Lars Bern: Den fina tanken med EU var att skapa ett fredligt Europa – Det misslyckades

publicerad 13 juli 2015
- av Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,   NewsVoice.seDen fina tanken med EU var att skapa ett fredligt Europa genom att riva alla tullmurar och att öppna Europas gränser så att arbetskraften kunde kunna röra sig fritt. Det var tankarna som en gång gjorde många inom näringslivet entusiastiska över tanken med EU, men de flyktingströmmar som USA orsakat är på väg att destabilisera Europa. Det skriver Lars Bern på sin blogg.

Text: Lars Bern | NewsVoice återpublicerar med tillstånd ett utdrag från debattartikeln

Projektet har tyvärr kidnappats av en makthungrig politisk elit med ambitionen att gå mycket längre. Deras dröm är att skapa ett Europas förenta stater – en ny global stormakt. Det var i den andan denna elit kom upp med den fullständigt vansinniga idén att tvinga ihop skaran av mycket olika länder under samma valuta.

Bakom kulisserna fanns hela tiden den amerikanska makteliten som såg en förlängning av sitt ekonomiska och millitära världsherravälde genom tillskapandet av ett nära allierat i det som skulle bli Europas Förenta Stater. Ett viktigt instrument var att inte avveckla NATO efter kalla krigets slut, utan att istället utnyttja NATO för att öka det amerikanska inflytandet i Europa på Rysslands bekostnad.

Ukrainakonflikten är en direkt frukt av denna offensiv. Den fullständigt huvudlösa idén att ta in även NATO-medlemmen, det muslimska Turkiet i EU kommer också från det hållet. Svensken Carl Bildt har i den frågan varit springpojke åt USA:s intressen. Samtidigt skulle USA genom sina millitära insatser öka sitt inflytande i den muslimska världen.

Ett annat instrument har varit USA:s totala spioneri mot hela världen via NSA. Ambitionen har varit att skaffa sig totalt världsherravälde genom att kunna kontrollera alla informationsflöden. Inte ens Europas politiska ledare har varit fritagna utan har som alla andra systematiskt avlyssnats.

Utvecklingen har inte gått USA:s väg. Spioneriet har avslöjats och krigsinsatserna i Irak och Afghanistan har misslyckats fullständigt och USA har tappat kontrollen över situationen i regionen. De flyktingströmmar som USA:s klumpiga insatser orsakat är på väg att helt destabilisera Europa och de bidrar till att kraftigt skärpa motsättningarna mellan olika folkgrupper. Knappast något fredsprojekt längre med andra ord.

Läs hela debattartikeln

Text: Lars Bern