Tobaksbolagens nya krigsföring mot samhället och ungdomar

publicerad 6 december 2013
- av Börje Peratt

rökgubbarTobaksbolagen (Philip Morris) har lyckats påverka (korrumpera) politiker på ministernivå att ta beslut i strid mot både FN direktiv och de regelverk och lagar som styr svensk folkhälsa. I sin ambition att lura in ungdom i tobaksmissbruk drar man sig inte för att stämma nationer som hindrar dem att sälja sina produkter.

Text och bild: Börje Peratt

Det kan vara intressant att läsa hur motståndet i Sverige en gång i tiden organiserades i en förening som heter Visir. En av de som var med från början är Bo Hellgren, jag bad honom berätta lite kort om pionjärtiden.

– ”I början av 1973 skickade jag in ett svar på en insändare i Aftonbladet och Expressen som i korthet lydde ”Nu behöver vi bilda Icke-rökarnas intresseorganisation”.  Insändaren fyllde då ett uppdämt behov för att göra något åt rådande missförhållanden med tobaksbruket. Gensvaret ledde till att den 15:e februari 1973 bildades Visirs styrelse och den  fylldes successivt på med arbetsgrupper, 20 – 30 stycken. Lokalföreningar bildades runt om i landet och 30 mars 1974 bildades Riksförbundet VISIR.”

Begreppen tobaksfria miljöer och umgängesformer fanns inte, men skapades och realiserades i verkligheten inom några år. Innan 1970-talet var slut hade ”Insändare” resulterat i nästan 30.000 medlemmar som utgjorde en stark opinion.

Det resulterade i ett ideellt opinionsarbete som vi alla sedan har skördat frukterna av. Idag är många icke-rökare, och även många rökare/snusare, nöjda (tycker att VISIR har lyckats och tycker att VISIR kan lägga ner). Men tobakens skadeverkningar är inte undanröjda, framför allt inte för rökarna/snusarna. Därför driver VISIR nu kampanjen tobaksfritt2025.se, som syftar till att skapa opinion för att åtgärder vidtas för att tobakens skadeverkningar ska kunna avvecklas fram till år 2025.

Det budskap som jag vill framföra är att tobaksbruket och tobakens skadeverkningar har negativ inverkan på alla verksamheter oavsett vad det gäller.

I början av 1990-talet kom Bo Hellgren i kontakt med en hel del personer som hade blivit drabbade av tobakens skadeverkningar. Bl.a. Peter HimmelstrandHagge Geigert, Inge Hanson, m.fl. Dessa tobaksskadade bildade då ett informellt nätverk Rökare mot Tobak. Men Peter, Hagge och Inge dog alla i rökrelaterade sjukdomar i mitten av 1990-talet.

VISIR finns också på Facebook

med över 417 000 ”gilla”
Hur omvandlar man dessa 400.000 ”gilla” till en opinion i verkliga livet, på samma sätt som det 30.000 VISIR-medlemmar var stark opinion på 1970-talet?

Vill du komma i kontakt med och ge stöd till:

Bo Hellgren
Nätverket Rökare mot Tobak
Box 9083
126 09 Hägersten
rokaremottobak@yahoo.se

Bo nämner revykungen Hagge Geigert. Så här skriver Björn Ranelid om sitt sista möte med Hagge i en krönika i Da.se (2009).

Jag mötte Hagge Geigert när han satt i en rullstol på Bokmässan året innan han dog (vintern 14 februri 2000). Hans hustru förde honom framför sig. Hagge hälsade på mig och ville tacka för en artikel som jag skrivit om rökning. Jag hörde att han hade gråten i halsen. Han dog av emfysem.

Björn Ranelid fortsätter:
”Jag känner till en man som drabbades av cancer i munhålan. Det var en följd av långvarig rökning. Han fortsatte att röka efter en serie av omfattande operationer i käken och strupen. Halva ansiktet var deformerat. Saliven rann oupphörligt, men han stoppade cigaretten mellan de hängande läpparna. Jag har mött kvinnor och män som inte slutat röka, fastän de fått domen KOL eller lungcancer av läkaren. Det visar hur stark denna drift efter drogen är. Därför finns det endast en väg att gå för den svenska staten, riksdagen, regeringen och läkarkåren: Förbjud all import och försäljning av tobak utan undantag.

Det är inte en fråga om demokrati. Det handlar om hänsyn och kärlek till människan och hennes nästa, men mest av allt berör detta livsavgörande beslut framtidens barn. Varje politiker som passivt bevittnar att staten drar in åtskilliga miljarder på tobaksskatten ska ställas till svars, ty samtidigt lider miljontals medborgare av skador som de dragit på sig genom att röka.

Jag moraliserar och dömer inte rökaren. Däremot känner jag sorg över att se så många unga kvinnor och ynglingar med cigaretter. Lungcancer hos kvinnor blir snart vanligare än bröstcancer. Det är i nittioåtta fall av hundra en följd av tobaken.”

Ja, jag håller med Björn.

Det är trist att se alla unga som lurats in i dessa dödens käftar och som inte förstår hur utsatta de är.

Tragiskt att samhället ska behöva lägga ned så mycket energi och pengar på något så meningslöst som tobak som orsakar sådan ohälsa och sådant lidande.

Text och bild: Börje Peratt

En Rökfri Generation – dags igen