Life science


Vad är egentligen Life Science?

VÅRDINDUSTRINLife science är en term som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av den levande organismen som tex

Nytt ord på Vetapedia: Life science

utkastLife science sammanfattas som det fält inom vetenskapen som studerar levande organismer som plantor, djur, människan och mikroorganismer samt tangerade områden som bioteknik. ”Life science” är