Chef på Cochrane och en fd vice ordf från Pfizer om den kriminella läkemedelsindustrin

publicerad 28 oktober 2013
- Kerstin Unger-Salén
Big Pharma

Big PharmaPeter Gøtzsche som är chef för det välrenommerade Nordic Cochrane Centre, som tillhör Cochrane Collaboration, ett oavhängigt forsknings- och informations center, vars verksamhet ägnar sig åt att förbereda, upprätthålla och förbereda, samt informera om olika behandlingar som används inom den moderna, etablerade medicinen, höjer rösten i kritik över läkemedelsindustrins maffialiknande och kriminella beteende.

Text: Kerstin Unger Salén | Bild: Boken Big Pharma Jacky Law

Cochranes verksamhet är inriktad på att undersöka huruvida de har tillräckligt evidens baserade bevis för att läkemedel och behandlingar är tillräckligt säkra och effektiva. De var den första gruppen av individer som vidhöll att medicin inte bör användas såvida inte det inte är bevisat att det fungerar.

I hans bok “Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare” (Radcliffe Publishing Ltd) citerar han före detta vice ordförande för läkemedelsföretaget Pfizer:

“Det är skrämmande vilka likheter som finns mellan läkemedelsindustrin och maffian. De tjänar orimliga pengar, precis som läkemedelsindustrin. Sidoeffekterna av organiserad kriminalitet och mord är desamma i denna industri. De mutar politiker och andra och det gör även läkemedelsindustrin.”

En annan person som också sällar sig till antalet personer i högt uppsatta positioner inom den etablerade medicinen, är Marcia Ancell, sedan 20 år förläggare av “The New England Journal of Medicine”. Nyligen har hon publicerat en bok vars titel lyder: “The Truth about the Drug Companies: How They Deceive Us and What to Do about it”.

Alla väl ansedda medicinska journaler såsom “The British Medical Journal”, “The Lancet”, till “The New England Journal of Medicine”, har avslöjat den verkliga dimensionen av ovan nämnda problem- nämligen att, enligt alla regler, korrekt utskrivna receptbelagda mediciner, förorsakar dödsfall som ligger på fjärde plats av alla dödsfall som registreras och att läkemedelsföretagen kontinuerligt förvrider data.

Källa: Big Pharma and the Mafia

Text: Kerstin Unger Salén | Bild: Boken Big Pharma Jacky Law


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq