Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

34%

34.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Behöver vi GMO? Effekten på miljö och hälsa – Del 1

publicerad 28 mars 2014
- Kerstin Unger-Salén
Epigenetik och DNA. Bild: Colin Behrens. Licens: CC0, Pixabay.com

Artikel “Konsten att leka Gud” i tidskriften Filter handlar om bioteknik och genmanipulerade frön. Författarna är för en liberalisering av GMO och de förstår inte varför många miljöexperter är kritiska till den snabba utvecklingen av att odla genmanipulerade plantor, skriver Kerstin Unger-Salén som nu skriver boken ”Cancer Ekologi och Hälsa” som tangerar hur GMO påverkar miljön och hälsa. 

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: Fler länder tar avstånd från GMO – Del 2

Först och främst, vad är GMO? Vad är skillnaden mellan GMO och konventionella eller organiska frön?

Gener manipuleras i vanliga frön med syfte att åstadkomma vissa förändringar hos fröets planta. Ett genmanipulerat frö till skillnad från ett vanligt frö, betraktas som en ”ny” livsform och kan således patenteras. Äganderätten tillhör dem som skapat fröet.

GMO har alltså inte funnits länge och man började de första planteringarna ungefär 1996. Därefter har vi haft en veritabel genrevolution och man kan säga att det varit en oerhörd ekonomisk succé för de företag som närmast total dominerar marknaden En kartell som består av Monsanto, DuPont/Pioneer Hi-Bred, Syngenta, and Dow AgroSciences.

I USA, Brasilien och Kanada samt Argentina manipuleras soja, majs, sockerbetor, och canola (genmanipulerad raps). Alla dessa använd i matkedjan för att söta matprodukter, göra majssirap, majprodukter såsom tortillas och cornflakes och ätbar majs, raps/canola olja och en hel mängd soja produkter.

I USA är 80 % av alla majsodlingar GMO, 95 % av sojaodlingar, och en stor del av sockerbetorna är också GMO.

I princip finns det två sorters GMO plantor:

 • De som är toleranta mot  herbicider och pesticider och
 • de som bär ett Bt toxin  (från en bakterie) i sig, s.k. Bt växter.

Anledningen att GMO haft en sådan otrolig genomslagskraft var att den skulle lösa bondens problem med ogräs och höga kostnader för bekämpningsmedel och dessutom kunde plantorna slippa bli bitna av insekter. GMO var den magiska lösningen på det moderna jordbrukets problem. och dessutom utlovades större skörd med GMO-frön.

Efter att ha lyssnat till åtskilliga experter i bägge lägren är jag numera övertygad om att GMO gör stor skada för jord och mänsklighet. Det är en förfärlig miljökatastrof som pågår och vi människor håller på att bli än mer förgiftade av att äta GMO produkter.

En ytterst trovärdig person är Kanadas före detta regeringsexpert i bioteknik, Dr.Thierry Vrain, tidigare ansvarig för bioteknik vid ”Agriculture Canada’s Summerland Research Station”. Han om någon, är väl insatt i vetenskaplig forskning kring GMO. Efter att ha varit en förespråkare för GMO har han sedan några år, helt ändrat linje och anslutit sig till den växande skara av experter som är alarmerade över resultaten av nya forskningsstudier i ämnet. De visar på allvarliga miljöproblem och att genmodifierad mat medför en klar risk för cancer och andra kroniska sjukdomar.

Dr Vandana Shiva
Dr Vandana Shiva – Foto: Augustus Binu, Wikimedia Commons

Vandana Shiva

En annan person som verkligen gjort mig medveten om GMO och dess negativa konsekvenser är Vandana Shiva, efterfrågad expert åt enskilda länders regeringsorgan och även Europakommissionen. Hon är utbildad kärnfysiker och en av de ledande aktivisterna inom motståndarrörelsen av GMO. Hon varnar för den ekologiska katastrof som GMO fört med sig. Se hennes webbsida, Seedfreedom.in.

Författarna av artikeln i tidskriften Filter, Ivar Huntington och Lisa-Monica Sjöström, är både naiva och har inte förstått den komplexitet av problem som genmodifierade frön för med sig. Artikeln är dessutom vriden och allt annat än utforskande neutral. De anklagar GMO motståndare för att hålla på med skrämselpropaganda. Problemet är att de som förespråkar GMO ofta är s.k. experter betalda av en industri som av naturliga skäl vill bevaka sina vinstintressen.

Bill Gates, Microsofts VD har exempelvis flertalet före detta Monsanto anställda som numera arbetar för Bill & Melinda Gates Foundation, en välgörenhetsorganisation som investerat mer än 34 millioner dollar i Monsanto aktier och som säger sig vilja rädda Afrika från världssvält. Sanningen är att dock att många bönder i utvecklingsländerna har blivit fattigare därför att de skuldsatt sig för att de lockats köpa GMO frön och pesticider.

Efter misslyckad skörd eller torka och ökade kostnader för bekämpningsmedel mot allt mer resistenta ogräs och insekter, blir de ruinerade. I Filipinerna rapporterar bönderna genomgående hur deras egna och djurens hälsa försämrats sedan de börjat odla GMO.

De experter som är motståndare till GMO är oftast självständiga, internationellt erkända forskare och aktivister inom miljö, jordbruk och hälsa. Forskare riskerar rykte och jobb genom att våga framföra kritik. Trots detta börjar allt fler läkare i USA avråda sina cancerpatienter från att äta GMO mat.

Text och foto: Kerstin Unger Salén, blogg: Alltomcancer.com | Läs även: Fler länder tar avstånd från GMO – Del 2

Referenser 

 • ”Seeds of Deception”, Jeffrey Smith, Responsibletechnology.org
 • Megan Westgate, executive director of the Non-GMO Project, and Courtney Pineau, assistant director of the Non-GMO Project
 • Aris A, Leblanc S, “Maternal and fetal exposure to pesticides associated to genetically modified foods in Eastern Township of Quebec, Canada”, Reproductive Toxicology, May 31, 2011 (4) 526- 33, Epub 2011 Feb/8.
 • Dr. Mezzomo och hans vetenskapliga kollegor från the Department of Genetics and Morphology och the Institute of Biological Sciences, at University of Brasilia publicerade nyligen en annan studie om Bacillus thuringensis (Bt toxin) och dess effekt på blod hos däggdjur. Enligt studien som publicerades i “the Journal of Hematology and Thromboembolic Diseases”, visade sig Bt toxiner vara mycket mer giftiga än vad man först trott.
 • Professor Joe Cummins, Professor Emeritus of Genetics at the University of Western Ontario har också studerat Bt toxiner har kommit till konklusionen att detta gift skadar slutet av tunntarmen som är ansvarig för upptagning av det viktiga vitaminet. B 12.
 • I en artikel i The Daily Mail, den 8nde februari, 2014, skriver man om den franske forskaren Gilles Eric Seralini, och hans forskningsstudie och hur den klart visar sambandet mellan GMO och cancer. Undersökningen utfördes på råttor som uppfötts på Monsantos bästsäljande genmodifierade majsprodukt, NK603.
 • Mustafa Djamgoz, professor i Cancer Biologi vid “the Imperial College, London”, anser resultaten vara signifikanta och de bästa av sitt slag hittills. Detta glömde man att nämna I Filtertidningens artikel. Inte heller nämner man:
 • Dr Michael Antoniou, molekylär biolog vid King’s College, London, och expert på genmodifierad mat, som uttalar följande: “Studien visar en osedvanlig mängd tumörer som utvecklas tidigare och mer aggressivt än väntat. Speciellt hos hondjur”. Han vara chockerad över i vilken hög utsträckning GMO påverkar hälsan negativt.
 • The European Food Safety Authority’s riktlinjer för långsiktiga GMO studier validerar Professor Seralinis studie vilken visade på allvarliga hälsoeffekter av NK603 majs. The European Food Safety Authority (EFSA) har framställt riktlinjer för 2 års mätningsstudier med GMO för att kunna utforska långtidseffekten av gifter i GMO växter.
  Läs mer: Longest-Running GMO Safety Study Finds Tumors in Rats
 • Dr Natasha Campbell-McBride är läkare och Master of Medical Sciences in Neurology and Master of Medical Sciences in Human Nutrition. Författare till åtskilliga böcker, bl.a. till den utmärkta boken ”Put your heart in your mouth”. Hon leder också verksamheten på The Camebridge Nutrition Clinic sedan år 2000.
 • Brandli D, Reinacher S, “Herbicides found in Human Urine”, Ithaka Journal 1/2012: 270–272 (2012), editor: Delinat – Institute for Ecology and Climate – farming, CH-1974 Arbaz, Delinat-institut.orgIhaka-journal.net. ISSN 1663-0521
 • “Assessing the safety and nutritional quality genetically engineered foods”, John B. Fagan, Ph.D.
  “The use of genetic engineering in agriculture and food production has impacts, not only on the environment and biodiversity, but also on human health. Therefore, thorough bio-safety assessment requires, not only evaluation of environmental impacts of genetically engineered organisms, but also assessment of the risks that genetically engineered foods pose for the health of consumers”.
 • “The GMO emperor has no clothes”,  A Global Citizens Report on the State of GMOs – False Promises, Failed Technologies “.


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq