Two German skyscrapers blows up in WTC 911-style controlled demolition?

Torbjörn Sassersson är grundare av och redaktör på NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 3 februari 2014
- Torbjörn Sassersson red.

Two skyscrapers in Germany were leveled to the ground in 10 seconds in one of the largest-ever controlled building demolition in Europe matching the alleged controlled demolition of New York World Trade Center, the largest-ever controlled demolition in America?

Read moreSå här kan du stötta Newsvoice

Stöd NewsVoice 2024
 • Hej, det var sju hus som föll, inte två. Bara de som hörde till WT. Hur föll de andra, och varför? inga utomstående byggnader. Hur blev det så?

 • Det finns en inre kompass i oss alla; ett slags rättesnöre som utgår från hjärtats röst och intelligens. Det är denna intelligens som De försöker att störa på alla sätt, bl a genom socialisation och elektromagnetiska signaler för artificiellt skapade aggressioner som rädslor efter behag.

  Transhumanisten och tekniker på Google, Ray Kurzweil, vill använda internet för att skapa en artificiell hjärna för kollektiv anslutning på global skala inom två decennier. Vad är det för information på internet som vi ska anslutas till och som ska utgöra vår gemensamma identitet under beteckningen ”singular mind”?

  En summarisk undersökning visar att sökningar efter ”Love” på nätet dominerar än så länge; 1,5 miljarder, vilket kan inge hopp, men ska kanske hellre ses som tecken på avsaknad? Även om man slår ihop olika positivt laddade sökord står det klart att dessa är underordnade andra begrepp som kan sammankopplas med mörka, inhumana, totalitära agendor och perverteringar av olika slag. En sammanräkning av de olika sökresultaten nedan visar att det pågår en kamp mellan ljusa och mörka krafter. Farhågor finns om att Google i allt högre grad kommer att censurera vissa sidor som är störande för överhetens maktutövning. Idag finns det 7,5 miljarder sidor knutna till 9/11. Intresset för händelsen är således mer än megastort, vilket är en stor politisk utmaning. Folk världen över är inte synkade med överhetens berättelser, inte minst när man inte har något jobb att gå till, och således inte ännu redo för en global identitet och ett likaså globalt statskick. Kanske kan kommande kvantdator, med hjälp av några knapptryckningar, komma att ändra på den saken?
  Två grupperingar av nätsökningar:
  Love över 7,5 MILJARDER träffar
  Natural environment 383 miljoner (milj)
  Children 350 milj
  Peace 182 milj
  Friendship 93,9 milj
  Spiritual 68,8 milj
  Democracy 41,7 milj
  Sexuality 22 milj
  Ecological 19 milj
  Compassion 18,4 milj
  Empowerment(egenmakt) 14 milj

  9 11: 7,5 MILJARDER
  Control 882 milj
  Climate change 891 milj
  Space 651 milj
  War 498 milj
  Nuclear power 362 milj
  Cyber war 96 milj
  Robot 90 milj
  Artificial intelligence 88 milj
  Genetically modification 71 milj
  Artificial environment 59,1 milj
  Vaccination children 51,2 milj
  Threat 64,3 milj
  Toxic 42,3 milj
  Pornography 41,9 milj
  NSA 36 milj
  Hormone disruption in humans 33,1 milj
  Consume 27 milj
  Terrorism 24 milj
  Obey 17,8 milj
  Opression 17,1 milj
  Prostitution 14 milj
  http://www.wired.com/business/2013/04/kurzweil-google-ai/
  http://news.cnet.com/8301-1023_3-57470853-93/how-google-is-becoming-an-extension-of-your-mind/

 • Det är väl kanske utom alla tvivel så att de sk planen i 9/11-berättelsen inte var verkliga utan en effekt av ”cartoon physics”, dvs holografiska bilder? Hur mycket annat är sanning som man bygger resten av storyn med? Ju starkare misstro hos allmänheten desto större behov av andra false flag-operationer vid sidan av kriminalisering, demonisering och övervakning av kritiska grupper. Storyn som skapades 9/11 var bombastisk och skulle verka för ett naturliggörande av olika säkerhetsinterventioner en masse. Vad vi ser idag är bara början till något än mer storskaligt demoniskt och totalitärt. Vårt behov av kittlande skräckfilmer kommer att avta i samma mån som tidigare fiktionära rollkaraktärer och storylines kommer till liv utanför våra dörrar.

  Problemet är att vi alltför länge förlitat oss på att den traditionella demokratiska modellen ska fungera. Demokrati ses då som ett slags självspelande dragspel istället för något som måste återerövras varje dag. Politik är för viktigt för att lämnas åt ett fåtal, inte minst som de själva inte tror på sitt uppdrag. Reinfelt skrev i en bok 1992: ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd”. (Greider i ETC 5/2 -14). Om så, vad har vi politiker till egentligen? Välfärd finns i överflöd – bankfest med guldregn och rekordutdelningar på 92 miljarder enligt dagens Svenska dagbladet. Pengar trollas fram ur intet. Politiker finns för att se till att inte dessa magiska konster och sammanhängande fördelningspolitik rubbas.

  Demokrati är mer av en slags slogan än en verklighet. Hot, hotbilder, skräck, social och psykisk utarmning samt sträng säkerhetspolitik är exempel på olika tekniker för att underminera ett äkta engagemang som folket har i samhälleliga frågor.

 • Ja, det är intressant! För att nu hålla oss någorlunda on topic, kan jag meddela att jag själv gick igenom en djup kris när jag för första gången insåg att den officiella 9/11-versionen inte alls stämde. Jag var helt utom mig, såg mörker överallt och var inte trygg någonstans. Och jag försökte frenetiskt hitta “bevis” som kunde “återställa ordningen” och lugna ner mig. Jag tyckte mig också hitta sådana, men jag insåg snabbt att de personer som kommunicerade dem, gjorde samma sak som jag själv. “Bevisen” fungerade bara till en viss nivå, över vilken man inte förväntades titta. Emellertid tillhör jag den grupp av obotliga självplågare som inte kan somna om. Jag måste ha klarhet. Det var då jag insåg att man måste VARA den som kan se den nya verkligheten.

  Men det vi ÄR, har 1700 års katolskt förtryck lärt oss: vi är syndiga varelser som lever bara en gång, och vi är inte kapabla att själva hitta någon sanning, utan är beroende av en elit ovanför våra huvuden.

  Och det vetenskapliga paradigm som tog över ändrade på mycket, men inte på detta. Här är vi (om inte syndiga, så materiella) varelser som lever bara en gång, och vi är beroende av en elit (den vetenskapliga sanningen). Och vi får INTE hitta någon egen sanning.

  Så vi har i generna att vi ska följa en elit, en yttre auktoritet. Därför är det extra kritiskt när denna auktoritet sviker. Samtidigt som det är ett stort uppvaknande – för den som vågar – ATT vi faktiskt rättar oss efter en yttre auktoritet! För detta ser inte de allra flesta, utan de tror vi är fria individer som följer sunt förnuft. Men när jag själv kom till insikt och slog in på den jobbiga vägen mot klarhet, kunde jag med grafisk tydlighet se hur folk omkring mig levde in sina bubblor, eller mentala boxar (du säger staket).

  För mig handlar det inte så mycket om det mänskliga psyket, utan om en falsk identitet (egot). Och denna falska identitets överlevnadsdrift, vilket skapar dessa mentala staket (boxar). Det är en identitet helt baserad på rädsla. Det säger jag för att jag upplevt det själv.

  Vi lever också i en yttre, synlig eller osynlig, rädslobaserad hierarki. Vi ifrågasätter inte överordnad (handlar inte Kejsarns nya Kläder om detta)?

  Men vi är när som helst kapabla att hitta vår egen sanning. Det är det vi måste göra. Och den finns där, inom var och en.

 • Tycker frågan om vad man ser och vad man inte ser och om man kan bestämma sig för att “tänka kritiskt” eller om man först behöver reda ut för sig själv vem man är, är intressant.

  Som jag ser det, är problematiken starkt kopplad till den personliga verklighetsuppfattningen (ett annat sätt att uttrycka “vem jag är”). Det problem som vi alla människor här på jorden verkar få dras med är att det mänskliga psyket inte på ett adekvat sätt kan hantera information som står i konflikt med den personliga verklighetsuppfattningen. Detta är inget nyhet, fenomenet är känt sedan länge och finns t.ex. beskrivet i sagan om Kejsarens nya kläder. Påståenden eller fakta som ligger utanför den personliga verklighetsuppfattningen kan inte integreras i den den egna verklighetsbilden utan avfärdas som dumheter eller ignoreras. Jag ser detta som psykets naturlig försvar mot att behöva ompröva sin verklighetsbild – vilket är jobbigt och kan få oförutsägbara konsekvenser. Denna oförmåga har säkert ett stort värde för människans möjlighet att fungera i grupp och bygga stabila samhällen över tid, men tyvärr hindrar den i vissa lägen en objektiv granskning av fakta och begränsar därmed även möjligheterna till uppdatering av den personliga verklighetsbilden.

  Inom NLP har man tekniker för “framing” dvs inramning av en persons tänkande och jag tror att man måste se det som att vi alla är inramade av vår personliga verklighetsuppfattning. Vi bär på mentala staket som det känns obehagligt att låta tanken krypa utanför. När vi konfronteras med fakta som befinner sig utanför staketet så slår automatiska försvarsmekanismer till och förlöjligar eller förklarar med förment rationella argument varför dessa fakta är dumheter, eller så blir man rädd för att bli betrakad som en kuf som går på “sånt där”, etc. Mycket av den information vi utsätts för i massmedia handlar om framing, dvs att starkt inpränta en viss verklighetsbild i oss och därmed förstärka de mentala staketen som omgärdar denna – så att vi blir oemottagliga för de fakta som motsäger denna verklighetsbild, i praktiken oförmögna att skapa oss en sann uppfattning om verkligheten.

  Om man verkligen vill uppdatera sin verklighetsbild och flytta ut sina mentala staket (och i förlängningen ta konsekenserna av det) så tror jag man kan göra det utan att först behöva fundera så mycket på vem jag är och vilken sanning jag klarar att konfrontera. En enkel teknik kan då vara att gå utanför de mentala staketen utan att försöka flytta ut dem. Med detta menar jag att man aktivt kan sätta sig in i och objektivt undersöka fakta som ligger utanför staketet om man bestämmer sig för att tills vidare konsekvent bortse från de olika invändningar mot detta som dyker upp i tankarna. På så vis kan man utforska en verklighetsbild som ligger utanför det mentala staketet utan att behöva ta ställning till om den egna nuvarande verklighetsbilden är felaktig eller om de fakta man intresserar sig för är nonsens. Under själva kartläggningen får man acceptera att bära på två motsägande verklighetsbilder, den innanför staketet och den utanför. Så småningom, när man har studerat det intressanta kunskapsområdet utanför det mentala staketet tillräckligt väl, förstår man om där finns sanning eller ej och de mentala staketen flyttar sig själva.

 • @Per Nordgren
  Jag har läst hela ditt blogginlägg, som var utomordentligt välformulerat. Tack för att du fört min 911-teori till en högre nivå, för det har du onekligen. Det är tredje gången på kort tid jag stöter på Tesla. Jag känner också till Witte.

  Ang. stillbilderna av de spretande upprätta balkarna: Man ser även på videon (den du lägger ut här)hur de balkarna bara löses upp strax efteråt, lämnar efter sig ett litet dammoln. Jag får erkänna att jag inte sett detta förrän nu.

  Jag tror inte bara det är att “tänka kritiskt”. Det allra första man borde gör är att fråga sig “vem är jag”? Vilken sanning klarar jag av att konfrontera? Är jag en materiell varelse, helt beroende av vad som sker utanför mig?

  Vanligt är att man FÖRST bestämmer sig för vad som hände, därefter silar man inkommnade information. Man avfärdar uppgifter och data som inte stämmer med det första antagandet. Och det gör många till sin dödsbädd…

  • Tack. Dina frågor är välgrundade, visst måste man först ta reda vem är jag, annars riskerar man att halka i diket när man ska tänka kritiskt. Det är kanske därför det är bra att först leva livet, och sedan reflektera över det.

 • Två fall av kontrollerad spränging är det förvisso? Lite olika tekniker, bara?
  Var den tyska skrapan byggd i stål?
  WTC-tornen hade också de en inre kärna, som det tyska verka ha. Den kärnan är byggd av stålbalkar, och oerhört stabil. Men i det fallet sprängdes själva kärnan. Våningarna som omger den inte kärnan kan råka ut för en “pancake-effekt”, men för att kärnan ska hänga med ner i samma hastighet krävs definitivt något mera…

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *