Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

31%

31.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Är det inte på tiden att sjukvården börjar ägna sig åt hälsovård?

publicerad 17 oktober 2013
- Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalenVarför är sjukvården inte mer intresserad av hälsovård där man är inriktad på att förebygga och varför måste sjukvårdens förebyggande åtgärder endast innebära medicinska interventioner eller undersökningar? Det frågar hälsoterapeuten Kerstin Unger Salen i en ny exklusiv artikel för Newsvoice. 

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Det är som om sjukvården och hälsovården lever i två skilda världar som inte kommunicerar med varandra. Hälsovårdare, läkare och andra som jobbar ur ett holistiskt och systemiskt hälsoperspektiv blir ofta sedda med stor skepsis av dem som arbetar inom den etablerade medicinska sjukvården.

Förr i världen handlade medicin minst lika mycket om hur man kunde förebygga sjukdomar som hur man skulle bli av med dem. I Kina ansågs en läkare inte ha gjort sitt jobb om patienten blev sjuk, och regeln var att han/hon inte tog emot betalning förrän patienten verkligen blivit frisk.

Idag, inom den moderna västerländska medicinen, är förebyggande åtgärder nästan helt inriktade på medicinering (läkemedel), mammografier och andra förundersökningar för att exempelvis upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är inget fel med att upptäcka sjukdomar i tid, tvärtom, även om jag är ytterst skeptisk mot mammografi och huruvida det gör mer skada än nytta. Det finns andra sätt att upptäcka brösttumörer på.

Vård och hälsa behöver inte kosta stora pengar och behöver inte inkludera industrin

Vad jag efterlyser är att sjukvården tillhandahåller förebyggande förslag som ger människor ökad medvetenhet och kontroll över sina liv och som inte kostar stora pengar. Det finns skäl att undra om läkemedelsindustrin fått ett sådant järngrepp på sjukvården att man inte får föreslå annat än det som anbefalls av läkemedelsföretagen?

Den moderna medicinen tycks ha halkat in på ett spår där man mestadels är fokuserad på att åtgärda en sjukdoms symtom genom medicinering och inte på att ta sig an de underliggande orsakerna (vilket återställer hälsa). Personligen tror jag en hel del läkare är djupt otillfredsställda med att ha blivit administrativa receptutskrivare som inte får ägna den tid de behöver för att ge patienten personlig vård.

Eftersom mitt stora intresse ligger inom cancerområdet, vet jag att traditionella cancerbehandlingar endast behandlar symtomen, nämligen cancertumören. De omständigheter som föranlett cancern, är oftast föranledda p.g.a. ett flertal omständigheter (ingen av dem är någon mystisk gåta) beroende på den enskilde människan, men detta är inget man åtgärdar. Därför har risken för dödsfall av cancer knappt reducerats trots alla pengar som hittills lagts ner på forskning. Kanske är man helt enkelt inne på fel spår?

Inte heller Cancerfonden som skänker stora pengar till forskning visar något intresse för att lägga allmänhetens pengar på att stödja projekt hur cancer ska förebyggas. Inga kampanjer om anti-cancer diet eller uppmaningar till Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin att inte längre tillåta eller förse oss med produkter som innehåller en stor mängd giftiga och cancerogena substanser. Framför allt barnmatsprodukter som dessutom kan innehålla substanser av genetiskt modifierade matrester, som exempelvis Kellogs cornflakes (jag ringde för säkerhets skull Livsmedelsverket i detta ärende och de kunde inte utlova några garantier att Kellogs produkter var fria från GMO).

Inte heller tycks ansvariga myndigheter vilja avkräva ansvar från fabrikanter eller uppmana dem att dra in hygien- och kosmetikaprodukter, solskyddskrämer och annat liknande, som innehåller hälsovådliga ingredienser.

Varför är intresset närmast obefintligt? Varför har man inte fört kampanjer som ställer dessa industrier till svars och som informerar folk hur de kan undvika en del av de gifter som vi numera får i oss varje dag?

Kanske beror Cancerfondens brist på engagemang, samt låga ambitionsnivå när det gäller att vilja undersöka och kräva restriktioner av cancerogena substanser, på att man helt enkelt inte tror att miljöfaktorer skapar cancer. Jag citerar vad som står på Cancerfondens hemsida:

De föroreningar som släpps ut i miljön har i allmänhet troligen inte särskilt stor betydelse för uppkomsten av cancer. Sambanden är dock svåra att överskåda och beräkna.

Är man rädd för vad den mäktiga industrin ska säga eller föreligger oheliga allianser mellan dem och läkemedelsindustrin samt matindustrin, som allmänheten inte känner till?

Dr Epstein är professor eremitus i miljömedicin, och ordförande för ”The Cancer Prevention Coalition”, och har suttit högt uppsatt på många kommittéer angående cancerogena produkter. Han är också en nyckelfigur och expert på farliga produkter och pesticider. Han är övertygad om att det går att förhindra att allt fler drabbas av cancer och är ytterst kritisk mot den slapphänta politik som råder vad gäller att förbjuda cancerogena substanser.

Storsäljande läkemedel kan bryta ner hjärna och immunförsvar

Vore det inte högst angeläget av både humanitära och ekonomiska skäl att hjälpa människor förebygga sjukdom?

Ett litet exempel vilket skulle innebära en stor skillnad för människors hälsotillstånd, skulle vara att läkare förebyggde de negativa effekterna av antibiotika, genom att alltid föreskriva probiotika (goda bakterier) till dem som fått antibiotika utskrivet på recept.

Vi vet idag vilka allvarliga problem den tidigare alltför frikostiga utskrivningen av antibiotika, har skapat. Den slår ut de goda bakterierna i vår tarmflora vilket direkt påverkar vårt immunförsvar, eftersom den större delen av immunförsvaret just befinner sig i vårt tarmsystem.

Antibiotika är ett medel som lindrar symtom och kan rädda liv, men skapar ohälsa på sikt om vi inte återställer den goda tarmfloran. Detta är ju allmänt vedertaget, men det tycks inte intressera sjukvården att med så enkla medel tillrättalägga biverkningar, som är direkt hälsovådliga på sikt. För att förebygga cancer behövs exempelvis ett starkt immunförsvar och därför behöver vi vårda våra tarmar. Konstigare är det inte.

Statiner är ett annat bra exempel. Denna kolesterolnedsättande produkt som används i förebyggande syfte i Sverige skrivs ut till var fjärde person över 45 års ålder (i USA), och som är en av de mest inkomstbringande sjukvårdsprodukter (läkemedel) som läkemedelsindustrin uppfunnit, visar sig ge många och allvarliga biverkningar på sikt enligt vetenskapliga rapporter. Traditionellt ansåg man först och främst att högt kolesterol skulle bekämpas med hälsosamma val beträffande livsstil och diet, men numera, skriver läkare istället ut miljontals piller.

En av flertalet rapporter, visar att statiner kan förstöra din hjärna genom att skapa brist på kolesterol (en av flertalet biverkningar). Ja, brist på bra kolesterol gör att hjärnan inte får tillräckligt med de råmaterial den behöver för att producera biokemikalier som är kritiska för minne och kognitiv funktion. Detta inkluderar coenzymen Q10.

Vet gemene man egentligen att sjukvården och deras sjukvårdsprodukter bidrar till att vi blir sjuka för att de innehåller gifter och tungmetaller?

Sjukhusvård kan leda till onödiga dödsfall och medicinering kan också försämra patientens hälsa allvarligt.

Läkarna måste skapa mer transparens istället för att undvika diskussionen om biverkningar

Framtidens Sjukvård, läkare

Tidsskriften ”Scientific American” citerar Dr Mary Markary, kirurg på John Hopkins Sjukhus i USA, och som skrivit boken ”Unaccountable: What Hospitals Won´t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Healthcare”. Han säger att det ligger i allmänhetens intresse att medvetandegöra oss om ”icke önskvärda” konsekvenser som associeras med medicinska tester och procedurer, och han uppmanar läkare att diskutera dessa risker med sina patienter.

Min kommentar: Detta gäller i högsta grad cancerbehandlingar vars behandlingar är i särklass giftiga.

Desto färre besök vi tvingas göra på sjukhusen och hos läkare, desto bättre. Förebyggande hälsovård hjälper oss att slippa mediciner och röntgen och andra undersökningar.

Allt för många dödsfall framkallas faktiskt av felaktiga behandlingar.

Inom cancervården är det inte ovanligt med överbehandling (något som läkare börjar bli allt mera medvetna om), eller att själva behandlingen skapar återfall som sen är väsentligen svårare att bli frisk från. Förvisso lyckas man många gånger krympa tumören men, med sådan framgång att själva patienten dör.

Allt det här låter förfärligt men jag vill att vi ska bli mer medvetna och kritiska till sjukvården som har i mitt tycke blivit för beroende av läkemedelsindustrin. Självklart är inte allt negativt och mycket gott görs speciellt inom trauma, olycksfall och rehabilitering.

Den största gåva man kan ge sig själv är att göra allt som står i ens makt för att förebygga sjukdom och hålla sig utanför sjukhusets dörrar.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Referenser

Läs gärna om omstridda produkter som Statiner och cancermedlet Avastin. Avastin används inom svensk cancervård i samband med cellgiftsbehandlingar trots att den är oerhört omdiskuterad och förbjudet av FDA för bröstcancerbehandling

Läs gärna mer på webbsidan “Choosing Wisely” eller “The Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases” (OJEMD) skriver:

“…naive indiscriminate acceptance of novel mainstream therapies is not always advisable and prudence is required in unearthing harmful, covert side effects.”

Pubmed, EM-BASE and Cochrane review databases. Their results speak volumes…“It is beginning to dawn on some clinicians that contemporary treatments are not only failing to impact on our most prevalent diseases, but they may be causing more damage than good. A perfect example of such an issue is the statin saga.” risks were alarming. For every 10,000 people taking a statin, there were:

 • 307 extra patients with cataracts
 • 23 additional patients with acute kidney failure
 • 74 extra patients with liver dysfunction

The landmark review revealed “a categorical lack of clinical evidence to support the use of statin therapy in primary prevention.” They also found that statins actually increase cardiovascular risk in women, the young and people with diabetes. The review also showed that statin therapy increased:

 • Muscle fatigabilty by 30% with more than 11% incidence of rhabdomyolysis (a life-threatening muscle condition) at high doses
 • Coronary artery and aortic calcification
 • Erectile dysfunction, which is 10 times more common in young men taking the lowest dose of statin.
 • Diabetes
 • Cancer

The researchers noted:

“There is increased risk of diabetes mellitus, cataract formation, and erectile dysfunction in young statin users, all of which are alarming. Furthermore there is a significant increase in the risk of cancer and neurodegenerative disorders in the elderly plus an enhanced risk of a myriad of infectious diseases. All side effects are dose dependent and persist during treatment.

Primary prevention clinical results provoke the possibility of not only the lack of primary cardiovascular protection by statin therapy, but highlight the very real possibility of augmented cardiovascular risk in women, patients with diabetes mellitus and the young. Statins are associated with triple the risk of coronary artery and aortic calcification.

These findings on statins’ major adverse effects had been under-reported and the way in which they [were] withheld from the public, and even concealed, is a scientific farce”.

Frågan är: Varför ska man överhuvudtaget äta statiner när de uppenbarligen ger mer skadliga effekter än vad de gör nytta?

Avastin är ett annat omstritt läkemedel som används vid cancerbehandlingar och som, enligt FDA (Food and Drug Administration), inte är nog säkert och effektivt för att användas mot bröstcancer.??Biverkningar som högt blodtryck, blödningar, hjärtproblem och perforationer är så pass allvarliga att FDA inte anser att nyttan med behandlingen överväger de här riskerna. Janet Woodcock, direktör för FDA’s Center for Drug Evaluation and Research, säger: “Patients given the medicine alongside chemotherapy had more side effects than those on the traditional cancer drugs alone. Two studies showed a trend toward an increased (ökade dödsfall) rate of death among patients given Avastin. They didn’t show that adding Avastin to a variety of chemotherapeutic regimens improved or prolonged the life of women with metastatic breast cancer. What the drug did do was add “many serious side effects. That is the bottom line”

Behandlingar med Avastin har också diskuterats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, men där var slutsatsen en annan.

“Att FDA skulle fatta det här beslutet var väntat, säger Bertil Jonsson, terapiområdesansvarig på Läkemedelsverket.?– Men EMA:s ståndpunkt, liksom min, är att vi istället för riskerna ser till nyttan med behandlingen och menar att förlängningen av överlevnaden med sex månader uppväger riskerna. Den europeiska bedömningen blir helt enkelt en annan än den amerikanska, konstaterar han.?Idag används Avastin som tilläggsbehandling med paclitaxel vid behandling av metastaserad bröstcancer.?Läkemedlet är också godkänt som kombinationsbehandling för andra cancersjukdomar, till exempel metasterad icke-småcellig lungcancer, kolorektal- och njurcellscancer. ?Beslutet i USA gäller enbart bröstcancer”, skriver Ingert Nilsson [ingert@lakemedelsvarlden.se]

Läsaren får dra sina egna slutsatser

Cancerfonden säger: ”Avastin ger, jämfört med cytostatika, i allmänhet inte särskilt mycket biverkningar. Högt blodtryck är dock en vanlig biverkan. Bland viktiga, men relativt ovanliga, biverkningar märks äggvita i urinen, blödningar, blodpropp, hål i tarmen, neurologisk påverkan och hjärtpåverkan.”

Läkemedelsregistret har inget att kommentera om ev. skadeverkningar och inte heller på Socialstyrelsen eller Karolinska Sjukhuset har man velat ge information om ev.skade- eller biverkningar beträffande Avastin

Slutsats: det är inte lätt, att som vanlig medborgare, erhålla annat än tillrättalagd och ensidig information av läkemedel som Avastin. Vilket är ett genomgående drag hos myndigheter när man försöker hitta allsidig information. Man kan inte lita på någon!

Jag gick därför till webbsidan för företaget Genentech som producerar läkemedlet Avastin, för att se vad har att säga om ev- skadeverkningar.

De hade en hel del att säga:

 • Gastrointestinal (GI) perforation?— Serious and sometimes fatal GI perforation occurs at a higher incidence in Avastin-treated patients compared to controls— The incidences of GI perforation ranged from 0.3% to 2.4% across clinical studies?— Discontinue Avastin in patients with GI perforation
 • Surgery and wound healing complications?— The incidence of wound healing and surgical complications, including serious and fatal complications, is increased in Avastin-treated patients?— Do not initiate Avastin for at least 28 days after surgery and until the surgical wound is fully healed. The appropriate interval between termination of Avastin and subsequent elective surgery required to reduce the risks of impaired wound healing/wound dehiscence has not been determined?— Discontinue Avastin at least 28 days prior to elective surgery and in patients with wound healing complications requiring medical intervention
 • Hemorrhage?— Severe or fatal hemorrhage, including hemoptysis, GI bleeding, hematemesis, central nervous system hemorrhage, epistaxis, and vaginal bleeding, occurred up to 5-fold more frequently in patients receiving Avastin. Across indications, the incidence of grade ?3 hemorrhagic events among patients receiving Avastin ranged from 1.2% to 4.6%?— Do not administer Avastin to patients with serious hemorrhage or recent hemoptysis (?1/2 tsp of red blood)?— Discontinue Avastin in patients with serious hemorrhage (i.e., requiring medical intervention)

Additional serious adverse events

 • Additional serious and sometimes fatal adverse events with increased incidence in the Avastin-treated arm vs control included?— Non-GI fistula formation (?0.3%)?— Arterial thromboembolic events (grade ?3, 2.6%)?— Proteinuria (nephrotic syndrome, <1%)
 • Additional serious adverse events with increased incidence in the Avastin-treated arm vs control included?— Hypertension (grade 3–4, 5%–18%)?— Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS) (<0.1%)
 • Infusion reactions with the first dose of Avastin were uncommon (<3%), and severe reactions occurred in 0.2% of patient • Inform females of reproductive potential of the risk of ovarian failure prior to starting treatment with Avastin

Most common adverse events

 • Most common adverse reactions observed in Avastin patients at a rate >10% and at least twice the control arm rate were— Epistaxis — Proteinuria — Lacrimation disorder?— Headache — Taste alteration — Back pain?— Hypertension — Dry skin — Exfoliative dermatitis?— Rhinitis — Rectal hemorrhage
 • Across all studies, Avastin was discontinued in 8.4% to 21% of patients because of adverse reactions.

Hoppas läsaren förstår vid det här laget vad jag menar med att ”den största gåva man kan ge sig själv är att göra allt som står i ens makt för att förebygga sjukdom och hålla sig utanför sjukhusets dörrar”.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq