Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Börje Peratt: Demokraterna – för ett medmänskligare samhälle

publicerad 10 september 2013
- Börje Peratt
Börje Peratt

Börje PerattDemokraterna är ett nybildat parti som står på en värdegrund fastslagen i mänskliga rättigheter om frihet, jämlikhet och solidaritet. Här försvaras din rätt till livsåskådning, din rätt till ditt liv, till samvaro med andra och till mötesfrid. Här försvaras din rätt till att behandlas likvärdigt.

Text: Börje Peratt

Vi kan med sorg tillstå att svenska samhället har hamnat alltmer på efterkälke och den ena internationella undersökningen efter den andra avslöjar hur skolan och vården blivit allt sämre. Internationella jämförelser visar hur de rikare blir allt rikare och de fattiga allt fattigare. Rena fakta talar för ett land i moralisk och medmänsklig kris.

Man kan då tycka att ett land som tar emot fler flyktingar än något annat land borde klappa sig för bröstet för denna humanism. Tyvärr stämmer det illa med verkligheten. Det visar sig i att främlingsfientligheten ökar samtidigt som fler som kommer hit hamnar i en omänsklig situation med extrem trångboddhet, inga jobb och svårt att få utbildning. Statistiken från kriminalvården försöker tona ner allvaret men ett besök på något av kriminalvårdens anstalter visar att vi importerar en ohållbar social misär som fyller fängelser och häkten. Läs Guillous artikel i AB från 1996 och idag är situationen värre.

Vi skall definitivt hjälpa flyktingar men det ska ske i balans med andra länders insatser.

Näringslivet drar till sig entreprenörer och det är Sveriges ljus. Här pågår av tradition ständiga innovationer. Skulle man få ställa tre önskningar så är det ren energi, satsning på de unga och långsiktig hållbarhet.

11-12 september pågår en Kistamässa ”Sweden Green Building Conferense” som är kanske årets viktigaste händelse.

En satsning på ”Miljöbyggnad” skulle inte bara ge bra miljö utan även jobb. Att leda det till en ungdomssatsning kan vara den enskilt största visionen sedan Socialdemokraternas utbyggnad av förorter under 1950-talet.

Vi behöver säkerställa en civil beredskap

Det innebär en levande landsbygd. Vi vill veta vad vi äter och vi vill ha nära marknader. Därför är det viktigt att värna våra bönder och fiskare. Här är EU direkt kontraproduktivt och vi bör överväga ett utträde.

Avregleringar, vilka vann?

”Det fria valet” är ett spel för galleriet. Hur många placerar om sina pensionsaktier eller utvärderar leverantörer. Vilka har i praktiken möjlighet att välja vårdboende? Extremliberalismens politik har lurat svenska folket in i ett ormbo av neurotiskt jagande reptilhjärnor. Det har lett till ”ta för sig” branscher med Annie Lööfs ord. När nu pensionerna pga misslyckade placeringar sjunkit ja då ska man låna för att kunna ge 100 kr i månaden i skattelättnad.

Den 14 september 2014 är vägskälet för ett medmänskligare samhälle

Vilka ska då få kontrollen för det nödvändiga samhällsansvaret för vård och skola? Vilka kan skapa förutsättningar för den fria företagsamheten att spira där den hör hemma, ute i det fria?

Börje Peratt

Diskutera artikeln på Börjes blogg – klicka här!


FÖRSÄKRAN & MEDGIVANDE: Ditt namn/epost kommer inte att delas med en tredje part. När Demokraterna fått in 1500 namn registreras partiet. Du ger NewsVoice möjlighet att via mail återkomma till dig för att ge återkoppling eller tipsa om nya namninsamlingar.


Relaterat

Demokraterna

Demokraterna tidigare artiklar

Newsvoice: Namninsamling för Demokraterna – ett nytt och efterlängtat parti i Sverige (21 mars)

Newsvoice: Kommentar till hittepådebatten om partiet Demokraterna (26 mars)

Newsvoice: Debatt: FRA-lagen vad innebär den? (27 mars)

Det kritikerna mot FRA-lagen sannolikt inte förstår är skillnaden på FRA och deras verksamhet och lagen som sådan, till skydd för spaning mot medborgare i Sverige.

Newsvoice: Demokraterna – det nya mittenpartiet för Sverige (23 aug)Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq