Transhumanismen och Life Science etablerar sig utan debatt om etik och konsekvenser

publicerad 30 december 2013
- Torbjörn Sassersson red.

TranshumanismÄmnena transhumanism och “Life Science” kommer allt starkare i samhället utan att det sker en parallell filosofisk debatt om de humanistiska och etiska konsekvenserna av en teknikerstyrd utveckling där sammansmältandet av människa och maskin är ett självändamål.

Bild från en transhumanistmässa i Los Angeles 2011, klicka på bilden för förstoring

Transhumanismen är en ideologi som handlar om tron att helt åsidosätta människans andliga behov och istället förlita sig på att teknik och maskiner ska förbättra människan och hennes livskvalitet.

Det från humanism vilseledande begreppet transhumanism har sitt ursprung i en internationell rörelse vars strategi har varit att på ett försåtligt sätt utnyttja begreppet humanism, men som i praktiken hyllar principen om människan som maskin.

Egentligen borde man benämna det “mekanisk naturalism” och eftersom man av ideologiska skäl bortser från andliga värden och hyllar ateism borde detta också klargöras (man representerar här nyateismen).

Verktyget för att nå de transhumanistiska (mekanisk naturalistiska) idealen kan sammanfattas i ordet Life Science som i sin tur består av ett stort antal områden och discipliner som på olika sätt verkar för att manipulera, på gott och ont, människan, naturen, djur, plantor och mikroorganismer.

Ordförande och vice ordförande i föreningen Humanism & Kunskap menar att denna debatt måste upp till ytan och särskilt i Sverige där stora satsningar nu görs inom Life Science-forskning på bekostnad av forskning inom traditionell humanism.  

Det har också pågått en kamp mellan dessa synsätt där ideologin bakom mekanisk naturalism dominerar exempelvis vetenskapliga artiklar på Wikipedia och ideologin har även etablerat sig på institutioner som KI, KTH och Uppsala universitet.

Tack vare sin ohederlig dominans på Wikipedia har man avfärdat föreningen Humanism & Kunskap från Wikipedia och ligger själva kvar med sina föreningar trots att inte heller de når upp till reglementet för Wikipedia.

Den enda samhällsyttring som idag med engagemang diskuterar transhumanismen är Hollywood som regelbundet i biofilmer porträtterar transhumanismens konsekvenser (mekanisk naturalism) i en nära och avlägsen framtid.

Låt oss starta denna debatt på riktigt.

Text: Torbjörn Sassersson och Börje Peratt


Arbetar du på eller för Nya Karolinska Sjukhuset?

Berätta för oss vad det nya supersjukhuset egentligen ska ha för verksamhet. Hur “transhumana” ska vi bli egentligen? Maila till editor [at] newsvoice.se och berätta vad du vet. Du kan vara anonym.

Vad är transhumanism?

Vad är “Life Science”?


Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice

 • Ett vaccin mot diabetes? Ok, det kanske hjälper. Men så åker man på NÅGOT ANNAT (orsakat av vaccinet)…. för så har det alltid varit. Man ska alltså kunna vräka I sig socker, men ändå klara sig från diabetes om man är vaccinerad? Något säger mig att Naturen kommer att reglera den notan på något annat “oväntat” vis… :-\

 • Det kan finnas orsak vara orolig.
  Exempel på det MS. media tar upp som angelägna nyheter i dag.
  “Diabetesgåtan snart löst”.
  http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article18111302.ab

  Misstänkt tydlig bekräftelse på vad denna artikel nämner och debatterar. De värsta farhågorna kan man faktiskt få, om ett långsamt insmygande av “transhumanismen”, bakom listiga dimridåer.
  Varför skulle det här vaccinet vara ett undantag från tidigare vacciner som blev katastrof för många?

  Varför börjar man inte undersöka vad som kan vara orsaken, i stället för att med vaccin försöka undanröja bevisen på orsaken eller dölja varför så många unga får typ 1 diabetes?
  Det är inte konstigt man undrar hur viljan i samhället ser ut och vilka som styr den?

  Tror de flesta sansade, skulle se Lars Berns typ av budskap, som den angelägnaste och bör få högsta fokus i debatt och utbildning. De frågor han berör, är enkelt, billigt och smart sätt börja upprätta folkhälsan på naturlig väg.
  http://antropocene.se/2014/january/kan-vi-lita-pa-sjukvarden.html

  Men såna röster får sällan plats i MSM. Enkelspårigheten verkar ta mycket plats.

 • Dessa 118 miljoner spenderas till ingen nytta alls. De sugs upp av denna “forskning” som en gång för alla fått anpassa sig efter kommersiella riktlinjer. Nu blir diabetes samma kassako för industrin som cancer, och doktrinen sprids att sjukdomen är “obotlig”. Kolesterol anses vara orsaken bakom diabetes, “inte så mycket” socker. För vi har
  nämligen tunga företag i sockerbranschen (Heinz mfl…). Diabetes hette sockersjuka en gång i tiden, industrin är tacksam för namnbytet – troligt är att den låg bakom det. En sockersjuk människa ska enligt ADA äta samma mat som övriga familjemedlemmar – bara “planera lite”, och framför allt äta mindre fett. I USA vräker man i sig t ex ketchup… det vet alla.
  Tragedin är att folk faktiskt tror att pengarna går till seriös forskning. Att det finns en ren vetenskaplig instans som hängivet jobbar i mänsklighetens tjänst, som skulle vända ut och in på sig för att “finna botemedlet”. Folk måste vakna upp, se verkligheten!

  Sjukdomar odlas naturligtvis, eftersom industrin består av aktiebolag som måste växa, och gå med vinst. Livsmedelsindustri och läkemedelsindustri är samma maffia. Se på FDA – Food & Drug Administration! Somliga kallar den med rätta Federal Death Administration

 • Tack för info – ska följa upp den. Intressant att IG Farbens ingredienser fortfarande används. Finns kanske anledning att betrakta vissa mediciner som ”smutsiga bomber”? Om “Det” görs barmhärtigt genom smutsig medicin – över lång tid – kan väl ingen klandras….?

  Eugenisk teori och praktik borde ingå i historia och/eller samhällskunskap – för att mota Olle i grind. Dessvärre handlar skolpolitiken till del om att dölja samhällets bakgårdar.

  Medicinsk forskning bedrivs med rasifierade undertoner. Orsakerna till sjukdomar och syndrom, menar man, finns i individen – en smart tillämpning av individualiserad forskningspolitik. Idén skapar framgångsrikt dimridåer som döljer faktumet att sjukdomarna till stor del är konsekvenser av statens samspelande miljö- och näringspolitik.
  Sjukvården kan ses som en slags inrättning – ”reningsverk” – som i likhet med kommunala sådana, ska hantera verkningar av skadliga ämnen i omlopp – åkrar, mat och luft – i efterskott dvs när ämnena ”landar” i våra kroppar.

  Sjukdomar är således ett resultat av ett näringspolitiskt mantra – privatiserade vinster och kollektiviserade förluster – förluster som får tas, inte bara med plånboken, utan också med kroppsliga skattningar. Sjukdomar är en del i en större miljöproblematik och därmed ett kollektivt dilemma som bäst bör lösas genom en bättre miljöpolitik med strängare regelverk för industriell produktion av alla slag – inklusive livsmedelsindustrin. Höj alla skatter för artificiella ingredienser – sänk skatten för oförädlade basvaror. Visst var det väl så att folket aldrig varit friskare som under kriget när tillgången till förädlad mat var begränsad?

  Åter till diabetes. Nu har staten, via Vetenskapsrådet, skänkt 118 miljoner för forskning kring diabetes. Vad hade kunnat uppnå med genuint folkhälsoarbete kring skadliga effekter av sockerätande och eller information kring den samverkan som äger rum mellan insatta läkemedel OCH befrämjande av nya sjukdomar – som t ex statiners roll för utveckling av diabetes? Vill man minska diabetes ska man helt enkelt vara försiktig med att sätta in statiner eller att minska dosen. Detta är kanske är för enkelt? I vilket fall är detta något som som medicinarna inte verkar vilja bepröva.

  Vad kan vi vänta oss av “Folkhälsomyndighetens” – sociofilernas – kommande arbete? Av deras hemsida att döma bedriver de verksamheter på flera olika ställen, vilket nästan leder tankarna till ett slags klonade varianter av “Mr Anderson” i Matrix?

  http://gu.se/omuniversitetet/aktuellt/nyheter/detalj//118-miljoner-till-goteborgs-universitet-for-rekrytering-av-diabetesforskaren-patrik-rorsman.cid1198749

  http://folkhalsomyndigheten.se/valkommen/

 • @Mariann
  Ja det är helt fruktansvärda saker. UNESCO är bara en del av det genomkorrupta FN.
  Denna Darwinism som nu vill fram med Julian Huxleys’ (bror till Aldous) läror påbörjades ju redan under Nazitiden. Läs mitt senaste blogginlägg om Forskningsfusket, så ser du också hur vår “forskning” kring diabetes, hjärtsjukdom, kolesterol, osv alltjämt vilar på vissa substanser framtagna av IG Farben, vilket är den kemikartell i Tyskland som bedrev experimentverksamheten i Auschwitz, under ledning av Josef Mengele. Nu kan man kanske driva genom Lifegene, under förevändning att man nu ska besegra de hemska sjukdomarna. Det är fullkomligt horribelt, men det är fullt möjligt om vi bibehåller vår nuvarande syn på “vetenskaplig auktoritet”, som tyvärr fostrats till att bli extra naiv i det materialistiska Sverige.
  Under min tid på Zeitgeiströrelsens forum (denna rörelse är sannolikt också den uppslukad av denna Darwinistiska våg), hörde jag talas om försök att få religiösa upplevelser att bli klassade som en sjukdom (en form av prefrontal epilepsi), varvid man visste exakt vilken del av hjärnan som i så fall kunde opereras bort.
  Så vill man må dåligt finns det mycket att grotta ner sig i. Vi lever i den tid när all skit ska upp i dagen. Men det kommer en ände också på det. I botten finns ett hat mot Gud, och föresatsen att överträffa Gud genom att skapa det perfekta systemet här på jorden. Frekvensnivån stiger i hela universum, och det är ett stort hot mot de mörka idéerna…

 • @Perra. kommentar kommer under Artikeln: Censur och esoterik.
  @Red. Filmen om HMO sammanfattar mycket bra vad det handlar om.

  Det finns dessvärre en mycket mörkare och allvarligare sida av transhumanismen som behöver belysas nämligen HEU: Human Eugenics; skapat av Sir Julian Huxley, UNESCO.

  Eugenics är den grundideologiska näring som transhumanismen frodas i. Huvudspåret är att vissa människor med degenererade gener inte ska tillåtas ingå i den kollektiva genpolen. I många av Unesco:s dokument talar man om att de driver en rörelse för globalt medborgarskap med en världsregering, en världskultur och ett gemensamt medvetande. De säger sig också vilja bygga ”peace in the mind of people”. För att möjliggöra denna globala fredskultur kommer det inte att finnas plats för de, som av olika skäl, utgör ett hinder för denna samkultur och/eller inte kan tillföra genpolen ett tillräckligt bra tillskott.

  ”That since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed”

  Kartläggning av gener är nödvändigt för att uppnå uppsatta mål.

  I december startade LifeGEN; ett världsunikt projekt för att följa en befolkningsgrupp på 0,5 milj människor. Dessa studier kan uppfattas som en evolutionär utveckling efter det Rasbiologiska institutet som staten startade 1922 för att mäta skallar och näsor. Grundtanken var att det fanns vissa goda egenskaper som var värda att bevaras. Varför startar ett nästintill världsunikt projekt i landet? Kan svaret vara för att vi har väldigt goda erfarenheter av rashygienisk praktik? Under åren 1934-1975 steriliserade bl a 62 000 människor; de flesta kvinnor, vilket inget annat land inom EU slagit förutom NaziTyskland.

  Även om LifeGEN vänder sig till deltagare över 18 år, verkar forskarna mest nyfikna på deltagarnas underåriga barn. Frågorna omfattar 209 sidor; specialriktade för att få grepp på barnen och deras utveckling. Studien har kritiserats av Åke Thörn, läkare, eftersom det inte handlar om någon traditionell befolkningsstudie “utan jättebygge av datalager för framtida ospecificerad forskning”. Prover ska samlas i en biobank. Ledningen för projektet har inte kunnat visa upp något specifikt forskningsmål så ingen verkar riktigt veta vad materialet ska/kan komma att användas till – det är den offentliga bilden i alla fall.

  Deltagarna ska ha valts ut slumpmässigt, vilket kan uppfattas som ett godtyckligt insamlingsarbete. Det stämmer dock inte eftersom vissa kriterier måste fördefinieras innan insamlingen kan ske som t ex geografisk spridning, åldersintervall, kön, etnicitet, religion, inkomst, utbildningsnivå, politisk hemvist eller andra markörer?

  Vetenskap sker inte i ett politiskt vakuum därför kan det vara viktigt för oss att veta premisserna för detta gigantiska projekt. Finns det en övervikt av romer, araber eller andra etniciteter? Vems gener och utveckling samt familjeförhållanden vill man ha koll på? Är det verkligen så att det bara rör vanligt folkhälsoarbete? Råkar det “bara” sammanfalla med att en liknande studie pågår i England, också den med 0,5 milj deltagare – i ett land som är en högborg för rashygieniskt tänkande?

  Ovan är ett exempel på en sorts “tassning” som behöver bevakas – för allas bästa – inte minst mot den digra historia av eugeniska praktiker som en av länkarna nedan ger exempel på. Om det har hänt förut kan det väl aldrig hända igen?

  Eugenik och transhumanism: http://www.theageoftransitions.com/index.php/oldies/71-unesco-eugenics-and-transhumanism

  http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_eugenics
  http://www.dn.se/ledare/signerat/regeringen-rundar-integriteten/
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/lifegene-och-epihealth-ar-olagliga/
  http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000681/068197eo.pdf

 • Delge gärna frasen där porten omnämns. Kristendomen är dock en sentida gren på det urgamla världsträdet med olika religioner. Himmelriket som sägs komma ”sedan” är kanske bara en myt….. Anden och himmelen är Ett och Evigt. Vi kan därför bära himmelriket inom oss eftersom gränsen mellan där ute och härinne är illusorisk. Vi bär redan den äkta identiteten men, genom historiska processer, förbjudits att utöva ritualerna som framkallar hänryckning.

  Skulle kanske studier av ”dark sayings” inom myt och religion vara berikande? Dessa metaforer uttrycker esoteriska rikedomar, gömda i mörka platser och inte tillgängliga utan nyckel. Sändare och mottagare måste kommunicera på samma sätt. Anden uttrycker sig med hjälp av bilder – energiavtryck – som är mycket kraftfulla. Det är inte för intet som, tidigare schamaner/ nåjder, poeter och sångare hamnat bland de första att “omhändertas” för sina ”förförelsekonster” . Bildspråken som används kommer i samklang med något uråldrigt i oss.

  Vi befinner oss nu i ett liminalt skede – mätning mellan två krafter; det ljusa och det mörka. Kan ordet ”sedan” för himmelrikets ankomst beteckna en händelse som äger rum när tiden är mogen genom massans makt – ”helig” vrede – kanske? För att komma dit vore kanske det bästa att vi hamnar än längre ned i det samhälleliga träsket – vårt framtrollade matrix?

  Kollektivet har en oerhört explosiv makt och kan med hjälp av kunskaper i fysik ta hjälp av naturlagar – dissipativa strukturer – för att åstadkomma en förändring genom gudabenådade s k tipping-points där något händer hips vips …(Om inte naturen tar hand om saken genom självreglering.) Det är därför makten alltid varit rädd för folksamlingar och en anledning till att lagar nu upprättas som förbjuder samlingar för vårt eget bästa. Nästa steg är utrullning av Minority Report:s omvårdande samhälle.

  Min kommentar hör egentligen mer hemma under censur och esoterik så jag fortsätter där.

 • @Mariann
  Allt hänger på identitet. Det kan vara som du säger, men bara om man identifierar sig med “köttet”/kroppen, så att man hamnar såpass lågt i frekvens att man kan dras med av detta. Den frekvens vi talar om när den äkta andliga identiteten nalkas, är så otroligt mycket högre än något som är mätbart eller fattbart i det materiella universum. Det finns en port som inte kan stängas, än om man försöker få oss att tro att den kan stängas. I uppenbarelseboken nämns faktiskt en sådan port också, inser jag nu.

  @Red
  Skrämmande! Men det är konsekvensen av att inte veta vad man är…

 • Bra genomtänkta kommentarer– tack för det!

  Jag vill passa på att tipsa om en film om HMO – Human modification, filmen Gataca:

  Filmen illustrerar mycket väl Nya Karolinska sjukhusets förmodade resonemang som vi kan förvänta oss. Att barn föds med skador pga gifter i maten, vacciner och miljön kommer inte anses vara relevant. Dessa skador kommer att ses som nödvändiga ont för att få del av den fantastiska välfärden, förvisso för den som har pengar att betala för den och som är högt försäkrad. Dessa försäkringar (och dagisplats) kan man man bara kan få om man själv och ens barn är vaccinerade med vanliga vaccin och förebyggande genterapi, men vi ska inte oroa oss eftersom vi genom Klarna kan avbetala de höga priserna för terapin…

 • Så sant! Det är dessvärre inte helt säkert att vi kan klara oss undan, dvs tillåtas söka, finna och behålla vår SANNA identitet, med tanke på det som kommer. Förutom förändringar av köttet kommer anden även att komma påverkas genom elektromagnetisk strålning. Vågorna bryter/stör egenproducerade högre snabba/frekvenser som har att göra med transcendentala upplevelser till förmån för fysiska upplevelser. Vi ska således vara mer i köttet och därmed mer synkade med teknofilerna så att från åskådarplats hänfört kan ta del av och njuta av alla deras “kunskapsfrukter”. Lär redan nu känna Steve – vår kommande personliga säkerhetsvakt. Han är knuten till IBM:s kvantdator och kan komma alarmera om vi börjar gå över till otillåtna frekvenser eller områden i den högra hjärnhalvan.

  IBM om Framtida teknologiska innovationer – genom molnbaserad teknik

 • Utvecklingen av intelligensen ska ske UTANFÖR våra hjärnor…
  Målet är att fånga vår identitet. I västvärlden är vi mer eller mindre
  identifierade med våra tankar. Nu skapas något utanför oss, som är mycket bättre än vi på att tänka. Det skapas en ny, yttre gud. Allt förtryck i alla tider har alltid gått ut på detta tema: något människan skapat UTANFÖR mig är större och viktigare än jag själv.
  Men den som finner sin sanna identitet, hotas inte av detta.

 • Vill tacka NewsVoice för att tidningen mycket förtjänstfullt  kastat sökarljuset på ämnet – som jag inte hade någon aning om tidigare. Nedanstående bygger på vetenskaplig information med tillägg av vissa egna tankar. Om någon kan tänkas ta anstöt kan texten ses som bara Sci-fi.

  Transhumanismen bygger på en manipulativ, antihumanistisk och teknofil scientism som kan sammanfattas med ett ord – patologisk och rent livsfarlig.

  Teknofilerna håller på att positionera sig allt starkare i ett krig där slaget handlar om kontroll av våra medvetanden. Kruxet är bara att vi inte blivit tillfrågade. Teknokraterna arbetar med ”graduation” dvs stegvisa tassningar av olika slag för att ta sig in genom våra bakdörrar för installation av ”spionprogram”. Det är dags att vi stänger om oss. Det gör vi med hjälp av öppna diskussioner om deras Agenda och vilka medel och tekniker de förfogar över så att vi kan sätta in antivirusprogram eller göra ominstallationer.

  Hur har det kommit att bli så här? Ett viktigt vägskäl var när livsmedelsproduktionen började industrialiseras och Taylorismen skapade löpande band i Fords fabriker. Resultatet blev växtodling i allt större monokulturer och djurhållning i överfulla burar i fabriker. Sedan kom gentekniken med ytterligare förädling. Om vi vill föreställa oss vilket öde som väntar, kan vi lära av Deras behandling av andra levande varelser. Nu har turen kommit till människan – Human farming – genom transhumanism.

  Rörelsen har sina rötter i 1700-talets upplysning som, trots mödosamt arbete av vetenskapen, åstadkommit klena resultat. År 1976 sade vetenskapsmän att botten helt enkelt var nådd. Bakom sig hade de oljekrisen som skapat en pessimistisk lågkonjunktur som snöpligt och förödmjukande satt den amerikanska kulturen på ett undantag. Ett världsomspännande nätverk, CSICOP, skapades av och för skeptiska vetenskapsmän som ville verka mot New Irrationalisms: Antiscience and Pseudoscience. Här framfördes behov av att definiera en strategi för att motverka irrationalism som börjat växa alarmerande. Röster höjdes för att den vetenskapliga upplysningen nog inte kunde räknas hålla på för evigt. Den Hellenistiska kulturen anfördes som ett skräckexempel där irrationalism, subjectivism, och obscurantism, underförstått lett till civilisationens undergång. Här gällde det att rädda det som räddas kan. Mot denna ytterst hotfulla bakgrund började krigiska och militanta metaforer användas av vetenskapsmän för att ge en extra knyck i framflyttandet av vetenskapliga positioner i kriget mot irrationalismen. A och O inom vetenskapen är att den sker inom en kodex – en slags gentlemen’s agreement – där man spelar med öppna kort. Vissa farhågor framfördes om att avvikelser från kodexen skulle kunna äga rum där skeptikerna “ may overstep the boundaries of scientific methods in order to preserve the rule of science”. Vi kan nu konstatera att skeptikerna passerat en mängd fartkontroller utan någon notis – allt för att vinna kriget.

  Den extremistiska transhumanistiska rörelsen drivs av tanken om att medvetandet behöver förbättras – växlas upp betänkligt. De förkastar flertusenåriga kunskapshöjande tekniker som meditation och andra metoder för att nå djupa, helande, berikande och ibland när Det händer – extatiska – mikromakrokosmologiska kunskapsnivåer i vårt inre. Många av dessa tekniker och erfarenheter etiketteras vetenskapligt inom det paranormala området. Vetenskapen pekar ut den högra hjärnhalvan som hemvist, en slags ”esoteric closet”, för irrationella tankar, handlingar och upplevelser. Det är inte svårt att se att högerhjärnan är roten till det onda som det transhumanististiska dramat ska hjälpa oss bli av med. Vetenskapsmännen är nu trötta på tramsande upplysning. Vackert tal och lock och pock har inte hjälpt. Irrationella strömningar har med tiden vunnit än större framgångar hos allmänheten – inte minst med tanke på alla de konspirationsidéer som folk går och tror på och som samtidigt undergräver förtroendet för de styrande. För att inte tala om homeopati – när det finns Skolmedicin? Ja, man tar sig för pannan – det är inte klokt vilka tokerier folk har för sig. Var ska det sluta? Nej – nu får det banne mig vara slut. Vi ”tyar inte mer” säger vetenskapsmännen helt utmattade. Tiden är nu kommen för att dra ut den onda visdomstanden med mer kvalitetssäkrade och handfasta tekniker och metoder. Äntligen kan vi sätta punkt på upplysningen.

  Det sägs att gud är död, vilket inte stämmer. Teknofilerna är de nya gudarna som med hjälp av scientismen verkar vilja överträffa skapelsen. Utvecklingen av intelligensen ska ske UTANFÖR våra hjärnor genom artificiell intelligens. För att möjliggöra detta utvecklas en kvantdator (”Octopus”?) som med hjälp av KONSTANT elektronisk dataövervakning och –överföring ska hålla reda på allt vi tänker, gör eller ämnar göra. Systembasen utgörs av all upptänklig redan datalagrad information om oss som läkarjournaler, DNA-kod (genom analyser av blodprov som togs vid födelsen), litteratur vi köpt eller lånat elektroniskt i avsikt att skapa kognitiva profiler m m, m m.

  Teknokraterna vill alla förtappade varelser väl genom att skapa ett himmelrike redan på jorden. Detta rike kan komma att upplevas genom olika biotechkemiska hjälpmedel som droger och omformning av vår fysik genom genmanipulationer. På ett metafysiskt plan kan detta symboliseras som en slags kapning av förbindelselänken till vår högra hjärnhalva för gott – no entry – därmed kapas länken till vår själ och personliga identitet – kan också kallas för lobotomi. Återstår en post-human med…… – ja, vad kan det bli kvar av för värde? Kommer vi att kunna ha några åsikter eller kommer Octopus att leverera sådana utifrån våra tidigare upplevelser och tankar i ett unmodified tillstånd? Förmodligen kommer Octopus att kunna stimulera fram handlingar och beteenden som för oss kommer att te sig ”helt naturliga”. Hur kommer vi att se ut? Svaret är självklart – som Hobbitar – fast med kortare fötter för mindre ekologiska fotavtryck – om forskarna som förespråkar Human Modification for Climate Change får sin vilja igenom vill säga.

  csicop.org/about/csicop/

 • Tankar om förbättring av människorasen löper genom historien och framträder i olika skepnader. Olika namn och beteckningar används för att göra skillnad mellan oss och dem som ras, etnicitet, religion m fl, vilket döljer underliggande rashygieniska tankegångar. Nu har vi fått nya rasifierade ord som transhumanism och life science.

  Vissa av förespråkarna verkar hävda att transhumanism inte är något nytt utan ska ses som något som alltid funnits då vi använt oss av redskap och teknik av olika slag. Det nya är “bara” att tekniken ska in i våra kroppar. Människor ska omskapas till human.2 eller Human+-varianter. Detta borde väcka inte bara anstöt, diskussion utan även uppror. Frågor borde ställas om vilka de ”nya gudarna” är som klipper och klistrar DNA-strängar från djur-växter-människor. Vilka egenskaper ska förbättras och inte minst vilka ska inte tillåtas för de nya människorna? Finns det några kopplingar till etnicitet, religion, sex eller diskvalifikationer av andra slag? Vad är det som räknas i en post-human värld som den kommande generationen ska anpassas för? Får “natural/unmodified humans” leva värdigt till livets slut eller är ”obsolete models” satta till att utgå i förtid?

  Tillgänglig information om transhumanism fokuserar mycket på människa-maskin-transformation. Av olika skäl verkar symbiosen dröja. Den senaste Sci-fi-filmen Elysium ger en idé om hur det är tänkt att funka. (Här har man även produktplacerat kommande teknologi som t ex plasmavapen.).

  För närvarande finns det en vetenskaplig diskussion om rättfärdigande av mer handgripliga förbättringar av människorasen i REALTID då tekniken och kunnandet redan finns hands-on. Nedan följer en beskrivning av vad Life Scince kan handla om. Det finns säkert olika sätt att sälja in klinisk tillämpning av diverse rasifierade tekniker. Här följer ett:

  Efter GMO kommer nu HMO – Human modification – för att klara klimathotet! Geoengineering är för riskabelt säger Anders Sandberg, forskare i Oxford. Han föreslår därför HMO; olika biomedicinska beteendeförändrande ingrepp för att vi ska kunna hantera och/eller anpassa oss till klimatförändringarna. HMO föreslås ske frivilligt med morötter som skattereduktion eller sponsrad hälsovård. Andra möjliga förslag som kastas fram är förändringar av immunsystemet för att skapa biokemiska reaktioner. Obehagliga spyor och allergiska reaktioner ska hindra folk att äta eko-ovänliga livsmedel som t ex kött. Folk och fä föreslår också få plåster för att förhindra fisningar för att minska berget med växthusgaser.

  Det sägs att längden inte har någon betydelse – glöm det! I framtiden är den en klar framgångsfaktor om man är kort vill säga. Författarna delar med sig av några, i mitt tycke Frankensteinvilda, förslag på tänkbara ingrepp som säkert kan få vilken mage som helst att knyta sig. Här ska t ex större vikt läggas vid urval av embryon, användning av droger, näringsämnen, antitillväxthormon, förtida sammanväxning av fontanellen m m. Huvudtanken med artikeln på länken nedan är att skapandet av mindre människor ska resultera i mindre ekologiska fotavtryck. Ska forskare verkligen få lov att göra allt som tänkas kan….. ?

  En procent av världens befolkning konsumerar långt mer av jordens resurser och svarar samtidigt för en otroligt stor mängd utsläpp av växthusgaser (direkt och indirekt) än majoriteten av mänskligheten. Dessa människor har redan en hållbar livsstil med små ekologiska fötter. Det är således deras livsstil med respekt och vördnad om naturen som vi skulle behöva integrera och globalisera istället för att skapa nya människor med fysiskt små fötter.

  http://www.academia.edu/1471735/Human_Engineering_and_Climate_Change

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *