Smålandsposten försvarar VoF:s rätt att hålla föredrag – om föreningen inte är brottslig

Torbjörn Sassersson är grundare av NewsVoice som startade 2011. Torbjörn har arbetat inom media sedan 1995. Han har en fil kand (1992) inom miljövård från Stockholms Universitet. Stöd hans arbete genom en direktdonation via Paypal.
publicerad 12 mars 2014
- Torbjörn Sassersson

Smålandspostens ledarredaktion - Foto Per-Erik SandebäckKULTUR. I en polemik mellan Smålandsposten och föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som utspelar sig i ett par artiklar och efterföljande kommentarer, får sig skeptikerna en ny avrivning.

Text: Torbjörn Sassersson | Foto på Smålandspostens ledarredaktion: Per-Erik Sandebäck

Det började med att ordförande Martin Rundkvist i VoF kontaktade Smålandsposten inför att andemediet Terry Evans skulle hyra en lokal av Växjö kommun för att hålla storseans, närmare bestämt i Katedralskolans aula. VoF har nämligen som taktik att försöka stoppa evenemang genom att innan ringa upp och varna arrangörer och lokaluthyrare. NewsVoice återkommer med fler exempel.

Martin Rundkvist menade att: “En skola är en byggnad där man lär unga elever om hur världen fungerar”.

Smålandspostens ledarredaktion kontrade bla med argumenten att en tom skola som inte utnyttjas på kvällen är ren kapitalförstöring och misshushållning av skattemedel. Dessutom ska en kommun utgå från likabehandling och mötesfrihet i uthyrningsärenden, skriver ledarredaktionen i sin artikel: “Rätt att hyra ut till Terry Evans”.

Efter den senaste debattartikeln får skeptikerna ett nytt svar bita i från Smålandsposten i artikeln: “Det väsentliga är inträdet”, här citerat:

Martin Rundkvist tillför ett nytt argument som stöd för sin sak, det vill säga det faktum att Terry Evans tar betalt för sin verksamhet. Vetenskap och Folkbildning är uppenbarligen själva i behov av att bli just folkbildade.

Vid uthyrning av kommunala lokaler ska kommunen behandla personer och organisationer lika inför lagen. Även ideella föreningar brukar sälja biljetter kan man påminna om. Att ta inträde för en föreställning är ofta en förutsättning för att hålla i ett arrangemang.

Vi försvarar för övrigt även möjligheten för skeptikerrörelser som Vetenskap och Folkbildning att hyra in sig i kommunala lokaler, förutsatt att de inte ägnar sig åt brottslig verksamhet eller sådant som står i strid mot demokratiska grundvärderingar.

VoF får alltså gärna också hyra lokal bara VoF inte ägnar sig åt brottslig verksamhet eller går i strid mot demokratiska grundvärderingar, påpekar Smålandsposten.

Fråga är hur VoFs uppsökande aktivitet att “varna” eller skrämma arrangörer och lokaluthyrare rimmar med värnandet av mötesfriheten och de demokratiska grundvärderingarna i landet. NewsVoice har kännedom om flera fall där VoF försökt stoppa planerade föredrag och evenemang genom att preventivt kontakta ansvariga för att smutskasta föredragshållare och kursansvariga.

Text: Torbjörn Sassersson


ArcanumSkolan 2024

Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq