Stöd NewsVoice så att vi säkrar verksamheten tom juni!

17%

17.000 kr av behovet 100.000 kr är insamlat. Stöd kampanjen via Swish 123 530 2005 eller donera på ett annat sätt. Det smartaste för företag är att annonsera.

Dan Larhammar (VoF) ska “informera” Riksdagen om homeopati – Öppet brev

NewsVoice är en oberoende nättidning med utgivningsbevis som startade 2011. Syftet är att publicera nyheter, debattartiklar, kommentarer och analyser. Stöd vårt arbete genom att donera, sponsra (tex granskningar, utlandsreportage) eller annonsera.
publicerad 8 juni 2016
- NewsVoice redaktion
Dan Larhammar

Dan LarhammarVarför väljer Riksdagen att låta sig informeras om homeopati av en person, Dan Larhammar*, som är inkompetent (men kanske lite “inläst”) när det gäller homeopati, och som dessutom genom sin hustru har starka bindningar** till läkemedelsindustrin?

Text: Pia Hellertz | Återpublicerat från Humanism och Kunskap

Dan Larhammar har under många år i offentligheten spridit sitt förakt för naturmedicin och alternativ behandling, och samtidigt avslöjat sin brist på kunskaper. Att bara vara inläst leder inte till kompetens. Jag ser att han ska “presentera forskningsläget”. Jag är själv forskarutbildad och vet hur man kan välja forskning som stöd för sina egna teser. Jag vet också hur forskning kan manipuleras för att forskaren, som när det exempelvis gäller medicinforskning, ofta är betald av läkemedelsindustrin, ska uppnå önskvärda syften. (Referenser nedan till några artiklar jag skrivit, om böcker som avslöjat detta.)

Dessutom väljer Riksdagen att låta ytterligare en person med bindningar till läkemedelsindustrin, Karin Meyer, PhD i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten informera. Vad kan det bli för lärorik diskussion när båda talarna står på samma sida i ämnet? Mycket, mycket märkligt!

Varför väljer inte Riksdagen att samtidigt låta en verkligt kompetent expert på homeopati, exempelvis den antroposofiska läkaren och homeopaten Ursula Flatters, som är utbildningschef på Vidarkliniken i Järna och som själv arbetat med homeopati och har mångårig erfarenhet av effekterna, delta i informationen?

Då kunde det bli en verkligt givande och lärorik diskussion för Riksdagens ledamöter.

Varför låter sig Riksdagen informeras bara av inom ämnet inkompetenta, dessutom med jävssituation i förhållande till läkemedelsindustrin?

Istället borde man ju utifrån demokratins principer och värdegrund välja att också lyssna på information från de kompetenta, de kunniga, de erfarna, som visserligen också på sitt sätt är jäviga, men i förhållande till människor i behov av seriös behandling och inte till läkemedelsindustrin. Det skrämmer!

Jag passar naturligtvis på att oroligt undra: I vilka andra ärenden agerar Riksdagen på detta sätt – utan att vi medborgare får veta?

År 1916 skrev Emile Faguet boken Inkompetenskulten, som analyserar politiker, rättsväsende och mycket mer. Det är 100 år sedan den skrevs. Vad har förändrats?

Signerat: Pia Hellertz, Fil.dr. Socionom, F.d. universitetslektor, Medlem i styrelsen för Humanism & Kunskap

Referenser
1) ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen” samt sett den bilagda DVDn ”Om Mikroskopering av kapillärblod” av respektive med dr Erik Enby (2012) länk
2) ”Forskning till Salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda” Av Johan Thyberg Print on Demand (2010) Pia Hellertz – maj 2013
3) Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin Av Docent Ralf Sundberg Optimal förlag (2011) Pia Hellertz (april 2012)
4) Piller & profiter – Memoarer från en industri med dödlig biverkan Av John Virapen (2008) Av Pia Hellertz – februari 2014
5) Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården Av Peter C. Gøtzsche (2015) Pia Hellertz – mars 2016

*Dan Larhammar, “evig” styrelsemedlem i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF)

**Larhammar Consulting AB


Du kan stötta Newsvoice via MediaLinq