Tobaksbolagens nya krigsföring mot samhället och ungdomar

publicerad 6 december 2013
- Börje Peratt

rökgubbarTobaksbolagen (Philip Morris) har lyckats påverka (korrumpera) politiker på ministernivå att ta beslut i strid mot både FN direktiv och de regelverk och lagar som styr svensk folkhälsa. I sin ambition att lura in ungdom i tobaksmissbruk drar man sig inte för att stämma nationer som hindrar dem att sälja sina produkter.

Text och bild: Börje Peratt

Det kan vara intressant att läsa hur motståndet i Sverige en gång i tiden organiserades i en förening som heter Visir. En av de som var med från början är Bo Hellgren, jag bad honom berätta lite kort om pionjärtiden.

– ”I början av 1973 skickade jag in ett svar på en insändare i Aftonbladet och Expressen som i korthet lydde ”Nu behöver vi bilda Icke-rökarnas intresseorganisation”.  Insändaren fyllde då ett uppdämt behov för att göra något åt rådande missförhållanden med tobaksbruket. Gensvaret ledde till att den 15:e februari 1973 bildades Visirs styrelse och den  fylldes successivt på med arbetsgrupper, 20 – 30 stycken. Lokalföreningar bildades runt om i landet och 30 mars 1974 bildades Riksförbundet VISIR.”

Begreppen tobaksfria miljöer och umgängesformer fanns inte, men skapades och realiserades i verkligheten inom några år. Innan 1970-talet var slut hade ”Insändare” resulterat i nästan 30.000 medlemmar som utgjorde en stark opinion.

Det resulterade i ett ideellt opinionsarbete som vi alla sedan har skördat frukterna av. Idag är många icke-rökare, och även många rökare/snusare, nöjda (tycker att VISIR har lyckats och tycker att VISIR kan lägga ner). Men tobakens skadeverkningar är inte undanröjda, framför allt inte för rökarna/snusarna. Därför driver VISIR nu kampanjen tobaksfritt2025.se, som syftar till att skapa opinion för att åtgärder vidtas för att tobakens skadeverkningar ska kunna avvecklas fram till år 2025.

Det budskap som jag vill framföra är att tobaksbruket och tobakens skadeverkningar har negativ inverkan på alla verksamheter oavsett vad det gäller.

I början av 1990-talet kom Bo Hellgren i kontakt med en hel del personer som hade blivit drabbade av tobakens skadeverkningar. Bl.a. Peter HimmelstrandHagge Geigert, Inge Hanson, m.fl. Dessa tobaksskadade bildade då ett informellt nätverk Rökare mot Tobak. Men Peter, Hagge och Inge dog alla i rökrelaterade sjukdomar i mitten av 1990-talet.

VISIR finns också på Facebook

med över 417 000 ”gilla”
Hur omvandlar man dessa 400.000 ”gilla” till en opinion i verkliga livet, på samma sätt som det 30.000 VISIR-medlemmar var stark opinion på 1970-talet?

Vill du komma i kontakt med och ge stöd till:

Bo Hellgren
Nätverket Rökare mot Tobak
Box 9083
126 09 Hägersten
rokaremottobak@yahoo.se

Bo nämner revykungen Hagge Geigert. Så här skriver Björn Ranelid om sitt sista möte med Hagge i en krönika i Da.se (2009).

Jag mötte Hagge Geigert när han satt i en rullstol på Bokmässan året innan han dog (vintern 14 februri 2000). Hans hustru förde honom framför sig. Hagge hälsade på mig och ville tacka för en artikel som jag skrivit om rökning. Jag hörde att han hade gråten i halsen. Han dog av emfysem.

Björn Ranelid fortsätter:
”Jag känner till en man som drabbades av cancer i munhålan. Det var en följd av långvarig rökning. Han fortsatte att röka efter en serie av omfattande operationer i käken och strupen. Halva ansiktet var deformerat. Saliven rann oupphörligt, men han stoppade cigaretten mellan de hängande läpparna. Jag har mött kvinnor och män som inte slutat röka, fastän de fått domen KOL eller lungcancer av läkaren. Det visar hur stark denna drift efter drogen är. Därför finns det endast en väg att gå för den svenska staten, riksdagen, regeringen och läkarkåren: Förbjud all import och försäljning av tobak utan undantag.

Det är inte en fråga om demokrati. Det handlar om hänsyn och kärlek till människan och hennes nästa, men mest av allt berör detta livsavgörande beslut framtidens barn. Varje politiker som passivt bevittnar att staten drar in åtskilliga miljarder på tobaksskatten ska ställas till svars, ty samtidigt lider miljontals medborgare av skador som de dragit på sig genom att röka.

Jag moraliserar och dömer inte rökaren. Däremot känner jag sorg över att se så många unga kvinnor och ynglingar med cigaretter. Lungcancer hos kvinnor blir snart vanligare än bröstcancer. Det är i nittioåtta fall av hundra en följd av tobaken.”

Ja, jag håller med Björn.

Det är trist att se alla unga som lurats in i dessa dödens käftar och som inte förstår hur utsatta de är.

Tragiskt att samhället ska behöva lägga ned så mycket energi och pengar på något så meningslöst som tobak som orsakar sådan ohälsa och sådant lidande.

Text och bild: Börje Peratt

En Rökfri Generation – dags igenSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Det här väckte minnen till liv! 🙂

  Jag var en av flera aktiva VISIR-are i Skåne på 70- och 80-talen. Bl a höll vi föredrag, ofta i skolan. Det vi mest propagerade för, var att få barn och ungdomar att inte börja röka – snarare än att ‘jaga efter rökare’. Det var en positiv tid – trots att vi ofta fick utstå ‘spott och spe’ – av rökare som ansåg att de ‘stinkande giftpinnarna’ var en privatsak.

  Minns också ett demonstrationståg jag deltog i (Simrishamn) vid den tiden – där jag var en av få demonstranter som inte rökte! Förutom att vifta med mitt “Nej Tack till Kärnkraft” -plakat, delade jag ut ‘knappar’ till rökarna omkring mig. “Knappar’ som det stod “All Rök är Luftförorening!” på. 😉

  Eftersom jag själv varit en ‘ung och dum’ rökare på 60-talet var jag förstås lika anti tobak som de flesta f d rökare ofta är – o’ så är det ..fortfarande!
  Enligt min mening är tobak ofta inkörsporten till ytterligare missbruk. Bäst är att aldrig börja!

  Betr. Thomas2 kommentar att ‘Tobaken är en kulturväxt som odlats och brukats sedan 1600-talet..’ läste jag i en mycket gammal uppslagsbok en gång att tobak bl a var “vederkvickande”. Det var då det!
  Den som avnjöt en cigarr på 1600-talet skulle säkert inte känna igen smaken om de fick röka den tobak som odlas idag.
  Liksom det mesta i dagens samhälle (mat, dryck, medicin etc etc!!) innehåller tobak också en hel del syntetiska ämnen – vilket förstås är orsaken till så mycket lidande.

  Jag tror på information och utbildning – snarare än förbud.
  Samtidigt säger sunda förnuftet att man inte kan kräva kostbara behandlingar, som kanske inte ens hjälper i långa loppet, om man fortsätter med sitt missbruk.

  De länder som odlar tobak idag kunde kanske gå tillbaka till att odla hampa igen. Hampa är ju en fantastiskt användbar växt på så många sätt (..fast den ska inte rökas!! 😉 ) bl a som rep, kläder, hemtextilier, medicin, etc etc. Det vore verkligen en förlust för mänskligheten om den växten gick förlorad.

  De otroliga inkomsterna från tobaks (och andra) -missbruk går förstås (som vanligt) i ‘follow-the-money-gängets’ fickor – medan gräsrötterna får stå för de enorma kostnaderna (som vanligt) ..ofta med livet som insats!

  Så, ja, VISIR behövs sannolikt fortfarande!

 • Att hävda rätten att missbruka tobak på basis av att det inte skadar andra är enligt mig fel av flera skäl.
  Till att börja med dör ca 600 000 varje år världen övr till följd av passiv rökning. En tredjedel av dessa är barn.
  Även den som förlorar en närstående lider skada och det är något som följer med en för resten av livet.
  Sen är detta också rent principiellt felaktigt. Rent principiellt ser jag inga skäl att förbjuda några ämnen överhuvudtaget som man på något sätt kan intaga, när man har tillåtit rökning av cigaretter.
  Av vilket skäl ska drog A förbjudas när drog B är tillåten?
  Samma regler som gäller cigaretter borde i logikens namn även gälla alla andra ämnen och produkter. Den som hävdar sin rätt att få ta sin cigg skall då också acceptera alla andra knarkares rätt att få ta sina droger. Heroin, LSD, crack och alla andra droger ska då också få säljas på ICA till folk över 18 år. Låter det galet? Det tycker jag med. Och därför bör även drogen tobak förbjudas.
  Och för varje dag som går tills dess tobak är förbjuden dör 16 svenska rökare.

 • Ronny, jag förstår din frustration över din fars tobaksmissbruk och hans ohälsa. I min kamp mot tobakens och andra drogers skadeverkningar har jag blivit ganska luttrad. Det pågår två krafter, en den liberala en den alltmer restriktiva. Givet många människors bristande hänsyn och omdöme när man väl blivit missbrukare krävs ett samhälleligt ansvar. Det innebär ett arbete på många horisonter, lagstiftning, begränsningar, förbud och en mycket medveten kamp mot tobaksbolagen. Den extrema slutsatsen för att lösa problemet är att de ska förbjudas och produktionen kriminaliseras. Om även tobaksbruket kriminaliseras lär vi slippa se många röka offentligt. Och jo det tar nog 10 år att få det genomfört. Men då krävs en stark politisk vilja. Finland är redan på G

 • Thomas2, som sagt dialog är helt avgörande. Förbud är meningslösa om det inte går att efterleva. Dock önskar jag att förbudet för unga måste kunna efterlevas mycket mer kraftfullt. Lagrådet i delstaten Tasmanien i Australien har godkänt en motion som föreslår ett förbud mot att sälja tobak till någon född efter år 2000. PÅ andra håll gäller att under 20 får man varken köpa eller bruka.

  Ett annat problem rör ekonomi. FN planerar att förbjuda en tobakssort som gör cigaretter mer lättrökta. Men ett förbud kan göra 3,6 miljoner afrikanska odlare arbetslösa. Så att hantera denna problematik kräver förståelse för många ingående parter och förslag på hur man kan byta till annan lönsam och hälsobefrämjande odling, förändra branschen i sin helhet och få människor med sig på tåget.

  Samtidigt ska var och en har rätt till sin cigarr så länge den inte förstör allmän luft för andra.
  Å andra sidan är jag tveksam till att man ska rätt att kräva samhällets vård för en tobaksrelaterad sjukdom om man under behandling fortsätter missbruket.

 • Nej tack till fler lagar och pekpinnar från statliga myndigheter här i landet. Om jag väljer att avnjuta en ciggarr efter maten så skall det vara mon ensak!

  Tobaken är en kulturväxt som odlats och brukats sedan 1600-talet. Att ställa dagens politiker till ansvar för brott mot mänskkligheten för att de inte redan förbjudit dessa växter är ju helt befängt.

 • Instämmer helt och fullt i din åsikt Ronny, inför omedelbart ett totalförbud!
  Det kan då även inbegripa snus och alkohol som även dessa skördar ett stort antal människoliv årligen.

 • Jag håller med om allt utom årtalet 2025. Det ligger på tok för långt fram. Min far röker och kan inte sluta. Det enda hoppet för honom är att cigaretterna totalförbjuds och det bör ju då ske INNAN han är död. Och med nuvarande avverkning av giftpinnarna, ständig hosta mm är det nog inte så många år kvar.
  Ca. 6000 svenskar dör varje år pga rökning. Får vi ett totalt cigarettförbud 2025 har 66000 svenskar hunnit dö pga rökning. Kanske ett av offren blir någon som just DU älskar och inte kan tänka dig att leva utan?
  Jag röstar istället för att vi satsar på att bilda ett nytt parti med ett helt rökfritt Sverige så snart som det bara är möjligt som en av huvudpunkterna.
  Liksom Peratt anser jag också att de politiker som är ansvariga för att cigaretter är lagliga trots att de aldrig borde ha tillåtits från första början borde ställas till svars. I mina ögon har de begått, och fortsätter att begå brott mot mänskligheten. De är indirekt ansvariga för hundratusentals svenskars död. De borde straffas i enlighet med det.

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *