Börje Peratt: Demokraterna – det nya mittenpartiet för Sverige

publicerad 23 augusti 2013
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattNär nu extremliberalismen fått härja i ett antal decennier och superegoismen slagit genom med full kraft står Sverige ensamt som den mest negativa förebilden bland västländerna.

Text: Börje Peratt

Svensk skola och vård och har sjunkit som en bojsten. Från att vi tidigare har varit ett ideal för många i omvärlden har vi hamnat långt ned i de internationella studier som regelbundet utförs för att värdera och jämföra skola och vård i olika länder. Internationellt undrar man med höjda ögonbryn över vad som hänt i Sverige detta tidigare så uppmärksammade och beundrade föregångsland.

Sveriges anseende sjunker som en bojsten i jämförelsestudier med andra länder

Ojämlikheten är slående. Avståndet mellan de rika och de fattiga har återgått till hur situationen såg ut vid sekelskiftet. “Inkomstklyftorna större än någonsin”. DI: 70.000 dollarmiljonärer i Sverige.

Av 34 OECD-länderna är Sverige det land där inkomstspridningen ökat snabbast. Från att 1995 ha haft de minsta inkomstskillnaderna inom OECD ligger Sverige idag på fjortonde plats.

ArcanumSkolan 2024

OECD:s siffror förvånar inte Hans Heggeman (SCB). Utvecklingen mot ökade inkomstklyftor har pågått under många år. Det “Stämmer med SCB:s siffror”

Klyftorna har ökat sedan 1970-talet, då vi kanske hade den jämnaste inkomstfördelningen mellan hushållen. Men sedan dess har alltså klyftorna sakta men säkert ökat, säger Hans Heggeman.

När svenskarna tröttnade på Socialdemokraternas cementerade politik valde man Alliansen och plötsligt gick kapitalet åt ett enda håll, till de redan rika.

Nu har vi ett pensionssystem som lurat skjortan av dagens och kommande pensionärer. Ett skolsystem som ingen litar på och en vård där personalen går på knäna, utbrända med den högsta självmordsfrekvensen av alla yrkeskategorier [se ref nedan]. I detta läge ställer sig sjukvårdansvarige i TV och säger sig ha kontroll.

Den sortens ledarskap som mörkar gör inte situationen bättre. Så de lärare, sjuksyrror och läkare som tappat lusten flyr skolan och allmänvården.

Skolan svag länk i svenska barns välfärd

Ungdom i Sverige tappar mark visar Unicef undersökning och rapporten från Unicefs barnfond 2013 vittnar om stort socialt utanförskap. Andra studier visar att svenska barn brister i flera kärnämnen och svenska elever tappar inte bara kunskaper utan också i likvärdighet.

Var fjärde lärare lämnar skolan och sex av tio lärare överväger att ”lämna läraryrket”. Det är dit alliansens politik har lett oss. De redan mycket rika har ju inga problem då de kan söka privat vård och deras barn går redan i privata skolor.

Sverige har tagit ett hundramilakliv tillbaka och då försöker man försvara sig med att:

“…om man tjänar pengar på pennor och skrivblock ska man väl få tjäna pengar på elever”.

Jo på en nivå måste utbildningen finansieras men inte i den grundutbildning som samhället ansvarar för. Där ska samhället ha fullt ansvar och det gäller även gymnasieskolan oavsett privat eller friskola. Här får det inte finnas ett vinstsyfte det går mot principen att satsa allt på den kommande generationen. 46% av väljarna vill inte ha friskolorna som det ser ut idag.

I Norge är det förbjudet att driva skola med vinst

Norska Höyre vill inte ha en ”marknad” på skolans område. Den norska högerledaren Erna Solberg klargör denna position i Ekots lördagsintervju lördagen 11 maj:

“Det kommer inte att vara lukrativt att driva en privat skola i Norge. Anledningen till att vi vill ha det, är att vi vill ha dem som tänker alternativt. Stora privata koncerner som vill driva skolor i vinstsyfte är inte intressanta för Norge”, säger Erna Solberg.

I Norge går 98 procent av alla barn i kommunala skolor. De enda friskolor som tillåts i dag är vissa med alternativ pedagogik eller religiös inriktning.

I Finland finns knappast några friskolor alls och där ligger elevernas prestationer och betyg i världstopp. Här finns också en högre grad av tillfredsställelse både bland lärare, elever och föräldrar.

Väljarna vill ha statlig skola

Det finns internationella riskkapitalister som tack vare alliansens beslut ser svensk skola och vård som en gödkalv, men vi måste stoppa detta. Om inte förr vid valet i september 2014. Det är ett år dit. Ytterlighetspartierna har tagit ställning. Både Vänstern och Sverigedemokraterna avfärdar detta kapitalismens utnyttjande av de försvarslösa. Eftersom alliansen och den övriga rödgröna har backat längst ut på rövarstigen ser jag inga alternativ. Därför började jag skriva på ett eget program, Demokraterna.

Titta gärna på det och fundera på om du skulle vilja vara med och utveckla det vidare. Jag erkänner att det finns liknande tankegångar i vissa frågor både till vänster och till höger, men vad är det som säger att det inte finns kloka analyser och slutsatser också där. Dock finns där samtidigt grundläggande skillnader.

Demokraterna.org

Jag vill inte ha statsstyrning överallt. Tvärtom önskar jag en fri marknad så långt möjligt. Jag önskar inte heller främlingsfientlighet. Tvärtom, men jag önskar att vi i humanismens namn tar ett ansvar som gör det möjligt att ge dem vi hjälper ett mänskligt liv. Idag kastas ensamkommande flyktingar in i fängelseliknande miljöer där klientelet är kriminella narkomaner. Överfulla flyktinganläggningar eller många människor i små bostäder utan chans till egenförsörjning eller skola är omänskligt.

Nu krävs handfasta och påtagliga förändringar. För att skapa ett medmänskligt samhälle med en levande landsbygd krävs ett nytt slags uppror. Det var länge sedan Gustav Vasa ledde bönderna mot Stockholm. Idag behövs en ny samling.

De som anser att man ska förändra samhället ”utanför systemet” har inte förstått betydelsen av demokrati. För det är inom demokratin som vi kan förändra till det bättre.

Inget parti är perfekt, inget ledarskap är klanderfritt. Men det måste börja någonstans och det börjar i värdegrunden. Trots viss samsyn med etablerade riksdagspartier har ledarskapet styrt så långt bort från humanismen att jag inte känner igen mig hos någon.

Jag föreslår således ett alternativ som både är urgammalt och nytt. Demokraterna är antagligen det partinamn och den ideologi som är mest spridd i världen. Oavsett vilket land så är det tydligt att Demokraterna ställer sig på människans och mänsklighetens sida i opposition mot superegoismen, diktaturen och penningväldet. Jag ville initiera detta som ett idépolitiskt initiativ och utan att störas av personfrågor. Nu går jag ändå ut med detta och hoppas att man ska kunna se förbi person och till sakfrågorna. Skulle det dra människor till sig så får det i ett senare skede bli en fråga om tillsättning av funktioner via interna demokratiska val.

Jag ser mig inte som en politiker utan som en som vill påverka med ett förslag att tänka i nya banor.

Socialdemokraterna lyssnade under årtionden på näringslivets krav om låga löner för att upprätthålla sysselsättningen men det skedde ingenting. Inga flera jobb. De äldre S-ministrar som var med och accepterade låglönekrav grämer sig över det, men ändå fortsätter man i samma spår och har förenat sig med alliansen.

Tänk om…

Text: Börje Peratt, initiativtagarna till partiembryot Demokraterna


FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. När Demokraterna fått in 1500 namn registreras partiet. Du ger NewsVoice möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling eller tipsa om nya namninsamlingar.


Relaterat/ ytterligare referenser

Sjukhuslakaren.se: Varför tar fler läkare livet av sig?

KI: Självmord bland läkare – Sammanfattning av litteraturen

Sjalvmordsupplysningen.se: Fakta om självmord

SR.se: Inkomstklyftorna större än någonsin


Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq