Life Science – Genuin livsvetenskap finns redan inom alternativmedicinen

publicerad 24 juni 2014
- av Torbjörn Sassersson red.

Susanne Ås Sivborg - Annie LööfDEBATT. Tungviktaren Susanne Ås Sivborg, sittande generaldirektör på PRV, har fått regeringens uppdrag att styra upp svenska Life Science-branschen. I ryggsäcken har hon ett kontaktnätverk från läkemedelsindustrin. Sivborg var tidigare vice president på AstraZeneca för "Global Intellectual Property".

Foto från Regeringens hemsida

AstraZeneca är ett brittiskt–svenskt multinationellt läkemedelsbolag vars produkter säljs i mer än hundra länder och Pfizer har på senare tid försökt köpa företaget. Pfizer blev 2008 världens största företag inom läkemedelsindustrin i och med uppköpet av svenska Pharmacia.

Tidningen Life Science Sweden skriver i artikeln: "Så ska läkemedelsindustrin räddas" att målet med utredningen och den nya strategin handlar om att påverka Astrazenecas aktieägare att fortsätta behålla ägandet.

På Regeringens hemsida citeras Näringsminister Annie Lööf  med orden:

Life science industrin är strategiskt viktig för Sverige och därför intensifierar vi nu arbetet på området. Life Science-företagen står för en omfattande export, stora FoU-investeringar och många kunskapsintensiva arbetstillfällen.

Susanne Ås Sivborg kommenterar med orden:

"Det här är verkligen ett spännnande och viktigt uppdrag och jag ser fram emot att få samordna insatser för att stärka Life Science sektorn i Sverige. Jag gör det här parallellt med arbetet som GD för PRV och jag kommer att ha en utredningssekreterare till min hjälp. Det ska bli mycket intressant", säger Susanne Ås Sivborg enligt PRV.

Regeringen skriver i ett pressmeddelande den 19 juni 2014:  

Regeringen har gjort omfattande satsningar i de två senaste forsknings- och innovationspropositionerna med nivåhöjning på sammanlagt 9 miljarder kronor. En omfattande del går till satsningar inom Life Science området, dvs. bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling.

Utbildningsminister Jan Björklunds kommentar lyder:

"Vi ökar statens satsningar på forskning med 30 procent och tyngdpunkten ligger på Life Science-området. Sverige har stolta traditioner och ska ligga i framkant".

Life Science – transhumanismens intåg får miljardstöd

Det kan inte bli tydligare än så här. Regeringen, näringslivets ledande politiker, utbildningsministern, PRV och en kraftfull representant från läkemedelsindustrin med specialitet "Global Intellectual Property" agerar unisont för att stärka Big Pharmas nästa evolutionära steg in i en eftersträvad och lönsam framtid både i Sverige och subsekvent i hela världen.

Men om Regering arrangerat en  folkomröstning för att ta reda på om svenskarna vill detta, om de ville att skattepengar på runt 9 miljarder kronor skulle gå till Life Science-branschen representerad av 50-miljardprojektet Nya Karolinska Sjukhuset med målsättningen att erbjuda en gigantisk maskinpark och gentekniska laboratorier där människans gener ska experimenteras på med målet att transhumanistiskt och tekniskt "förbättra" människan, vad hade svensken svarat då?

Ja, absolut, inte alls, eller kanske? Det vet vi inte för inga svenskar, som i slutänden ska betala allt eftersom allt måste vara lönsamt, har tillfrågats. Vi ska bara nicka till doktorn och lägga oss ner på radiologiska, preventiv-vaccinologiska och gentekniska britsar och ta emot.

Life Science – livsvetenskap – behöver inte kosta miljarder

Dr Annika Dahlqvist skriver idag i ett blogginlägg att Socialstyrelsen knappt nämner kostens betydelse för hälsa i rapporten: Nationella riktlinjer för diabetesvård.

Det enda jag ser om kost där är att mat som leder till viktminskning är bra för diabetiker.  Icke-kirurgiska metoder leder inte till bestående viktreduktion, därför rekommenderas viktoperationer. Allt är glömt om att kolhydratreduktion minskar vikt och blodsocker, trots att SoS tidigare medgett det.

När Hjärt-Lungfondens huvudman Lars Bern 2011 föreslog att Hjärt-Lungfonden skulle satsa på forskning på sambandet mellan kost och hälsa var han inte längre önskvärd, enligt ett inlägg rubricerat: "Oberoende forskning om kost och hälsa, behövs den?".

Alla som besökt ett svenskt sjukhus vet att kosten är bedrövlig. Det är näringsfattig snabbmat som värms i mikrovågsugnar som serveras. I sjukhuskorridorerna säljs mazariner och Coca Cola. Det finns ingen kunskap om vilken kost som lämpar sig för olika sjukdomar.

Ute i världen finns däremot inom folkmedicinen och den moderna hälsorörelsen en fantastisk kunskapsbas om naturliga växtämnen som botar och lindrar sjukdomar. Läkemedelsindustrin har syntetiskt försökt imitera dessa aktiva substanser, men ofta med dåliga resultat.

Kosten som medicin och naturapoteket finns redan i en befintlig kunskapsdatabas uppbyggd under 100-tals år. Nya rön om kost och hälsa framsprungen ur beprövad erfarenhet visar var vi ska söka bot och hälsa. Nya rön visar sambandet mellan mikroorganismer och cancer på ett liknande sätt som att magsår handlar om bakterieinfektioner. Eksem visar sig ofta inte alls vara immunförsvaret som angriper kroppen utan istället mikrosvamp som angriper en försurad kropp.

Vi behöver inte gå omvägen via Big Pharma, multimiljardinvesteringar och kopiösa uttag av skattepengar utan skattebetalarnas samtycke för att skapa bot och hälsa. Läkemedelsindustrin och sjukvården försöker bara trendigt hitta på ord som "Life Science" för att ge sken av att de är moderna.

Text: Torbjörn Sassersson