Lars Bern om skogsskövling och tredje villkoret för hållbarhet

publicerad 28 januari 2014
- Lars Bern

Det Naturliga Stegets tredje villkor för hållbar utveckling är att inte utsätta naturen för undanträngning med fysiska metoder.

regnskogText: Lars Bern

Brotten mot detta systemvillkor började i och med att människor blev bofasta i början av Holocen. Man högg helt enkelt ner skogar för att få ved till eldar, virke till hus och jordbruksmark för djurhållning och spannmålsodling.

Det finns ett otal exempel runt om i världen på hur kulturer på detta sätt eroderat själva den ekologiska basen för sin existens.

Det mest tydliga exemplet på detta är Påskön där en liten folkgrupp förstörde skogen så att man inte längre kunde göra kanoter som behövdes för fisket som man levde av.

Dessa exempel bör tjäna som pedagogiska hjälpmedel för att vi bättre skall förstå hur viktigt det tredje hållbarhetsvillkoret är.

Det mest synliga beviset för fortsatta brott mot det här villkoret är hur exploateringen av regnskogen fortgår. Vid förra sekelskiftet täcktes 20% av landmassan på jorden av regnskog, vid det senaste sekelskiftet hade den arealen krympt till 7%.

Läs mer


Så här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *