Desinformation inom politik, humanism och naturvård

publicerad 16 oktober 2013
- Börje Peratt

DEBATT. Desinformation är en strategi av rökridåer och felaktiga begrepp för att förvirra. Man har omstörtande mål som låtsas stötta dem vars livsförutsättningar man rycker undan. Denna artikel tar upp tre centrala områden där vårt samhälle på katastrofala sätt har drabbats av iögonfallande vilseledande avsikter nämligen politiken, humanismen och miljön.

Politiken

I modern tid tid har Moderaterna i Sverige gått fram som det nya arbetarpartiet, men i praktiken har man gjort vår tids största förmögenhetsomflyttning från “arbetarna” till de redan rika.

Ojämlikheten är slående. Avståndet mellan de rika och de fattiga har återgått till hur situationen såg ut vid sekelskiftet. Refererar här till en tidigare artikel:”Inkomstklyftorna större än någonsin”. DI: 70.000 dollarmiljonärer i Sverige.

Av 34 OECD-länderna är Sverige det land där inkomstspridningen ökat snabbast. Från att 1995 ha haft de minsta inkomstskillnaderna inom OECD ligger Sverige idag på fjortonde plats. (ref 1)

OECD:s siffror stämmer med Statistiska Centralbyråns säger Hans Heggeman (SCB).

Utvecklingen mot ökade inkomstklyftor har pågått under många år. Det ”Stämmer med SCB:s siffror”

Samtidigt har samhällets mest centrala åtaganden som rör skola, vård och omsorg störtdykt och internationellt har skolan nu sjunkit från topplats till en undanskymd bottenplacering.
Så finns då något parti som vågar sätta ned foten. Jag fann inget som jag kunde förlika mig med och skrev ett nytt program. Demokraterna. Förhoppningsvis kan det antingen ge idéer åt rätt håll eller dra till sig folk som tröttnat på orättvisorna.

Humanismen

Ett annat område som också drabbats av desinformation är humanism. Humanism gick ursprungligen tillbaka på begrepp som medmänsklighet, kultur, förnuft och kunskapsutveckling. I och med andra världskrigets utbrott, har den ursprungliga humanismen förvanskats av antihumanister och nyateister vilket jag och flera andra har avslöjat i en rad artiklar. (ref 2)

Problemet är att om man idag nämner ordet humanist så skräms folk så till den milda grad att den oinsatte tror det handlar om intolerans, auktoritärt synsätt och förföljelse.

Ja så långt har denna desinformation gått. Av detta skäl var jag med och initierade Humanism & Kunskap med avsikt att återerövra begreppet.

Över 40 personer med skiftande bakgrund varav många med hög akademisk utbildning utformade en värdegrund.

Den nordisk naturen och miljön

Norden och Östersjön hotas av den kinesiska mellanskarven, en fågel med latinska beteckningen P. c. sinensis. Den känns igen på sina bosättningar där träden blir helt vita och ön täcks av dess stinkande träck, decimeterdjup gyttja av käkad fisk.

Den kinesiska mellanskarven är mest förödande för livet under ytan då dess jakt i flockar om flera hundra kan rensa ett fiskebestånd på några dagar.

Phalacrocorax-carbo-sinensisSärskilt sårbara områden är lekområden (fiskens barnkammare) då dessa oftast förekommer på grunda vatten. Mellanskarven har på kort tid ökat från några tusen till flera hundratusen i Norden. Den har i stort sett utplånat flera fiskebestånd, däribland gösen och när ett fiskebestånd är rensat flyttar den vidare.

Den för med sig svåra skador på hela miljön. En grupp ornitologer skyddar dess existens och bryr sig inte om konsekvenserna. Denna i grunden självdestruktiva hållning har sitt stöd i ett EU-beslut som fridlyste fågeln och mellanskarven har nu exploderat och tagit över Norden i hundratusental.

200 000 ton minskad fångs = Mellanskarvens konsumtion

Samtidigt som yrkesfisket stadigt minskat sina fångster så har mellanskarvens med ökad population åderlåtit vattnen. Vi kan se hur detta följts åt. Yrkesfiskets 200 000 ton/år i minskad fångst motsvarar nästan exakt vad Kinesiska Mellanskarven Sinensis, med det antal fåglar som idag finns i svenska vatten, konsumerat under motsvarande tid.

Vari ligger då desinformationen? Jo den grupp ornitologer med Henri Engström i spetsen pratar storskarv (pc Carbo) som håller till i Atlanten och har en helt annan bosättning och ett annat jaktbeteende.

Genom att flytta fokus från sinensis till carbo och diskutera hur denna fågel ska skyddas, som vi knappast ens har här, blir effekten att man att skyddar skadedjuret. Frågan är varför vill EU orsaka en miljökatastrof för Norden? Det verkar ju väldigt märkligt. Nu har denna skada drabbat även Europa då mellanskarven ju flyttar söderut under vintern.

De negativa effekterna gör nu att EU går ut med nya anvisningar. Naturvårdsverket hade nyligen en hearing för att samla in synpunkter. Den nya förvaltningsplanen gick ut på remiss men man har inte lyssnat alls på yrkesfiskare, skärgårdsbor, sportfiskare och naturmänniskor som vittnat förödelsen.

Naturvårdsverket går i praktiken på ornitologspåret och medverkar till katastrofen.

Så vad kan vi göra?

I politiken kommer Alliansen att röstas bort. När det gäller humanismens återerövrande handlar det om att upplysa och att konfrontera antihumanisterna då de häver upp sin stämma. Vilket inte alltid är så lätt särskilt som en av dess förespråkare Christer Sturmark fått fritt dansgolv i Kungliga Vetenskapsakademin. Men vad gör vi då med miljökatastrofen som drivs med en speciell ornitologgrupp understödd av Naturvårdsverket.

Här återstår liknande krafttag som nu tagits i Danmark där man i praktiken från myndighetshåll försökt ta saken i egna händer och det kan man faktiskt göra med EU´s nya guidelines.

Vem som betalar, ja det får naturligtvis bli de som har insikt om vad som sker och vad som måste göras.

Skulle man i Sverige välja Demokraterna och det partiet får makt finns ingen tvekan om vilka krav som kommer att ställas.

Börje Peratt

Ref 1) Demokraterna – det nya mittenpartiet för Sverige
Ref 2) Fullt möjligt förena tro och vetenskap


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *