Lars Bern: Den fina tanken med EU var att skapa ett fredligt Europa – Det misslyckades

publicerad 13 juli 2015
- Lars Bern
Lars Bern, feb 2015 - Foto: Torbjörn Sassersson

Lars Bern - Foto: Torbjörn Sassersson,  NewsVoice.seDen fina tanken med EU var att skapa ett fredligt Europa genom att riva alla tullmurar och att öppna Europas gränser så att arbetskraften kunde kunna röra sig fritt. Det var tankarna som en gång gjorde många inom näringslivet entusiastiska över tanken med EU, men de flyktingströmmar som USA orsakat är på väg att destabilisera Europa. Det skriver Lars Bern på sin blogg.

Text: Lars Bern | NewsVoice återpublicerar med tillstånd ett utdrag från debattartikeln

Projektet har tyvärr kidnappats av en makthungrig politisk elit med ambitionen att gå mycket längre. Deras dröm är att skapa ett Europas förenta stater – en ny global stormakt. Det var i den andan denna elit kom upp med den fullständigt vansinniga idén att tvinga ihop skaran av mycket olika länder under samma valuta.

Bakom kulisserna fanns hela tiden den amerikanska makteliten som såg en förlängning av sitt ekonomiska och millitära världsherravälde genom tillskapandet av ett nära allierat i det som skulle bli Europas Förenta Stater. Ett viktigt instrument var att inte avveckla NATO efter kalla krigets slut, utan att istället utnyttja NATO för att öka det amerikanska inflytandet i Europa på Rysslands bekostnad.

Ukrainakonflikten är en direkt frukt av denna offensiv. Den fullständigt huvudlösa idén att ta in även NATO-medlemmen, det muslimska Turkiet i EU kommer också från det hållet. Svensken Carl Bildt har i den frågan varit springpojke åt USA:s intressen. Samtidigt skulle USA genom sina millitära insatser öka sitt inflytande i den muslimska världen.

ArcanumSkolan 2024

Ett annat instrument har varit USA:s totala spioneri mot hela världen via NSA. Ambitionen har varit att skaffa sig totalt världsherravälde genom att kunna kontrollera alla informationsflöden. Inte ens Europas politiska ledare har varit fritagna utan har som alla andra systematiskt avlyssnats.

Utvecklingen har inte gått USA:s väg. Spioneriet har avslöjats och krigsinsatserna i Irak och Afghanistan har misslyckats fullständigt och USA har tappat kontrollen över situationen i regionen. De flyktingströmmar som USA:s klumpiga insatser orsakat är på väg att helt destabilisera Europa och de bidrar till att kraftigt skärpa motsättningarna mellan olika folkgrupper. Knappast något fredsprojekt längre med andra ord.

Läs hela debattartikeln

Text: Lars Bern

Donera till NewsVoice

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

 • EU var redan från början ett frimurarprojekt som har mer än hundra år på nacken. Jag har sett mycket bakom kulisserna under mitt liv i många länder och verksamheter. Lockbetet var talet om fredsprojekt och de bekanta “fria rörligheterna”. De flesta -ismer är skapade för att härska genom söndring, och lyckas över förväntan både på lokal såväl som global nivå beroende på att “massorna”, som Gustave le Bon beskrev i boken “Massans Psykologi”, inte har vare sig utbildning eller förmåga att föreställa sig hur raffinerat de stora spelarna jobbar samtidigt som de okunniga ivrigt jobbar med att förgöra varandra. Akademisk utbildning e dyl är INGEN garanti för att kunna förstå hela upplägget. Lenin som var frimurare kallade dessa aningslösa människoskaror för just “nyttiga idioter”. Betr EU, så läs min artikel http://www.nyatider.nu/eu-drommen-som-nodlandade/ I vår statsledning har vi flera mullvadar som jobbar för globalisternas mål och därmed tyvärr fungerar som en sorts landsförrädare.

  • Och Frimurarna i sin tur var nog mest ett verktyg för britterna och deras kumpaner. Grand Orient i Paris var avgjort infiltrerad av dem under EUs tillkomst vill jag minnas att jag läste någonstans, om man nu överhuvudtaget tror att det finns några självständiga loger. Jean Monnet var förutom det namn du nämnt i länken huvudperson och starkt lierad med Usa. EU var helt designat efter Usas behov. Pierre de Villemarest – Facts and Chronicles denied to the public ger mycket detaljer.

   De har stängt av kommentarsfältet på fria tider med hänvisning till att det ‘missbrukats’
   Det tycker jag tarvar en närmare förklaring. Handlar det om avancerat cyberkrig via proxy eller bara om kommentarernas innehåll?

 • Yngve, din kommentar är raderad av flera skäl:
  1. Den var på över 620 ord. Max antal ord är på ca 300 per kommentar
  2. Halva texten var inklippt från annan källa, dessutom på engelska, och alltså inte skriven av dig som kommenterade
  3. Texten handlade till stor del om utomjordingar vilket avviker för mycket från ämnet som diskuteras
  4. Har försökt återsända din kommentar intakt, men din e-postadress var falsk igen.
  – moderator

 • castropollux
  Du har både rätt och fel om socialismen. Anglo-amerikanerna genom det lite fördolda Fabian society var definitivt ute efter en socialistisk värld. Detta var iscensatt av liberaler för att dels kontrollera hela politiska spektrum och som det viktigaste att lösa upp nationalstaterna för att skapa en världsregering under anglo-amerikansk överhöghet. Men renhjärtade ‘vanliga’ socialister är inte medvetet sammanlänkade med den konspirationen.
  Europa och östblocket planerades sammanstråla och endast nationella självständighetssträvanden var föremål för bekämpande.
  Mycket av detta fattas helt i historieskrivningen självklart därför att det är anglos som styr den. Alla insiders i EU som är lierade med Usa/England måste konvertera till lojala europeer eller slängas ut om något fritt europa skall uppstå.

 • Bern, det är nog inte så att projektet kidnappats, utan det fortsätter enligt planen.
  “Riva gränser…” är en del av deras agerande.

  Det har aldrig varit någon “fin tanke” med det hela. Jag vet inte varifrån du fått den tron. Vet du?

  Man vil ha kaos och konflikter, på så sätt får man sitt sluttilstånd i världen, vilket inte är skilt från eliten/kommunisternas samhälle med att ha löst upp alla gränsers integritet, oavsett om vi talar om man/kvinna, familj, etnicitet eller nationer.Det är heller inte skilt från de krafter som ligger bakom eliten, eller ordenssällskapen, jinns, demonsiak väsen, etc, de som drar agendan via eliten, som äger politikerna.

  The New World Order is “Communism”: Also Known As Rothschildism Or More Bluntly Robbery!

  It all started with this little shit. (Lenin)

  1895 Mug Shot Of Vladimir Lenin – This Was Rothschild’s Financed Stooge In Over Throwing The Russian Monarchy In 1917

  But Rothschild got the idea of harvesting money from chaos in 1815 during the war of Waterloo. Here’s an insert from that history.

  He recalls the phrase used by the mother of the five Rothschild brothers:

  “If my sons want it, then there will be no war.’ This means that they were the arbiters, the masters of peace and war, but not emperors. Are you capable of visualizing the fact of such a cosmic importance? Is not war already a revolutionary function? War? The Commune. Since that time every war was a giant step towards Communism.”

  http://politicalvelcraft.org/2013/03/10/the-new-world-order-is-communism-also-known-as-rothschildism-or-more-bluntly-robbery/

 • Artikeln tycks mena att USA och NATO hade goda intentioner och förhoppningar om att dess krigföring skulle göra allt mycket bättre men att det tyvärr gick åt helsicke, med kaos och anarki som resultat istället.
  Nåväl, jag tror att “deras” agenda och strategi snarare är att inte vinna några krig eller etablera några stabila “demokratiska” nationer, men däremot att etablera ett långsiktigt instabilt tillstånd av kaos och allmän laglöshet där övegrepp och allmänt krigande fortgår i årtionden.
  Man kan säga att USA/Nato med lätthet uppnått sina verkliga syften genom att låta lokala krafter sköter dödandet, splittrandet och alienationen. Allt detta bäddar för massimigrationen som Lars Bern beskriver korrekt.
  Så man kan lika väl påstå att utvecklingen gått precis den väg USA vill.

 • castor: Hitler, Stalin och Mussolini hade var sin variant av socialism.

  Hur fungerade detta tycker du?

  Det spelar ingen roll vad för namn du sätter på deras olika “experiment”.
  http://www.theguardian.com/world/2004/sep/25/usa.secondworldwar
  https://www.voltairenet.org/IMG/pdf/Sutton_Wall_Street_and_the_bolshevik_revolution-5.pdf

  När det gäller Jesus skall man inte glömma en sak:
  https://onecanhappen.wordpress.com/2014/05/06/wwjd-if-anyone-ever-asks-you-what-would-jesus-do-remind-him-that-flipping-over-tables-and-chasing-people-with-a-whip-is-within-the-realm-of-possibilities/

  • @anders. Det enda gemensamma var ju att de representerade inte socialismen, de jagade samma människor som man sedan jagade i UZA. De tre hade samma sponsor och det klargör ju varför de agerade som de gjorde. Den enda som vill kalla dem för socialister, kommunister är samma andas barn som lever på att de tror att dessa tre representerade någon kommunism eller annat. Alliansen kallade sig nya arbetar partiet, jagade livet ur sjuka de med,vi har fått “sverigedemokrater” fastän de representerar och liknar något helt annat.

  • @ rascasse. Kaos är granne med gud! Nog låter de krig och terror fortgå så länge det finns en opposition vid makten eller en som hotar den. Eftersom demokrati hotar dess totalitära krav på makt så utgör också de smolk i den missfärgade bägaren.

  • @Anders. “Det spelar ingen roll vad för namn du sätter på deras olika ”experiment”.” Jo det spelar roll vad de kallar sig medan korruptionen, fascismen, maktmissbruket kallar sig tex kommunister medan de i verkligheten är något annat. Hela 1900 talet är från dess inledning i Uz, en jakt och agenda för att svartmåla arbetarklassen och facklig aktivitet. Med riggade sprängattentat och korrumperad polis sopar man ihop “bevis”. Kriget var bara en täckmantel för att släcka den kampen och med lagstiftning hindra arbetare att organisera sig. Sedan visar historien att många fler skulle och ville komma sponsra samma krafter som jagade arbetare i Tyskland och resten av Europa som skulle göra exakt samma sak intill detta nu i Uz.

   Bush var ju inte den ende i Uz som sponsrade Shitler. General Electric med flera utgör bevis för att ärendet och saken hade tor utbredning. På samma gång vill SD med flera inte berätta vilka som sponsrar dem. Något demokratiskt har de inte i sinnet de heller.. De har haft många år på sig att bevisa det istället är vänstern deras huvudsakliga måltavla och samma splittring som historiskt sett alltid lett till förföljelse, våld och sist men inte minst krig.

   Att bli rik på krig är en sak men att hålla arbetarklassen på plats med olagliga och fula metoder och till syvende och sist svälta, dräpa och utnyttja den till sista blodsdroppen är väl ett välkänt manér över hela denna jord.

   Satirikerna tycker G.W. Bush utgör ett skriande exempel på White Supremacy och beklagligt nog ett oerhört behov av att kompensera de intellektuella bristerna med förtryck, hot och våld.

   Dessa krafter gör nu vad de kan för att upprepa tricket att dra undan mattan under fötterna för arbetarklassen. Att släppa ut hundarna och ge sig på solidariteten är ett lika gammalt som fult trick för splittring och kaos. Där har Sd fått sin nisch, korg, sin Vilks görande yttrandefriheten stora björntjänster..

 • Fred är för innersta kretsen (frimurare och andra som ligger bakom tex EU) ett kodord för socialism, så jag tror Lars att “de” håller på att lyckas.

  Socialism är Lenins definition av fred. När ingen opponerar sig mot att bli övertagen av, förstörd och ägd av storebrors föräldraskap, då har vi fred… Det är nästan nu, då vi alla åtnjuter prideschlager, och Partiet säger “Alla kan sjunga”, och lös ut din Enhets-pollett till medborgarfickpeng, och knip tillsammans i härlig värdegrundad Allsång.

  • “yngve” när ska gud öppna ögonen på dig? Inte är det socialismen som orsakat detta du förfasar din religiösa blick över? Frimurare står i opposition till socialism det borde du veta.. Sluta låt sinnet styra blicken, vidga vyerna, ta ett steg tillbaka. Syndaregistret innehåller girighet och annat som räcker gott som förklaring.. Med din definition blir Krig Ok?

   Jesus hade varit Socialist och åkt med Ship 2 Gaza alla gångerna om han hade dyk upp.

 • Kol o Stålunionen handlade ju bara om att de inte behövde kriga, annektera, invadera för att komma åt naturrikedomarna.. De ovillkorliga lagarna och rätten är knappast fredliga. De är rovdjursartade och invändningsfria..

  Euron har bara använts för att krossa det som var bestående med vår ekonomiska kultur. Trygghet, välfärd och framtid. I det fanns givetvis en jämlikhet, ett broder/systerskap och en frihet man ville bekämpa och föröda och som vanligt historien till trots gick det lika bra att använda de minst begåvade att förtrollas av rasismen, sin egen otillräcklighet, hopplöshet att istället bli verktyg att bekämpa ideal man aldrig fann sig hemma i.. Tragiken, besvikelserna och bristen på framtidstro och kopplingar till verkligheten, såväl som historien gjorde dessa till utmärkta verktyg för ett dacapo ingen trodde skulle dyka upp igen.

  Att de fyra friheterna skulle vara sådana apokalyptiska ryttare för en ekonomisk undergång måste väl komma som en överraskning för det sovande folket.. När de en gång slår upp ögonen. Sömnpillret jobbskatteavdraget och tillvänjningseffekten har en otroligt långvarig baksmälla..

  Att konkurrensutsätta all produktion av livsmedel, teknik, vård, skola omsorg har gett inflation ett alldeles nytt anonymt ansikte. Utarmningen av resurser. överflyttningen av kapital till de bemedlade, av fyra ryttare och en svans, saknar motstycke.. Medan banker och finans badar i vinster finns knappt en hyfsad lön att tillgå eller en anställning som varar. Däremot ska den senare kännas som en smitta man fort och smärtsamt ska befrias ifrån… I en ny värld där anställningen, tryggheten och framtiden kan bli förödd för att persontransport privatiserats och konkurrensutsatts kommer den olyckan och andra inte ensam. Katastroferna och “födslovåndorna” finner ingen motsvarighet i annat än att korruptionen har befruktat framtiden med ett missfoster. Vagnarna (olyckorna) drar loket. Moder Svea med elchocker på folket förvandlats till en utsugare och sina egna barns fiende.. Du nya dystra värld där ackorden sätts efter hur falsk syndabockens skuldebrev och beskrivning kan bli av en dirigent utan framtid eller hopp. 15 % av befolkningen sätter sin tilltro till tarvliga verklighetsbeskrivningar och recept skapande allt tunnar kakor.

 • Admin, tack för information, men rubriken ovan ”Lars Bern: Den fina tanken med EU var att skapa ett fredligt Europa – Det misslyckades”,… kan lura/blåsa Din Marknad (enskild medborgare som läser men inte vill, kan eller vågar förstå när, var och varför) att ett ”fredligt Europa misslyckades”.

  Lars Bern, skrev i sin rubrik: ”Den som gapar över mycket …” den rubriken var mer konstruktiv än rubrik med ”Det misslyckades”, för om motsatsen till fred är krig, så råder enligt min under förbrukad tid i livet utvecklade och enskilt ägda kunskap att i nutid och mentala rum förstå, inget krig i hela eller del av EN medlemsstat, lokalt på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

  Fred och de fyra friheterna (person, vara, tjänst och kapital) i EN medlemsstat förvaltar varje enskild unionsmedborgare, som vill, kan eller vågar utveckla enskild ägd kunskap att i nutid och mentala rum förstå när, var och varför, det enligt EU-domstolens tolkning och rättspraxis är regeringen som har betalningsansvar för böter och skadestånd mot EN medveten drabbad enskild unionsmedborgare, som i nutid, nära framtid och rum mentalt vill, kan och vågar kvalitetssäkra säkerhetsbrist, som enligt EU-domstolens monopol på tolkning av EU-rättens företräde eller offentligt redovisad rättspraxis är fördragsbrott, lokalt i EN medlemsstat, på den inre solidariska fria marknaden i EES och Europeiska unionen.

 • De som skapade EU hade enligt min övertygelse inte alls fred i Europa som mål med unionen, utan just den överstatlighet som nu råder och slutmålet total diktatur.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *