Dan Larhammar (VoF) ska “informera” Riksdagen om homeopati – Öppet brev

publicerad 8 juni 2016
- av NewsVoice
Dan Larhammar

Dan LarhammarVarför väljer Riksdagen att låta sig informeras om homeopati av en person, Dan Larhammar*, som är inkompetent (men kanske lite “inläst”) när det gäller homeopati, och som dessutom genom sin hustru har starka bindningar** till läkemedelsindustrin?

Text: Pia Hellertz | Återpublicerat från Humanism och Kunskap

Dan Larhammar har under många år i offentligheten spridit sitt förakt för naturmedicin och alternativ behandling, och samtidigt avslöjat sin brist på kunskaper. Att bara vara inläst leder inte till kompetens. Jag ser att han ska “presentera forskningsläget”. Jag är själv forskarutbildad och vet hur man kan välja forskning som stöd för sina egna teser. Jag vet också hur forskning kan manipuleras för att forskaren, som när det exempelvis gäller medicinforskning, ofta är betald av läkemedelsindustrin, ska uppnå önskvärda syften. (Referenser nedan till några artiklar jag skrivit, om böcker som avslöjat detta.)

Dessutom väljer Riksdagen att låta ytterligare en person med bindningar till läkemedelsindustrin, Karin Meyer, PhD i farmakologi och VD för Apotekarsocieteten informera. Vad kan det bli för lärorik diskussion när båda talarna står på samma sida i ämnet? Mycket, mycket märkligt!

Varför väljer inte Riksdagen att samtidigt låta en verkligt kompetent expert på homeopati, exempelvis den antroposofiska läkaren och homeopaten Ursula Flatters, som är utbildningschef på Vidarkliniken i Järna och som själv arbetat med homeopati och har mångårig erfarenhet av effekterna, delta i informationen?

Då kunde det bli en verkligt givande och lärorik diskussion för Riksdagens ledamöter.

Varför låter sig Riksdagen informeras bara av inom ämnet inkompetenta, dessutom med jävssituation i förhållande till läkemedelsindustrin?

Istället borde man ju utifrån demokratins principer och värdegrund välja att också lyssna på information från de kompetenta, de kunniga, de erfarna, som visserligen också på sitt sätt är jäviga, men i förhållande till människor i behov av seriös behandling och inte till läkemedelsindustrin. Det skrämmer!

Jag passar naturligtvis på att oroligt undra: I vilka andra ärenden agerar Riksdagen på detta sätt – utan att vi medborgare får veta?

År 1916 skrev Emile Faguet boken Inkompetenskulten, som analyserar politiker, rättsväsende och mycket mer. Det är 100 år sedan den skrevs. Vad har förändrats?

Signerat: Pia Hellertz, Fil.dr. Socionom, F.d. universitetslektor, Medlem i styrelsen för Humanism & Kunskap

Referenser
1) ”Blod, Mod och Envishet – På spaning efter sjukdomarnas väsen” samt sett den bilagda DVDn ”Om Mikroskopering av kapillärblod” av respektive med dr Erik Enby (2012) länk
2) ”Forskning till Salu – En Granskning av Karolinska Institutets Dolda Agenda” Av Johan Thyberg Print on Demand (2010) Pia Hellertz – maj 2013
3) Forskningsfusket – Så blir du lurad av kost- och läkemedelsindustrin Av Docent Ralf Sundberg Optimal förlag (2011) Pia Hellertz (april 2012)
4) Piller & profiter – Memoarer från en industri med dödlig biverkan Av John Virapen (2008) Av Pia Hellertz – februari 2014
5) Dödliga mediciner och organiserad brottslighet – Hur läkemedelsindustrin har korrumperat sjuk- och hälsovården Av Peter C. Gøtzsche (2015) Pia Hellertz – mars 2016

*Dan Larhammar, “evig” styrelsemedlem i skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF)

**Larhammar Consulting AB


Så här kan du stötta Newsvoice

 • “Jag passar naturligtvis på att oroligt undra: I vilka andra ärenden agerar Riksdagen på detta sätt – utan att vi medborgare får veta?”
  – Ett annat område där detta görs är Islam.
  Islam-apologeter har nästan monopol på att “informera” om Islam.

 • Börje Peratt: Dan Larhammar ska idag vilseleda riksdagsledamöter om homeopati

  “Följde en TV-dokumentärserie om en viltvårdare i Afrika där man fångat in ett lejon med ett sår i tassen som blivit infekterat och gjorde att det knappast kunde gå, än mindre jaga för sin överlevnad. Döm om min förvåning då jag hörde att man använda homeopatisk medicin som en självklarhet för denna sjukvårdande insats. Här kan man knappast prata om placebo och förtroende mellan människa och djur.”

  https://borjeperattdebate.wordpress.com/2016/06/09/dan-larhammar-ska-idag-vilseleda-riksdagsledamoter-om-homeopati/

 • Att vara riksdagsledamot är givetvis enormt attraktivt för arbetsskygga goddagspiltar eftersom de betraktar uppdraget som arbetsfri inkomst med noll ansvar gentemot medborgarna!!

 • “Varför väljer Riksdagen att låta sig informeras om homeopati av en person, Dan Larhammar”?

  Behöver vi ens ställa frågan? Riksdagens en grupp kappvändare som för länge sedan slutat att både tänka själva eller ens förkovra sig i fler än en sida av den nuvarande så kallade utvecklingen. Alla är pro EU. Pro NATO. Pro Big Pharma. Pro Big Food. Pro american! Pro Big War,

 • Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *