Elena Malmefeldt om Sverigebilden: Vapenindustrin är en integrerad del av Sverige som “humanitär stormakt”

"Vi som mänskliga svenskar behöver ställa oss upp och sätta stopp för det här galenskaperna."

publicerad 28 maj 2023
Elena Malmefeldt, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Carl Bildt
Elena Malmefeldt, Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg och Carl Bildt.

Samhällsdebatören och hälsoprofilen Elena Malmefeldt granskar Sveriges djupt förankrade vapenindustri. Denna industri är integrerad med svensk politik, finansvärlden och påstådd “välgörenhet”. Allt är snyggt paketerat och Sverige marknadsförs sedan som en humanitär stormakt. Familjerna Wallenberg och Bildt är centrala spelare.

En gång i tiden trodde jag att Sverige var en demokrati, att vi stod bakom fred och neutralitet, att vi skattebetalare genom SIDA hjälpte människor i världen som hade det svårt. Stolt tog jag del av SIDA:s arbete och kände att jag var en del i att människor fick det bättre. Jag var så stolt över mitt land Sverige. Jag trodde på vallöften, och trodde på politiken. Vi i Sverige valde tillsammans hur vi ville att Sverige skulle fungera som land.

Efter hand förstod jag att vallöftena inte hade någon relevans. Ingen brydde sig om att fullfölja det som utlovats, efter hand förstod jag att det politiska systemet var en fars.

 

Video ovan: Elena sammanställer sin granskning i en video.

Sverige är knappast en “humanitär stormakt”

Det skulle ge oss en känsla av att vi var med och bestämde. Jag förstod att vi levde i en illusion av en demokrati, vi marknadsför oss som ett demokratiskt land, men fungerar under beslut som tas av en ekonomisk elit. Besluten som kommer att fattas, har deras bästa som utgångspunkt. System är riggat!

ArcanumSkolan 2024

Yttrandefriheten är enormt begränsad och allt som kan störa elitens olika krisagendor skall förbjudas och paketeras under desinformation och konspirationsteorier.

Kriser är viktiga för att deras kapital skall öka, ju mer kriser, desto mer vinster.

Valfusket som pågått i många andra länder tror jag inte ens behövs i Sverige, för det spelar ingen roll vem som vinner. Agendan ligger klar och vem som helst som vinner ska vara med och driva denna elitiska agenda, annars försvinner deras makt. Mycket förmånligt för genomdrivandet av denna agenda är att Sverige består av en mycket lydig befolkning.

För er som sett mina filmer vet att freden är en viktig fråga för mig, men efter hand har jag förstått att Sverige inte försöker få fred. Inte nog med det. Vi till och med driver på dessa krig.

Vi säljer vapen till diktaturer och marknadsför samtidigt Sverige som neutralt. Många i Sverige tror fortfarande att Sverige är neutralt och vill ha fred. Bilden av Sverige som den humanitära stormakten ligger djupt rotad hos svensken.

Allting går att sälja med mördande reklam

Politiker som har betalt med landets skattemedel arbetar bland annat för vapenindustrin och SIDA-pengar används som en del i den vapenindustriella agendan.

Människor i stora delar av världen har förlorat sina liv och torterats på grund av Sveriges engagemang i  vapenindustrin tillsammans med agendan för telekommunikation.

Efter det att vapenindustrin gjort sina vinster skall infrastrukturen som bombats sönder återställas. Givetvis gör samma personer som vunnit på kriget vinster på uppbyggnad av en ny infrastruktur. Sedan kommer flyktingströmmar av människor som inte kan leva kvar i sina länder på grund av bland annat Sveriges aktiviteter.

Nu kan eliten göra än mer vinster på flyktingar, varför inte hyra ut lägenheter till ett överpris, så som Wallenbergbolaget Aleris?

Vem betalar för detta? Du, skattebetalare. Vi har varit med och betalt för vapen. Vi har varit med och betalat för ny infrastruktur och nu betalar vi för de människor som tvingats fly och kommer till Sverige. Vinsterna går i stora delar till en och samma “familj”.

Vi har däremot inte skattemedel till hälso- och sjukvård, polis och en anständig skola. Våra äldre får inte sjukvård om de blir sjuka. De får istället palliativ vård. De ligger på sina hem isolerade i sin egen avföring och utan mat. Hur kan det ens hända i ett land som Sverige som betalar en av världens högsta skatter?

SIDA:s bistånd finansierar projekt för att bygga så kallade “inkluderande” samhällen och för att stärka de mänskliga rättigheterna. Samtidigt har vi i Sverige exkluderat våra äldre från samhället och fråntagit dem deras mänskliga rättigheter.

Sverigebilden måste rättas till

Den humanitära stormakten Sverige är ett falskt ansikte. Vi behöver ett totalt systemskifte! Sverige drivs utan tvekan av en liten elit och en som varit mycket behjälplig i deras agenda är Carl Bildt.

Man har PR-paketerat varumärket Carl Bildt som fredskämpe och som en positiv kraft i sitt arbete med mänskliga rättigheter. Ingenting kunde vara längre från verkligheten. Fundera på hur en person som Bildt kan få fortsätta inom politiken.

Mitt svar är: för att hela systemet är riggat, agendan är klar och för att Carl Bildt följer den lydigt. Han går inte lottlös i det mycket välbetalda arbetet.

Svensk industri har blomstrat. Finansfamiljen Wallenberg har blivit farligt rik och Carl Bildt påstår att när han lobbar för vapenindustrin handlar det om svenska jobb.

Ett citat:

“Krig är en skumraskaffär. Det är antagligen den äldsta, den mest lönsamma, den absolut mest onda affären och den enda affär där vinsterna räknas i dollar och förlusterna i människoliv.”

Vi som mänskliga svenskar behöver ställa oss upp och sätta stopp för det här galenskaperna.

Tack NewsVoice, för ni tillhandahåller en plattform för alla oss som vill få ut våra budskap och vårt arbete. Jag ber er alla att stödja Torbjörns arbete med NewsVoice, så vi kan ha kvar denna plattform. Vi behöver mötesplatser och NewsVoice är just det, en fri informativ mötesplats.

Text: Elena Malmefeldt

Relaterat

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq