Är det inte på tiden att sjukvården börjar ägna sig åt hälsovård?

publicerad 17 oktober 2013
- av Kerstin Unger-Salén

Kerstin Unger-SalenVarför är sjukvården inte mer intresserad av hälsovård där man är inriktad på att förebygga och varför måste sjukvårdens förebyggande åtgärder endast innebära medicinska interventioner eller undersökningar? Det frågar hälsoterapeuten Kerstin Unger Salen i en ny exklusiv artikel för Newsvoice. 

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com

Det är som om sjukvården och hälsovården lever i två skilda världar som inte kommunicerar med varandra. Hälsovårdare, läkare och andra som jobbar ur ett holistiskt och systemiskt hälsoperspektiv blir ofta sedda med stor skepsis av dem som arbetar inom den etablerade medicinska sjukvården.

Förr i världen handlade medicin minst lika mycket om hur man kunde förebygga sjukdomar som hur man skulle bli av med dem. I Kina ansågs en läkare inte ha gjort sitt jobb om patienten blev sjuk, och regeln var att han/hon inte tog emot betalning förrän patienten verkligen blivit frisk.

Idag, inom den moderna västerländska medicinen, är förebyggande åtgärder nästan helt inriktade på medicinering (läkemedel), mammografier och andra förundersökningar för att exempelvis upptäcka cancer så tidigt som möjligt. Det är inget fel med att upptäcka sjukdomar i tid, tvärtom, även om jag är ytterst skeptisk mot mammografi och huruvida det gör mer skada än nytta. Det finns andra sätt att upptäcka brösttumörer på.

Vård och hälsa behöver inte kosta stora pengar och behöver inte inkludera industrin

Vad jag efterlyser är att sjukvården tillhandahåller förebyggande förslag som ger människor ökad medvetenhet och kontroll över sina liv och som inte kostar stora pengar. Det finns skäl att undra om läkemedelsindustrin fått ett sådant järngrepp på sjukvården att man inte får föreslå annat än det som anbefalls av läkemedelsföretagen?

Den moderna medicinen tycks ha halkat in på ett spår där man mestadels är fokuserad på att åtgärda en sjukdoms symtom genom medicinering och inte på att ta sig an de underliggande orsakerna (vilket återställer hälsa). Personligen tror jag en hel del läkare är djupt otillfredsställda med att ha blivit administrativa receptutskrivare som inte får ägna den tid de behöver för att ge patienten personlig vård.

Eftersom mitt stora intresse ligger inom cancerområdet, vet jag att traditionella cancerbehandlingar endast behandlar symtomen, nämligen cancertumören. De omständigheter som föranlett cancern, är oftast föranledda p.g.a. ett flertal omständigheter (ingen av dem är någon mystisk gåta) beroende på den enskilde människan, men detta är inget man åtgärdar. Därför har risken för dödsfall av cancer knappt reducerats trots alla pengar som hittills lagts ner på forskning. Kanske är man helt enkelt inne på fel spår?

Inte heller Cancerfonden som skänker stora pengar till forskning visar något intresse för att lägga allmänhetens pengar på att stödja projekt hur cancer ska förebyggas. Inga kampanjer om anti-cancer diet eller uppmaningar till Livsmedelsverket och livsmedelsindustrin att inte längre tillåta eller förse oss med produkter som innehåller en stor mängd giftiga och cancerogena substanser. Framför allt barnmatsprodukter som dessutom kan innehålla substanser av genetiskt modifierade matrester, som exempelvis Kellogs cornflakes (jag ringde för säkerhets skull Livsmedelsverket i detta ärende och de kunde inte utlova några garantier att Kellogs produkter var fria från GMO).

Inte heller tycks ansvariga myndigheter vilja avkräva ansvar från fabrikanter eller uppmana dem att dra in hygien- och kosmetikaprodukter, solskyddskrämer och annat liknande, som innehåller hälsovådliga ingredienser.

Varför är intresset närmast obefintligt? Varför har man inte fört kampanjer som ställer dessa industrier till svars och som informerar folk hur de kan undvika en del av de gifter som vi numera får i oss varje dag?

Kanske beror Cancerfondens brist på engagemang, samt låga ambitionsnivå när det gäller att vilja undersöka och kräva restriktioner av cancerogena substanser, på att man helt enkelt inte tror att miljöfaktorer skapar cancer. Jag citerar vad som står på Cancerfondens hemsida:

De föroreningar som släpps ut i miljön har i allmänhet troligen inte särskilt stor betydelse för uppkomsten av cancer. Sambanden är dock svåra att överskåda och beräkna.

Är man rädd för vad den mäktiga industrin ska säga eller föreligger oheliga allianser mellan dem och läkemedelsindustrin samt matindustrin, som allmänheten inte känner till?

Dr Epstein är professor eremitus i miljömedicin, och ordförande för ”The Cancer Prevention Coalition”, och har suttit högt uppsatt på många kommittéer angående cancerogena produkter. Han är också en nyckelfigur och expert på farliga produkter och pesticider. Han är övertygad om att det går att förhindra att allt fler drabbas av cancer och är ytterst kritisk mot den slapphänta politik som råder vad gäller att förbjuda cancerogena substanser.

Storsäljande läkemedel kan bryta ner hjärna och immunförsvar

Vore det inte högst angeläget av både humanitära och ekonomiska skäl att hjälpa människor förebygga sjukdom?

Ett litet exempel vilket skulle innebära en stor skillnad för människors hälsotillstånd, skulle vara att läkare förebyggde de negativa effekterna av antibiotika, genom att alltid föreskriva probiotika (goda bakterier) till dem som fått antibiotika utskrivet på recept.

Vi vet idag vilka allvarliga problem den tidigare alltför frikostiga utskrivningen av antibiotika, har skapat. Den slår ut de goda bakterierna i vår tarmflora vilket direkt påverkar vårt immunförsvar, eftersom den större delen av immunförsvaret just befinner sig i vårt tarmsystem.

Antibiotika är ett medel som lindrar symtom och kan rädda liv, men skapar ohälsa på sikt om vi inte återställer den goda tarmfloran. Detta är ju allmänt vedertaget, men det tycks inte intressera sjukvården att med så enkla medel tillrättalägga biverkningar, som är direkt hälsovådliga på sikt. För att förebygga cancer behövs exempelvis ett starkt immunförsvar och därför behöver vi vårda våra tarmar. Konstigare är det inte.

Statiner är ett annat bra exempel. Denna kolesterolnedsättande produkt som används i förebyggande syfte i Sverige skrivs ut till var fjärde person över 45 års ålder (i USA), och som är en av de mest inkomstbringande sjukvårdsprodukter (läkemedel) som läkemedelsindustrin uppfunnit, visar sig ge många och allvarliga biverkningar på sikt enligt vetenskapliga rapporter. Traditionellt ansåg man först och främst att högt kolesterol skulle bekämpas med hälsosamma val beträffande livsstil och diet, men numera, skriver läkare istället ut miljontals piller.

En av flertalet rapporter, visar att statiner kan förstöra din hjärna genom att skapa brist på kolesterol (en av flertalet biverkningar). Ja, brist på bra kolesterol gör att hjärnan inte får tillräckligt med de råmaterial den behöver för att producera biokemikalier som är kritiska för minne och kognitiv funktion. Detta inkluderar coenzymen Q10.

Vet gemene man egentligen att sjukvården och deras sjukvårdsprodukter bidrar till att vi blir sjuka för att de innehåller gifter och tungmetaller?

Sjukhusvård kan leda till onödiga dödsfall och medicinering kan också försämra patientens hälsa allvarligt.

Läkarna måste skapa mer transparens istället för att undvika diskussionen om biverkningar

Framtidens Sjukvård, läkare

Tidsskriften ”Scientific American” citerar Dr Mary Markary, kirurg på John Hopkins Sjukhus i USA, och som skrivit boken ”Unaccountable: What Hospitals Won´t Tell You and How Transparency Can Revolutionize Healthcare”. Han säger att det ligger i allmänhetens intresse att medvetandegöra oss om ”icke önskvärda” konsekvenser som associeras med medicinska tester och procedurer, och han uppmanar läkare att diskutera dessa risker med sina patienter.

Min kommentar: Detta gäller i högsta grad cancerbehandlingar vars behandlingar är i särklass giftiga.

Desto färre besök vi tvingas göra på sjukhusen och hos läkare, desto bättre. Förebyggande hälsovård hjälper oss att slippa mediciner och röntgen och andra undersökningar.

Allt för många dödsfall framkallas faktiskt av felaktiga behandlingar.

Inom cancervården är det inte ovanligt med överbehandling (något som läkare börjar bli allt mera medvetna om), eller att själva behandlingen skapar återfall som sen är väsentligen svårare att bli frisk från. Förvisso lyckas man många gånger krympa tumören men, med sådan framgång att själva patienten dör.

Allt det här låter förfärligt men jag vill att vi ska bli mer medvetna och kritiska till sjukvården som har i mitt tycke blivit för beroende av läkemedelsindustrin. Självklart är inte allt negativt och mycket gott görs speciellt inom trauma, olycksfall och rehabilitering.

Den största gåva man kan ge sig själv är att göra allt som står i ens makt för att förebygga sjukdom och hålla sig utanför sjukhusets dörrar.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Referenser

Läs gärna om omstridda produkter som Statiner och cancermedlet Avastin. Avastin används inom svensk cancervård i samband med cellgiftsbehandlingar trots att den är oerhört omdiskuterad och förbjudet av FDA för bröstcancerbehandling

Läs gärna mer på webbsidan “Choosing Wisely” eller “The Open Journal of Endocrine and Metabolic Diseases” (OJEMD) skriver:

“…naive indiscriminate acceptance of novel mainstream therapies is not always advisable and prudence is required in unearthing harmful, covert side effects.”

Pubmed, EM-BASE and Cochrane review databases. Their results speak volumes…“It is beginning to dawn on some clinicians that contemporary treatments are not only failing to impact on our most prevalent diseases, but they may be causing more damage than good. A perfect example of such an issue is the statin saga.” risks were alarming. For every 10,000 people taking a statin, there were:

 • 307 extra patients with cataracts
 • 23 additional patients with acute kidney failure
 • 74 extra patients with liver dysfunction

The landmark review revealed “a categorical lack of clinical evidence to support the use of statin therapy in primary prevention.” They also found that statins actually increase cardiovascular risk in women, the young and people with diabetes. The review also showed that statin therapy increased:

 • Muscle fatigabilty by 30% with more than 11% incidence of rhabdomyolysis (a life-threatening muscle condition) at high doses
 • Coronary artery and aortic calcification
 • Erectile dysfunction, which is 10 times more common in young men taking the lowest dose of statin.
 • Diabetes
 • Cancer

The researchers noted:

“There is increased risk of diabetes mellitus, cataract formation, and erectile dysfunction in young statin users, all of which are alarming. Furthermore there is a significant increase in the risk of cancer and neurodegenerative disorders in the elderly plus an enhanced risk of a myriad of infectious diseases. All side effects are dose dependent and persist during treatment.

Primary prevention clinical results provoke the possibility of not only the lack of primary cardiovascular protection by statin therapy, but highlight the very real possibility of augmented cardiovascular risk in women, patients with diabetes mellitus and the young. Statins are associated with triple the risk of coronary artery and aortic calcification.

These findings on statins’ major adverse effects had been under-reported and the way in which they [were] withheld from the public, and even concealed, is a scientific farce”.

Frågan är: Varför ska man överhuvudtaget äta statiner när de uppenbarligen ger mer skadliga effekter än vad de gör nytta?

Avastin är ett annat omstritt läkemedel som används vid cancerbehandlingar och som, enligt FDA (Food and Drug Administration), inte är nog säkert och effektivt för att användas mot bröstcancer.??Biverkningar som högt blodtryck, blödningar, hjärtproblem och perforationer är så pass allvarliga att FDA inte anser att nyttan med behandlingen överväger de här riskerna. Janet Woodcock, direktör för FDA’s Center for Drug Evaluation and Research, säger: “Patients given the medicine alongside chemotherapy had more side effects than those on the traditional cancer drugs alone. Two studies showed a trend toward an increased (ökade dödsfall) rate of death among patients given Avastin. They didn’t show that adding Avastin to a variety of chemotherapeutic regimens improved or prolonged the life of women with metastatic breast cancer. What the drug did do was add “many serious side effects. That is the bottom line”

Behandlingar med Avastin har också diskuterats av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, men där var slutsatsen en annan.

“Att FDA skulle fatta det här beslutet var väntat, säger Bertil Jonsson, terapiområdesansvarig på Läkemedelsverket.?– Men EMA:s ståndpunkt, liksom min, är att vi istället för riskerna ser till nyttan med behandlingen och menar att förlängningen av överlevnaden med sex månader uppväger riskerna. Den europeiska bedömningen blir helt enkelt en annan än den amerikanska, konstaterar han.?Idag används Avastin som tilläggsbehandling med paclitaxel vid behandling av metastaserad bröstcancer.?Läkemedlet är också godkänt som kombinationsbehandling för andra cancersjukdomar, till exempel metasterad icke-småcellig lungcancer, kolorektal- och njurcellscancer. ?Beslutet i USA gäller enbart bröstcancer”, skriver Ingert Nilsson [ingert@lakemedelsvarlden.se]

Läsaren får dra sina egna slutsatser

Cancerfonden säger: ”Avastin ger, jämfört med cytostatika, i allmänhet inte särskilt mycket biverkningar. Högt blodtryck är dock en vanlig biverkan. Bland viktiga, men relativt ovanliga, biverkningar märks äggvita i urinen, blödningar, blodpropp, hål i tarmen, neurologisk påverkan och hjärtpåverkan.”

Läkemedelsregistret har inget att kommentera om ev. skadeverkningar och inte heller på Socialstyrelsen eller Karolinska Sjukhuset har man velat ge information om ev.skade- eller biverkningar beträffande Avastin

Slutsats: det är inte lätt, att som vanlig medborgare, erhålla annat än tillrättalagd och ensidig information av läkemedel som Avastin. Vilket är ett genomgående drag hos myndigheter när man försöker hitta allsidig information. Man kan inte lita på någon!

Jag gick därför till webbsidan för företaget Genentech som producerar läkemedlet Avastin, för att se vad har att säga om ev- skadeverkningar.

De hade en hel del att säga:

 • Gastrointestinal (GI) perforation?— Serious and sometimes fatal GI perforation occurs at a higher incidence in Avastin-treated patients compared to controls— The incidences of GI perforation ranged from 0.3% to 2.4% across clinical studies?— Discontinue Avastin in patients with GI perforation
 • Surgery and wound healing complications?— The incidence of wound healing and surgical complications, including serious and fatal complications, is increased in Avastin-treated patients?— Do not initiate Avastin for at least 28 days after surgery and until the surgical wound is fully healed. The appropriate interval between termination of Avastin and subsequent elective surgery required to reduce the risks of impaired wound healing/wound dehiscence has not been determined?— Discontinue Avastin at least 28 days prior to elective surgery and in patients with wound healing complications requiring medical intervention
 • Hemorrhage?— Severe or fatal hemorrhage, including hemoptysis, GI bleeding, hematemesis, central nervous system hemorrhage, epistaxis, and vaginal bleeding, occurred up to 5-fold more frequently in patients receiving Avastin. Across indications, the incidence of grade ?3 hemorrhagic events among patients receiving Avastin ranged from 1.2% to 4.6%?— Do not administer Avastin to patients with serious hemorrhage or recent hemoptysis (?1/2 tsp of red blood)?— Discontinue Avastin in patients with serious hemorrhage (i.e., requiring medical intervention)

Additional serious adverse events

 • Additional serious and sometimes fatal adverse events with increased incidence in the Avastin-treated arm vs control included?— Non-GI fistula formation (?0.3%)?— Arterial thromboembolic events (grade ?3, 2.6%)?— Proteinuria (nephrotic syndrome, <1%)
 • Additional serious adverse events with increased incidence in the Avastin-treated arm vs control included?— Hypertension (grade 3–4, 5%–18%)?— Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS) (<0.1%)
 • Infusion reactions with the first dose of Avastin were uncommon (<3%), and severe reactions occurred in 0.2% of patient • Inform females of reproductive potential of the risk of ovarian failure prior to starting treatment with Avastin

Most common adverse events

 • Most common adverse reactions observed in Avastin patients at a rate >10% and at least twice the control arm rate were— Epistaxis — Proteinuria — Lacrimation disorder?— Headache — Taste alteration — Back pain?— Hypertension — Dry skin — Exfoliative dermatitis?— Rhinitis — Rectal hemorrhage
 • Across all studies, Avastin was discontinued in 8.4% to 21% of patients because of adverse reactions.

Hoppas läsaren förstår vid det här laget vad jag menar med att ”den största gåva man kan ge sig själv är att göra allt som står i ens makt för att förebygga sjukdom och hålla sig utanför sjukhusets dörrar”.


Så här kan du stötta Newsvoice

 • Denna artikelserie i DN är väldigt väldigt bra! Och den kan förklara mycket kring varför allt funkar så kasst, varför vårdens mål och fokus inte är patienternas hälsa och tillfrisknande. Detta är oerhört skrämmande! Jag rekommenderar er verkligen att läsa om “Den olönsamma patienten”.

  Del 1 – “Vad var det som dödade Herr B?”
  http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b/
  Del 2 – “Hur mycket bonus ger ett benbrott?”
  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott/
  Del 3 – “På vilken prislista står din njursvikt?”
  http://www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-star-din-njursvikt/
  Del 4 – “Hur mycket oro tål en människa?”
  http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska/

  “DN-journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie ”Patienten & prislappen” om systemskiftet i sjukvården blir till en bok. ”Patientens pris” bygger i huvudsak på serien, men också på reaktioner på materialet som gör att läsaren får en bredare bild av vad som pågår bakom stängda dörrar.”

  Jag kommer att läsa den boken. Det är så sjukt galet hur det går till! Och hur sjutton ändrar vi detta? 🙁

 • Hej Marina, Perra och andra, att Sverige och dess myndigheter är så lite insatta och förbuds benägna vad häller funktionell medicin, terapeutiska behandlingar med helhetssyn och homeopati som en självklar del, beror säkert på att Sverige är ett land som byggt sin moderna ekonomi på att vi haft ett antal multinationella och framgångsrika läkemedelsföretag som definitivt haft mycket att säga till om vad gäller politiska beslut, forskning och annat. Dessutom har vår tradition med naturläkemedel helt glömts bort, under det att man i länder som Tyskland och Schweiz fortfarande respekterar och håller sådan kunskap vid liv. Därför finns också komplementär medicinska och alternativa (av myndigheterna i respektive länder) godkända cancerkliniker, som är kända över hela världen.
  Jag skulle önska att det fanns protokoll som erbjöds på sjukhusen, baserad på specifik diet, homeopati, akupunktur och många alternativa behandlingar, som alltid erbjöds som en möjlighet till patienter, istället för att omedelbart sätta dem på livstidspiller eller utsätta dem för oerhört giftiga behandlingar. Men problemet är att lagstiftningen ,såsom den är formulerad, inte godkänner att mat (eller kosttillägg) kan bidra till, eller läka sjukdom. Det är så befängt för å ena sidan vet man ju att rätt diet ger hälsa .Dvs mat och att vissa kosttillägg är ok men säg för Guds skull inte att en diet kan påverka kroppens processer och få folk att bli friska. Riktiga och hälsosamma kostval är m a o bara bra eller viktig för dem som är friska.Är man däremot sjuk, enligt samma filosofi,är det endast piller och andra medicinska ingrepp som gäller.Hur dumt är det?Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Vad som är RIKTIGT illa är att sjukvården kanaliserar företag som är aktiebolag vilka ständigt måste växa, med shareholders som ska hållas nöjda. Det här kan hända med homeopatin också (jag tror det skett i Tyskland?), och då korrumperas även den!
  Men det här är en sjukdom i systemet som är svår att komma förbi, när vi har kapitalism. Ändå måste det lösas. Nej, jag säger inte att kommunism är ett alternativ.

 • Och jag håller med, det är på tiden att sjukvården börjar ägna sig åt hälsovård. Ett steg i rätt riktning är att vården blir mer positiv till homeopati. Socialstyrelsen gillar inte homeopati, men var ändå tvungna att ge klartecken till att läkare nu får använda homeopati, “under vissa villkor”

  De har skickat ut ett internt pm där det står, (har inte sett det själv) att vid vissa fall kan patienter få en homeopatisk behandling; tillexempel när en cancerpatient fått all behandling och det inte har fungerat, då kan läkaren ge homeopati, om – patienten själv ber om det.

  – Då kan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inte gärna säga att de inte vill hantera homeo­patikan utan kan i stället hjälpa till så att det sker på ett säkert sätt, säger Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen.

  Jag anser att man borde tillåta homeopati rakt av i hela sjukvården och börja samarbeta med skickliga homeopater. Vi är inte där än……..men Socialstyrelsens medgivande är ett steg i rätt riktning.

 • Instämmer med övriga. Alla måste se videon om invånarna i Allopath. I ett nötskal vad allt i grunden handlar om, Lysande satir, väl investerade sex minuter 🙂

 • Klockren video som till punkt och pricka på ett skämtsamt sätt överensstämmer med dagens skolmedicin och svenska “välfärdssystemet”!

 • Efter en sådan utmärkt artikel passar videon; “Staden Allopath” Den ger på ett skämtsamt sätt förklaringen till sjukvårdens problem och vad man kan göra åt det och vad som kommer hända om vi inte gör något:

  • Hej Marina, tack för ditt tack och jag gick genast in påhttp://www.greensparrow.se/wp/skidmarks-disease-in-the-town-of-allopath/ och läste/såg staden Allopath. Problemet om sjukvårdens dilemma är väl belys il artikeln och videon och naturligtvis har sjukhusen lagt ner enorma pengar på dyrbara apparaturer och andra tekniska hjälpmedel och då måste de naturligtvis användas.Jag antar att varje sjukhus får mer prestige i takt med högre omsättning. Av den anledningen vill en sjukhusavdelning inte styra in sig på undersökningar eller förebyggande verksamhet som kostar mindre.Varje år begär sjukhusen pengar till sin verksamhet och om de begär mindre för att de lyckas så bra med att förebygga och att ge hälsovård, hur skulle det se ut? Men, skattebetalaren måste börja kräva mer ansvar för hur deras pengar används. Vi ska inte glömma att staten ger inte bort pengar utan den fördelar pengar som medborgarna frivilligt har gett dem av sina löner för att kunna åtnjuta ett välfungerande och ekonomiskt ansvarsfylld verksamhet, som verkligen står medborgaren till tjänst.
   Till detta kan jag inte annat än konstatera att den enorma status och makt samt otroligt höga vinster som den multinationella läkemedelsindustrin representerar, gör att de utövar otillbörligt tryck på bade politiker och myndigheter. Ju mer jag sätter mig in i hur många domstolsärenden som riktas möt läkemedelsindustrin ju mer ryser jag över deras totala frånvaro av medkänsla och etiskt uppträdande.Money talks! Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Hej Shimmeringblade, jag håller verkligen med dig, för jag känner att vi medborgare skyddas inte av de myndigheter och verk som faktiskt har till uppgift att använda allmänhetens skattepengar till att stå på vår sida. Här finns flagranta missbruk därför att man inte är transparent om sido- effekter och skadeverkningar av mediciner och behandlingar.Livsmedelsverket låter inte heller medborgaren få ta del av några negativ vetenskaplig forskning om genmodifierad mat.Tvärtom så uttalar de klart och tydligt att enbart genmodiferad mat som inte är farlig, får säljas i Sverige.Men, det finns ju ingen ofarlig genmodifierad mat och dessutom vet man idag att genemodifierade växter degraderar jorden genom att man kan ösa ut mer farliga kemikalier och pesticider än någonsin.Varför? Jo ,därför att genmodifierade frön har tagits fram för att kunna motstå mer och farligare pesticider(ogräs-bekämpningsprodukter) än vanliga hård-industrialiserade jordbruksprodukter kan göra.Detta får vi sedan i oss ,dels genom att äta kött och processade matvaror som har GMO i sig och genom att numera majs och soja och viss potatis,raps och sockerbetor är genetiskt modifierade.Det finns hyllmeter av vetenskaplig forskning som visar hur gen-manipulerad mat åstadkommer fruktansvärd mängd tumörer hos försöksdjur.Det är så beklämmande och vi måste verkligen säga ifrån.Men inte gör Cancerfonden någon insats för att åtminstone låta oss ta del av dessa vetenskapliga rapporter. Som vanligt ger Livsmedelsverket eller Jordbruksverket ingen tillförlitlig och allsidig information.Jag frågar: Varför?De stöttar sig på EU beslut som i sin tur har kunnat drivas igenom p g a oerhört starka lobby verksamhet i Bryssel.Och USA trycker på av rent komersiella intressen
  Se http://seedfreedom.in/fortnight-of-actions-letter-from-vandana-shiva/ och googla den indiska atomfysikerna Vandana Shiva, som blivit aktivist mot Monsanto, fabrikant för Vietnamkrigets katastrofgift Agent Orange (www.globalresearch.ca/the-sinister-monsanto…orange-to…/5342923‎
  Jul 16, 2013 – A glimpse into the world of Monsanto shows that companies which delivered … Orange’ to the US military in the Vietnam war had close connections with the ..läs mera) och som nu står bakom en världsomfattande förgiftning av våra jordar med pesticiden Roundup och annat.Det är en tokig värld vi lever i.Min bror och far gick bort i cancer, och jag kunde också ha gjort det, om jag inte haft turen att få hälso-inriktade råd som gav mig en chans att läka min kropp, inte bara ta bort symtom.Med vänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Sjuk-vård = kemiska “läkemedel” som blockerar symtom eller avstänger biologisk verksamhet. Lär inte ut kunskaper som positivt kan påverka livsföring mm för god hälsa. Tar enbart bort symtomen på grundproblemet och skapar långvarig konsumtion samt nyttjande av sjuk-vård. Skapar beroende, stora inkomster för industrin och är positivt för statskassan, håller mycket “vetenskaplig” verksamhet igång som huvudsakligen syftar till innovation som skapar inkomster för industrin men betalas av skattemedel, sjuka-fonder, bnp mm.

  Frisk-vård = söker orsaken till ohälsan och behandlar grundproblemet med för kroppen stärkande och uppbyggande naturmedel. Utbildar människor för att kunna ta eget ansvar och göra nödvändiga förändringar av livsföringen. Klienten betalar själv (oftast) vilket enbart ger momsintäkt till staten. Många tusen års beprövad erfarenhet kräver ingen vetenskaplig manipulerande av statistik syftande till att skapa resultat gynnande giriga företag. Vi VET redan!!

  Idealpersonen i Sverige är således någon som konsumerar så mycket läkemedel och sjuk-vård som möjligt, men lyckas klara av att jobba, helst mer än lagligt och långt över pensionsåldern. Denne blir då den idealiska mjölkkossan för det ekonomiska systemet. Allt som gör det o-,möjligt att inte jobba(sjukdom-sjukskrivning, arbetslöshet, god ekonomi (som inte kräver extra inkomster mm) motverkas systematiskt då detta stör modellen.

  En fullt frisk svensk är ett hot mot ekonomin då denna enbart genererar skatteinkomster och är därför en “sämre” svensk. Motivationen att utveckla FRISK-vård, bra mat, sund livsföring har ett obefintligt ekonomiskt intresse och är negativt för modellen.

  Så om man utfodrar med gmo-mat, har nuvarande bestrålning av mobila nät, chemtrail, HAARP och nuvarande sjuk-vård. Så är det sannolika inom snar framtid att ALLA är sjuka och goda svenskar. Den svenska modellen fungerade !! Självklart är siktet inställt på att helt ta bort möjligheten att sjukskriva sig eller vara icke arbetande för systemet.

  Nu finns tack o lov massor med duktiga kloka människor som på bästa sätt saboterar detta, många gånger med risk för rättsliga påföljder. Genom att faktiskt behandla folk till god hälsa helt utanför systemets modell. Om man betänker konsekvensen av en långvarig strejk av alla terapeuter i ex 1 månad, så är sannolikheten att stora delar av landets verksamheter snabbt skulle få stora problem ganska säker. Vilket troligen är enda anledning till att det inte är helt förbjudet att själv bekosta det som gör folk friska. Samt att terapeuter mm faktiskt får jobba.

 • Hej Hellen och Jeanette, ni undrar vad man kan göra istället för mammografi.Låt mig slå fast att jag inte avråder någon från mammografi även om jag själv är ytterst skeptisk.Varför? Därför att det visat sig att inom sjukvården utsätts människor alltmer för undersökningar som innebär att man också utsätter sig för strålning.Det blir allt vanligare att man föreslår röntgen “för att vara på säkra sidan”. Nu är det så att vad jag vet finns inga föreskrifter om hur mycket små doser av röntgenstrålning en människa kan utsättas för utan att riskera allvarliga biverkningar som cancer.Det finns mig veterligen inte heller något centralregister där alla patienter som ges röntgenstrålning, registreras, och därför vet inte heller läkarnna hur mycket strålning en person har utsatts för, fram till dags dato.Detta medför att en person kan utsättas för skadlig röntgenstrålning utan att vare sig patienten eller läkaren vet om det.Som sagt, sjukhus är farliga platser.Den högsta strålningen ger PET och Catscan(skivepitelröntgen) och många gånger får samma patient en sådan röntgenundersökning, inte bara en gång utan uppföljande och därför flera. Ringde Strålskyddsinstitutet och de uttryckte en frustration över att inte egentligen ha någon kontroll över hur mycket s.k farlig röntgenstrålning människor utsätts för. Strålning är något som , precis som gifter fast ännu värre, ackumuleras i kroppen och är svårt att bli av med. Strålning är också något som tar mycket lång tid för människokroppen att göra sig av med.Strålning påverkar bland annat celler och deras livsviktiga funktioner. Mammografi ger starkare strålnings än vanliga röntgenundersökningar.3 gånger så starkt dos. För gravida kvinnor är detta definitivt inte en tillrådlig dos.Dessutom visar det sig att mammografi är inte en särskilt bra undersökning för den kan föranleda överbehandling eller inte upptäcka andra tumörer. Termografi är den andra typen av bröstundersökning jag refererar till. Den är helt ofarlig. vad jag förstår minst lika bra, om inte bättre på att upptäcka cancertumörer men har inte godkänts här hemma istället för mammografi..Dr. Wolfgang Kessler på sin klinik i Tyskland(http://www.dr-kessler.net/physician-profile/)talar mycket väl om termografi Termografi bygger på principen att alla objekt med en temperatur över den absoluta nollpunkten avger infraröd strålning, vars våglängd beror på temperaturen.Termografi är sedan 1982 godkänd av FDA som medicinsk avbildningsteknik. För närvarande används termografi på cirka 600 mottagningar och sjukhus runt om i världen. Häri ingår ett trettiotal sjuk- hus i USA och tre i Storbritannien. Aus- tralien, Spanien, Danmark, Grekland och Rumänien är andra länder som utnyttjar metoden.Den används även på kliniker som behandlar cancer komplementär medicinskt– Termografin skall ses som en kom- pletterande undersökningsmetod. Den är inte ett självständigt diagnostiskt hjälp- medel, sa Peter Leando. Men den kan vara till hjälp, när information från andra undersökningar skall tolkas.
  – Metoden har många fördelar. Den är inte invasiv, patienten utsätts inte för någon strålning och det finns inga kontra- indikationer. Termografi kan till exempel genomföras vid graviditet. Undersökning- en kan upprepas hur många gånger som helst och klämmer inga bröst och ger ingen strålning. Den har också förmåga att upptäcka misstänksamma förändringar tidigar än mammografi men hittills anses den inte kunna ersätta mammografi.I Sverige tycks det inte finnas Termografi för människoundersökningar i medicinsk bemärkelse..Jag har många ytterligare skäl för att vilja avstå från mammografi, vad gäller mig själv, men det får bli ett helt nytt inlägg. För den som är intresserad av seriös forskning kring mammografi, läs http://summaries.cochrane.org/CD001877/screening-for-breast-cancer-with-mammographyVänliga hälsningar Kerstin Unger Salen

 • Jag vill tillägga att sjukdomar uppstår på flera nivåer. Miljö är en av nivåerna. Att fråga sig hur är jag som människa; bär jag på bitterhet kan jag ej försonas o.s.v. är en annan nivå. Allt är energin och lever man medvetet så sänder man inte till sin kropp så kallade låga vibrationer av nedstämdhet. Allt påverkar helt enkelt. Det finns också möjlighet att med tanken påverka sin närmiljö, men det är en annan diskussion som jag inte vill gå in i här.
  Jag bifogar här följande tipps: Berättelsen om resan hem!

  År 1992 fick Brandom Bays veta att hon hade en tumör stor som en fotboll i magen och hon kastade sig in i en märklig, djupt självanalyserande och till sist frigörande healingresa. Bara en kort tid senare förklarades hon fullt frisk – inga mediciner, ingen operation, ingen tumör.

  Den självläkande process som Brandom Bays skapade sedan dess befriat tusentals människor från livslånga känslomässiga och fysiska blockeringar. I boken låter hon oss ta del av sitt unika arbete och starkt transformerande metoder.

  Resan leder oss direkt till det som är roten till varje långvarig problem och ger oss redskap för att äntligen och definitivt lösa dem. De mäktiga processerna åstadkommer djupa och varaktiga resultat. Kronisk smärta försvinner. Oro, depression och sexuella blockeringar löses upp. Problem med självkänsla sorg och vrede går upp i rök, missbruk upphör och sjukdomar botas. Reseprocessen hjälper dig att bli av med emotionella och fysiska blockeringar, att utnyttja ditt eget inre, uppleva gränslös glädje och bli fri.

  Brandom Bays: Resan

  ISBN 978 91 534 3184 8

 • Officiellt heter det att cancern tog min mamma. Men jag som såg på nära håll hur hon förgiftades från olika källor ser det lite annorlunda. Cancern var ett symptom den verkliga orsaken mångårig förgiftning. Och anledningen till att det kunde ske är att politiska beslut gjort det inte bara möjligt (t.ex rökningen) utan även obligatoriskt, som t.ex med cellgifter, eller kvicksilverläckande amalgam eller sanktionerat av staten (symptom manipulerande mediciner).
  Politiker är ansvariga för hennes död. Hon fick inte den bästa vård hon kunde få, jag är tveksam att ens kalla det vård det som tandläkare och sjukvårdspersonal utsatte henne för.
  Hade politikerna stiftat lagar med allmänhetens hälsa som högsta prioritet istället för storindustrins vinstintressen hade min mor levt fullt frisk idag. Därför att då hade
  – Cigaretter och snus varit totalförbjudet världen över! Hon hade aldrig ens börjat röka.
  – Sjukvården inkorporerat förebyggande hälsovård med naturmedicinska metoder. Mediciner hade bestått av naturliga medel som botat utan negativa biverkningar, behandlingar hade syftat till att återställa den naturliga och optimala funktionen så kroppen kunde läka sig själv.
  – Amalgamet hade aldrig godkänts som tandlagningsmaterial. Istället hade industrin varit tvugna att ta fram ett annat material som ej läkte ut starkt giftiga ämnen. Och framtagningen av emalj identiskt lagningsmaterial, emaljuppbyggande behandlingar och liknande tekniker hade sannolikt gått fortare.
  – Munnen hade givetvis också ansetts tillhöra resten av kroppen och ingått i den allmäna sjukvården.
  – Vår mat hade varit näringsrikare och utan gifter eller andra onaturliga tillsatser.
  Man kan kritisera dagens sjukvård om man vill men vad hjälper det? Om vi verkligen vill få till en förändring av vården krävs det först en förändring av politiken. Mp är väl det som ligger närmast av de etablerade partierna. Men jag tror inte deras politik är tillräcklig, jag tror det behövs minst ett nytt parti som på ett mer uttalat och kompromisslöst sätt tar strid för det som vi, den stora massan, “gräsrötterna” tycker är viktigare än industrins profiter nämligen att vi ska kunna leva länge och få vara friska och lyckliga. Detta måste vara politikens högsta ledstjärna. Jag ser med stort intresse på hur frustrerade människor söker göra just detta nu genom att samla in röster för att starta upp nya partier såsom Demokraterna, Partiet De Fria, Frihetspartiet och Föreningen För Direkt Demokrati.

 • Hej! Blev intresserad när du skrev att det finns andra sätt att upptäcka bröstcancer på än mammografi. Menar du ultraljud? Jag gick tidigare på ljusmammografi (infrarött ljus) i Malmö, men läkaren är pensionerad och jag har inte hittat det på något annat ställe. Vad rekommenderar du?

 • Du har helt rätt i det du skriver Gretel. Dagens läkare är ingenting annat än industrins talesmän som bara vill pracka på människor kemikalier. De motarbetar allt vad naturlig hälsa och alternativa behandlingsmetoder heter, det enda som bjuds det som industrin kan tjäna pengar på.

  Det är mycket enkelt få tag i skit som du skriver men långt ifrån lika lätt att få tag i bra produkter, allt sådant förbjuds mer och mer liksom homeopati och andra naturliga läkekonster. Ju mer vi bojkottar skolmedicinen desto snabbare kommer den dö ut.
  Det är hög tid att människan börjar öka sin medvetenhet!!

 • Kan bara säga INSTÄMMER ! Jobbar i min lilla värld för att förebygga ohälsa men människorna själv måste ta tag i sina egna liv!Det verkar som om det är så enkelt att köpa “skit” men väldigt svårt att köpa bra produkter.Vet inte varför människan inte börjar tänka OM ! Det är oftast det gamla vanliga som tar över med automatik.Det krävs medvetna val gott folk! Kom igen nu då!

 • Dagens sjukvård sitter hårt fastskruvad som i ett skruvstäd av industrin bakom det hela, det gäller allt från biträden till överläkare. De som inte rättar in sig i leden, dvs. följer industrins förordningar blir inte långvariga på sina jobb.

  Hela sjukvården bygger på ett konstant ökat vinstintresse, alla patienters symtom ska döljas, nya uppträder och döljs med nya mediciner. Karusellen är i full snurr och vinstmaskineriet går på högvarv.

  Detta är ett kortsiktigt tänk (som allt annat inom skolmedicinen), folk blir mer och mer hälsomedvetna, börjar tänka själva och söka egna alternativa vägar till hälsa.
  Skolmedicinen har skjutit sig själv rejält i foten och det kommer sakta leda till förblödning av hela systemet så småningom.
  De gräver gropar åt andra men kommer att falla själva där i…

 • NewsVoice: vill bara meddela er om att när jag delar era fantastiska artiklar på facebook, så tas dom i regel bort, står “länken kanske är sönder osv..”

  Mycket konstigt, har hänt tre gånger den senaste veckan!!

 • Härligt att läsa, även om jag hittills enbart läst inledningen här på mobilen å skall läsa resten när jag startat datorn.

  Har länge försökt att inplantera detta i Miljöpartiets Hälso och Sjukvårdsprogram och under min aktiva tid i Miljöpartiet i Värsta Götaland program utan respons.

  . . . och insett att Närlingslära måste ingå som enskild ämne i läkarutbildningen, och dylika utbildningar, tack.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *