Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

23%

23.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Vad är egentligen Life Science?

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 25 juni 2014
- Torbjörn Sassersson

Life Science Industry CycleLife science är en term som inkluderar en lång rad av vetenskapliga ämnen som innebär någon form av studier av den levande organismen som tex mikroorganismer, växter, svampar, djur och människor och hit hör även ämnet bioetik. Kunskapen inom Life Science utvecklas ur samarbeten mellan traditionella discipliner inom den akademiska forskningen och med industrivärlden.

Text: Torbjörn Sassersson | Illustration: Fractal.org

Biologi är det centrala ämnet, men begreppet “Life Science” omfattar även tekniska framsteg och har till stor del kommit att innebära biomedicinsk teknik, utvecklingen av nya sätt att tekniskt manipulera organismer som tex neurovetenskap där hjärna, känslotillstånd och tänkande manipuleras.

The life sciences are helpful in improving the quality and standard of life. They have applications in health, agriculture, medicine, and the pharmaceutical and food science industries. / Wikipedia

Life Science beskrivs som ett sätt att förbättra livet och livets “standard”. Tillämpningar finns främst inom områdena: hälsa, medicin, jordbruk, läkemedels- och matindustrin. Det finns en nära koppling mellan transhumanism och Life Science. Transhumanism är en internationell rörelse som förespråkar användning av teknik för att förbättra och utöka människans mentala och fysiska egenskaper.

Tidskriften “Life Science Sweden”

Det finns för närvarande en svensk tidning som specialiserat sig på Life Science. Den heter “Life Science Sweden” och är inriktad på de tekniska och ekonomiska tillämpningarna samt den industriella utvecklingen. Ämnet bioetik är mycket sparsamt representerat i tidningen. Endast två artiklar finns för närvarande om ämnet bioetik. En artikel är rubricerad: “Jättestudien Lifegene inte etiskt granskad”.

Life sciences

[listan nedan kan bli föremål för uppdateringar]

Affective neuroscience
Anatomy (anatomi)
Astrobiology (astrobiologi)
Biochemistry (biokemi)
Biocomputers (biodatorer, tex implantat)
Biocontrol
Bioengineering
Bioetik
Biodynamics
Bioinformatics
Biology (biologi)
Biomaterials (biomaterial)
Biomechanics (biomekanik)
Biomedical science (biomedicinsk vetenskap)
Biomedicine (biomedicin)
Biomonitoring
Biophysics (biofysik)
Biopolymers (biopolymerer)
Biotechnology (bioteknologi)
Botany (botanik)
Cell biology (cellbiologi)
Cognitive neuroscience (Kognitiv neurovetenskap)
Computational neuroscience
Conservation biology
Developmental biology
Ecology (ekologi)
Environmental science (miljövetenskap)
Ethology (etologi)
Evolutionary biology (evolutionärbiologi)
Evolutionary genetics (evolutionärgenetik)
Food science (matvetenskap)
Genetics (genetik)
Genomics
GMO, Genetically Modified Organisms
Health Sciences (hälsovetenskap)
Immunogenetics (immungenetik)
Immunology (immunologi)
Immunotherapy (immunterapi)
Kinesiology
Marine biology (marinbiologi)
Medical devices (medicinsk utrustning)
Medical imaging
Medical Social Work
Microbiology (mikrobiologi)
Molecular biology (molekulärbiologi)
Neuroethology
Neuroscience (neurovetenskap)
Oncology (onkologi)
Optogenetics
Optometry (optometri)
Parasitology (parasitologi)
Pathology (patologi)
Pharmacogenomics
Pharmaceutical sciences (farmaceutisk vetenskap)
Pharmacology (farmakologi)
Physiology (fysiologi)
Population dynamics (populationdynamik)
Proteomics
Psychiatric social work
Psychology (psykologi)
Sports science (sportvetenskap)
Structural biology
Systems biology (systembiologi)
Zoology (zoologi)


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq