Lever vi i verkligheten eller en ”drömvärld”?

publicerad 3 november 2014
- Kent Bengtsson

salvador-dali-persistence-of-memory-clocks-meaning

Kent BengtssonNär jag läser vad folk delar, postar och skriver i olika Facebook-grupper eller forum, så är det som slår mig mest hur fast vi tycks sitta i övertygelsen att allt vi ser och hör och omges av är verkligt och sant ,skriver Kent Bengtsson i denna reflektion.

Text: Kent Bengtsson | Bild: Salvador Dali, Persistence of memory…

Om det är en sak vi människor är bra på så är det att hitta på saker. Vi får idéer och vi övertygar andra om värdet av dessa idéer. Idéer kan vara otroligt kraftfulla. De har ändrat historien. De har skapat välstånd och fred och de har fått människor att slakta varandra som djur. De har skapat nya civilisationer och de har fått imperier på fall.

Men en gemensam sak som alla idéer har är att de är ett fenomen av vår inre tankevärld. De är endast något som vi har i huvudet.

Sedan kan dessa idéer manifestera sig i den påtagliga världen i våra handlingar och det vi skapar. Tanken att ”det är bäst om alla kör på samma sida av vägen” är en idé – det faktum att vi gör så är resultatet av denna idé eller överenskommelse. När flera anammar en viss ide och agerar enligt den så har vi en överenskommelse.

På samma sätt kan jag komma upp med en idé på hur jag skulle vilja bygga ett hus. Om ett hus resulterar så är detta hus inte min idé – det är det fysiska resultatet av den. Nu gäspar du kanske käre läsare och säger ”Visst fan, det är ju självklart. Har du inget bättre att säga?”.

Men om jag skulle säga att ”Det finns ingen annan verklig lag än naturlagarna” eller ”Regeringen finns inte i verkligheten, utan bara i våra sinnen.” då blir det ofta annat ljud i skällan.

”Men om jag bryter mot lagen kan jag ju bli tagen av polisen, dömd, bötfälld eller kastad i fängelse, och det är verkligt. Därför måste lagen vara verklig.” Nej, människan som agerar som polis, människan som agerar som åklagare, människan som agerar som domare och alla andra människor involverade (oftast dig inkluderad) agerar alla med samma övertygelse eller överenskommelse när det gäller en viss idé – till exempel, att det är fel att strypa svärmor. Lagen som säger att du inte skall mörda finns bara på papper (vilket är dokumenterandet av en idé) och i våra sinnen.

De flesta är överens om att det är bäst om vi inte tar död på varann, och därför skrevs det ner som en mänsklig överenskommelse/lag. Men denna ”lag” har ingen fysisk påvisbarhet, till skillnad från tyngdlagen eller lagen om Orsak och Effekt. Folk dödar faktiskt varandra hela tiden världen över, så det är ingen Naturlag. Nu tog jag mord som exempel här. Det kunde lika gärna handlat om skatt eller TV licens.

Samma gäller Regeringen. ”Men den är ju verklig” hör jag någon säga. Människorna som agerar i egenskap av olika positioner i Regeringen är verkliga. Deras kläder är verkliga. Byggnaderna de använder är verkliga. Datorerna, häftapparaterna, pennorna, telefonerna, osv. är verkliga – men Regeringen själv är inget annat än en idé vilken har många anhängare. Dessa människor är bara människor som du och jag (kanske bara lite mer hjärntvättade eller oärliga).

Det första man blir blind på är ögonen, sägs det. Det är inte lätt att se något annat än det man tror sig se. Vad man än är inblandad och engagerad i är det som är mest verkligt för ögonblicket. När jag först kom till mitt Regemente när jag gjorde lumpen så tänkte jag ”Dom här människorna är ju inte kloka.” men efter några veckor så stampade jag i ledet som alla andra, och spelade med i deras spel (även om jag kanske var lite mer av en rebell än de flesta).

Nu kan man givetvis säga att ”Verkligheten är vad vi är överens om, eller betraktar som verkligt” och det är väl i och för sig sant. Vad jag menar när jag säger ”verkligt” här är ”En fysisk realitet”.

Men låt oss titta på hur vi som människor arrangerar våra liv och använder fiktioner (idéer, övertygelser, tro, överenskommelser, etc.) i vårt dagliga liv och samverkan med varandra.

Varför inte börja med ditt namn. Är du ditt namn? Om en polisman håller upp papper med ditt namn på och frågar ”Är det här du?” vad svarar du då?

Namnet är en fiktion som hittades på så att vi i vårt språk (också en fiktion) kunde särskilja på varann. Det är en symbol eller etikett vi bär omkring. Men vi är inte etiketten vare sig i form av en ljudkombination eller en bokstavskombination. Vi är den vi är. Vi är som en Joker i en kortlek – vi kan spela vilken roll som helst i livets spel – begränsade endast av våra egna tankar och överväganden (och kanske vissa fysiska attribut).

Om vi var telepatiska, så skulle vi inte behöva gå via denna otympliga konstruktion – språk och namn. Om vi behärskade telepati helt och fullt, så skulle jag kunna förmedla alla sinnesupplevelser och känslor jag ville till mottagaren. Jag skulle inte behöva säga en persons namn för att göra klart vem jag menar. Jag skulle kunna förmedla hur personen ser ut, luktar, rör sig, tänker, skrattar, och agerar. Mottagaren av min kommunikation skulle ha en mycket mer exakt bild av vem jag menar än om jag bara sade ett namn.

Just nu, så ser så gott som alla människor, det nuvarande samhället som något stort, något etablerat, något orubbligt, något mycket verkligt och påtagligt. Men är det verkligen så?

Se på alla forna imperier, kungariken, religioner, handelsimperier, regeringsformer, etc. De upphörde alla att existera en vacker dag (kanske med undantag av en liten minoritet som fortfarande bär på en tro eller övertygelse). Den dagen var den dag då knappt någon längre trodde på saken i fråga, och den hade förlorat all praktisk vikt.

Ingen eller ytterst få tror längre på de gamla asa-gudarna eller att de kommer till Valhalla när de dör. Men för inte så länge sedan var detta mycket verkligt och sant för de flesta Nordbor.

Lika lite betyder det Persiska Imperiet idag, eller Ming-dynastin. Folk slutade tro på dem för länge sedan. Romarnas handelsrike finns inte längre (vissa hävdar att det omformade sig till en religion, och fortsatte att utöva sin makt genom Katolska Kyrkan, och detta är i så fall ett nyare ”rike” i en annan form). Det förföll sakta inifrån (de som tidigare trodde på denna idé och överenskommelse, slutade göra så) och kunde inte finna tillräckligt många ”troende” för att hålla ihop det hela.

Samhällets förfall

Vi har idag ett samhälle i förfall. Det närmar sig sakta men säkert en punkt då tillräckligt många kommer att vilja bli av med det, eller i alla fall drastiskt reformera det. Här är några punkter som jag anser kommer att leda till detta:

 1. Överbeskattning av folket och slöseri med allmänna medel, eller användandet av folkets pengar till krig som folket inte har något intresse i eller vill vara del av.
 2. Stjälandet av folkets gemensamma egendom genom att Staten säljer kraftverk, mark, mineral tillgångar, etc. till privata eller utländska företag. Man kan inte ge bort vad man inte äger. Staten är menad att vara en förvaltare inte en ägare av våra resurser.
 3. Våra offentliganställda som vi anlitat för att ta hand om vissa funktioner i vårt samhälle, börjar bete sig som om de vore våra chefer eller slav-ägare. Socialarbetare stjäl barn från familjer och adopterar bort dem. Tjänstemän agerar som om deras ord och vilja är all lag som vi har idag. De bestämmer vad för reningsverk du måste ha till ditt avlopp eller hur ofta sotaren skall komma och feja skorstenen. Vi behandlas som imbecilla barn utan rättigheter, ansvar eller sunt förnuft.
 4. Stat och politiker tycks arbeta för andra intressen än folkets. De tillåter massinvandring utan att det finns ett behov i form av arbetstillfällen eller bostäder till alla. De lämnar över landet till en odemokratisk ”Regeringarnas Regering” – EU som ligger bortom vår kontroll och som inte ens lyckats få en godkänd revision av sina finanser på, jag vet inte hur många, år. De skickar våra soldater till att ta del i krig som inte har något med vårt land att göra. De har avskaffat Sveriges neutralitet och allierat sig med USA och NATO.
 5. Vi går snabbt mot ett samhälle där få människor behövs längre, för maskiner kan göra vad vi gör bättre. Vi har redan självkörande bilar som testats i tusentals mil i USA. De tröttnar inte, de blir inte distraherade och de har mindre olyckor. Det är bara en tidsfråga till så gott som all yrkestrafik kommer att skötas av lastbilar och bussar som kör sig själva. Fabriker befolkas av robotar och underhålls personal. Nanoteknologi och 3D-skrivare kommer att tillhandahålla många nödvändigheter och prylar på närnivå. Jordbruken tas över av stora bolag som idkar massdrift och slår ut mindre gårdar. De rika behöver oss inte längre som arbetskraft. Få saker upprör folk så mycket som när de inte behövs längre – speciellt om de inte kan tjäna ett uppehälle längre.
 6. När rättssäkerheten och principen att alla har lika värde och rättigheter och är lika inför ”lagen”, inte längre verkar tillämpas i praktiken, då blir myndigheter, polis och rättsväsendet instrument för förtryck, snarare än en garanti till rättvisa.
 7. När pengasystemet är designat så att skulder, räntor och omsättning måste växa hela tiden för att hjulen skall fortsätta gå runt, och när vissa som tillskansat sig kontroll och ekonomisk makt tjänar obscena belopp medan de flesta är fattigare idag än de var för tio eller tjugo år sedan, så inträder en obalans som kan stjälpa hela samhället. Vårt pengasystem idag, där ”pengar” skapas genom lån, vilka måste betalas med räntor som det inte finns pengar till (då pengarna till räntan inte skapades) så måste mer och mer lånas hela tiden. Matematiskt betyder det att vårt pengasystem är utformat att brista en vacker dag. Den dagen är nog inte långt borta.
 8. När Staten börjar agera som om den vore Gud och stiftar lagar som går emot folks intresse och kultur, så kommer missnöje och olydnad att följa. Lagar lär vara på gång där man inte får föröka plantor med delning eller egna frön längre, utan måste köpa storföretagens frön och plantor. I Spanien beskattar staten solljus för elproduktion – Spanska staten måste tro att den äger Solen. På många håll i USA är det förbjudet för villaägare att odla egna grönsaker på tomten eller ta vara på regnvatten från stuprören (Staten måste äga regnet). Dessa saker kommer mer och mer. Man kan fråga sig hur länge det skall fortsätta innan folk börjar lyncha politiker och tjänstemän.
 9. Här i England där jag bor, och i USA och Canada med flera ställen, så liknar polisen mer och mer militärer, och beter sig mer som en ockupationsstyrka än som de allmänhetens tjänare de var menade att vara, deras roll verkar mer och mer vara att driva in böter och haffa dem som inte följer alla nya idiotiska ”lagar” och ”förordningar”, snarare än att bibehålla fred i samhället, eller vara en väktare som håller reda på dem som möjligen kan orsaka skada för sina medmänniskor.
 10. När ”brott” mot Statens ”dekret” prioriteras över stöld, inbrott, misshandel, förskingring, etc. gentemot vanligt folk, så förlorar folket respekten för politiker, tjänstemän och polis och ser dem som översittare och parasiter, snarare än välgörare.

Jag skulle kunna fortsätta, men jag tror ni kan se vad jag menar.

När en idé som ett samhälle inte längre gagnar majoriteten av dess anhängare, så kommer den snart att överges. Tvinga den på folk och det kommer att sluta mycket olustigt.

SLUTSATS

Vad jag vill få folk att inse, är att allt som vi har i form av organisation av samhället, inte är annat än idéer. De har ingen fysisk närvaro. De finns bara i våra huvuden och som nedteckningar på papper eller i datorer. Därför finns de inte utan oss och vårt samtycke.

Du och jag skapades av Naturen eller någon annan skapande kraft, vilken vi inte fullt känner eller förstår. Vi är vår Skapares Skapelse. Lagar, Regeringar, Landsting, Kommuner, Domstolar, Polis, Militär, EU, FN, IMF, etc. är alla våra skapelser (skapade av människor). Skaparen är alltid överordnad skapelsen. Därför kan rent logiskt sett inga mänskliga påfund vara bindande på en människa utan hennes medgivande. Se andra artiklar jag skrivit här i Newsvoice, om du inte förstår vad jag menar här.

Till exempel: ”Skillnaden mellan Dig och Dig Själv”

Frihet börjar liksom allt annat med en idé. Idén att du är din egen herre och att ingen annan är så. Nu kan du agera enligt den idén och börja ta kontroll över ditt liv och försöka hitta andra likasinnade och få en ”frihetsboll” i rullning, eller så kan du välja att förbli en frivillig slav, till folk som varken förtjänar eller har rätt till vår underkastelse. Vi har alla olika omständigheter.

Men om ingen kastar av sig sina kedjor, så kommer det inte att bli bättre. Och om du en dag finner dig själv helt maktlös och kontrollerad som en maskin, kom ihåg att en gång i tiden hade du valet att inte låta det gå dithän.

Jag hoppas att du kommer med oss, och börjar lära dig hur du kan kapa de bojor du och dina föräldrar satte på dina ben. Det börjar med att se skillnaden på verklighet och tankar och att inse VAD och VEM du är.

Text: Kent Bengtsson

 


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jätteintressant och pricksäker artikel.
  Punkt nr 7 i listan är ju lite av en cliffhanger.

  Som jag förstått det, lånar inte banken ut pengar utan sina egna påhittade skulder.
  Pengar på konton är inte kronor utan bankens skuld till kontoägaren.
  Det sjuka och som är svårt att greppa till en början är att ett sk.bolån är både bankens skuld till låntagaren ( de pengar som låntagaren köper huset för) och samtidgt låntagarens skuld till banken(fordran som sätts på bankens tillgångssida). Dvs ett +- noll spel.
  Men eftersom pengar för räntan inte skapas vid själva “lånetillfälle” kommer vår realekonomi att krympa och vi kommer får brist på pengar att betala räntan.
  Samtidigt gör våra affärsbanker det bästa året någonsin med 100 miljard i vinst.

  Snefördelade resurser, ja.
  Snefördelad makt på skapande av pengar, ja.

 • Håller med dig om att vi borde sluta rösta vart 4e år för att inte nära ett ruttet system.
  Mer effektivt är att rösta varje dag genom medvetna/taktiska val. Vi väljer bort det vi inte gillar när det gäller konsumtionsvaror, livsmedel och big brother-samhällets avvarter av olika slag. Vi hämtar inte heller detaljpreciserade råd från socialstyrelsen, forskare eller politiker om hur vi ska leva våra liv.

  Det mesta i dagens moderna samhälle utgörs av non-sense i såväl bildlig som bokstavlig mening. Utvecklingen av artificiella och plastiga produkter sker i samma takt som naturen körs i botten. Vetenskapen skapar teorier om världen som bygger på vad andra har satt på pränt.

  Ett äkta liv kan dock bara levas i nuet genom våra upplevelser i naturen och med äkta människor som inte sålt sin själ till systemet.

  Love for life: en hemsida som avslöjar systemets drömvärld:
  http://loveforlife.com.au/content/07/07/03/free-man-freedom-statutes-rules-law-private-corporations-fiction-sovereignty-admira

 • Zion vises protokoll är inget som jag vill att det diskuteras här av olika skäl. NewsVoice är inte en kanal där prozionism eller antizionism diskuteras. Därav har kommentarer tagits bort./ red

 • En artikel som sätter tummen i ögat på “civilisationen” som fenomen.
  Den uppmanar till ÅTGÄRD, inte bara prat på en websida.
  Jag försöker nu få till stånd en diskussionsgrupp med inriktning på att finna en ny väg, ett nytt samhällsskick där krig är omöjligt, där empatin är grunden och där människan för en gångs skull kan utvecklas utan hinder inom såväl det konstnärliga som det vi normalt kallar det andliga dvs, vår relation till Alltet och varandra. Så att vi äntligen når balans i vår utveckling.
  Förhoppningen är att även dra in studenter från Statsvetenskapen och att det leder till en artikelserie i någon tidning.
  Om ingen gör nåt, händer det som ligger i förlängningen på dagens händelsekedjor och det kanske inte blir så lätt eller roligt…
  Ett medium sade till mig 1971 att jag skulle vara med och ändra på utvecklingen på Jorden. Nå, låt oss sätta igång!
  Om det finns någon på denna site som vill delta, skriv till mig.
  zacharias.brandt@gmail.com

 • Jättebra artikel! Kent sammanfattar på ett mycket bra sätt vad många TÄNKER. Världen är en bluffvärld som blåsts upp av en massa kejsare utan kläder med hittepåverksamheter som vi ska underställa oss. Om vi skulle råka ställa några frågor blir vi stämplade som “extremister”.

  Vi kan ställa om från dagens destruktiva samhälle genom att fjärma oss från Deras sjuka samhällssystem. Ledarna manifesterar sina sinnen i världen som blir allt mörkare och genocidal. Tankar har sprängkraft. Kanske borde vi ägna mer tid åt meditation för att manifestera en bättre och ljusare värld?

  Vet inte hur lång tid vi har på oss att agera innan De har kapslat in oss helt i elektroniska/kemiska fängelser genom “internet of things”, nanochipade livs- och läkemedel samt vacciner.

  • Precis! ..kunde inte sagt det bättre själv.
   Att vara fritänkare är inte populärt bland ‘maktens herrar’.
   Meditation anses så ‘farligt’ att dem som utövar t ex Falun Gong måste kväsas!
   Jag har upplevt själv att ett församlingshem (i UK på 90-talet) förvägrades en yoga/meditations -grupp.
   Att meditera mera vore ett stort steg i rätt riktning. Det kan tyckas naivt drömskt -att inte leva i verkligheten- av vissa men stark än den som är ‘i nivå med sitt högre jag’.
   Det minsta lilla gott var och en gör -i tanke, ord och handling- sprider Ljuset i världen.

 • En mycket bra artikel med skarp syn på verkliga problem.Det stora problemet är att de flesta människor är inte medvetna,de ligger i dvala,drömmer och är upptagna mellan sina öron och därför de kan inte se vad som händer runt om de.Den största boven är att de är förda bakom ljuset av stormedia, TV, radio och Internet.Eftersom de saknar medvetenhet då är mycket lättare att följa gruppen utan att BEHÖVA TÄNKA, om den är rätt eller fel riktning spelar ingen roll.Jag håller med att vi går mot mänsklighetens undergång rätt snart eftersom makteliten den dolda gruppen som styr hela världen redan har försäkrat sig med militariserade poliser och skrupellösa/korrupta politiker och den endaste utväg är revolution.Det är inte förgäves de vill avskaffa vapenrätten i USA.De är medvetna att det kommer bli beväpnade motstånd men i andra delar av världen blir massaker och fängslande av civila motstånds folk och förlsavande av resten. Det är mycket synd att världens folk har inte vaknat i tid och sätt de riktiga giriga dolda makteliten för nu är det för sent.DÄR PENGARNA FINNS DÄR FINNS MAKTEN !!!!!!! Tänk vilka som har pengarna.

  • Det är precis det man fått folk att tro under lång tid. Att pengar ger makt. Men kunskap och insikt sitter inte i hur många siffror (egentligen andras skulder) som man fiktivt lyckats samla ihop.

   Så illusionen är att storhet hänger ihop med antalet nollor på sista raden. Det verkar ju med tydlighet vara så att det finns andra saker som egentligan har större betydelse, och att det vi kallar pengar inte är ett dugg produktivt. Snarare tvärtom eftersom det motverkar samarbete.
   Begreppet pengar, konkurrens, patent och ensamrätt är ju per definition saker som delar in människor i konkurrerande faktioner.

   Och att patent i sig hindrar bra saker att bli bättre eftersom man inte kan använda det bästa för att förbättra eftersom det finns rättsligt skydd på dessa saker. Det som händer är att man tar det näst bästa, utvecklar detta och tar patent på detta. Och nästa led gör likadant. Det kallas inte evolution utan involution.

 • Han glömde den störste IDÉEN som styr hela detta vansinniga samhället: PENGAR. Pengar, egendom och byteshandel är den största illusionen som vi har blivit lurade till att tro. Det är idéen om pengasystemet i sig själv som skapar dom största konflikterna i denna värld.

  Det är inte givit att vi måste byta med varandra. Det är inte givit att vi måste ‘äga’ non ting. Och det är således inte givit att vi behöver pengar.

  Det är pengar som kontrollerar hela samhället och som skapar nästan all konflikt. Om vi borde fri oss från non ting, så är det pengar.

  Och det är inte så svårt då en gåvoekonomi, var vi ger och mottager fritt, har funnits i ALL TID. Helt i från människor kom till planeten. En gåvoekonomi är slik naturen fungerar. Alla tar från ‘gåvopoolen’ och ger til ‘gåvopoolen’ det man behöver. Utan byteshandel.

  Luften är gratis, och i princip är allt annat i naturen gratis. Det är bara att hjälpa sig själva till det man BEHÖVER. Som Gandhi sa: Det är mera en nog till allas behov, men inte til allas girighet.

  Pengar och egendom gör folk giriga och skapar konkurrens och konflikt.

  Vi kan själva utrota idéen om pengar och egendom, och i stället skapa en ressursbaserad ekonomi med fri delning av resurser och med förvaltarskap i stället för egendom.

  Detta är en annan idé som vill vara svår att korrumpera då det inte finns not att byta eller äga.

  I dag är mantrat att jobba och tjäna pengar för att försörja sig själv och sin familj. Och i den sammanhang konkurrera om jobber.

  I morgondagens värld vill mantrat vara att ‘SKAPA DEN BÄSTA MÖJLIGA VÄRLD FÖR ALLA, INKLUDERAD MIG SJÄLV’.

  I dag begränsas utvecklingen hela tiden av patenter och konkurrens.

  I morgondagens värld vill alla idéer som gynnar mänskligheten delas fritt och alla som vill kan jobba vidare med dom, utveckla dom och låta dom göra det bästa för alla.

  Idéer i dag blir snabbt skyddade och används för att gynna dom stora bolagens konkurrenskraft.

  Idéer i morgon vil gynna ALLA.

  http://www.theresourcebasedeconomy.com

  • Harald Sandö!
   Kent Bengtssons artikel är mycket tänkvärd. Tyvärr stupar tanken ändå till slut med en föreställning om att vi skulle kunna slå oss fria – att vi inte behöver ett samhälle med överenskommelser.
   Frihetsillusionen blir särskilt tydlig när Harald tycker att vi ska avskaffa pengar som bytesmedel. Är inte “gåvoekonomin” en samhällsidé också? Jo, givetvis, och den skulle snabbt behöva utvecklas till en drakonisk (kvasi)religiös diktatur. En värld som bygger på absolut altruism är så långt från naturlig som man överhuvudtaget kan komma. INGET i naturen uppvisar något som ens liknar något sådant.
   Kanske tänker Harald S på ekonomin inom primitiva jägarkulturer? Ja, i mycket små samhällen kan man klara byten och samverkan utan pengar, men skrapa lite på ytan och du kommer att hitta hierarkier, “strukturer” och överenskommelser i mängd. Inte heller är primitiva kulturer särskilt fredliga. Mycket gles befolkning och en rik natur ger i bästa fall få anledningar till konflikt. Vår värld är överbefolkad och den samlade mänskligheten har redan övertrasserat Jordens hållbara bärförmåga. En global fredlig kommunistisk rättighets-teokrati är en totalt verklighetsfrämmande utopi.
   Vi måste trassla oss fram med nya överenskommelser – gärna bättre överenskommelser, men vi kommer att behöva samhällen med ordnade lagar, högst troligt är nationer, äganderätt, kreativitet, konkurrens och någon form av valuta oumbärliga komponenter i alla realistiska samhällsmodeller.

   • Jag tror inte att jag sagt ovan att man kan ha ett samhälle utan överenskommelser. Jag säger att vad vi har idag som lag och regering är inte något vi behöver vara överens med. Om du gick runt och frågade folk i landet om de anser att allt är perfekt som det är, så tror jag du skulle se detta.

    Jag säger inte att jag har ett enkelt svar på vad vi borde ha istället. Många förespråkar personligt självstyre. Detta är OK för dem som är kapabla att göra detta samtidigt som de lever i harmoni med andra självstyrande och dem som inte kan styra sig själva.

    Men vi har idag en stor majoritet av folket som inte ens vet att de inte vet. Och de vet inte hur systemet i grunden fungerar och att saker och ting inte är som de verkar vara.

    Om Polisen, Regeringen, Kommuner och Landsting – ja hela den offentliga apparaten som styr och ställer, men inte de delar som faktiskt producerar önskvärda och nyttiga produkter, som vård av sjuka eller vägunderhåll, gick i trejk eller försvann över natten, så skulle livet gå vidare utan större problem. Bönder skulle odla och sälja. Hantverkare skulle bygga och underhålla. Affärsmän skulle köpa in och sälja vidare. Bilar skulle rulla och tåg skulle gå.
    Om ingen “Offentlig Maffia” tvingar till sig merparten av vad vi producerar, så skulle vi ha råd att med välgörenhet ta hand om sjuka, äldre och vi kunde spara till vår egen pension.
    Om polilsen inte var där så skulle folk inte bara börja mörda varann eller köra ihjäl varann. Folk skulle ta lagen i egna händer och om du hade våldtagit ett barn, mördat, stulit eller bedragit, så är det troligt att du skulle lida ett värre straff än under det nuvarande systemet. Men till skillnad från idag där de flesta som döms straffas för att bryta Statens regler – fastän ingen komm till någon skada, så skulle mycket färre straffas eller behöva låsas in.

 • Vi tar in världen via våra sinnesintryck, så på det sättet kan vi säga att allt omkring oss finns “inuti huvudet”. Hjärnan sorterar intrycken och skapar en bild och upplevelse av omvärlden. Vi tar in mer än vi är medvetna om, det är hjärnans filtrering som styr vad vi lägger märke till och ser / upplever / hör / känner / smakar i vår omvärld. Om dessa filter förändras så förändras vår upplevelse av världen. Vi kan även diskutera om något verkligen finns där ute, utanför oss själva. Att dessa filter inte enbart filtrerar verkligheten utan även skapar världen vi upplever och som vi sedan delar genom det kollektivt undermedvetna. Detta är ju ett ämne inom den kvantfysiska forskningen om vårt medvetande och sinnet.

  De mätinstrument som vi använder, de har vi själva skapat utifrån en intention och en riktning vad deras syfte är och genom detta påverkar vi också deras resultat. De gör som vi har sagt till dem att göra och därför är processen från designen av forskningen till resultatet och tolkningen av resultatet en subjektiv process. Av detta följer att objektiviteten är en illusion, allt är subjektivt och allt är en tro på sannolikheter där absolut sanning inte existerar, idén om en “temporär sanning” tillhör grundkursen i vetenskapsteori. Vi tar något för sant tills det kommer något sen som säger att det inte var sant, detta har visats många gånger i den vetenskapliga historien. Och då är frågan – var det då sant från början, eller var det en tro på vad som var sant? Jag säger, att i grund och botten finns bara tro och det är allt vi har – vilket inte är något negativt eller fel, utan istället något vackert som innebär en ödmjukhet inför livet och universums stora mysterium.

 • En liten övning: ta en flaska t.ex. och ställ den på bordet och sätt dig sedan och titta på den i två timmar. Din uppgift är sedan att inte tänka på någonting utan endast se flaskan.
  Sinnet skall vara helt rent och endast flaskan skall du SE – inget mer. Grejar du två timmar så grattis. Men du har lärt dig långt mer om sinnet än vad författare kan skriva.

 • Rupert Spira jämför medvetandet med tv rutan. TITTA PÅ TV RUTAN! Ser du den? Knappast du är inte ens medveten om att den finns, för att du fokuserar på filmen, på det som utspelar sig i Tv rutan, men själva tv rutan lägger du inte märke till för att du är så upptagen av skeenden och drama.

  Nästa fråga blir; är det som händer i filmen, alla dessa dramer, är det ett problem för TV rutan? Knappast! Men det kan bli ett stort problem för människor i själva drama.

  Tv Rutan symboliserar det rena Medvetande, den rena energin. Filmen som utspelar sig i själva rutan är en illusion. Att vi i denna film hittar på massa lagar, förordningar, myndigheter, begränsningar, måsten, vad som är OK och vad som inte är det är för att vi är så mycket upptagna av själva drama. Vi har helt enkelt inte lagt märke till att det finns en ruta. ☺

  Denna video finns på min blogg. http://ivansbj.blogspot.se/2014/11/rupert-spira-varfor-ar-jag-fortfarande.html

  Tack för en utmärkt artikel.

 • Tack för suveränt inlägg!
  Det där är i sanning en fascinerande fråga som snabbt kommer att bli allt viktigare, kanske direkt avgörande.

  Vi har två huvudfåror: Universum är Superior, och vi är bara små korn av “medvetande” utkastade i det.
  Eller: Medvetande är Superior, och Universum är en produkt av medvetande – precis som en dröm är.

  Ju mer man betraktar detta, ju mer absurd blir den första teorin.

  Peter Francis Dziuban har skrivit en helt otrolig bok om detta: Consciousness is All.

 • När man läser Kents text kommer man osökt att tänka på Natural Law, med rötter i antiken och att det bara finns en regel, att inte skada andra direkt eller indirekt. Och att den som är ansvarig för detta är individen själv, ingen annan. Ingen stat och ingen regering kan hållas ansvarig för vad du gör. Detta är bevisat så många gånger att det börjar bli lite löjeväckande.
  https://docs.google.com/file/d/0B7trTVRKsVsSQ0NCWXlMSW5nS2c/edit

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *