Sagan om UD och biståndspengarna

publicerad 21 november 2013
- av NewsVoice

Det var en gång ett land där ärlighet och sunt förnuft rådde. På ett kärleksfullt och omsorgsfullt sätt vägledde våra folkvalda ledare landet för folkets bästa.

Sedan kom girigheten och maktidioterna in och ändrade på allt, för deras egen och till uppdragsgivarnas egna vinning skull. Det demokratiska Sverige och det ovanligt godtrogna folket, har fortfarande inte förstått vad som hänt. Vilket de styrda massmedierna ser till att bibehålla okunnigheten om genom väl utförd ensidig information. Men ibland upptäcker vakna människor saker som klumpigt nog inte maskerat tillräckligt, som leder till lite skriverier, som efter en tid tystas ner tills folket glömt det och hjulet kan fortsätta snurra igen.

Återigen har UD:s bristande redovisning kommit fram i ljuset. Gigantiska summor av skattemedel ”bara” försvinner någonstans, helt utan officiell redovisning ifrån ett departements räkenskaper.

Det som redovisas officiellt är hela tiden direkta eller indirekta bistånd till en specifik plats, organisation eller drabbat område. Vilket därför lätt kan verifieras av mottagare vad gäller biståndets summa och art av hjälp mm.

Men resterande pengar, vart tar dom vägen?

Det finns faktiskt en rad möjligheter som sannolikt används mer eller mindre. Som vi alla vet är den egentliga makten hos helt andra personer än våra folkvalda. Dock är flera av dessa involverade i ett ekonomiskt maktsystem, där dom styrs att verkställa olika åtgärder som gagnar eliten. På UD har vi Carl Bildt som i decennier varit en sådan springpojke. Att via UD kanalisera ut stora belopp till inofficiella verksamheter är därför nära till hands. Där syftet är helt annat än traditionellt bistånd.

Det handlar mer om pengar till vissa enskilda makthavare, eller blivande sådana för att jämna vägen för eliten. Tillförande av medel till nystartande av banksystem i länder som tidigare haft en statskontrollerad riksbank och penningtillverkning.

För att därigenom sätta landet i skuld, ekonomisk kontroll, och gynna pyramidspelet av låneränta. Täckande av kostnader för avlyssning och hemliga system, samt operationer i det tysta utomlands, oftast i samverkan med känd stormakt. Ibland sker det öppet med ex våra flygplan som leker krig i Libyen. Vem var det som styrde i detta ärende? Är vi inte ett neutralt land utan pakt tillhörighet?

Alla transaktioner är med stor säkerhet noga redovisade, men hålls hemligt för det demokratiska samhället genom dubbel bokföring. En del funderar säkert om en minister verkligen kan göra så här. Jag vill då påminna om att nämnda minister en gång i tiden, såg till över en natt, att ALLA våra avsatta lönepengar i löntagarfonder överfördes till riskvilligt kapital på aktiemarknaden för att därigenom starta en spekulationsperiod och risktagande av oanade mått, naturligtvis med konsekvenser för den enskilde som förlorade massor, till några få som gjorde enorma vinster.

Ingen vars pengar som togs var tillfrågad och än mindre reagerade det politiska systemet. Allt var noga iscensatt och planerat, men helt utanför folkets kännedom och kontroll. Jag kallar det att råna folket genom ekonomisk diktatur. Att försnilla pengar ur budgeten till icke redovisade ändamål är förräderi och stöld. Vad tycker du?

Samma person tog under sin tid som statsminister, bort tjänstemanna ansvar inom offentlig verksamhet ur lagstiftningen. Var och en fattar att det har medverkat till att myndigheter och enskilda tjänstemän, numera helt kan bortse ifrån lagar, kränka människors rättigheter och strunta i att handlägga det dom inte ”vill”. Helt utan påföljder för tjänstemannen eller möjlighet för den enskilde att få sitt liv och leverne skyddat av lag och normala samhällsregler.

Förr hade vi en Svensk tiger som röt, svensken idag är generellt en grundlurad liten kisse som endast jamar tamt. Tynar bort i sjukdom och misär barskrapat på sina sista värden av intjänade medel, pensioner och andra tillhörigheter.

Du som tagit dig tid att läsa dessa rader, kanske har ett intresse eller en förståelse för vad som faktiskt händer med vårt samhälle. Men de flesta begriper inte ett smack. Vår enda chans att skapa förändring är att väcka de sovande och ge dom kunskap, det brådskar kära vänner…

M. Merlingen


Så här kan du stötta Newsvoice

  • Vi närmar oss denna civilisations kollaps. Något nytt är på väg. Det inbegriper INTE nuvarande maktelit. Då de inte frivilligt ger sig av måste det ske genom total kollaps. På vägen, för att folk skall förstå, kommer allt att avslöjas. Där har t.ex Snowden gjort en stor insats.
    Tilltron till systemet och dess företrädare minskar för varje dag.

  • Schweitz har verkligen lösningen på bångstyriga myndigheter och politiker genom folkets röst. Läs gärna på Christoffer Hells site. Det borde vara den största valfrågan för det parti som tänker sig en framtid MED demokrati enligt folkets vilja istället för stängd toppstyrning, där en skock folk tittar ut vart fjärde år och lovar en massa skit och sen struntar i allt.

  • Varför fråga vilket parti som skulle ta upp verkliga frågor? Vilka partier skulle egentligen bry sig om annat än vad partiledningen önskar och vill? Läs Anne-Marie Pålssons bok “Knapptryckarpartiet”. Andemeningen var att sedan partibidragen inte längre gick till enskilda politiker, utan till partikassan, så finns egentligen ingen plats för individuella röster! För i vilket parti tillåts numera individuella frågeställare?

  • Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *