FRA – Så här kollar du om du blivit signalspanad på

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 oktober 2013
- Torbjörn Sassersson

FRAEfter att media skrivit om att  Christina Finnman Persson var den första och då enda svensk som begärt ut data på om hon signalspanats på inkom till NewsVoice frågor om hur en medborgare kan ta reda på samma sak. Undertecknad ställde frågan till FRA. Här är svaret.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto: FRA hemsida | Uppdaterad: kl 10:30, 9 okt 2013

Datum: torsdag den 3 oktober 2013 09.52

Hej Torbjörn,

Du har i e-postmeddelande till Försvarets radioanställt (FRA) den 1 oktober 2013 ställt frågan vem man ska vända sig till för att få veta om man blivit signalspanad på. 

Jag handlägger ditt ärende som har fått diarienummer xxxxx:xxxx/xx.

Svaret på din fråga är beroende av om du vill veta om dina meddelanden har inhämtats i samband med signalspaning enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet (LSF) eller om du vill ha information om FRA behandlar personuppgifter som rör dig.

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Siun) är skyldig att, om du begär det, kontrollera om dina meddelanden har inhämtats i samband med signalspaning. Har dina meddelanden inhämtats kontrollerar Siun huruvida inhämtningen och behandlingen av inhämtade uppgifter har skett i enlighet med lag. Siun ska underrätta dig om att kontrollen har utförts. Om du vill veta om dina meddelanden har inhämtats i samband med signalspaning enligt LSF ska du alltså vända dig till Siun med din förfrågan. Adress: Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten, Box 1140, 164 22 KISTA.

Du har därutöver rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om personuppgifter som rör dig behandlas av FRA eller inte. Begäran om information ska göras skriftligen hos FRA och vara undertecknad av dig. Det går därför inte att skicka begäran via e-post eller fax.

Begäran om information skickas till:

FRA
Box 301
161 26 BROMMA

Med vänlig hälsning
Maria Malmberg Pyke
Jurist

Försvarets radioanstalt
Juridiska funktionen
Box 301
161 26 Bromma
Telefon: 08-471 46 00
Telefax: 08-471 48 98
www.fra.se

Begär ut besked om du signalspanats på

Ladda ner ett färdigskrivet Word-dokument [uppdaterat 9 okt 2013] med ett förslag på formulering.
Använd dokumentet för att begära ut information om du signalspanats på.

Formuleringen i dokumentet ser ut så här:

”Kan SIUN kontrollera om mina elektroniska meddelanden (inkl sms, mail, telefonsamtal fast telefoni, mobiltelefonsamtal, Skype-kommunikation mfl) tillbörligt eller otillbörligt har inhämtats och behandlats i samband med signalspaning i Sverige och/eller mellan Sverige och utlandet?”

Komplettera din förfrågan med de e-postadresser och telefonnummer etc som du vill ha kontrollerade.

SIUN kontrollerar inte om inhämtningen varit skälig

Notera att när undertecknad testade att få svar på förfrågan meddelade SIUN att de inte kontrollerar om tillbörlig inhämtning och bearbetning av dina meddelanden skett. Det innebär rimligen att denna kontroll är helt meningslös eftersom det man vill veta är ju om ens meddelanden har inhämtats för tillbörlig signalspaning dvs om den varit: berättigad, behörig eller skälig.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq