Kolesterolmyten och statinmyten är bluffar med många hälsorisker

publicerad 6 december 2013
- av Kerstin Unger-Salén

Margarinexpert LivsmedelsverketDe kostråd som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket basunerat ut sedan många dekader och som de fortfarande håller fast vid, är farliga för människors hälsa. De hävdar att vi ska äta 50-60% kolhydrater och undvika fetter, speciellt mättade fetter, för kolesterolet är boven i dramat som skapar åderförkalkning och hjärtinfarkt.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Bild: NewsVoice – Crestock

Sanningen är att kolesterol är en av de mest grundläggande substanser i kroppen som vi inte kan leva utan. Miljontals celler producerar kolesterol hela tiden under våra liv. Cellväggens struktur består till del av fett och kolesterol. Bägge behövs för att reparera skador i kroppen. Hjärnan är speciellt rik på kolesterol, 25 %, av kroppens kolesterol tas till hjärnan och behövs för att kunna utföra olika funktioner. Så även vårt nervsystem.

Det viktiga D-vitaminet skapas av kolesterol när solen skiner på huden. Mat rik på kolesterol är fisk, skaldjur, torsklever olja och äggula. Brist på D vitamin leder till alla möjliga allvarliga sjukdomar. Just nu lider västvärlden av en epidemi av D-vitaminbrist.

Kolesterol hjälper till att reparera skador och skickas till områden som behöver läkning. Dessutom är kolesterol en viktig antioxidant. Listan är lång och detta är några exempel.

Hypotesen att kolesterol är farligt har varit så seglivad för den har gagnat kommersiella och politiska intressen, bl. a. storförsäljningen av statiner. Nu är det dags att avliva myten och gå på djupet av problematiken.

Ingen förnekar att åderförkalkning existerar, men inflammation, snarare än kolesterol förorsakar förkalkningen på kärlväggarna. Att säga att kolesterolet skapar åderförkalkning är som att säga att snuva och hosta orsakar förkylning. Skador i cellvävnad eller organ leder till inflammation och reparation.

Åderförkalkning uppstår när kroppen inte lyckas läka skadan och inflammationen inte upphör. Vad detta beror på har delvis att göra med livsstil och en diet som består av alltför många raffinerade matprodukter och oljor.

Referenser: Hanefield M, Metzler W, Kohler C, Shaper F,Metabolic Syndrome, “common soil” for diabetes and atheroslecrosis. Novel approaches to an integrated therapy. Herz 2006 May;31(3):246-254 Hansson GK, Inflammation, atherosclerosis and coronary artery diease, N Ngl J, Med 2005;352:1685

Socialstyrelsens och Livsmedelsverkets råd hjälper inte mot degenerativa sjukdomar

Mer än någonsin behövs kunskap om hur man ska hejda den våg av degenerativa sjukdomar som västvärlden plågas av. Människorna lever längre nuförtiden, men många är vid dålig hälsa. Kronisk övervikt, diabetes, hjärtsjukdomar och cancer har blivit allt vanligare. Trots allt välstånd och en väl utbyggd sjukvård har vi inte blivit friskare.

Vi måste fråga oss: Vad är det som gått snett?

De kostråd som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket än idag insisterar ska komma till rätta med nutidens stora största folksjudomar är och förblir inadekvata och ger inga goda resultat. Tvärtom, vi är fetare än någonsin trots att vi blivit itutade en veritabel fettskräck och fått rådet att köpa fettsnålt.

Matindustrin har inte varit sena att plocka upp dessa kostråd, och till följd har man tagit fram ett antal dubiösa produkter, vars syfte är att erbjuda fettsnål och kolesterolnedsättande mat. Fettet har i allmänhet ersatts med socker eller konstgjorda sockertillsatser, precis som om det vore mera hälsosamt!

Kostråden att äta fettsnålt och att 50 -60% av kostintaget bör vara kolhydrater är och förblir otidsenliga, och felaktiga.

Industrins intressen är ekonomiska men vilka intressen har myndigheterna?

Dessutom utgår myndighetsråden från en gammal seglivad myt, väl upprätthållen av dem som har ett ekonomiskt intresse av att man fortsätter äta statiner (kolesterolnedsättande mediciner) och inte minskar sockerintaget, d.v.s. läkemedelsindustrin och delar av livsmedelsindustrin.

Vad man däremot kan fråga sig är, vilka intressen har Livsmedelsverket och Socialstyrelsen av att fortsatta vidhålla påståenden som alldeles uppenbart är oriktiga?

Milda

Enligt Socialstyrelsen och Livsmedelsverket ska vi byta ut mättat fett till omättat fett. Vi ska övergå till mjukt fett, dvs. inte äta smör som ju är en naturprodukt, utan snarare, Flora, MildaBecel, Lätta och rinnande margarin. Alla dessa produkter är hårt raffinerade och upphettade i den industriella framställningen och är baserade på fleromättade vegetabiliska oljor och ett antal kemikalier.

I riksdagen är man väl medveten om problemet och i en motion till riksdagen står följande förklaring:

Transfetter finns i livsmedel som i regel är industritillverkade. De bidrar till att höja människors “dåliga” kolesterol. I sin tur bidrar de till en ökad frekvens av bl.a. hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, allergier och astma. Transfetter är klart onyttiga och höjer kolesterolhalten.

Verken utmålar mättat fett som ansvarigt för allt ont, och därför måste kolesterol (dåligt kolesterol finns inte) som leder till åderförkalkning och hjärtinfarkt, till varje pris kontrolleras. Hur stämmer detta med verkligheten? Uppenbarligen inte alls, för när man analyserat mängden kolesterol hos människor som lidit av en hjärtattack, visar det sig att de ofta haft lägre kolesterol nivåer istället för tvärtom. Läs gärna också om det i Ann Fernholms bok, ”Ett sötare blod”.

Dags att förkasta sambandet mellan höga kolesterolnivåer och hjärtinfarkter

Svenska Dagbladet tar upp samma ämne upp till debatt på Brännpunkt: ”Är kolesterol en riskfaktor?”. Flera vetenskapliga studier har visat att infarktpatienter har lägre kolesterolvärden än normalbefolkningen och att dödligheten dessutom är högre vid låga värden. Nu är det dags att förkasta hypotesen om sambandet mellan höga kolesterolnivåer och hjärtinfarkter och kanske också dags att utreda vad som lett till detta vetenskapliga haveri, skriver Lars Werkö, Tore Scherstén och Ralf Sundberg.

Livsmedelsverkets kostråd är inte bara inadekvata, de skapar också allvarliga hälsoproblem. Göran Petterson vid Chalmers som forskat kring livsmedelsfrågor i över 10 år, tycker att verket bygger sina rekommendationer på en ovetenskaplig fettskräck och att det är socker och inte fett som ligger bakom diabetes och övervikt. De oljor som verken förordar ger upphov till biokemiska skador, inflammationer och åderförkalkning.

Statiner, statiner och än mer statiner

För läkemedelsindustrin är det självklart gynnsamt att kolesterolmyten upprätthålls. Kolesterolnedsättande mediciner, såsom statiner, är nummer ett i försäljnings framgång, En verklig guldgruva som bara blir mer och mer lönsam.

Kolesterolhysterin har gjort att försäljningen av statiner i Sverige ökat så till den milda grad att produkten blivit en helig ko som man ständigt kan mjölka på mer pengar. Det skulle inte förvåna om de snart säljs receptfritt.

Trots att försäljningen av kolesterolsänkande mediciner tredubblas i Sverige (!) går det inte att se någon minskning av antalet hjärtinfarkter eller antalet dödsfall i infarkt. Statiner ger dessutom ett flertal skadeverkningar som kan leda till utveckling av mycket allvarligare sjukdomar.

Är det inte hög tid att tänka om och inse att kolesterolet inte problemet?

För många forskare världen över är detta ganska solklart och många av dem, i högsta grad i Sverige, har verkligen försökt att få myndigheterna att inse detta under en lång tid, utan framgång.

Är det prestigeskäl eller direkt oheliga allianser med livs- och läkemedelsmedelsindustrin som hindrar myndigheterna att ändra sin hållning? I sådant fall är det oförlåtligt, för människors liv står på spel.

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen borde ta reda på varför fetter, ja även mättade fetter, är livsviktiga för vår hälsa. Också, varför kolesterol bildas i kroppen, vilken livsviktig nytta det faktiskt gör, och hur avgörande kolesterol och fett är för hjärnans funktioner. En ansenlig mängd kliniskt vetenskapliga forskningsstudier som påvisar att det inte finns något samband mellan åderförkalkning och kolesterol, eller, att högt kolesterol skulle vara en riskfaktor. Snarare tvärtom, att lågt kolesterol medför ett antal hälsoproblem, speciellt för kvinnor.

En utomordentligt bra bok är skriven av PHD Natasha Campbell Mc Bride, MD, chef för Camebridge Nutrition Clinic, är specialiserad i näringslära och neurologi. Boken heter ”Put your Heart in Your Mouth”. Halva boken ägnas åt hur allvarligt hon ser på fett och kolesterolmyten och hur den bidrar till ohälsa och sjukdom. Hon citerar en mängd väldokumenterade kliniska forskningsstudier som helt klart bevisar att råden att undvika kolesterol är och förblir felaktiga och skadliga. Dessutom pågår många diskussioner inom forskarvärlden angående statiners skadeverkning. Risken för cancer är kanske den mest alarmerande av dem.

I epidemiologiska studier och åtskilliga statinundersökningar har visat att låg kolesterol gör oss mer predisponerade för cancer. Bl.a. beroende på att statiner kan åstadkomma skador i mitochondrias (små energiverk som är viktiga för att ge oss livsenergi) DNA och i cellerna.

Referens: “The journal Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention”.

I artikeln oroar man sig för säkerhetsrisker hos statinmedicinering, speciellt hos kvinnor. Enligt en befolknings baserade kontroll studie, visar sig kvinnor som går på statiner, ha en ökad risk för att utveckla bröst cancer med upp till 143 % jämfört med kvinnor som inte tar statiner.

Enligt en annan studie publicerad i “The Journal Prostate”, 2011, har män som äter statiner, signifikant mer risk att utveckla prostata cancer. Jämfört med män som aldrig tagit statiner, fann man att 86 % ökar risken (av de som tar statiner) för prostata cancer.

Shane Ellison, M.S., från “The People’s Chemist” skriver om den vetenskapligt uppenbara länken mellan statiner och cancer.

Han säger:

“Det faktum att kolesterolnedsättande läkemedel (normala intag) potentiellt kan utveckla cancer kommer aldrig accepteras som allmän kunskap. De undersökningar som fått pengar av läkemedelsindustrin hyllar statiner och hävdar deras säkerhet, är typiskt framställda på ett osanningsenligt och rätt ut sagt fraudulent sätt”. [Läs mer]

En gigantisk amerikansk forskningsstudie, Werko L. “Analysis of the MRFIT screenes: a methodological study”, Journal of Internal medicine 237,507 -518,1995, visade redan då (1995) att de försökspersoner som åt mindre animaliskt fett och en lågkolesteroldiet, hade högre kolesterol i blodet. Anledningen var/är att när vi äter mindre kolesterol producerar kroppen mer kolesterol. Varför? Därför att kroppen inte kan vara utan kolesterol!

Effekten att äta statiner kan leda till minnesförlust och bristande kognitiv hjärnfunktion. Kolesterolnedsättande statiner blockerar inte bara kolesterolsyntesen men också andra vitala molekyler, såsom co-enzymet, Q10. Muskelceller, inklusive hjärtats muskel celler, kan inte fungera ordentligt utan Q 10. Dessutom är Q10 en utomordentlig antioxidant.

Kolesterol skyddar oss från infektioner och brist  ökar dödsrisken, speciellt hos äldre människor. Att just äldre människor faktiskt lever längre om de har högt snarare än lågt kolesterol, visar andra forskningsstudier.

En utredning från 2010 visar också att statiner kan öka diabetes.

Referens: Sattar N, et al. “Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials”. The Lancet, Early Online Publication, 17 February 2010.

För två år sedan publicerade engelska forskare en studie av nästan en kvarts miljon människor utan hjärtkärlsjukdom, vars kolesterol hade minskats med medicinering. Det visade sig att fyra procent hade drabbats av allvarliga muskel- och leverskador, nedsatt syn och njursvikt.

Hur mycket mer behöver vi höra för att förstå hur felaktiga dessa kostråd och medicineringen varit?

Referens: Uffe Ravnskovs bok: ”Fat and Cholesterol are good for you”, (Ravnskov.nu). Uffe Ravnskov är medicine doktor 1973 vid Lunds Universitet. 1968 specialist i intern medicin, 1973 specialist och docent i medicinska njursjukdomar1979-2000 privatpraktiserande specialist i Lund. Sedan 1979 oberoende forskare. 1999 tilldelad Skrabanek Award av Dublin´s universitet (Trinity College) för originella bidrag inom området medicinsk skepticism2007 tilldelad LEO Prize for Independent Thinking in Natural Sciences And Medicine. Medlem av International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids (ISSFAL) Språkrör för THINCS, The International Network of Cholesterol Skeptics.

En annan mycket aktuell bok är skriven av en professor vid det prestigefyllda universitetet Yale och Boston College i USA, som forskat på kostråd för epileptiker, men som de senaste 20 åren också forskat på dietråd kring cancer. Professorns namn är Thomas Seyfried, och hans bok heter ”Cancer as a Metabolic Disease”.

Professor Seyfried uppmanar oss framför allt att reducera kolhydrater och ta bort socker, i alla former. Han menar att allt som skapar socker/glukos i kroppen, påskyndar cancerutveckling och verkar dessutom som bränsle för cancerceller. Samtidigt säger han att alla bör äta mera fett, men hålla igen kaloriintaget. Han föreslår en ketodiet för att förebygga och läka cancer. En sådan diet baserar sig på lågt kolhydrat och högre fett intag!

Nästa fråga är: Hur påverkar en sådan diet diabetiker? Uppenbarligen på ett positivt sätt för den kan sänka behovet av insulinsprutor som måste ges för att motverka intaget av en hög kolhydrat diet. Speciellt gäller detta för diabetiker 2 som mera relateras till diet faktorer.

Några vettiga hälsoråd:

  • Minska rejält på kolhydrater,
  • ta bort vitt mjöl, vitt bröd, pizza, bakelser, och naturligtvis socker från kosten,
  • lägg till nyttiga matfetter såsom naturligt smör, ghee (indiskt smör), ekologisk kokosnötsolja och kallpressad olivolja samt kallpressad rapsolja.
  • stek eller fritera inte animaliskt fett,
  • avstå från raffinerade/processade matprodukter,
  • avstå från även oljor, för de innehåller mindre vitaminer och mineraler och kan dessutom ha onaturliga tillsatser, transfetter och kemikalier, samt
  • undvik genmodifierade substanser.

Naturligt är bäst, det har det alltid varit.

Slutsatsen är: Myndigheterna borde avstå från att underhålla den förödande kolesterolmyten. De borde sluta uppmana folk att deras kost bör bestå av 50-60 % glukosbildande kolhydrater och verkligen varna för socker med stora bokstäver.

Dessutom vore det bra om man övergav de kostråd som på ett hälsovådligt sätt uppmanar svenska folket att undvika mättade fetter till varje pris, och att istället övergå margarinsorter som innehåller få näringsämnen, är högraffinerade och innehåller transfetter och kemikalier.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com


Mer att läsa: För dem som är intresserade hur man kan förebygga och hjälpa läka cancer

Professor Seyfried förklarar att glukos absolut inte är den enda energikälla vi har (något som Livsmedelsverket påstår). För att skapa livsviktig energi använder kroppen normalt sett glukos och syre för att framställa så kallat ATP. Glukos behövs egentligen endast i mindre mängder utom hos cancerceller som slukar i sig glukos.

I avsaknad av glukos kan kroppen mycket väl övergå till att använda ketoner (bildas i levern genom nedbrytning av fettsyror) för bränsleproduktion. Denna process kallas ketos. Den är inte farlig. Enligt Seyfried är den bra och han har länge rekommenderat att den används i terapeutiskt syfte för både epileptiker och cancersjuka.

Kroppen är sedan miljontals år anpassad att tåla kortare perioder av svält eller långa perioder av kolhydratsbrist. Anledningen att cellerna övergått till att använda glukos är helt enkelt att den nuförtiden är så lätt tillgänglig. Mycket intressant är att Seyfried har kommit fram till att cancerceller inte kan tillgodogöra sig ketoner och kommer därför att svältas ut om det saknas tillräcklig glukos.

Med andra ord, inget socker och mindre kolhydrater är ett effektivt sätt att förebygga cancer och hjälpa till att läka cancer. I och med att kolhydrater höjer blodsockernivån är det bra att reducera deras intag för att även förebygga diabetes.

Seyfried rekommenderar också, bör påpekas, att man håller ned kaloriintag, äter måttligt med proteiner och kött (innehåller glutamin som just när det gäller cancerceller i synergi för att framställa deras bränsletillförsel), och att man börjar med att fasta några dagar för att få igång övergången till en keto diet. Det är alltså inte en LCHF diet.

Enligt en klinisk forskningsstudie som heter ”A low-carbohydrate, ketogenic diet to treat 2 diabetes” [PubMed], kan en sådan diet vara effektiv för att minska diabetes medicinering.