Kent Bengtsson

Därför är Hells Angels bättre än Staten

KULTURDEBATT. De som kallar sig anarkister gör i den ursprungliga definitionen av ordet ”anarki”, vilken är ”utan härskare eller ledare”. Det är alltså personer som anser attOm man hatar Regeringen…

KULTUROm man hatar Regeringen..... .....då skulle man kunna säga något i den här stilen: Om ett folk i ett land här på Jorden bestämde sig