Börje Peratt: Andlighetens och humanismens fiende

publicerad 25 juli 2013
- Börje Peratt

spirituality

Frågan om andlighet är kontroversiell fast den egentligen inte borde vara det. Det är en lika självklar del av människan och livet som alla existentiella frågeställningar. Att försöka förneka detta såsom nyateister och sekulära naturalister gör är därför som att stänga av en del av sig själv eller att förneka en del av hjärnan.

Text: Börje Peratt | Bild från Dreamyoga.com

Att förminska, negligera eller utesluta andlighet är som att utesluta syre ur vatten. Ändå försöker främst extrema företrädare för en materialistisk dominerad inriktning högljutt nedvärdera dess betydelse.

Läs mer


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq