Amfetamin – Mats Reimers, Henrik Pellings och Shires julklapp till barnen

publicerad 24 december 2013
- Henrik G

Lagom till jul berättar nu läkemedelsbolaget Shire att svenska barn för första gången kan få rent amfetamin (Elvanse) helt gratis – som medicin. Bolaget får ”akademisk tyngd” i sin marknadsföring av psykiatriker Henrik Pelling och DM:s ”oberoende” kolumnist Mats Reimer.

Text: Kommittén för Mänskliga Rättigheter

I Dagens Medicin driver den ”oberoende” kolumnisten och barnläkaren Mats Reimer en hätsk kampanj mot allt vad alternativmedicin heter. Vad vi inte kan läsa om på DM:s sidor är hur han som ”Principal Investigator” i läkemedelsbolaget Shires svenska studier av Elvanse (i USA Vyvanse) haft avgörande betydelse i bolagets lansering av amfetaminet. Lika hårt som Reimer slår mot alternativmedicin lika hårt slår han för en ökad psykiatrisering av landets skolelever. I sin krönika i Dagens Medicin förklarar han: ”Skolhälsovård måste till stor del vara skolpsykiatri.”

Läs merSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Människor som Mats Reimer borde dras fram för domstolen och dömas precis som alla de andra som förespråkar psykiatrisering av våra barn. Finns det en möjlighet att avslöja hans inkomster från Pharmaindustrin?
  Jag rekommendera Robert Whitakers bok: “Anatomy of an Epidemic”, der han balanserat och med god vetenskaplig underlag beviser vilket brott läkemedelsindustrin har begott de sista 50 år med hjälp av psykiatrer som är köpta och förfalska forskning.
  Den störtsa lögn är den kjemiska imbalansen i hjärnan, det är numera bevisat att först medicinering skapar den kjemiska imbalansen och tvingar de som behandlas, ibland till livslång medicinering med följd av sviktande inlärningsformåga.( En canadensisk metaanalys från 2002 , gällande 1,379 ungdomar visade att det fanns ingen påvisat förbättring av inlärningsförmåga. efter 3 månader, i långa loppet fanns ingen fördel alls,R.Schachar: ” attention -deficit hyperactivity disorder,” Canadien journal of Psykiatry 47(2002): 337-48).
  När barnen sluter med amfetamin blir deras beteende värre än någonsin.
  ” Thirty years of reserche had failed to provide any good-quality evidence that stimulatns helped “hyperactive” children. Detta blev verifierat i en Multisite Multimodal Treatment study of children with ADHD genomfört av NIMH. ” The long term efficiancy of stimulant medication has not been demonstrated for any domain of child functioning” var deras slutsats.
  Det visade sig i USA som har kommit långt, att de symptomen som oppstår vid behandling med stimulantia, som amfetamin, leder till Bipolar symptom.
  Väldig behändig när en medicin framkaller symptom som man kan skapa en ny sjukdom med flera mediciner för att bemestra detta.( 1996 raporterades av Joseph Biederman vid Massachusetts General Hospital att 15 från 140 ( 11%) barn med ADHD hade utveckklad bipolare symptom inom 4 år, som inte var där vid den initiale diagnosesättning. IUSA behandlas för närvarende 3.5 millioner barn och ungdomer med stimulantia, detta skulle betyder 400,000 bipolar ungdomer. I USA har man redan förstört sina barn,då redan antalet av förtidspensioner bland ungdomar pga psykisk störning(ADHD; Bipolar) har mellan åren 1987-2007 exploderat från några 100 till knappt 600,000.( Källa: Social Security administration reports, 1987-2007)skall vi verkligen göra detsamma? Vem vill ta ansvar inom psykiatrin när denna enorma skandalen äntligen kommer till ljuset?
  Man skall kräva av Pharmaindustrin att de beviser att det finns en chemisk obalans innan man har startat mediciner.
  30 års forskning har inte kunnat påvisa detta, men offentligheten har matats med lögner och manipulerade studier, varvid man har undanhållit de studier som visade íneffektiviteten och till och med skadan som dessa mediciner gör .

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *