Kolesterolmyten och statinmyten är bluffar med många hälsorisker

publicerad 6 december 2013
- Kerstin Unger-Salén

Margarinexpert LivsmedelsverketDe kostråd som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket basunerat ut sedan många dekader och som de fortfarande håller fast vid, är farliga för människors hälsa. De hävdar att vi ska äta 50-60% kolhydrater och undvika fetter, speciellt mättade fetter, för kolesterolet är boven i dramat som skapar åderförkalkning och hjärtinfarkt.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Bild: NewsVoice – Crestock

Sanningen är att kolesterol är en av de mest grundläggande substanser i kroppen som vi inte kan leva utan. Miljontals celler producerar kolesterol hela tiden under våra liv. Cellväggens struktur består till del av fett och kolesterol. Bägge behövs för att reparera skador i kroppen. Hjärnan är speciellt rik på kolesterol, 25 %, av kroppens kolesterol tas till hjärnan och behövs för att kunna utföra olika funktioner. Så även vårt nervsystem.

Det viktiga D-vitaminet skapas av kolesterol när solen skiner på huden. Mat rik på kolesterol är fisk, skaldjur, torsklever olja och äggula. Brist på D vitamin leder till alla möjliga allvarliga sjukdomar. Just nu lider västvärlden av en epidemi av D-vitaminbrist.

Kolesterol hjälper till att reparera skador och skickas till områden som behöver läkning. Dessutom är kolesterol en viktig antioxidant. Listan är lång och detta är några exempel.

Hypotesen att kolesterol är farligt har varit så seglivad för den har gagnat kommersiella och politiska intressen, bl. a. storförsäljningen av statiner. Nu är det dags att avliva myten och gå på djupet av problematiken.

Ingen förnekar att åderförkalkning existerar, men inflammation, snarare än kolesterol förorsakar förkalkningen på kärlväggarna. Att säga att kolesterolet skapar åderförkalkning är som att säga att snuva och hosta orsakar förkylning. Skador i cellvävnad eller organ leder till inflammation och reparation.

Åderförkalkning uppstår när kroppen inte lyckas läka skadan och inflammationen inte upphör. Vad detta beror på har delvis att göra med livsstil och en diet som består av alltför många raffinerade matprodukter och oljor.

Referenser: Hanefield M, Metzler W, Kohler C, Shaper F,Metabolic Syndrome, “common soil” for diabetes and atheroslecrosis. Novel approaches to an integrated therapy. Herz 2006 May;31(3):246-254 Hansson GK, Inflammation, atherosclerosis and coronary artery diease, N Ngl J, Med 2005;352:1685

Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets råd hjälper inte mot degenerativa sjukdomar

Mer än någonsin behövs kunskap om hur man ska hejda den våg av degenerativa sjukdomar som västvärlden plågas av. Människorna lever längre nuförtiden, men många är vid dålig hälsa. Kronisk övervikt, diabetes, hjärtsjukdomar och cancer har blivit allt vanligare. Trots allt välstånd och en väl utbyggd sjukvård har vi inte blivit friskare.

Vi måste fråga oss: Vad är det som gått snett?

De kostråd som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket än idag insisterar ska komma till rätta med nutidens stora största folksjudomar är och förblir inadekvata och ger inga goda resultat. Tvärtom, vi är fetare än någonsin trots att vi blivit itutade en veritabel fettskräck och fått rådet att köpa fettsnålt.

Matindustrin har inte varit sena att plocka upp dessa kostråd, och till följd har man tagit fram ett antal dubiösa produkter, vars syfte är att erbjuda fettsnål och kolesterolnedsättande mat. Fettet har i allmänhet ersatts med socker eller konstgjorda sockertillsatser, precis som om det vore mera hälsosamt!

Kostråden att äta fettsnålt och att 50 -60% av kostintaget bör vara kolhydrater är och förblir otidsenliga, och felaktiga.

Industrins intressen är ekonomiska men vilka intressen har myndigheterna?

Dessutom utgår myndighetsråden från en gammal seglivad myt, väl upprätthållen av dem som har ett ekonomiskt intresse av att man fortsätter äta statiner (kolesterolnedsättande mediciner) och inte minskar sockerintaget, d.v.s. läkemedelsindustrin och delar av livsmedelsindustrin.

Vad man däremot kan fråga sig är, vilka intressen har Livsmedelsverket och Socialstyrelsen av att fortsatta vidhålla påståenden som alldeles uppenbart är oriktiga?

Milda

Enligt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska vi byta ut mättat fett till omättat fett. Vi ska övergå till mjukt fett, dvs. inte äta smör som ju är en naturprodukt, utan snarare, Flora, MildaBecel, Lätta och rinnande margarin. Alla dessa produkter är hårt raffinerade och upphettade i den industriella framställningen och är baserade på fleromättade vegetabiliska oljor och ett antal kemikalier.

I riksdagen är man väl medveten om problemet och i en motion till riksdagen står följande förklaring:

Transfetter finns i livsmedel som i regel är industritillverkade. De bidrar till att höja människors “dåliga” kolesterol. I sin tur bidrar de till en ökad frekvens av bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, allergier och astma. Transfetter är klart onyttiga och höjer kolesterolhalten.

Verken utmålar mättat fett som ansvarigt för allt ont, och därför måste kolesterol (dåligt kolesterol finns inte) som leder till åderförkalkning och hjärtinfarkt, till varje pris kontrolleras. Hur stämmer detta med verkligheten? Uppenbarligen inte alls, för när man analyserat mängden kolesterol hos människor som lidit av en hjärtattack, visar det sig att de ofta haft lägre kolesterol nivåer istället för tvärtom. Läs gärna också om det i Ann Fernholms bok, ”Ett sötare blod”.

Dags att förkasta sambandet mellan höga kolesterolnivåer och hjärtinfarkter

Svenska Dagbladet tar upp samma ämne upp till debatt på Brännpunkt: ”Är kolesterol en riskfaktor?”. Flera vetenskapliga studier har visat att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än normalbefolkningen och att dödligheten dessutom är högre vid låga värden. Nu är det dags att förkasta hypotesen om sambandet mellan höga kolesterolnivåer och hjärtinfarkter och kanske också dags att utreda vad som lett till detta vetenskapliga haveri, skriver Lars Werkö, Tore Scherstén och Ralf Sundberg.

Livsmedelsverkets kostråd är inte bara inadekvata, de skapar också allvarliga hälsoproblem. Göran Petterson vid Chalmers som forskat kring livsmedelsfrågor i över 10 år, tycker att verket bygger sina rekommendationer på en ovetenskaplig fettskräck och att det är socker och inte fett som ligger bakom diabetes och övervikt. De oljor som verken förordar ger upphov till biokemiska skador, inflammationer och åderförkalkning.

Statiner, statiner och än mer statiner

För läkemedelsindustrin är det självklart gynnsamt att kolesterolmyten upprätthålls. Kolesterolnedsättande mediciner, såsom statiner, är nummer ett i försäljnings framgång, En verklig guldgruva som bara blir mer och mer lönsam.

Kolesterolhysterin har gjort att försäljningen av statiner i Sverige ökat så till den milda grad att produkten blivit en helig ko som man ständigt kan mjölka på mer pengar. Det skulle inte förvåna om de snart säljs receptfritt.

Trots att försäljningen av kolesterolsänkande mediciner tredubblas i Sverige (!) går det inte att se någon minskning av antalet hjärtinfarkter eller antalet dödsfall i infarkt. Statiner ger dessutom ett flertal skadeverkningar som kan leda till utveckling av mycket allvarligare sjukdomar.

Är det inte hög tid att tänka om och inse att kolesterolet inte problemet?

För många forskare världen över är detta ganska solklart och många av dem, i högsta grad i Sverige, har verkligen försökt att få myndigheterna att inse detta under en lång tid, utan framgång.

Är det prestigeskäl eller direkt oheliga allianser med livs- och läkemedelsmedelsindustrin som hindrar myndigheterna att ändra sin hållning? I sådant fall är det oförlåtligt, för människors liv står på spel.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen borde ta reda på varför fetter, ja även mättade fetter, är livsviktiga för vår hälsa. Också, varför kolesterol bildas i kroppen, vilken livsviktig nytta det faktiskt gör, och hur avgörande kolesterol och fett är för hjärnans funktioner. En ansenlig mängd kliniskt vetenskapliga forskningsstudier som påvisar att det inte finns något samband mellan åderförkalkning och kolesterol, eller, att högt kolesterol skulle vara en riskfaktor. Snarare tvärtom, att lågt kolesterol medför ett antal hälsoproblem, speciellt för kvinnor.

En utomordentligt bra bok är skriven av PHD Natasha Campbell Mc Bride, MD, chef för Camebridge Nutrition Clinic, är specialiserad i näringslära och neurologi. Boken heter ”Put your Heart in Your Mouth”. Halva boken ägnas åt hur allvarligt hon ser på fett och kolesterolmyten och hur den bidrar till ohälsa och sjukdom. Hon citerar en mängd väldokumenterade kliniska forskningsstudier som helt klart bevisar att råden att undvika kolesterol är och förblir felaktiga och skadliga. Dessutom pågår många diskussioner inom forskarvärlden angående statiners skadeverkning. Risken för cancer är kanske den mest alarmerande av dem.

I epidemiologiska studier och åtskilliga statinundersökningar har visat att låg kolesterol gör oss mer predisponerade för cancer. Bl.a. beroende på att statiner kan åstadkomma skador i mitochondrias (små energiverk som är viktiga för att ge oss livsenergi) DNA och i cellerna.

Referens: “The journal Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

I artikeln oroar man sig för säkerhetsrisker hos statinmedicinering, speciellt hos kvinnor. Enligt en befolknings baserade kontroll studie, visar sig kvinnor som går på statiner, ha en ökad risk för att utveckla bröst cancer med upp till 143 % jämfört med kvinnor som inte tar statiner.

Enligt en annan studie publicerad i “The Journal Prostate”, 2011, har män som äter statiner, signifikant mer risk att utveckla prostata cancer. Jämfört med män som aldrig tagit statiner, fann man att 86 % ökar risken (av de som tar statiner) för prostata cancer.

Shane Ellison, M.S., från “The People’s Chemist” skriver om den vetenskapligt uppenbara länken mellan statiner och cancer.

Han säger:

“Det faktum att kolesterolnedsättande läkemedel (normala intag) potentiellt kan utveckla cancer kommer aldrig accepteras som allmän kunskap. De undersökningar som fått pengar av läkemedelsindustrin hyllar statiner och hävdar deras säkerhet, är typiskt framställda på ett osanningsenligt och rätt ut sagt fraudulent sätt”. [Läs mer]

En gigantisk amerikansk forskningsstudie, Werko L. “Analysis of the MRFIT screenes: a methodological study”, Journal of Internal medicine 237,507 -518,1995, visade redan då (1995) att de försökspersoner som åt mindre animaliskt fett och en lågkolesteroldiet, hade högre kolesterol i blodet. Anledningen var/är att när vi äter mindre kolesterol producerar kroppen mer kolesterol. Varför? Därför att kroppen inte kan vara utan kolesterol!

Effekten att äta statiner kan leda till minnesförlust och bristande kognitiv hjärnfunktion. Kolesterolnedsättande statiner blockerar inte bara kolesterolsyntesen men också andra vitala molekyler, såsom co-enzymet, Q10. Muskelceller, inklusive hjärtats muskel celler, kan inte fungera ordentligt utan Q 10. Dessutom är Q10 en utomordentlig antioxidant.

Kolesterol skyddar oss från infektioner och brist  ökar dödsrisken, speciellt hos äldre människor. Att just äldre människor faktiskt lever längre om de har högt snarare än lågt kolesterol, visar andra forskningsstudier.

En utredning från 2010 visar också att statiner kan öka diabetes.

Referens: Sattar N, et al. “Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials”. The Lancet, Early Online Publication, 17 February 2010.

För två år sedan publicerade engelska forskare en studie av nästan en kvarts miljon människor utan hjärtkärlsjukdom, vars kolesterol hade minskats med medicinering. Det visade sig att fyra procent hade drabbats av allvarliga muskel- och leverskador, nedsatt syn och njursvikt.

Hur mycket mer behöver vi höra för att förstå hur felaktiga dessa kostråd och medicineringen varit?

Referens: Uffe Ravnskovs bok: ”Fat and Cholesterol are good for you”, (Ravnskov.nu). Uffe Ravnskov är medicine doktor 1973 vid Lunds Universitet. 1968 specialist i intern medicin, 1973 specialist och docent i medicinska njursjukdomar1979-2000 privatpraktiserande specialist i Lund. Sedan 1979 oberoende forskare. 1999 tilldelad Skrabanek Award av Dublin´s universitet (Trinity College) för originella bidrag inom området medicinsk skepticism2007 tilldelad LEO Prize for Independent Thinking in Natural Sciences And Medicine. Medlem av International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) Språkrör för THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics.

En annan mycket aktuell bok är skriven av en professor vid det prestigefyllda universitetet Yale och Boston College i USA, som forskat på kostråd för epileptiker, men som de senaste 20 åren också forskat på dietråd kring cancer. Professorns namn är Thomas Seyfried, och hans bok heter ”Cancer as a Metabolic Disease”.

Professor Seyfried uppmanar oss framför allt att reducera kolhydrater och ta bort socker, i alla former. Han menar att allt som skapar socker/glukos i kroppen, påskyndar cancerutveckling och verkar dessutom som bränsle för cancerceller. Samtidigt säger han att alla bör äta mera fett, men hålla igen kaloriintaget. Han föreslår en ketodiet för att förebygga och läka cancer. En sådan diet baserar sig på lågt kolhydrat och högre fett intag!

Nästa fråga är: Hur påverkar en sådan diet diabetiker? Uppenbarligen på ett positivt sätt för den kan sänka behovet av insulinsprutor som måste ges för att motverka intaget av en hög kolhydrat diet. Speciellt gäller detta för diabetiker 2 som mera relateras till diet faktorer.

Några vettiga hälsoråd:

 • Minska rejält på kolhydrater,
 • ta bort vitt mjöl, vitt bröd, pizza, bakelser, och naturligtvis socker från kosten,
 • lägg till nyttiga matfetter såsom naturligt smör, ghee (indiskt smör), ekologisk kokosnötsolja och kallpressad olivolja samt kallpressad rapsolja.
 • stek eller fritera inte animaliskt fett,
 • avstå från raffinerade/processade matprodukter,
 • avstå från även oljor, för de innehåller mindre vitaminer och mineraler och kan dessutom ha onaturliga tillsatser, transfetter och kemikalier, samt
 • undvik genmodifierade substanser.

Naturligt är bäst, det har det alltid varit.

Slutsatsen är: Myndigheterna borde avstå från att underhålla den förödande kolesterolmyten. De borde sluta uppmana folk att deras kost bör bestå av 50-60 % glukosbildande kolhydrater och verkligen varna för socker med stora bokstäver.

Dessutom vore det bra om man övergav de kostråd som på ett hälsovådligt sätt uppmanar svenska folket att undvika mättade fetter till varje pris, och att istället övergå margarinsorter som innehåller få näringsämnen, är högraffinerade och innehåller transfetter och kemikalier.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Mer att läsa: För dem som är intresserade hur man kan förebygga och hjälpa läka cancer

Professor Seyfried förklarar att glukos absolut inte är den enda energikälla vi har (något som Livsmedelsverket påstår). För att skapa livsviktig energi använder kroppen normalt sett glukos och syre för att framställa så kallat ATP. Glukos behövs egentligen endast i mindre mängder utom hos cancerceller som slukar i sig glukos.

I avsaknad av glukos kan kroppen mycket väl övergå till att använda ketoner (bildas i levern genom nedbrytning av fettsyror) för bränsleproduktion. Denna process kallas ketos. Den är inte farlig. Enligt Seyfried är den bra och han har länge rekommenderat att den används i terapeutiskt syfte för både epileptiker och cancersjuka.

Kroppen är sedan miljontals år anpassad att tåla kortare perioder av svält eller långa perioder av kolhydratsbrist. Anledningen att cellerna övergått till att använda glukos är helt enkelt att den nuförtiden är så lätt tillgänglig. Mycket intressant är att Seyfried har kommit fram till att cancerceller inte kan tillgodogöra sig ketoner och kommer därför att svältas ut om det saknas tillräcklig glukos.

Med andra ord, inget socker och mindre kolhydrater är ett effektivt sätt att förebygga cancer och hjälpa till att läka cancer. I och med att kolhydrater höjer blodsockernivån är det bra att reducera deras intag för att även förebygga diabetes.

Seyfried rekommenderar också, bör påpekas, att man håller ned kaloriintag, äter måttligt med proteiner och kött (innehåller glutamin som just när det gäller cancerceller i synergi för att framställa deras bränsletillförsel), och att man börjar med att fasta några dagar för att få igång övergången till en keto diet. Det är alltså inte en LCHF diet.

Enligt en klinisk forskningsstudie som heter ”A low-carbohydrate, ketogenic diet to treat 2 diabetes” [PubMed], kan en sådan diet vara effektiv för att minska diabetes medicinering.Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Jag föredrar att 45 %är kolhydrater dvs .en rätt slö dag då man rör på sig en del men inte direkt jobbar hårt,1/5 protein och 35 % är fett. Av fettet 10 till 15 % mättat fett av hög kvalitet typ kakao, lagom feta mjölkprodukter dvs filmjölk, ost 23 till 31 % fett, och lite vanlig mjölk, 15 % fleromättat fett varav minst 5 % omega 3, 10% .enkelomättat. Det gäller att minska på AA och palmitinsyra. laurinsyra är inget problem om man inte äter kokos. En rimlig mängd myristinsyra hjälper ALA att omvandlas till EPA och DHA. AA är inget problem då det balanseras bra i fisk och skaldjur av omega 3, bra mjölkprodukter har en bra omega 6/3 kvot. Jag är pescitarian så jag slipper äta äggulor för att få i mig D vitamin och omega 3 som när jag var ovo-lacto vegitarian. Varför så mycket kolhydrater? Eller lite? Jag behöver alla B vitaminer, A vitamin, alla viktiga mineraler och spårämnen, antioxidanter, fiber etc. Nötter och frön är bra, fullkorn och baljväxter är bra, rotfrukter, bladväxter, stammar, alger, svamp, frukt, bär, örter, grönsaksfrukter är viktiga källor till många nyttigheter. Varför äter alla köttätare dåligt kött som broiler kyckling, gris, kraftfodermatat nötkött, och annan skit med dåligt CLA innehåll, Q10, dålig omega 6/3 halt, hög halt av AA osv.

 • Jag föredrar att 45 %är kolhydrater dvs .en rätt slö dag då man rör på sig en del men inte direkt jobbar hårt,1/5 protein och 35 % är fett. Av fettet 10 till 15 % mättat fett av hög kvalitet typ kakao, lagom feta mjölkprodukter dvs filmjölk, ost 23 till 31 % fett, och lite vanlig mjölk, 15 % fleromättat fett varav minst 5 % omega 3, 10% .enkelomättat. Det gäller att minska på AA och palmitinsyra. laurinsyra är inget problem om man inte äter kokos. En rimlig mängd myristinsyra hjälper ALA att omvandlas till EPA och DHA. AA är inget problem då det balanseras bra i fisk och skaldjur av omega 3, bra mjölkprodukter har en bra omega 6/3 kvot. Jag är pescitarian så jag slipper äta äggulor för att få i mig D vitamin och omega 3 som när jag var ovo-lacto vegitarian. Varför så mycket kolhydrater? Eller lite? Jag behöver alla B vitaminer, A vitamin, alla viktiga mineraler och spårämnen, antioxidanter, fiber etc. Nötter och frön är bra, fullkorn och baljväxter är bra, rotfrukter, bladväxter, stammar, alger, svamp, frukt, bär, örter, grönsaksfrukter är viktiga källor till många nyttigheter. Varför äter alla köttätare dåligt kött som broiler kyckling, gris, kraftfodermatat nötkött, och annan skit med dåligt CLA innehåll, Q10, dålig omega 6/3 halt, hög halt av AA osv.

 • Apropå cancer;


  OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (”fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en ”perfekt” funktion.

  Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.


  För att få en än jämnare naturlig normalt låg blodsockernivå – så kan en rågad tesked potatismjöl – utrört i ca 0.5 dl kallt vatten – som intas före varje måltid – vara ett gott tips

  Som nödfoder kan Kroppen även överleva på socker och kolhydrater under en viss tid – ifall hen ej har cancer.


  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att socker och kolhydrater är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % socker och kolhydrater – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket (mer än 20 %) av socker och kolhydrater i kosten. Ej mer och ej mindre än så.


  Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % socker och kolhydrater i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av socker och kolhydrater.

  Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av socker och kolhydrater i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.


  Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

  Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥


  Friska celler lever utmärkt på fett och ketonkroppar medan cancerceller inte kan utnyttja detta bränsle utan måste förlita sig på glukos (blodsocker) och glutamin. Om man därför går över till en mycket strikt ketogen kost (extrem LCHF) får de friska cellerna ordentligt med näring, från just fett och ketonkroppar medan cancercellerna berövas sitt huvudsakliga bränsle, blodsockret och det gäller därför att pressa ned detta så långt det över huvud taget är möjligt.

  – slut citat härifrån.

  Mera om detta här.

  – slut citat härifrån.

 • Apropå cancer;


  OM UPPHOV TILL OCH BOT FÖR CANCER MM

  Wåra fysiska Kroppar i kött är predestinerade för = gjorda för att leva på proteiner (“fyrbent” kött, fågel, fisk, ägg osv), animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja. Det ger en jämn blodsockernivå. Av detta producerar Kroppen sen den glukos = det blodsocker som Kroppen behöver för en “perfekt” funktion.

  Denna kost är kort och gott rena hälsokosten för Kroppen.


  För att få en än jämnare naturlig normalt låg blodsockernivå – så kan en rågad tesked potatismjöl – utrört i ca 0.5 dl kallt vatten – som intas före varje måltid – vara ett gott tips

  Som nödfoder kan Kroppen även överleva på socker och kolhydrater under en viss tid – ifall hen ej har cancer.


  Sedan ca 50 år tillbaka så har Wi av vanligt folk = väsentligt flera än 90 % av medborgarna – av etablissemanget lurats till att tro att socker och kolhydrater är en nödvändig ingrediens i kosten. Livsfarliga verket = Livsmedelsverket förordar en kost som innehåller 60-70 % socker och kolhydrater – och som därtill skall vara fettsnål – annars blir Wi överviktiga, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv.

  Men det är lögn och förbannad dikt – därför att det Wi blir överviktiga av, får hjärt- och kärlproblem, cancer osv av – ÄR för mycket (mer än 20 %) av socker och kolhydrater i kosten. Ej mer och ej mindre än så.


  Som vuxna så bildas och dör cancerceller här och där i Kroppen ständigt och jämt. Under rätt många år med Livsfarliga Verkets rekommenderade 60-70 % socker och kolhydrater i kosten – klarar Kroppen själv av – med insulin som motgift – att hålla blodsockernivån på rimliga höjder. Men så småningom tröttnar Kroppen på den felaktiga kosten = insulinproduktionen fungerar ej längre för att hantera det för stora intaget av socker och kolhydrater.

  Förhöjda blodsockernivåer är det som cancercellerna MÅSTE ha för att ha framtiden för sig. Tar då cancerpatienten bort det mesta av socker och kolhydrater i kosten – till förmån för mera av animaliskt fett och ekologiskt fett av typ kokosfett och olivolja – så återgår i de allra flesta fall blodsockernivån till det normala.


  Cancern dör helt enkelt – därför att den kan helt enkelt ej överleva utan förhöjda blodsockernivåer. Inget konstigt alls – men lik förbannat så förefaller det vara näst intill obegripligt för t ex dom allra flesta cancerbehandlande läkare.

  Men va fan – i deras utbildningar ingår ju bara att ta till kniven och förskriva cellgifter, tyvärr tyvärr… 😥


  Friska celler lever utmärkt på fett och ketonkroppar medan cancerceller inte kan utnyttja detta bränsle utan måste förlita sig på glukos (blodsocker) och glutamin. Om man därför går över till en mycket strikt ketogen kost (extrem LCHF) får de friska cellerna ordentligt med näring, från just fett och ketonkroppar medan cancercellerna berövas sitt huvudsakliga bränsle, blodsockret och det gäller därför att pressa ned detta så långt det över huvud taget är möjligt.

  – slut citat härifrån.

  Mera om detta här.

  – slut citat härifrån.

  • Tack själv för att du tog besväret att tacka. Det är trevligt att höra ifrån sina läsare med positiva tillrop. MVH Kerstin

  • Tack själv för att du tog besväret att tacka. Det är trevligt att höra ifrån sina läsare med positiva tillrop. MVH Kerstin

 • Jag vägrar äta statiner, farliga biverkningar som jag har upplevt själv. Våga vägra äta statiner!

  • Hej Gertrud, jag önskar att allmänheten vore lite mera kritisk innan de börjar äta piller under flera år. Tycker också att läkare borde ta större ansvar för att informera om biverkningar och att de skulle kunna få lov att berätta om mera naturliga alternativ med uppföljning innan man så lättvindigt skriver ut statinbehandling.piller.De kanske kortsiktigt löser ett problem men långsiktigt medverkar till allvarligare problem-Jag saknar helhetsperspektiv och lite längre framförhållning hos sjukvården.Inflammationer och inte kolesterol är det verkliga problemet.Ät gurkmeja ( finns även i pillerform) riven ingefära och vitlök! Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Jag vägrar äta statiner, farliga biverkningar som jag har upplevt själv. Våga vägra äta statiner!

  • Hej Gertrud, jag önskar att allmänheten vore lite mera kritisk innan de börjar äta piller under flera år. Tycker också att läkare borde ta större ansvar för att informera om biverkningar och att de skulle kunna få lov att berätta om mera naturliga alternativ med uppföljning innan man så lättvindigt skriver ut statinbehandling.piller.De kanske kortsiktigt löser ett problem men långsiktigt medverkar till allvarligare problem-Jag saknar helhetsperspektiv och lite längre framförhållning hos sjukvården.Inflammationer och inte kolesterol är det verkliga problemet.Ät gurkmeja ( finns även i pillerform) riven ingefära och vitlök! Med vänliga hälsningar Kerstin

 • Tack Kerstin,
  Ja, jag tycker synd om både läkare och deras patienter – fångade i ett ‘sjukt’ system som de flesta, av olika anledningar, inte har varken kraft eller möjlighet att ta sig ur. Det kan inte vara lätt att ideligen ‘tvingas’ till beslut och (be)handlingar som man egentligen ‘vet’ (inom sig) är fel. Det är enklast att fortsätta ‘på den inslagna vägen’.

  Ändå hyser jag stor förhoppning att det, inom en inte allför avlägsen framtid, kommer att bli en förändring till det bättre, speciellt som så många olika aspekter av hälsa diskuteras mer och mer på olika forum nu. 🙂
  Allt gott, Mayne

  • Tack Mayne, jag håller med dig.ju mer vi blir medvetna ju bättre kan vi fatta självständiga beslut och kritiskt granska hur vi vill bli behandlade.En hel del kan vi göra själva, men naturligtvis inte allt.Vänliga hälsningar kerstin

 • Tack Kerstin,
  Ja, jag tycker synd om både läkare och deras patienter – fångade i ett ‘sjukt’ system som de flesta, av olika anledningar, inte har varken kraft eller möjlighet att ta sig ur. Det kan inte vara lätt att ideligen ‘tvingas’ till beslut och (be)handlingar som man egentligen ‘vet’ (inom sig) är fel. Det är enklast att fortsätta ‘på den inslagna vägen’.

  Ändå hyser jag stor förhoppning att det, inom en inte allför avlägsen framtid, kommer att bli en förändring till det bättre, speciellt som så många olika aspekter av hälsa diskuteras mer och mer på olika forum nu. 🙂
  Allt gott, Mayne

  • Tack Mayne, jag håller med dig.ju mer vi blir medvetna ju bättre kan vi fatta självständiga beslut och kritiskt granska hur vi vill bli behandlade.En hel del kan vi göra själva, men naturligtvis inte allt.Vänliga hälsningar kerstin

 • Hej Mayne, det är intressant att läkaren som du hade “gav upp” så lätt när du uttryckte betänkligheter om statiner. Detta hände en god vän till mig som hade uppmanats ta Tamoxyfen efter att ha haft bröstcancer. Det var i hennes fall förvånansvärt för samme man hade verkligen övertygat henne om nödvändigheten att ta sådan medicin , året innan. Man kan undra var läkarna egentligen står.Det är dags att de vågar uttrycka sina egna synpunkter men de är rädda för trakasserier. Nu vet de en del om statinernas dubiösa biverkningar och de vågar nog inte heller gå emot en patients tveksamhet.Jag skulle inte vilja vara i många läkares kläder idag. Frågan är hur mycket tid de har att personligen sätta sig in i ev. biverkningar av alla de mediciner de skriver ut. De är fångade i ett nät och så småningom måste de nog bli mera självständiga i sina beslut och kräva att de ska slippa påtryckningar från läkemedelsbolag etc.
  Jag tror du gjorde helt rätt att inte ta statiner och idag vet vi att speciellt kvinnor som ta statiner ökar risken för bröstcancer, avsevärt.
  Lycka till med vänliga hälsningar Kerstin

 • Hej Mayne, det är intressant att läkaren som du hade “gav upp” så lätt när du uttryckte betänkligheter om statiner. Detta hände en god vän till mig som hade uppmanats ta Tamoxyfen efter att ha haft bröstcancer. Det var i hennes fall förvånansvärt för samme man hade verkligen övertygat henne om nödvändigheten att ta sådan medicin , året innan. Man kan undra var läkarna egentligen står.Det är dags att de vågar uttrycka sina egna synpunkter men de är rädda för trakasserier. Nu vet de en del om statinernas dubiösa biverkningar och de vågar nog inte heller gå emot en patients tveksamhet.Jag skulle inte vilja vara i många läkares kläder idag. Frågan är hur mycket tid de har att personligen sätta sig in i ev. biverkningar av alla de mediciner de skriver ut. De är fångade i ett nät och så småningom måste de nog bli mera självständiga i sina beslut och kräva att de ska slippa påtryckningar från läkemedelsbolag etc.
  Jag tror du gjorde helt rätt att inte ta statiner och idag vet vi att speciellt kvinnor som ta statiner ökar risken för bröstcancer, avsevärt.
  Lycka till med vänliga hälsningar Kerstin

 • Tackar också för en mycket bra artikel.

  För inte så länge sedan besökte jag min GP(‘husdoktor’) för att prata om resultatat av de blodprover (bl a kolesterol..) som min (SLE)specialist ‘beställer’ ett par ggr om året.
  Jag berättade om den myckna information jag läst på nätet betr. statiner och hans direkta kommentar var “..det är väl ingen ide’ att jag skriver ut statiner till dig då.” Hans sa inte att han tyckte mitt beslut att välja bort statiner var bra – men det ‘låg i luften’ s a s.
  Bra är att sluta med statiner ..bättre ändå att inte börja ta dem!

 • Tackar också för en mycket bra artikel.

  För inte så länge sedan besökte jag min GP(‘husdoktor’) för att prata om resultatat av de blodprover (bl a kolesterol..) som min (SLE)specialist ‘beställer’ ett par ggr om året.
  Jag berättade om den myckna information jag läst på nätet betr. statiner och hans direkta kommentar var “..det är väl ingen ide’ att jag skriver ut statiner till dig då.” Hans sa inte att han tyckte mitt beslut att välja bort statiner var bra – men det ‘låg i luften’ s a s.
  Bra är att sluta med statiner ..bättre ändå att inte börja ta dem!

 • Jag håller helt och hållet med detta, i slutändan handlar allt om pengar, och jag tycker synd om gamla pensionärer med diabetes som får ohälsosamma matscheman som egentligen förvärrar sjukdomen. Jag är glad att jag växt upp i en familj där detta varit ett faktum sedan barnsben.. Jag är dock rädd att detta inte kommer till känna eller ändras innan jag själv skaffar barn och de i framtiden sätter foten i skolmatsalen…

 • Tack Kerstin Unger-Salén för din artikel. Allt det du sammanställer här läser jag även på andra ställen (alternativ media) och intuitivt känns det helt rätt.

 • Jag håller helt och hållet med detta, i slutändan handlar allt om pengar, och jag tycker synd om gamla pensionärer med diabetes som får ohälsosamma matscheman som egentligen förvärrar sjukdomen. Jag är glad att jag växt upp i en familj där detta varit ett faktum sedan barnsben.. Jag är dock rädd att detta inte kommer till känna eller ändras innan jag själv skaffar barn och de i framtiden sätter foten i skolmatsalen…

 • Tack Kerstin Unger-Salén för din artikel. Allt det du sammanställer här läser jag även på andra ställen (alternativ media) och intuitivt känns det helt rätt.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *