Transhumanismen och Life Science etablerar sig utan debatt om etik och konsekvenser

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 30 december 2013
- Torbjörn Sassersson

TranshumanismÄmnena transhumanism och “Life Science” kommer allt starkare i samhället utan att det sker en parallell filosofisk debatt om de humanistiska och etiska konsekvenserna av en teknikerstyrd utveckling där sammansmältandet av människa och maskin är ett självändamål.

Bild från en transhumanistmässa i Los Angeles 2011, klicka på bilden för förstoring

Transhumanismen är en ideologi som handlar om tron att helt åsidosätta människans andliga behov och istället förlita sig på att teknik och maskiner ska förbättra människan och hennes livskvalitet.

Det från humanism vilseledande begreppet transhumanism har sitt ursprung i en internationell rörelse vars strategi har varit att på ett försåtligt sätt utnyttja begreppet humanism, men som i praktiken hyllar principen om människan som maskin.

Egentligen borde man benämna det “mekanisk naturalism” och eftersom man av ideologiska skäl bortser från andliga värden och hyllar ateism borde detta också klargöras (man representerar här nyateismen).

Verktyget för att nå de transhumanistiska (mekanisk naturalistiska) idealen kan sammanfattas i ordet Life Science som i sin tur består av ett stort antal områden och discipliner som på olika sätt verkar för att manipulera, på gott och ont, människan, naturen, djur, plantor och mikroorganismer.

Ordförande och vice ordförande i föreningen Humanism & Kunskap menar att denna debatt måste upp till ytan och särskilt i Sverige där stora satsningar nu görs inom Life Science-forskning på bekostnad av forskning inom traditionell humanism.  

Det har också pågått en kamp mellan dessa synsätt där ideologin bakom mekanisk naturalism dominerar exempelvis vetenskapliga artiklar på Wikipedia och ideologin har även etablerat sig på institutioner som KI, KTH och Uppsala universitet.

Tack vare sin ohederlig dominans på Wikipedia har man avfärdat föreningen Humanism & Kunskap från Wikipedia och ligger själva kvar med sina föreningar trots att inte heller de når upp till reglementet för Wikipedia.

Den enda samhällsyttring som idag med engagemang diskuterar transhumanismen är Hollywood som regelbundet i biofilmer porträtterar transhumanismens konsekvenser (mekanisk naturalism) i en nära och avlägsen framtid.

Låt oss starta denna debatt på riktigt.

Text: Torbjörn Sassersson och Börje Peratt


Arbetar du på eller för Nya Karolinska Sjukhuset?

Berätta för oss vad det nya supersjukhuset egentligen ska ha för verksamhet. Hur “transhumana” ska vi bli egentligen? Maila till editor [at] newsvoice.se och berätta vad du vet. Du kan vara anonym.

Vad är transhumanism?

Vad är “Life Science”?


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq