg av med att försöka knåpa ihop komplicerade långsökta förklaringsmodeller på varför det är så!
   Barbara Spectre erkände vilka som låg

   • Barbara Spectre Learner erkänner själv vilka som ligger bakom massinvandringen.
    Hennes knutna näve var det inte meningen att folk i europa skulke se, den sändes bara i interntv.
    Videon finns på youtube.

 • Jag håller helt med Jesper, och om ni läser mina andra artiklar så kan ni se att jag inte har något (eller mycket) emot en Regering som agerar för folkets bästa. Visa mig en sådan regering idag så skall jag gärna stödja den.

  Jag vill gå så långt som att påstå att den styrande klassen medvetet skapar denna låga etiknivå (se artikeln “Hur man förstör ett samhälle”) så att de kan rättfärdiga sina ingrepp mot folket.

  Jag tar också upp detta på min blogg: http://fredofrihet.blogspot.co.uk/ (eller klicka på mitt namn här).

 • På ett vis kan det verka förnuftigt att få bestämma över allt själv, men faktum är att vi lever på en begränsad yta – jorden – och samverkan är nödvändig. Det tror jag många inser. Och att betala skatt är inte helt och hållet tyranniskt, även om pengar många gånger spenderas på tokiga saker. När man anser att man ska få leva helt fritt, fri från skatter och lagar, får vi ett slags vilda western, vilket kan tyckas vara idylliskt, men att gemensamt lösa saker tillsammans kräver att någon bidrar med energi – pengar, material, arbetstid, etc.
  Vad som däremot också skett är att när en stor mängd resurser koncentreras i ett fåtal händer blir fördelningen ofta sned och höga skatter tenderar att koncentrera ännu mer makt. Båda ytterligheterna – ingen skatt och inga lagar eller som idag höga skatter (speciellt för produktiva) och lagar som är så många och komplicerade att det krävs advokater och domare etc. för att tolka lagarnas inbördes relation visar hur fel det kan bli.
  Så vad är problemet?
  Det handlar inte i så hög grad om styreleform, skatter, lagar, polismakt, etc. Att fokusera på detta som problemet döljer fullständigt det verkliga problemet – etiknivån hos mänskligheten idag generellt sett är låg. Att leva innebär att lära sig leva i balans med sin omgivning, i en balans där livet sker i samspel med andra – både med djur, natur och andra människor.
  För att lösa de problem med etiknivån som vi står inför krävs förståelse för vilka mekanismer som styr människors handlande och ett svar på hur vi kan bli och agera förnuftigare som individ levande i ett samverkande samhälle. Svaret ligger i att förstå orsaken till oförnuftigt beteende och handlande – för det är förnuftigt att samverka. Mitt svar är:
  Läs boken “Dianetik – hur tanken påverkar kroppen” av L. Ron Hubbard.
  Den ger fungerande svar, som kan lösa mänsklighetens problem med oförnuftigt beteende och handlande.

  • Kanske somliga tycker det är förmätet, men nu skall jag säga hur det är och hur det står till ned både folk och fä.
   Stulet från utmärkta Fablernas värld.
   Vi har idag en usel maktutövning.
   Den gör människor olyckliga, den får oss att må illa, den är förtryckande, den river ner vår kultur, den masdimporterar onödiga problem, den tar initiativet ur folk, den kontrollerar det som inte behöver kontrolleras.
   Kort sagt, här kan vi inte ha det.
   Kanske är det så att allt detta har skapats för att vi skall reagera och ta tillbaka våra liv.
   Men studerar man historia har många likadana försök gjorts att kontrollera mänskligheten.
   Det har kostat mycket att bli av med dem.
   Människan har en egenhet att följa det minsta motståndets lag, jag följer alla regler och förordningar så blir allt bra, ingen idee att bråka, men det blir inte bra, det blir bara värre och värre.
   Foten måste sättas ner.!
   Den tappade tråden, den som vi skall hitta tillbaka till, hur blir människorna lyckliga igen?
   Det kan inte mätas i pengar, det handlar om något mycket större.
   En sak är säker, demokratin har fullständigt misslyckats.
   Den har varit vår gud alltför länge, nu måste den bort.
   Personligen tror jag på decetralisering små enheter, motsatsen till EUstaterna som inte är något annat än kommunismen.
   En kommunism vars enda syfte alltid har varit att överföra makten på ett fåtal utvalda händer, resten slavar och förbrukningsvara.Sverige och världen är idag riggat för en kollaps, likt ett korthus som byggts högre och högre, det kommer att falla.

 • Tror jag ska köpa den där boken på Amazon.
  Det gäller för den lilla klicken att vinna massornas förtroende, samtidigt som medvetandenivån hålls på en viss nivå. Förr var det Gud som vann massornas förtroende. Idag är det vetenskap. Bägge kan missbrukas på exakt samma sätt, och bli till rigida maktentiteter.

  En liten elit (prästerna) ställde sig mellan folket och Gud, som om det vore de enda kanalerna till Gud. Under de mörkaste tiderna kunde de helt enkelt säga “Gud har befallt” – och begå vilka handlingar som helst. Men idag finns en motsvarande elit, som kan säga “det är vetenskapligt bevisat” utan att det är det – och på samma sätt begå (i stort sett) vilka handlingar som helst. Ingen kan säga emot! Vad det handlar om är ekonomiska intressen som korrumperar vetenskap (och som korrumperade Gud). Jag står inte på någon sida. Jag vill bara peka på vad som händer när massorna inte ifrågasätter auktoritet. Katolska kyrkan gjorde sitt för att bygga upp en stor rädsla för auktoritet i det kollektiva medvetandet. Och när rädsla uppstått tar vi inte längre riktigt ansvar vår våta liv utan låter en auktoritet styra, utan att vi inte ens VET vem denna auktoritet är!
  Jag tror egentligen inte det är regeringar. Det är ekonomiska intressen som korrumperar stora vetenskapliga organ, som t ex FDA, och WHO. Och regeringar måste lyda dessa instanser. Jag tror dock att medvetandenivån stiger hos massorna. Det går inte lika lätt längre.

  “Dagens dumma jävlar” är enligt min mening de som tror blint på auktoritet, oavsett om det är en vetenskaplig eller religiös sådan – jag skulle säga att vetenskapliga materialister är precis samma typ av folk som religiösa fanatiker. Bägge applicerar ett filter på Verkligheten och silar igenom det som stämmer överens med deras världsbild. Bägge är snara till aggression, bägge är så övertygade om att de har rätt, att det är deras plikt att tvinga sin “sanning” på andra.

  Det gäller att kunna släppa dualistiskt tänk! Det handlar inte om att vetenskap är RÄTT, och att religion är FEL. Bägge sidorna har fel! När man kommit såpass långt är man öppen för att upptäcka att såväl vetenskap som “Gud” kan vara något helt annat än det som bestäms av auktoriteter. Det finns nya oerhört intressanta rön inom vetenskap såväl som andlighet, som trängs undan av korrupta intressen och maktlystnad.

  • Bra artikel som får en att tänka till. Håller med Perra J. Jag tror inte heller direkt att det är regeringar, men väl att en hel del där är “ekrar i det onda hjulet”. Visst är det en högre “auktoritet”, som styr över regeringar och samtidigt förblindar allmänheten. Nej religion eller vetenskap handlar det nog inte om, det är en kuliss i sammanhanget. Det är pengar och makt över ekonomiska resurser. Om några äger större delen av världens resurser, finns inte mycket utrymme för t.ex. fattiga att odla/bedriva bete på mark då de inte äger något, vilket hindrar dem chans att leva bra och inte bli en “samhällsbelastning”. Då menar jag resurserna kan vara allt annat än betes/odlings-mark också.

  • Först ett tack till Kent Bengtsson för bra artikel.

   Sedan tack till Perra J för bra och insiktsfulla kommentarer, och för att du har förstått vilka krafter som styr regeringar. Jag insåg själv för ett antal år sedan att det var “experterna”, och därför de som tillsatt dessa “experter” som styr. I förlängningen alltså de som bestämt vilka åsikter och insikter “experterna” ska ha.

   Ang. diskussionen om demokrati på annat ställe i tråden så blir denna enbart en legitmering för detta “expert”-styre om inte den större dynamiken förstås och analyseras av väljarkåren, så den kan leda till en grundläggande politisk diskussion kring hur och av vilka krafter regeringar ska styras.

   Min aha-upplevelse kom för ett halvt årtionde sedan då jag erbjöd mig att skjutsa en tidigare rådgivare till en regering från ett möte till ett annat för att få tillfälle att pumpa honom på vad det berodde på att inte Sverige satsade på fri-energi forskning och då fick klart för mig att “experterna” bestämde vilken verklighet som “kunde vara verklig”. Sådan forskning som “experterna” sa var ovetenskaplig var det inte lagligt för regeringen att satsa på. Så de som bestämmer “experternas” världsbild bestämmer som nuvarande lagstiftning ser ut vad som kan göras politiskt. Jag har fnuttat “experterna” för jag har förstått detta med “expertbluffen“.

   Ska det vara politiskt möjligt att satsa på utveckling enligt konkurrerande vetenskapsparadigm så måste det till att börja med till politiska diskussioner ang. möjliga lagändringar som gör det möjligt för regeringar att lyssna på specialister från fler än ett vetenskapsparadigm. Denna fråga måste diskuteras så vanligt folk förstår vad det gäller. Kan inte det lösas så är allt vad demokrati heter bara kulisser.

   Se gärna även “Ovetenskapsparadigmet” och “Elbilsdesinformation” på “Intelligentsians blockering“.

   • Gammal goding från egna bloggen:

    Vem bestämmer vår verklighet?

    Hur var det,

    Sanning: det dödligaste vapen någonsin upptäckt av mänskligheten. Kapabel att riva ned hela perceptionsmängder, kulturer, och verkligheter. Förbjuden av alla regeringar överallt. Innehav normalt straffbar genom dödsstraff. (Truth: the most deadly weapon ever discovered by humanity. Capable of destroying entire perceptual sets, cultures, and realities. Outlawed by all governments everywhere. Possession is normally punishable by death.)

    En åklagare som får ett fall kontrollerar påstådda fakta mot experterna, och när det finns myndigheter för dessa ämnen/områden så innebär det att en myndighet talar om att fakta är sanna eller falska, och det är vad åklagaren t.ex. grundar en nedlagd utredning på.

    En regering som vill göra något nytt måste … […mer…]

 • Det märks ju tydligt att många inom den s.k. “alternativa världen” tyvärr tappat tron på det demokratiska samhället som vi känner det och blivit rena antidemokrater. Detta sorgliga faktum har tidigare belysts av Börje Peratts intressanta utforskningar. Läs gärna dem!

  • Ja delar av Börje Peratts utforskning har belyst en hel del av det odemokratiska värdena som pådyvlas genom skeptikerna eller VoF bl.a.

     • Jag hade en lång debatt med Peratt, och kom till ungefär samma insikt. Han är inte helt villig att se medvetandets betydelse i vetenskapen, och jag fann att fastän han vill distansera sig från t ex Sturmark, skiljer sig hans grundvärderingar egentligen inte särskilt mycket från hans, utan det är bara ett annat slags materialism. Nu har jag stuckit ut hakan, men jag tar gärna en debatt till nu, om han ser detta. Jag utgår från att vi har högt i tak här.

      • Jag är inte riktigt med på vad du menar. Jag har fått intrycket att Perattt är mycket kunnig och insiktsfull med egen forskning bakom slutsatserna. Hans engagemang mot antidemokrater och antihumanismen tycker jag är lovvärt.

       • Det är han också. Och han har upplevt en hel del (däribland en NDU). Jag har läst hans bok “12 Sinnen”, och kan rekommendera den, så missförstå mig rätt. Vad jag vill säga är det är lätt att föreställa sig att VoF står för allt det onda, och eftersom Börje är så ursinnig på VoF, måste allt han säger vara gott. Men riktigt så är det inte. Jag har själv en icke-dualistisk utgångspunkt, och är som sådan villig att se att i varje “RÄTT vs FEL”-konflikt, kan bägge parterna ha fel, medan sanningen de grälar om kan vara något helt annat, någon annanstans.

        Men ger man sig in i en polemik med VoF, måste man i någon mån sänka sig ner till deras nivå. Det blir politik. Man måste i någon mån bli lika aggressiv som VoF, och ge igen med samma mynt ibland. Och då har man snart tappat bort sanningen.
        Jag tror att man kan se sanningen inom sig själv. Jag vet att jag inte är min kropp, att jag lever vidare efter döden och kan ta en ny kropp. Dock har vi ett rådande materialistiskt vetenskapsparadigm som är blytungt, och oerhört svårt att komma över, även om man faktiskt har upplevt saker som säger något annat.

        Det är så många som utgår från att: “jag är min hjärna”, och vad som än sker försöker de frenetiskt finna bevis som stödjer denna utgångspunkt. Om man läser t ex Eckhart Tolle inser man dock att man inte kan göra ett objekt av sin egen identitet. Men då är man inte längre “vetenskaplig”. Dvs man är inte längre materialistiskt vetenskaplig. Det FINNS vetenskap som kan knyta an till det som Eckhart Tolle säger, men den ligger utanför det rådande paradigmet. Och dit når varken VoF eller Börje.
        Läs Mats Sederholms blogg, som han länkar till! Jag funderar på att kommentera där också.

       • Jessie
        Jag är mycket väl insatt i peratt som person och bakgrunden till hans artiklar.
        Om du studerar hans artiklar noga då ska du se att han saknar ordentliga fakta och täckning för sina resonemang. Vad exakt finner du en källa för hans tal om anti demokrater?
        Låt dig inte luras av retorik och allmänbildning.
        Läs gärna vad jag skrivit om honom och du får kanske en annan bild av saken.
        Ser längst ner i min krönika om person förföljelsen.
        http://www.klarsikt.humancreations.se/post/2013/06/20/Boxen-och-Dromtillstanden.aspx

        • Tack för länken Mats. Det finns alltid två sidor i en konflikt och jag hoppas aat ni båda två kan försonas och mötas i tanken på ett samhälle med Frihet som ledstjärna. Happy Pride!

        • Jo, “alltid två i en konflikt”, lätt att säga förstås. Jag söker inte försoning som något självändamål, jag söker bara lyfta fram sådant som kan belysa det som verkar för och emot en annan och friare värld.
         Att lämna en gammal värld och invanda normer bakom sig gör ont hos många. De uppfattar det som ett hot, som ett mörker och reagerar med rädsla och aggressivitet.
         Perra uttrycker det väl när han tar upp det rådande paradigmet.
         Mats

        • Allt handlar i grunden om identitet. Och det jävliga är att det finns FALSK identitet.
         Vad som dessutom är jävligt, är att identitet – även falsk sådan – har en överlevnadsinstinkt.
         Men, om vi kan släppa det vi tror vi vet, det vi tror vi ÄR, finns en frid som övergår allt förstånd.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *