Carl Bildt
INTERNATIONELLA NYHETER

MER I NEWSVOICE
Sagan om UD och biståndspengarna

SVERIGEDet var en gång ett land där ärlighet och sunt förnuft rådde. På ett kärleksfullt och omsorgsfullt sätt vägledde våra folkvalda ledare landet för folkets