vofWikipedia

Varning för Wikipedia och Vetenskap & Folkbildning

VETENSKAP OCH FOLKBILDNINGDet brukar varnas för att Wikipedia är ovetenskaplig. Det är snarast tvärtom. Den censurerar bort alla ifrågasättanden av konventionell sanning. Det gäller sådant som information