Om man hatar Regeringen…

publicerad 10 september 2014
- Kent Bengtsson

Om man hatar Regeringen…..

…..då skulle man kunna säga något i den här stilen:

Om ett folk i ett land här på Jorden bestämde sig för att utse vissa bland dem som representanter för det folket – som folkvalda och förtroendevalda med uppgiften att tala i det folkets intresse i den familj av Nationer vi har på Jorden, skulle de då inte förväntas att agera och tala i folkets intresse?

Text: Kent Bengtsson

Om de som valts att agera för folkets bästa och föra det folkets talan på den internationella arenan, istället för att göra så, förrådde sitt folk och istället började agera för en liten elit med pengar och lönnmördare, skulle de då inte begå högförräderi?

Om en man eller kvinna tar ett jobb i den offentliga sektorn som en allmänhetens tjänare, och sedan missbrukar sin position till att svindla, bedra, förråda, utpressa, stjäla från, hota, förgifta, fängsla och döda, dem som givit dem denna position av förtroende och ansvar för landet i stort, skulle denna man eller kvinna förtjäna en bra lön, förmåner, respekt och en bra pension?

(Jag frågar bara OM här. Jag säger inte att det är så, även om det från vissa synvinklar kan se ut på det viset.)

När ett folk går till valurnorna med sin röstsedel, går de då för att utse en tyrann eller maffiaboss som de sedan förväntar sig skall hota dem med våld eller frihetsberövande om de inte betalar denna individs och hans eller hennes hejdukars krav på att ge upp merparten av vad de producerar i sitt dagliga förvärv till dem att slösa bort som de behagar – eller än värre, för att använda emot själva folket som hjälpte dem till denna maktposition i form av förbud, spionage och tvång?

Eller går de i förhoppningen att denna individ och hans eller hennes medarbetare skall agera på ett sätt som gynnar folket och som är i enlighet med det folkets värderingar, kultur och traditioner?

Förväntar de sig att dessa förtroendevalda skall sälja nationens gemensamma tillgångar till privata eller utländska intressen som i första hand har profit och vinst som sina mål?

Förväntar de sig att de skall lämna över tyglarna till en ”Regeringarnas Regering” som folket inte har någon kontroll över, och som inte har valts in, såsom EU?

Jag ställer frågor här, för jag vill att du och alla andra skall börja tänka och titta objektivt på vad som verkar logiskt, eller se på vad som ligger precis framför näsan på oss alla om vi bara öppnar ögonen.

born to be a cheap

Låt oss jämföra våra ”styrande” med folk som allmänt anses antisociala.

Ta en hora till exempel. Hon är otroligt mycket ärligare och hedersam än en politiker. Hon säljer bara något som är hennes eget till frivilliga kunder som är villiga att betala det hon begär. Politikern å andra sidan konfiskerar (stjäl) pengar och tillgångar som inte är hans egna, spenderar det mesta på sig själv och de sina, och ger sedan det mesta till folk som inte förtjänat det (och för syns skull till några få förtjänta).

Vi ser en knarklangare som en otrevlig typ som säljer sina nervgifter till de arma stackare som fastnat i ett missbruk, eller till dem som bara vill piffa upp tillvaron lite ibland. Men den absolut största problemdrogen vi har är alkohol. Fler liv har raserats med denna drog än alla de andra tillsammans – många gånger om. Den leder ofta till misshandel, sjukdomar, tidig död, skilsmässor, avskedanden och allt möjligt mänskligt lidande. Och vem har monopol på att sälja denna drog? Vem tar in miljarder i vinster och skatter som den största langaren i landet? Ser vi med samma avsky på politiker som vi ser på knarklangaren? Knarklangaren bedriver i alla fall sina affärer på en frivillig basis. Ingen är tvungen att köpa hans varor. Medan Stat och Kommun tvingar sina tjänster på folk och bestämmer vad de måste betala.

Jag har ofta liknat en regering med en maffia. Båda styr ett landområde med hot om konfiskering eller våld. Båda tillhandahåller en slags rättviseprocedur – så länge du inte söker rättvisa i fall där maffian eller regeringen har agerat fel. I sådana fall har maffian eller regeringen automatiskt rätt, oavsett vad fallet är. Maffian ser till att ingen annan än dem rånar dig – samma gäller för vad en regering åtminstone borde göra (men de har sällan tid med sådana småsaker nu för tiden).

De flesta regeringar är lite mer civiliserade när det gäller naket våld. De skjuter dig inte i knäet om du inte betalar vad de begär, de drar dig bara inför rätta och tar ditt hus, bil som du jobbat och betalt på länge, eller låser in dig på en anstalt där du kan bo i relativt bekvämlighet. Eller så bestämmer de att du är inte en passande förälder och tar dina barn. Eller i värsta fall så får den en psykiatriker att intyga att du är mentalt störd och tvångsintar dig på en psykanstalt där de sedan förvandlar dig till en zombie (jag skulle föredra en kula i knäet).

Vi ser på kulter, vissa religioner eller andra grupper som manipulerar sina medlemmar till en förvrängd syn på livet som något ont eller tragiskt.

Vi kallar det hjärntvätt och känner oss överlägsna för att vi inte är så dumma eller vilseledda. Allt medan vi blint följer alla lagar, regelverk och förordningar som hittats på av en grupp människor som varken är för mer än oss eller i besittning av gudomliga egenskaper, eller ens bryr sig om vad som är bäst för oss.

Vi accepterar som absolut sanning att om vi inte har en massa byråkrater, tjänstemän, socialarbetare, poliser, etc. som dikterar våra liv, att allt skulle rasa samman och vi skulle få ett slags Somalia där brottslingar regerar fritt.

Vi accepterar att bli bestulna på nästan ¾ av allt vi tjänar (i olika skatter och avgifter) är normalt, rätt och som det borde vara.

Vi ser inget fel i att de som motsätter sig att bli så bestulna, arresteras och dras inför rätta och spärras in eller får sina ägodelar beslagtagna av myndigheterna, och vi kallar dem skattesmitare och snyltare för att de bara försöker upprätthålla den urgamla lagen ”Du skall inte stjäla”. Istället applåderar vi myndigheterna för att se till att ”alla gör rätt för sig”.

Vi ruskar på huvudet åt hur Tyskarna kunde låta sig luras av en psykopat som Hitler, och hur de hyllade och stöttade honom – medan vi snällt betalar ”våra skatter”, röstar på skurkar i skjorta och slips som förstör vår välfärd, säljer vårt land och hjälper till att bygga en superstat i Europa som bara Hitler kunde drömma om.

Vi hatar pedofiler som tar ut sina förvrängda fantasier på oskyldiga barn, men accepterar att staten vaccinerar våra små med tungmetaller och andra ämnen som skadar deras immunsystem och gör vissa barn autistiska med hela deras liv förstörda.

Vi fördömer mördare, trots att väldigt få människor dör som ett resultat av överlagt mord. Samtidigt stöder vi med skatter eller vårt tysta samtycke att regeringar går till krig mot nationer som inte utgör något hot mot dem eller oss där oskyldiga barn kvinnor och män lemlästas och dödas som ”acceptabla förluster”. Regeringar världen över dödade över 200 millioner människor det sista århundradet (vad jag hört). Hur många dödades av mördare? (Jag säger inte här att mord är rätt. Jag säger att de största mördarna vi har sitter i regeringar och de utför sina illdåd i det öppna med stöd från en manipulerad befolkning).

Vi ogillar dem som viskar lögner bakom ryggen på folk och skapar osämja och konflikt, medan vi sitter som hypnotiserade framför våra TV apparater och lapar upp alla lögner och falsk propaganda som som väller ur denna apparat.

Vi fördömer kvacksalvare som tar betalt för att bota folk, men som i bästa fall inte gör något för dem, och i värsta fall ger dem men för livet eller dödar sina ”kunder”. Samtidigt så betalar vi alla tusentals kronor om året för att finansiera en statlig sjuk”vård” som är kontrollerad och utbildad av en vinstdriven läkemedelsindustri som bara vill sälja sina hutlöst dyra mediciner och behandlingsmetoder och som i åratal har försökt reglera naturliga helande ämnen som örter, mineraler och vitaminer, så att folk inte kan hela sig själva eller hålla sig friska.

Vi tror att det inte finns botemedel för cancer eller AIDS, eftersom det är vad som predikas i statligt kontrollerade media, när sanningen är att om någon kommer upp med ett botemedel och börjar lansera detta så slås de ner på med hjälp av ”lagens långa arm” och skräms till tystnad eller låses in någonstans anklagade för brott mot någon av alla de millioner regler som är utformade att göra oss alla till potentiella brottslingar.

Vi går omkring och känner oss skyldiga när vi förbrukar energi eller kör vår bil till jobbet, för att vi förgiftar vår Jord och bidrar till dess onaturliga uppvärmning – allt enligt siffror och propaganda från vår kära regering.

Vi betalar ökade skatter för denna vår synd, så att vi förhoppningsvis inte använder så mycket energi som förorenar. Allt medan hundratals uppfinningar och energilösningar har existerat i över hundra år, som var rena och som inte förorenade och som vem som helst kunde använda för att fylla sina energibehov i sitt eget hem eller sitt fordon. Uppfinningar och lösningar som hänsynslöst förtryckts av privata och statliga intressen och vars uppfinnare ofta förlorat sina liv för att de försökt hjälpa mänskligheten.

Lyckligtvis hatar jag inte regeringen. Regeringen är bara ord på papper som beskriver en ide’ vi människor tror är verklig. Regeringen har ingen fysisk närvaro. Den är en övertygelse vi bär omkring i våra sinnen, precis som en religion där man tror på en Gud man aldrig sett. I en religion så ser du kyrkor och präster och heliga skrifter. Bevisar dessa att det som står i skrifterna är sant eller att en Gud existerar? Nej, det bevisar bara att folk är alltför dumma för att ifrågasätta eller iakttaga livet de omges av. Det bevisar att en ide kan planteras i deras sinnen och att de kan fås att tro att denna ide är verklig och sann.

Sak samma gäller regeringen. Den har byggnader (kyrkor), politiker (präster) och lagar och regler (heliga skrifter). Betyder det att den makt den säger sig besitta är sann eller verklig? Nej. All makt den har, har den fått från oss – folket. Om vi alla undanhåller vårt stöd så är de inget annat än en religion som ingen längre tror på och helt utan inflytande.

Vi har den regering och det liv vi förtjänar. Vi sitter där vi sitter för att vi är för lata eller ignoranta för att ta ett aktivt intresse i styrandet av VÅRT land, VÅR värld.

Om en regering gör det den är menad till – att tala folkets vilja och arbeta för folket i de saker som folket anlitat dem att göra, så har jag inte mycket emot en regering. Men en regerings mål borde vara att hjälpa folket att bli självstyrande och ansvarsfulla, och att en dag göra regeringen överflödig i en värld där regeringar är onödiga för att fred råder och alla har nog och lever i harmoni.

Detta kanske är en ouppnåelig utopi, men om man inte försöker nå det ”ouppnåeliga” så kan man aldrig veta om det kan uppnås eller inte.

Text: Kent Bengtsson

En film som ger en grundlig utbildning i vad den styrande klassen i vårt samhälle gör och tänker:


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

Tags: Regeringen
  • Kul att flera börjar inse att politik är en religion. Liksom ekonomi är en religion. Denna insikt är den som nu håller på att välta omkull hela systemet. sedan kan det komma något bättre, för allt fler blir vaccinerade mot dessa religioner.

  • Ett litet påpekande om avgifter och skatter mm. RÄNTOR!! Och amorteringar: Ett gigantiskt bedrägeri eftersom banker inte har haft annat än elektroniska siffror i “kassavalvet” och vi arbetande skall betala till stor del med vår energi till något som aldrig existerat. Om endast en statligt kontrollerad riksbank var tillåten att använda fractional reserve banking, så skulle säkerligen inbetalning av inkomstskatt bli överflödig.

    • Det behövs inte ens fractional reserve banking för RB. Det räcker att man trycker så mycket att man kan betala statens utgifter. På så sätt blir det inte inflation då de tillförda pengarna inte är belastade med ränta, då det är utbetalad lön.

      Fundera på följderna av detta.

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *