Nytt ord på Vetapedia: Life science

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 28 december 2013
- Torbjörn Sassersson

TranshumanismLife science sammanfattas som det fält inom vetenskapen som studerar levande organismer som plantor, djur, människan och mikroorganismer samt tangerade områden som bioteknik. ”Life science” är en komponent inom  transhumanismen, att med hjälp av artificiell teknik förbättra människan biologiskt, genetiskt och psykologiskt.

Läs mer på Vetapedia och se lista på ”life sciences”


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq

Tags: Life science