Från Mona Nilsson och Mobiltelefoni.tv 21 August, 2013

publicerad 21 augusti 2013
- Mona Nilsson

Senaste nytt om mobiltelefoni och hälsorisker

 • Ökande strålning bakom ökad stress och psykisk ohälsa
  Försäkringskassan meddelar att psykisk ohälsa och stressrelaterade besvär fortsätter att öka i Sverige, berättar Ekot. Ökningen sammanfaller med den dramatiska ökningen av vår exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik: ökat mobilanvändande, wifi, allt fler mobilmaster (4G, 3G mm) militär verksamhet (radar), elmätare och andra applikationer som använder sig av mikrovågor. Det är känt och beskrivet […]

Digest powered by RSS Digest


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • När lögnerna växer.

  Dan Fröberg skriver…

  Vetenskapsrådet har haft mage att ta fram en undersökning om strålning som kommer fram till att de inget vet. Högst ovetenskapligt! Det har lett till att låtsasexperter förkortar det till ”inget samband mellan strålning och cancer”.

  Men en snabb Google-undersökning: förlamad höger sida ger 47 700 träffar. förlamad vänster sida ger 77 000 träffar. Eftersom det är välkänt att nervbanorna korsar så har de vänster-förlamade en hjärnskada på höger sida. Alltså ett klart samband med att de flesta pratar i mobil med höger hand!

  hjärntumör vänster sida, ger 12 400 träffar
  hjärntumör höger sida, ger 409 000 träffar
  Att de flesta är högerhänta och därmed pratar
  med mobil på höger sida är välkända fakta.

  Denna undersökningen tog inte flera år, kostade inte flera miljoner! Högst vetenskapligt som visar något till skillnad från strålningsinstitutets rapport som inte redogör någon metodik. Varning – Vetenskapsrådet är vinstdrivande = ljuger för pengar!

  Att hjärntumörer plötsligt blivit en vanlig cancer variant samtidigt som strålning från mobiltelefonin blivit allt starkare har såklart inget samband.
  http://cyberliv.se/2013/09/10/nar-lognerna-vaxer/

 • Bo, tack för din fråga i inlägg 22 augusti, 2013 at 08:27 : ”Varför tycks denna typ av information vara inopportun att framföras i ”det bästa av länder ” – ett ”ledande föredöme för alla övriga länder”?”

  Svaret på din fråga är enligt min i livet utvecklade mentala fyrarummare, den mentala KUNSKAP varje enskild ”riktig människa” under förbrukad tid och rum i livet utvecklat (lärt, tränat och betygsatt), i sin unika enskilda mentala fyrarummare, med kostnadsfri hjälp av det allmänna (laglös ”folkvald” svensk lagstiftare och kontrollmakt i styrelse, utskott eller nämnd u.p.a. och risk) och som med stöd av FEL mental KUNSKAP i nutid och mentala rum omedvetet värderar nytta, ansvar och risk, med enskild producerad tanke, beslut och handling att lyda när, var hur Jane och Luthers läror styr och ställer mentalt, samt Ågrens ofta livslånga mentala motstånd vid FÖRÄNDRING av mentala vanor och ovanor att citera ””det bästa av länder ”– ett ”ledande föredöme för alla övriga länder?”” för att det är så jobbigt att övervinna mental förnekelse och förvirring i nutid och rum.

  Om Janne i sitt inlägg 22 augusti, 2013 at 10:14 , mentalt TROR att rätt svar på dina frågor är PENGAR, så VET mitt mentala Jag, att det är FEL svar på dina frågor, för du kan INTE med PENGAR överföra (transformera) enskild utvecklad mental KUNSKAP att FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, från EN människa till EN annan människa, som mentalt älskar att kognitivt i nutid och mentala rum inte FÖRSTÅ när, var och VARFÖR, så länge när, var och HUR i nutid och mentala rum, vill, kan eller vågar styra och ställa med enskild utvecklad KUNSKAP att i budskap använda laglösa kollektiva pronomen.

  Värdesäkrat resultat i producerad produkt ovan och hälsning.
  Lärstad den 27 augusti 2013
  Namn på rättssubjekt som producerat resultat med eller utan SÄKERHETSBRIST.

 • Det är förskräckligt att denna typ av verksamhet opåtalt får fortsätta och pågå inom det ena efter det andra området – utan att en ingående granskning har tillåtits fått starta!
  Vad bröderna Ahlbom har gjort är inte unikt! Det sker inom om många områden.

  Varför försvinner den här typen av problem i utredningar vilka i de flesta fall inte tycks leda till annat än tomma ord och verkningslösa åtgärder?

  Kontroll visar att “JÄV” i Sverige är något som regelbundet “sopas under mattan”. Trots alla vackra ord om att “JÄV” skall förhindras och bestraffas tycks varken bättring eller förändring ske i ett antal likartade “affärer”!

  I domstolar uppträder ledande “sakkunniga” och bidrar till att rättvisa förhindras, när t ex medicinskt okunniga domare skall avgöra medicinska frågeställningar i processer mellan drabbade och ledande försäkringsbolag. Samma förhållanden råder i många olika branscher.

  Är Sverige så litet att samma personer behövs på många stolar samtidigt – så att inga oberoende källor längre finns att tillgå?

  Detta sker återkommande i processer när skadade eller sjuka försöker få rättelse av felaktig eller utebliven behandling i den svenska vården. Det sker i deras kamp mot myndigheter som t ex Försäkringskassan eller det egna försäkringsbolaget.

  Om detta går det att läsa på http://www.nackskadeförbundet.se!

  Att sådan information har översänts till EU-kommissionen under en längre tid – har ännu inte satt några spår i det bästa av länder – vårt fosterland.

  Många papperskvarnar skall passeras innan ofta obegripliga förklaringar i bästa fall kan dyka upp … Förklaringar som olika jurister därefter har helt olika uppfattningar om vad det faktiskt är som gäller..

  I det antika Grekland lär Oraklet ha setat ovanför sprickor i berggrunden ur vilka giftiga gaser trängde upp – något som medförde att Oraklet framförde obegripliga ordkaskader, vilka sedan den tidens professionella omtolkare skulle förklara för dem som sökte sanningen!

  Beskeden frågeställarna fick hängde förmodligen samman med vilka gåvor i form av guld hade framburits eller antal oxar att slakta som blivit framfösta till oraklet och hennes medhjälpare …

  Medarbetare i regeringskansliet eller departement tycks t ex inte behöva underteckna några jävsdeklarationer – trots att de representerar någon “lobbyorganisation”! För detta finns det skriftliga bevis!

  Sakkunniga åt myndigheter kan tjäna stora summor pengar på att samtidigt arbeta för företag som skapar vacciner – vilka kan innehålla skadliga substanser för dem som skulle “skyddas” mot olika former av infektioner – vilket nyligen framhölls av grävande journalist på ledande svensk dagstidning.

  Andra “sakkunniga” har fungerat som representanter för en myndighet, samtidigt som de i domstolar under ed har manipulerat medicinska fakta genom att framhålla medicinska samband vilka förnekas i ledande internationell medicinsk forskning och facklitteratur.

  – Ett förhållande som enligt domare skall kunna leda till avsättning och fängelse …

  När hände väl det?

  Trots information om sådana rådande förhållanden tycks varken myndigheter eller departement ha brytt sig om att liknande företeelser förekommer …

  Inte ens “grävande” journalister (t ex Uppdrag Granskning) tycks av någon anledning vara intresserade av den här typen av fakta – trots att rikligt med sakinformation översänts i omgångar t ex gällande Whiplashkommissionen och dess rapport, som organiserades, finansierades och sammanställdes av försäkringsbranschen för att kunna minska på utgifterna för t ex trafik- och fallolyckor där nack- och hjärnskador mycket ofta framkallade typiska skador och besvär … som svensk sjukvård inte kunnat fastställa och behandla!

  Detta samtidigt som sjukvård inom EU/EESområdet kan diagnostisera och med stor framgång behandla! …

  Varför tycks denna typ av information vara inopportun att framföras i “det bästa av länder ” – ett “ledande föredöme för alla övriga länder”? Sverige!

  • Mycket bra inlägg Bo! Svaret på frågorna heter PENGAR, ofantliga summor pengar som skyddas med näbbar och klor till priset av människors (o)hälsa!

   Alla är köpta av pengar, korruptionen pågår ständigt mitt framför näsan på oss alla.
   Den stora frågan är bara när folk ska börja vakna och protestera.
   Så länge människor finner sig i detta kommer ingenting att hända.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *