Vad vet forskare egentligen om människoapan?

publicerad 3 oktober 2013
- Kent Bengtsson
Apmänniska - Foto: T. Sassersson, NewsVoice

DEBATT. Vi lärde oss alla i skolan att människan kommer från aporna, enligt Darwins utvecklingslära. Det verkar logiskt med tanke på att aporna är de djur som mest liknar oss och med vilka vi delar det största antalet gener, men är det verkligen sant, frågar sig Kent Bengtsson i denna filosofiska artikel.

Text: Kent Bengtsson | Bild: Apmänniska – Foto: NewsVoice

Enligt vad vi fick lära så väntar vi bara på att någon skall hitta den felande länken som visar en varelse som överbygger gapet mellan människan och aporna.

Men vår kunskap om livet ökar hela tiden med framsteg inom genforskningen och annat, och allteftersom vi lär mer, så börjar det knaka i fogarna på denna teori. Olika genforskare har kommit fram till samma slutsats – människan är bara cirka 250 000 år gammal, inte millioner år som tidigare antagits.

Begrunda de följande punkter:

ArcanumSkolan 2024
 • Aporna har mer hår på ryggen än på magen – människan är tvärt om.
 • Aporna är fem gånger starkare än oss per muskelmassa. Om vi vore en vidareutveckling av dem, hur kommer det sig då att vi är fysiskt undermåliga?
 • Vi har ett svalg och mun som gör att vi kan manipulera de ljud som stämbanden skapar, på ett mycket mer avancerat sätt – vilket ger oss ett talat språk. Ingen apa kan tala som oss. Inte ens Neandertalare kunde prata som oss.
 • Vår hud är tunn och klen och vi behöver kläder för att skydda oss mot elementen.

Jag skriver detta för att förhoppningsvis väcka tillräckligt intresse för att få dig att se filmen nedan. Den är en inspelning av ett föredrag som hålls av en man som heter Lloyd Pye, och som ägnat en stor del av sitt liv till att undersöka dessa saker. Det han har att berätta kommer att öppna dina ögon till en ny verklighet och syn på människan (såvida du inte redan kommit i kontakt med dessa tankar och rön).

Här är hans föredrag. Se på det här i ljuset av vad vi matas med från officiellt håll (media, press, vetenskap, läkarvetenskapen, politiker, etc).

Enligt dessa officiella organ:

 • Har vi inget botemedel för cancer, Aids och andra sjukdomar.
 • Vaccin håller oss friskare.
 • Vi ”måste” lyda under system som hittats på av andra människor.
 • Det finns inga bra alternativ till fossila bränslen som energikälla.
 • Vi är inget annat än en kemisk reaktion som startade av en slump en gång i tidens begynnelse .
 • Vi har ingen andlig del (sådana idéer är bara fantasier och hjärnspöken).
 • Det finns inga bevis på att Jorden besökts av varelser från andra planeter.
 • Om du äter kolesterol, så får du kolesterol problem.
 • 6-8 skivor bröd om dagen är bra för dig” etc.

Personligen anser jag att vi har bättre chanser att hitta rätt här i livet om vi ifrågasätter allt vi föds från officiellt håll, och tittar på alla synvinklar och information från alla källor som verkar vettiga och kommer till egna slutsatser, istället för att blint lita på vad vi lärs i skolan och matas med genom media eller offentliga utlåtanden.

Vi kan givetvis inte alla lära allt från noll, men om ett fält inte producerar resultat i sin nuvarande form, så kan man misstänka att vi inte får veta hela sanningen och att det finns andra intressen i spel än allas vår välfärd.

Om man blir påkörd av en bil, så är läkarna bra på att lappa ihop ens kropp, och om det inte var alltför traumatiskt, så kan man återgå till ett normalt liv igen. Men om någon skulle drabbas av en allvarlig depression eller psykos och som ett resultat hamnar på ett mentalsjukhus, så är risken stor att de får bestående men av elchocker eller andra destruktiva behandlingsmetoder. I det senare fallet, så är det antingen så att de som låtsas veta allt inte vet allt, eller så arbetar de på en annan agenda än vår välfärd.

Text: Kent Bengtsson

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • Jag har alltid haft en liten naiv tilltro till vetenskapen. Att den på något underligt sätt skulle befriad från sådana tråkiga drag som solkar ned all annan mänsklig verksamhet. Men så är det ju inte. Även vetenskapen är korrumperad men den är det på en mer avancerad nivå.

  Modern forskning kräver ofta en dyr teknisk apparatur och mycket annat som kostar en hel del. Detta styrs genom forskningsanslag. Forskning som gynnar “status quo” får anslag och den forskning som inte gör det blir motarbetad. Forskare som gynnar “status quo” får en karriär medan forskare inte gör det blir motarbetade och förlöjligade.

  Jag har på senare tid fått en lite mer ödmjuk inställning till absoluta sanningar, eftersom jag insett att mycket av de jag blivit lärd helt enkelt inte är sant.

 • Vad jag vet om vad forskare och myndigheter egentligen vet om verkligheten
  är att:
  De vet att den yttersta makten ligger i att kunna diktera för folket:

  * Vad vi ÄR
  * Vad som är Verklighet

  Det är möjligt att våra kroppar kan ha utvecklats från apornas. Men vi ÄR inte våra kroppar och således inte heller apor – och aporna är inte heller sina kroppar.

  Vad vi ÄR, är vår nuvarande medvetandenivå. Denna nivå kan höjas, och den kan sänkas. Den är skild från kroppen, ett energifält.

 • Metahistoria är en väg bortom det mottagna manuset av historia och kultur, mot en värld fri från slaveri till historiska lögner och ogranskade övertygelser. Mänskligheten är en art som hotas av sina övertygelser, och mest av allt, dess religiösa illusion av överlägsenhet.

  Att gå bortom historien är inte bara en mänsklig rättighet, för vägen framåt är inte enbart vår, men är en väg för alla varelser. Nära i linje med djup ekologi, och på djupare nivå, utvecklar detta sätt en öppen väg till andligheten som kan spegla det medfödda förstånd hos mänskligheten.
  Den utforskar frågan om vad som är sann syn på Universum, ett sätt att leva intimt med jorden och med den icke-mänskliga världen. Mot detta inbjuder det en framtida myt, en berättelse för att vägleda dess arter och rikta en person i inriktning till Gaia, den levande planeten ….

  Länk: http://www.metahistory.org/index.php

 • Jag är benägen att hålla med David Eskilsson i det han skriver (jag var ju själv en biolog på 90-talet). Jag tror det mest korrekta är att säga att människan alltid varit människa så till vida att när vi var betydligt mindre utvecklade var vi även då människor, bara mindre utvecklade än idag.

  Det finns en intressant teori om att människan i ett tidigare utvecklingsskede var en slags vatten-apa-människa. Apa i bemärkelsen att vi var små och ludna, men vi kom alltså inte från aporna. Det finns en nyans som man måste inse här. Vi såg ut som apor, men vi var aldrig en ANNAN apa innan vi blev människor. Vi har alltid varit människor artmässigt.

  Man kan dra den här tesen till sin spets. När vi var maskar (om vi nu var det) var vi helt enkelt människomaskar. If you catch my drift.

 • Vi kommer inte från aporna. Vi ÄR apor som kommer från apliknande förfäder. Man kan inte jämföra dagens människa med dagens apor och tror att man jämför med någon sorts föregångare. Dagens schimpanser, gorillor och orangutanger är evolutionärt minst lika uppdaterade som vi är. Men utifrån sina levnadsmiljöer. Det faktum att det finns stor skillnad mellan människor och de andra människoaporna berättar bara att vi evolverat utifrån olika förutsättningar. Visst är vi svagare än såväl gorillor som schimpanser, men vi är också betydligt bättre löpare, vilket gjort oss till bättre jägare och gjort att vi inte är lika utlämnade till vegetabilier som de andra människoaporna är.

  Att göra listor på skillnader visar bara på att man inte förstått hur evolutionen fungerar, evolutionen skapar just skillnader. Skillnader är det som vi ska förvänta oss

 • “Shimmeringblade says:
  3 oktober, 2013 at 10:03
  Tänk om den där videon kunde berikas med svensk text också!

  Svar: Du klickar på 4 knappen från höger nere i högra hörnet och väljer automatisk textning på engelska, sen väljer du översätt till svenska 🙂 Kanske kan det vara till hjälp även om det aldrig blir riktig bra.

 • Vi är nog rätt många numera som upplevt utanförkroppen händelser och är helt medvetna om att man är en andlig dimmension och att kroppen endast är ett transportmedel fylld med sensationer. För buddister är detta inget märkvärdigt och kallas bodi.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *