Undersökning: förtroendet lågt eller mycket lågt för SVT och DN

publicerad 15 februari 2014
- Torbjörn Sassersson red.
Debatt om svensk public service. Montage: NewsVoice

massmedia-SVT-DN-undersökningNewsVoice läsare fick frågan om vilket förtroende de har för SVT och DN, de två ledande kanalerna i TV och press i Sverige. 628 svar inkom och enligt dessa var förtroendet 82% lågt eller mycket lågt för nyheter och reportage. Endast knappt 9% hade ett mycket högt eller ganska högt förtroende.

Text: Torbjörn Sassersson

Frågan var mer exakt vilken trovärdighet som informationen har i nyheter, reportage, redaktionella texter, ledare och TV-inslag i SVT och DN. Borträknat var alla debattartiklar, debattprogram och krönikor när läsarna gjorde sin bedömning.

Undersökning pågick knappt en vecka och avslutades den 14 februari 2014, kl 11:45. Enkäten skyddades både av cookies och IP:nr spärr. Det fanns möjlighet för mycket tekniskt insatta personer att fuska trots dessa två spärrar, men man kan anta att få personer försökte.

Syftet med undersökningen var i första hand att få en fingervisning om vilket förtroende NewsVoice läsare har för nyheter och reportage i SVT och DN. Upprinnelsen till enkäten är liknande undersökningar i USA som visar att förtroendet för massmedier i USA på senare år sjunkit till alarmerande nivåer.

Det ska tilläggas att NewsVoice läsare kan ha ett lägre förtroende för massmedier än genomsnittet av befolkningen eftersom NewsVoice som tidning kanaliserar en del missförtroende gentemot massmedier generellt.

Det mycket låga förtroendet för SVT och DN är ändå alarmerande. Det speglar det faktum att SVT en gång hade en tittarombudsman, men kritiken var så stark mot SVT (tittare klagade mycket på neutraliteten) att TV-kanalen valde att lägga ner tjänsten, enligt uppgifter till NewsVoice. 

Förtroendet för TV-nyheter i USA var enligt en Gallup-undersökning från 2013 mycket dåligt. Se artikeln: “Förtroendet för mainstream media i USA kollapsar i fritt fall”.

SVT skippade tittarombudsmannen – publiken ifrågasatte neutraliteten i public service-löftet

SvD skrev om när SVT inrättade en tittarombudsman i februari 2004, alltså för nästan exakt 10 år sedan. I artikeln: “Ombudsman ska ge SVT bättre kontakt med tittarna” skrev tidningen att över 400 personer varje dag tog kontakt med SVT. Dåvarande vd Christina Jutterström beslöt att Claes Elfsberg skulle få rollen som tittarombudsman.

Tre år senare i november 2007 publicerade DN artikeln: “Elfsberg slutar som tittarombudsman”. Artikeln handlar om att kritiken var blandad som inkom till Elfsberg, att han ville arbeta med andra arbetsuppgifter och att när Elfsberg slutade lades tjänsten ned.

SVT meddelade att tjänsten ersattes med “tittarservice”, men de berättar inte vad inkommande kritik handlar om i siffror.

Enligt uppgifter till NewsVoice var kritiken av den karaktär att det blev obekvämt för SVT fortsätta ha en dialog med publiken. Folk klagade mycket på den neutralitet som public service-kanalen SVT inte kunde leverera.

Elfberg kritiserade SVT:s beslut att avveckla tittarombudsmannen. Resumé skrev i artikeln “SVT borde fortsätta ha en tittarombudsman”:

“Claes Elfsberg tycker att det behövs en tittarombudsman och kritiserar SVT-ledningens beslut att avveckla tjänsten.”

SVT kunde eller ville inte förklara hur en mer enkelriktad “tittarservice” kunde ersätta en tittarombudsman som hade en dialog med publiken. Var det enklare att bara hjälpa tittarna till rätta? Undertecknad har tidigare anmält SVT till Granskningsnämnden för Radio och TV för bristande neutralitet i ett inslag där SVT bokstavligen halshögg en forskare som upptäckt att vaccin kan ge allvarliga skador. Granskningsnämnden valde att “beskydda” SVT med mycket svaga argument.

Text: Torbjörn Sassersson

Bildannons för Dieseltrim.se

Så här kan du stötta Newsvoice