Industriläkare – 2500 läkare arbetar för industrin i Danmark

publicerad 24 september 2013
- av Torbjörn Sassersson red.

Läkare i industrinÖver 2.500 läkare har ansökt om tillstånd från den danska Socialstyrelsen för att arbeta med industrin. Det är var åttonde läkare i Danmark, och det finns stora faror med det varnar rofessor och chef för Nordic Cochrane Centre, Peter Gøtzsche.

Antalet "industriläkare" i Danmark har ökat från 1693 år 2010 till 2541 läkare år 2013, alltså en ökning på 848 läkare på bara 3 år.

"Industry Association" köper lojalitet bland läkare och det har negativa följder för deras val av produkter. Det är väl dokumenterat att läkare som tar emot pengar från industrin skriver ut för mycket medicin och nya oprövade läkemedel som är mer skadliga än det gamla, säger Peter Gøtzsche.

Läs mer (på danska)

Läs även Peter Gøtzsche's nya bok: Dödlig medicin och organiserad kriminalitet


Boktips: "Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare"